E-tjänsten SAM Internet

I e-tjänsten SAM Internet söker du jordbrukarstöd. Du söker stöden under perioden 11 februari–15 april. Du kan göra ändringar i din ansökan i SAM Internet till och med den 15 juni.

Driftinformation: Det kan vara störningar i e-tjänsten på grund av underhållsarbete den 8 december kl. 17-22.

Nyheter i SAM Internet

Här kan du läsa om vad som är nytt i SAM Internet i år.

Övergångsregler tills den nya jordbrukspolitiken startar

Under förlängningsåren fram till att den nya jordbrukspolitiken startar 2023 förlänger du de åtaganden du har med ett år i taget. För de miljöersättningar det går att söka nytt åtagande så blir de 1-åriga. Det går inte att söka nytt eller utöka åtagande inom miljöersättningarna för vallodling, skyddszoner och restaurering av betesmarker och slåtterängar.

 Förlängning av åtaganden med 1 år

Du som har ett åtagande som gick ut förra året, eller som du förlängde redan förra året, får frågan i SAM Internet om du vill förlänga ditt åtagande med ytterligare ett år. Det gäller för åtagandeformerna:

 • miljöersättning för betesmarker och slåtterängar
 • ersättning för ekologisk produktion (växtodling, djurhållning)
 • miljöersättning för vallodling
 • miljöersättning för fäbodar.

Från och med i år kan du även förlänga:

 • miljöersättning för minskat kväveläckage
 • miljöersättning för skyddszoner
 • miljöersättning för hotade husdjursraser.

Ansökan om miljöersättning för hotade husdjursraser i SAM Internet

Från och med i år söker du miljöersättningen för hotade husdjursraser i SAM Internet, istället för på blankett. Det innebär att du söker både åtagande för hotade husdjursraser och utbetalning för ditt åtagande i SAM Internet. Om du hade ett åtagande som gick ut 2020 så kan du förlänga ditt åtagande med 1 år i år. Om du inte har ett åtagande för hotade husdjursraser sedan tidigare söker du alltså ett nytt i SAM Internet.

Översikten ersätter rapporten Ändringar sedan senast inskickad ansökan

Översikten har fått ett nytt utseende och nya funktioner. Tidigare när du har ändrat i din ansökan så har du kunnat se i rapporten Ändringar sedan senast inskickad ansökan vilka ändringar du har gjort i den senaste versionen. I år har vi tagit bort den rapporten och ersatt den med nya funktioner i fliken Översikt. Där kan du nu se om du har lagt till, tagit bort eller förändrat ett värde jämfört med en tidigare version av ansökan.

 Sammanställning över block

Sammanställning över block är en ny rapport i SAM Internet. I rapporten kan du se följande detaljerade information om blocken som finns i din ansökan:

 • blocknummer
 • blockidentitet
 • blockareal
 • stödberättigande areal
 • ägoslag
 • kategori
 • markklass
 • kompensationsområde
 • stödområde till och med 2014
 • nitratkänsligt område
 • skogsundantag
 • natura 2000
 • meddelande till kund.

Startfliken har ändrat utseende

I år har SAM Internets startflik ändrat utseende något och den gula färgen är borta. Men du kommer att känna igen dig ändå. Viktiga steg i din ansökan finns kvar och du kan på samma sätt som tidigare ge länsstyrelsen eller SAM Internet-supporten tillåtelse att titta i din ansökan.

Stoppande fel, varningar och observera har ändrat utseende

Fel, varningar och observera har fått tydligare symboler och alla blir inte utskrivna med röd text. I rapporten Mina fel och varningar har de övergripande varningarna bytt plats med varningarna på blocknivå. Varningarna kopplade till förgröningsstödet ligger fortfarande överst i rapporten.

Nya funktioner i Karta och skiften

Nytt för i år är att du kan ställa in hur mycket transparens du vill ha på dina block och skiften i kartbilden. Det finns även ett nytt lager som visar fastighetsbeteckning. När du väljer att visa flygfoto visas dock inte fastighetsbeteckning.

