Jordbruksverkets appar

Jordbruksverket har tagit fram ett antal appar för Android och iPhone som du kan ladda ner gratis.

Fjärilar

Appen visar våra vanligaste fjärilar i odlingslandskapet. Du lär dig känna igen olika arter och får veta vad du kan göra för att gynna fjärilarna på åkern, i betesmarken och i trädgården.

Hur mår min jord?

En god och stabil markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Appens tre tester hjälper dig att få koll på markstrukturen på dina fält. Du kan göra en enkel åtgärdslista för att vårda strukturen på din gård. Appens kartfunktion sparar ner platsen du utför test på, vilket gör det lätt att hitta tillbaka och följa upp förändringar.

Lärkvitter

Appen visar ett 20-tal fåglar med bild, information och fågelsång. Här kan du öka dina kunskaper om fåglar som lever i odlingslandskapet. LärKvitter ger dig dessutom råd om vad du kan göra för att skapa gynnsamma miljöer för dessa arter.

Nyttodjur

Alla insekter i odlingarna är inte skadliga. I appen Nyttodjur finns elva grupper av nyttodjur beskrivna. Det handlar om små rovdjur som gör stor nytta genom att äta upp bladlöss och andra skadedjur.

Ogräsdatabasen

I den här appen kan du söka ogräsarter inom lantbruket. Du kan även läsa om hur du bekämpar ogräs och förebygger ogräsproblem.

Spridarval

Spridarval är ett hjälpmedel vid val av spridare och kalibrering av lantbrukssprutor med bom där avståndet mellan spridarna är 50 cm.

VäxtodlingsQuiz

Med VäxtodlingsQuiz vill Jordbruksverket bjuda in lantbrukare att testa sina kunskaper om växtodling och att lära mer. Vi fyller på med nya frågor kontinuerligt.

Växtskyddsinfo

Appen kan hjälpa dig att hitta rätt bekämpningsmetod och lämpligt preparat mot växtskadegörare. Du kan söka på skadegörare, gröda eller fritext.

Växtskyddsinfo Trädgård

I Växtskyddsinfo Trädgård hittar du information om vanliga skadegörare på trädgårdsväxter. Skadegörare eller symtom beskrivs med text och bild. Här finns råd om förebyggande åtgärder och bekämpning samt länkar till mer information om godkända växtskyddsmedel.

Sprutjournalen

I sprutjournal kan du fylla i och spara dina sprutjournaler. Appen underlättar att journalen blir korrekt och komplett ifylld. Den fyller automatiskt i vissa uppgifter och kontrollerar att det valda preparatet är godkänt för den aktuella grödan. Dessutom finns de olika preparatens användningsvillkor tillgängliga i appen. Det är också lätt att skicka sprutjournalen vidare med e‑post.

Sekretesspolicy/Privacy policy

Apparna tillhandahålls av Jordbruksverket.

I våra appar använder vi inte cookies. Vi samlar inte heller in några uppgifter om dig som användare.

Senast granskad: 2022-01-21