Så använder du appen Geofoto

Du använder appen Jordbruksverket Geofoto för att ta foton på din jordbruksmark eller investering som du sökt stöd för och skicka in fotona till oss. Det behöver du göra om du har fått ett brev om att du ska visa att du uppfyller ett villkor för ett stöd som du har sökt.

Du får veta om du behöver använda appen

Du behöver ta och skicka in foton med appen Jordbruksverket Geofoto:

 • om du har fått brev från länsstyrelsen om att du ska visa att du uppfyller ett villkor för ett jordbrukarstöd som du har sökt

eller

 • om den myndighet som handlägger din ansökan har kontaktat dig och bett dig att fota en investering som du har sökt investeringsstöd eller projektstöd för.

Fotona som du skickar in kallas fotosvar.

Du kan inte skicka in foton på annat sätt

Det går inte att ta och skicka in foton på något annat sätt än via appen. När du tar ett foto i appen så läggs det automatiskt till information om var och när fotot togs. De uppgifterna behöver handläggaren som granskar ditt fotosvar för att kunna bedöma om du uppfyller villkoren.

Du kan be någon annan om hjälp

Om du inte vill använda appen själv kan du be någon annan ta fotona och skicka in dem. Personen behöver då ladda ner appen och du behöver ge personen den kod eller gruppkod som du har fått i ett brev från den myndighet som handlägger din ansökan.

Gör så här för att använda appen

Här kan du läsa om hur du ska använda appen.

Ladda ner appen

För en Android-telefon hittar du appen i Play Butik och för Iphone hittar du appen i App Store. Sök på Jordbruksverket så kommer appen fram och du kan ladda ner den till din smarttelefon. Du behöver inte logga in i appen.

Appen fungerar inte lika bra på en surfplatta.

Uppdatera till senaste operativsystemet

För att appen ska fungera bra behöver du se till att du har den senaste versionen av operativsystemet på din telefon. Om du behöver uppdatera så gör du det på din telefon under Inställningar. Appen fungerar allra bäst på telefonerna Iphone och Samsung.

Tillåt att appen använder plats och kamera

För att appen ska fungera behöver du tillåta att den använder plats och kamera.

Antingen så tillåter du det när det kommer en fråga i samband med att du laddar ner appen, eller så går du in på Inställningar på din telefon. Du behöver bara tillåta plats och kamera en gång.

Om du går via Inställningar och har en iPhone gör du så här:

 1. Tryck på Inställningar.
 2. Tryck på appen i listan.
 3. Välj att tillåta plats och kamera.

Om du går via Inställningar och har Android-telefon gör du så här:

 1. Tryck på Inställningar.
 2. Tryck på Appar och aviseringar.
 3. Tryck på Appinformation.
 4. Tryck på appen i listan.
 5. Tryck på Behörigheter.
 6. Välj Kamera och Plats.

Skriv in din kod

Om det är aktuellt för dig att använda appen får du en eller flera koder som du ska skriva in i appen. Koderna får du i ett brev från den myndighet som handlägger din ansökan. När du skriver in koderna i appen hämtar du in de skiften och investeringar till appen som du behöver ta foton på.

Du skriver in gruppkoden om du vill hämta in alla skiften eller alla investeringar som ska fotas. Du kan också skriva in en enskild kod. En enskild kod gäller för ett skifte eller en investering.

Ett tillfälle då det kan vara smidigare att använda en enskild kod är om du vill ha hjälp från någon annan att ta foton på ett specifikt skifte. Då räcker det att du ger koden för just det skiftet.

 • Tryck på knappen Ange kod eller gruppkod.
 • Skriv in din kod.
 • Tryck på knappen Hämta.

Du får fram en karta där du kan se de skiften eller investeringar som du behöver skicka in fotosvar för. Om dina skiften eller investeringar är utspridda på ett stort område så visas de på kartan som blåa cirklar. Du kan zooma in genom att trycka på den blå cirkeln. Om det finns en siffra i cirkeln, till exempel 3, så betyder det att det är tre skiften eller investeringar som ligger på ungefär samma ställe.

Du kan också välja att se dina skiften eller investeringar i en lista. Välj Visa som lista. I listan finns bland annat information om sista dag att skicka in fotosvar för varje skifte eller investering.

Ta fotona

Innan du tar foton behöver du hämta in dina skiften eller investeringar till appen med hjälp av de koder som du har fått i ett brev från den myndighet som handlägger din ansökan. Läs mer i stycket ovan.

För att ta foton trycker du på Fotosvar, ifall du inte redan är på den sidan. Fotosvar hittar du i den nedre menyn.

Det finns två sätt att välja det skifte du ska ta foton på:

 • från kartan
 • från listan med skiften och investeringar.

