Tillgänglighet för e‑tjänsten SAM Internet

Jordbruksverket står bakom den här e-tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur e-tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e‑tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av e‑tjänsten inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e‑tjänsten?

Om du behöver komma åt delar av e‑tjänsten som inte är tillgängliga för dig, kan du meddela oss. Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem. Meddela vilken sida eller funktion det är som du har problem med.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Rapportera brister i e‑tjänstens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkravet, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webb­tillgänglighet eller din begäran om tillgänglig­görande av innehåll kan du anmäla detta till DIGG.

Teknisk information om e‑tjänstens tillgänglighet

Den här e‑tjänsten är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs här.

Innehåll som inte eller delvis är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • E‑tjänsten är byggd på ett sätt som gör att hjälpmedel inte kommer åt vissa delar av tjänsten.
 • Delar av kartorna har för svag kontrast vilket innebär att det kan vara svårt att se dem.
 • Formulär kan vara byggda på ett sätt som gör att det inte går att fylla i dem om man använder hjälpmedel.
 • Det finns information som inte läses upp om man använder hjälpmedel.
 • Det finns delar i e‑tjänsten som inte går att använda med tangentbord. Det går bland annat inte att flytta markeringen mellan olika block och skiften i kartan.
 • Det finns inget alternativ för att hoppa över innehåll som återkommer flera gånger. Det saknas till exempel en genväg för att hoppa över huvudmeny och övriga länkar i sidhuvudet.
 • Det saknas ett sätt att enkelt navigera mellan de viktigaste delarna i tjänsten.
 • Det är svårt att veta var man är på sidan om man navigerar med tangentbord eftersom markeringen som visar var man befinner sig är otydlig.
 • Det är svårt att navigera sig genom tjänsten med tangentbord eller hjälpmedel eftersom knappar, menyer och andra delar inte är byggda för hjälpmedel.
 • Det kan vara svårt att läsa texterna eftersom de inte går att förstora till 200 procent. Det finns information och funktionalitet som delvis försvinner vid förstoring.
 • Det går inte att använda e‑tjänsten i olika skärmstorlekar och skärmupplösningar eftersom tjänsten inte är byggd för det.
 • De dokument som finns i e‑tjänsten är inte tillgängliga.

Oskäligt betungande anpassning

Jordbruksverket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande innehåll.

E‑tjänster

Jordbruksverket har många e‑tjänster som är flera år gamla. Flera av dem är mycket komplexa och samtidigt utvecklade med mycket gammal teknik, vilket komplicerar tillgänglighets­anpassningen. Det är i flera fall inte ekonomiskt och tekniskt försvarbart att anpassa alla dessa tjänster fullt ut under en kort tidsperiod. Arbeten med att förnya delar av Jordbruksverkets e‑tjänster pågår och kommer fortgå under flera år. Vi prioriterar anpassningen utifrån möjligheterna som finns i den nuvarande tekniken, vilken typ av interaktion som krävs av användaren inne i tjänsten, vårt uppdrag och tjänstens användnings­frekvens. I SAM Internet är kartorna som används dessutom svåra att ersätta med ett alternativ för de användare som är helt beroende av skärmläsare för att navigera.

Hur vi testat e‑tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e‑tjänsten SAM Internet.

Senaste bedömningen gjordes den 2 juli 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 maj 2023.


Senast granskad: 2023-05-29

Till toppen