Förgröningsstödet visas i detaljen

Nu kan du tydligt se om du har sökt förgröningsstöd. Det visas i detaljen tillsammans med gårdsstödet.

Ny kontroll för varning 322

Sedan tidigare kontrollerar vi om något av blocken i din ansökan finns med i någon annans ansökan. Nytt för i år är att vi även kontrollerar om den ansökan som blocket är med i är inskickad. Om du har block som finns i någon annans ansökan och som även är inskickad får du upp varning 322. Observera att vi fortfarande inte kan tala om vem den andra sökande är som har skickat in ansökan med samma block.

Summering av grödor som inte ger rätt till stöd inom ersättningarna för ekologisk produktion

Inom ekologisk produktion finns det grödor som kan ligga på mark som ingår i åtagandet men som inte ger någon utbetalning. För att du lätt ska kunna se hur mycket areal som kan ge rätt till utbetalning har vi i år byggt en funktion för summering av dessa grödor. Summeringen finns i Översikten och rapporterna Uppgifter som jag redovisat i årets ansökan samt ansökan.

Sök de här stöden i SAM Internet

I SAM Internet söker du de här jordbrukarstöden:

 • gårdsstöd
 • förgröningsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • miljöersättningar
  • betesmarker och slåtterängar
  • restaurering av betesmarker och slåtterängar
  • fäbodar
  • minskat kväveläckage
  • skyddszoner
  • skötsel av våtmarker och dammar
  • vallodling
  • hotade husdjursraser
 • ersättningar för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion
 • kompensationsstöd
 • nationellt stöd för gethållning, smågrisproduktion och potatis-, bär- eller grönsaksodling
 • djurvälfärdsersättningar
  • extra djuromsorg för får
  • extra djuromsorg för suggor
  • utökad klövhälsovård för mjölkkor.

Den här filmen ger en kortfattad introduktion till SAM Internet.

Du behöver vara registrerad kund

Om du ska söka stöd i SAM Internet för första gången ska du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer. Ta reda på vilken fastighetsbeteckning du har så att länsstyrelsen kan lägga in rätt kartor på ditt kundnummer.

Logga in med e-legitimation

För att logga in i SAM Internet behöver du en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank om du inte har e-legitimation.

Detta krävs av din dator

För att kunna använda alla funktioner i e-tjänsten SAM Internet måste du logga in och använda e-tjänsten på en dator. SAM Internet är inte anpassad för mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning med pekskärm. Det beror främst på att det inte går att rita skifte så noggrant som krävs på dessa enheter.

Du kan använda SAM Internet på de flesta moderna datorer. För att kunna använda SAM Internet behöver du

 • en webbläsare – SAM Internet fungerar i de senaste versionerna av Google Chrome, Microsoft Edge eller Firefox. E-tjänsten är inte anpassad för andra webbläsare.
 • internetanslutning på minst 2 Mbit
 • ha en skärmupplösning på minst 1024x768
 • Acrobat Reader för att öppna, spara eller skriva ut kartor och vissa rapporter
 • tillåta popup-fönster, som är ett litet webbläsarfönster som visas ovanpå den webbplats du besöker.

Du kan använda SAM Internet trots att du inte uppfyller våra rekommendationer. Det kan dock innebära att vissa av funktionerna inte fungerar så bra som det är tänkt. SAM Internet fungerar inte i webbläsarna Internet Explorer och Safari.

Du kan behöva ge fullmakt

Oavsett om du gör din SAM-ansökan själv eller om du tar hjälp av någon annan kan du behöva dela ut fullmakt.

Om du har ett aktiebolag eller ett handelsbolag behöver du en fullmakt för att du ska kunna logga in och representera ditt företag. Om någon annan ska logga in och företräda dig, exempelvis en konsult, behöver du ge den personen en fullmakt.