För att välja skiftet eller investeringen från kartan trycker du först på Visa som karta, sedan på aktuellt skifte eller investering.

Om du är i utzoomat läge så visas skiftena som blå cirklar. Om det finns en siffra i cirkeln, till exempel 3, så betyder det att det är tre skiften eller investeringar som ligger på ungefär samma ställe. När du trycker på cirkeln och zoomar in, så ser du varje skifte eller investering för sig.

För att välja skiftet eller investeringen från listan trycker du först på Visa som lista, sedan trycker du på aktuellt skifte eller investering.

Den streckade linjen runt skiftet eller investeringen visar området där vi föreslår att du ska stå när du tar fotona. Du kan stå på valfri plats i området men du behöver tänka på att fotona så tydligt som möjligt ska visa att investeringen eller marken på skiftet uppfyller villkoret.

Under kartan finns information om

 • minsta antal foton du behöver skicka in och max antal foton
 • sista datum för att skicka in fotona.

Du kan klicka på Instruktioner för att få information om vad du ska tänka på när du tar dina foton och vad dina foton ska visa.

För att ta fotot trycker du på den blå kameraikonen.

Ifall du råkar spara ett foto av misstag kan du ta bort det från fotosvaret senare. Läs mer i stycken nedan.

Skicka in fotosvaret

Du måste inte skicka in fotosvaret direkt när du har tagit fotona utan det kan du göra vid ett senare tillfälle om du vill.

Kontrollera fotona och ta bort foton som inte är bra

Innan du skickar in ditt fotosvar behöver du kontrollera att alla foton ser bra ut. Om något foto inte ser bra ut så tar du bort det och tar ett nytt foto.

 1. Tryck på Fotosvar i den nedre menyn, ifall du inte redan är på den sidan.
 2. Tryck på det aktuella skiftet eller investeringen, antingen i kartan eller i listan.
 3. Tryck på knappen Hantera foton.
 4. Tryck på fliken Tillagda foton.
 5. Tryck på fotot du vill kontrollera.

Om fotot inte är tillräckligt bra så trycker du på knappen Ta bort.

Dags att skicka in fotosvaret

När du har kontrollerat alla foton som du vill ska ingå i fotosvaret och är redo att skicka in fotosvaret gör du så här:

 1. Tryck på Fotosvar i den nedre menyn, ifall du inte redan är på den sidan.
 2. Tryck på det aktuella skiftet eller investeringen, antingen i kartan eller i listan.
 3. Tryck på knappen Skicka in.

Se resultatet när dina foton har granskats

När den myndighet som handlägger din ansökan har granskat ditt fotosvar ser du resultatet i fliken Granskade. En vit cirkel med ett utropstecken visar när det finns nya resultat att titta på.

När du klickar på ett fotosvar i listan så kan det stå två olika saker:

 • Granskat – ok
 • Granskat – ej ok

Tryck på Vad händer nu? för mer information om vad resultatet innebär.

Om du har sökt jordbrukarstöd kan du också se resultatet av länsstyrelsens granskning i SAM Internet i rapporten Markuppföljningsrapport.

Filmer om appen

Här kan du se korta filmer om hur du ska använda appen.

Ladda ner appen

Filmen visar hur du laddar ner appen till din telefon. Filmen är 1 minut och 5 sekunder.

Hämta dina skiften i appen

Filmen visar hur du hämtar dina skiften i appen. Filmen är 1 minut och 9 sekunder.

Ta foton

Filmen visar hur du tar foton i appen. Filmen är 1 minut och 23 sekunder.

Skicka in foton

Filmen visar hur du skickar in foton i appen. Filmen är 1 minut och 16 sekunder.

Mer om uppföljningen av jordbruksmark

Om du har fått veta att du ska skicka in foton på din mark, så beror det på att det finns skillnader mellan det vi ser på din mark och det du har angett i din SAM-ansökan. Den här uppföljningen av jordbruksmark gör vi för att se till att jordbrukarstöden går till rätt marker. En viktig del i detta är att du som lantbrukare har möjlighet att rätta till de avvikelser som vi upptäcker, och på så sätt undvika avdrag på dina stöd.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Frågor om jordbrukarstöd

Ring länsstyrelsernas kundsupport

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Frågor om projekt- och investeringsstöd

Om du har sökt projekt- och investeringsstöd och har frågor om ditt ärende ska du kontakta ärendets handläggare. Kontaktuppgifter till ansvarig handläggare hittar du i ditt kompletteringsbrev tillsammans med övrig information som du har fått om appen Jordbruksverket Geofoto.

Om du har allmänna tekniska frågor om appen Jordbruksverket Geofoto kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Senast granskad: 2023-06-16

Till toppen