Jordbruksverkets appar

Jordbruksverket har tagit fram ett antal appar för Android och iPhone som du kan ladda ner gratis.

Geofoto

Appen använder du för att ta foton på din jordbruksmark eller investering och skicka in fotona till oss. Det behöver du göra om du har fått ett brev om att du ska visa att du uppfyller ett villkor för ett stöd som du har sökt. Fotona som du skickar in kallas fotosvar.

Hur mår min jord?

En god och stabil markstruktur är grunden för en väl fungerande odlings­jord. Appens tre tester hjälper dig att få koll på mark­strukturen på dina fält. Du kan göra en enkel åtgärdslista för att vårda strukturen på din gård. Appens kartfunktion sparar ner platsen du utför test på, vilket gör det lätt att hitta tillbaka och följa upp förändringar.

Fjärilar

Appen visar våra vanligaste fjärilar i odlings­landskapet. Du lär dig känna igen olika arter och får veta vad du kan göra för att gynna fjärilarna på åkern, i betesmarken och i trädgården.

Lärkvitter

Appen visar ett 20-tal fåglar med bild, information och fågelsång. Här kan du öka dina kunskaper om fåglar som lever i odlings­landskapet. LärKvitter ger dig dessutom råd om vad du kan göra för att skapa gynnsamma miljöer för dessa arter.

Nyttodjur

Alla insekter i odlingarna är inte skadliga. I appen Nyttodjur finns elva grupper av nyttodjur beskrivna. Det handlar om små rovdjur som gör stor nytta genom att äta upp bladlöss och andra skadedjur.

Ogräs­databasen

I den här appen kan du söka ogräsarter inom lantbruket. Du kan även läsa om hur du bekämpar ogräs och förebygger ogräs­problem.

Växtskyddsinfo

För de vanligaste jordbruks- och trädgårds­grödorna kan du i appen hitta information om de vanligaste växt­skadegörarna samt förebyggande åtgärder för att minska riskerna för angrepp. Du kan också hitta lämpliga preparat för bekämpning. Appen uppdateras normalt inför varje växtodlings­säsong.

Sprutjournal

I appen Sprutjournal kan du fylla i och spara dina sprutjournaler. Appen underlättar att journalen blir korrekt och komplett ifylld. Den fyller automatiskt i vissa uppgifter och kontrollerar att det valda preparatet är godkänt för den aktuella grödan. Dessutom finns de olika preparatens användnings­villkor tillgängliga i appen. Det är också lätt att skicka sprutjournalen vidare med e‑post.

Sekretesspolicy/Privacy policy

Apparna tillhandahålls av Jordbruksverket.

I våra appar använder vi inte cookies. Vi samlar inte heller in några uppgifter om dig som användare.

Senast granskad: 2024-05-17