Rund vit knapp med ett blått frågetecken, hjälpknappen i SAM Internet

Hjälpknappen i SAM Internet

Använd hjälpfunktionen

Det finns en hjälpfunktion inne i SAM Internet som förklarar funktioner i e-tjänsten och hur du gör för att söka de olika stöden. Hjälpfunktionen visas med en vit knapp med ett blått frågetecken. Klickar du på knappen kommer du direkt till Tips och hjälp där du kan läsa mer ingående om hur du använder olika funktioner. Frågetecknet finns på flera ställen och du får hjälp med just det avsnitt du håller på med.

Komma igång med ansökan

När du har loggat in i SAM Internet kan du starta din ansökan på tre olika sätt:

 • Hämta uppgifter från förra årets ansökan.
 • Starta med en tom ansökan och lägga till block och skiften på kartan.
 • Starta med en tom ansökan och söka sådana stöd som du inte behöver redovisa block och skiften för. Det gäller nötkreatursstöd och djurvälfärdsersättningar.

Hämta uppgifter från förra årets ansökan

Om du sökte stöd i SAM Internet förra året kan du hämta och förifylla vissa uppgifter från förra årets ansökan. När du startar SAM Internet första gången inför årets ansökan har du tre valmöjligheter:

 • karta med block, utan skiften och stöduppgifter
 • karta med block och skiften, utan stöduppgifter
 • karta med block, skiften och stöduppgifter.

Om du har valt att hämta vissa uppgifter och sedan ångrar dig och vill hämta andra uppgifter klickar du på knappen Börja om. Men tänk på att om du klickar på den knappen raderas alla uppgifter du har lagt in i år eller hämtat till SAM Internet i år.

Om du har block med fastställda markklasser hämtas skiften enligt markklassen, men du får själv fylla i stöduppgifterna i Ange gröda och stöd.

Viktiga steg i din ansökan

Det finns fem flikar i SAM Internet. Under flikarna Karta och Skiften, Åtagande och Övriga uppgifter kan du behöva fylla i uppgifter. Mer utförlig information om vad du ska fylla i under varje flik för att söka stöden finns i hjälpfunktionen.

Karta och skiften

Under fliken Karta och Skiften ska du kontrollera att alla dina block finns med på kartan och i Block- och skifteslistan. Lägg till block och auto-rita skifte på varje block om det saknas. Du ska också ange gröda/markanvändning (grödkod) för hur du tänker bruka marken och areal på varje skifte som du söker gårdsstöd för. Här söker du också stöd och åtagande för ersättning som gäller för specifika block. Tänk på att du måste söka utbetalning för alla åtaganden varje år för att få ersättning. Här kan du även lämna förslag till länsstyrelsen på ändringar som du tycker bör göras i din blockkarta genom att föreslå en ändring av block.

Åtagande

Under fliken Åtagande kan du söka åtagande som inte är knutna till ett visst block. Du kan också se de åtaganden som du redan har som inte är knutna till ett visst block. Det gäller de här ersättningarna:

 • vallodling
 • minskat kväveläckage
 • fäbodar
 • ekologisk produktion och omställning för ekologisk produktion när det gäller djurhållning
 • extra djuromsorg för suggor
 • extra djuromsorg för får
 • utökad klövhälsovård för mjölkkor
 • hotade husdjursraser.

I de flesta fall behöver du också fylla i uppgifter på andra ställen i SAM Internet för att du ska kunna få ett åtagande. Det hittar du mer information om i hjälpfunktionen.

Övriga uppgifter

Under fliken Övriga uppgifter finns fem underflikar. Här kan du söka stöd till unga jordbrukare eller stödrätter ur den nationella reserven. Du kan lämna uppgifter om kontrollorgan ifall du har ekologisk produktion. Har du djur ska du också ange uppgifter om djurbaserade stöd, till exempel produktionsplatsnummer och antal djur. Om du behöver bifoga en fil till din ansökan kan du göra det här. Du ska också ange kontaktuppgifter till den person som kan svara på frågor om din ansökan. Det behöver du bara göra om det är någon annan än du själv som har gjort ansökan.

Översikt

Under fliken Översikt får du en översikt över informationen som du har fyllt i. Här hittar du också listan över fel och varningar.

Du kan fylla i ansökan vid flera tillfällen

Du behöver inte göra klart hela din ansökan vid ett och samma tillfälle. Du kan när som helst logga ut från SAM Internet och fortsätta senare. I vissa rutor finns en Spara-knapp som du ska klicka på så att det du fyller i sparas. I övriga fall sparas allt som du fyller i automatiskt.

Gå igenom fel och varningar

När du gör din ansökan kan du ha rapporten Mina fel och varningar öppen. Då ser du direkt om du har gjort något fel i ansökan. När du har rättat felet uppdaterar du rapporten genom att klicka på knappen Uppdatera. Om varningen försvinner har du rättat felet. Du hittar rapporten under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn eller genom att klicka på fliken Översikt.

Varningstexterna i rapporten inleds med ordet fel, varning eller observera.

 • Fel innebär att det inte går att skicka in ansökan innan du har fyllt i uppgiften rätt.
 • Varning innebär att det kan finnas brister i ansökan. Det går att skicka in ansökan utan att du ändrar något men du bör kontrollera att dina uppgifter är rätt. Om du skickar in en ansökan som innehåller varningar finns det en risk att du går miste om stöd.
 • Observera betyder att det finns viktig information som du kan behöva tänka på.

Ta hjälp av rapporterna

Det finns rapporter med sammanställd information om din ansökan som kan vara bra att ha. Du hittar rapporterna under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn. Under fliken som heter Översikt får du en sammanställning av alla uppgifter som du har fyllt i.

Skicka in ansökan

När du har fyllt i dina uppgifter, kontrollerat översikten och åtgärdat eventuella fel, varningar och observera skickar du in din ansökan genom att klicka på knappen Skicka in.

När du har skickat in ansökan får du upp en ruta som talar om att den är registrerad hos länsstyrelsen och du ser status ”inskickad ansökan” längst upp vid ditt kundnummer. Du kan också se en kvittens på Mina sidor.

Exportera eller importera data från växtodlingsprogram

I SAM Internet kan du både exportera uppgifter från SAM Internet till andra dataprogram och importera uppgifter från de vanligaste växtodlingsprogrammen. Funktionen hittar du när du har loggat in i SAM Internet under knappen Import/Export uppe till höger.

För att importera till SAM Internet behöver du en XML-fil som följer en viss struktur. Du kan göra en export och på så sätt få en XML-fil som följer strukturen. I denna fil kan du sedan göra de ändringar du vill och sedan importera den igen. Detta under förutsättning att du har rensat din ansökan eller att det är ny ansökansperiod.

Mer om vilka uppgifter som går att importera hittar du i filbeskrivningen.

Blockkartor från föregående år på Mina sidor

På Mina sidor kan du se dina blockkartor från tidigare år. Du hittar blockkartor från 2015 och framåt bifogade i respektive SAM-ansökan under Kommunikation i mina ärenden på Mina sidors startsida. Blockkartorna för i år finns också inne i SAM Internet under fliken Karta och Skiften.

Mer om SAM-ansökan

På våra sidor om SAM-ansökan kan du läsa mer om viktiga datum, villkor, utbetalningar och annat som är bra att känna till när du ska söka stöd .

Support för SAM-ansökan

Om du behöver hjälp med SAM-ansökan och e-tjänsten SAM Internet kan du kontakta din länsstyrelse. Tänk på att det är lättare och att du kan få hjälp snabbare om du redan är inloggad i SAM Internet när du kontaktar länsstyrelsen.

Har du tekniska problem kan du kontakta den tekniska supporten via ett formulär. Det kan till exempel vara om du har problem att logga in eller om du får meddelande om tekniskt fel när du är inloggad i SAM Internet.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din SAM-ansökan för ändamålen stödhantering, kontroll, revision, statistik, information, uppföljning, utvärdering och analys samt vid krishantering och bekämpning av djur- eller växtsmittor.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Vi är också rättsligt skyldiga att publicera namn, kommun, vilka stöd du fått och stödbelopp samt uppgifter om mark och markanvändning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: 2021-12-02