Fullmakt för e-tjänster

Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag behöver du dela ut en fullmakt till dig själv för att kunna logga in i e-tjänster med din personliga e-legitimation. Om någon annan ska företräda dig, ditt företag eller organisation behöver den personen en fullmakt. Du delar ut fullmakt via Mina sidor eller blankett.

Det här är en fullmakt

Att ge fullmakt innebär att du ger en person, till exempel en konsult, rätt att företräda dig, ditt företag eller organisation. En fullmakt är ett avtal som visar vem som har rätt att använda våra e-tjänster i ditt, företagets eller organisationens namn.

När du ger fullmakten bestämmer du hur länge den ska gälla och vad personen ska kunna använda den till. Du ger också den personen tillåtelse att se all din information inom de områden som fullmakten omfattar. Personen kan till exempel se all din kommunikation med myndigheten, även före den tidpunkt då du delade ut fullmakten.

Då behövs en fullmakt

Om du har ett aktiebolag, handelsbolag eller ska företräda exempelvis en förening eller kommun behöver du ge dig själv fullmakt för att kunna logga in i e-tjänsterna med din personliga e-legitimation. Du skaffar e-legitimation, till exempel Mobilt Bank-ID, hos din bank.

Om någon annan ska sköta dina ärenden i e-tjänsterna åt dig behöver du ge den personen en fullmakt att företräda dig.

Dela ut en fullmakt

Det finns två sätt att dela ut en fullmakt på. Vilket sätt du ska välja styrs av ifall du är en juridisk person och om du har e-legitimation eller ej.

Om du har e-legitimation och inte är juridisk person

Det enklaste sättet att dela ut fullmakt är via Mina sidor. Du behöver ha e-legitimation och vara registrerad kund hos oss med ditt personnummer. Det fungerar alltså inte att ge en fullmakt via Mina sidor om du har ett bolag eller företräder en organisation.

Om du är juridisk person eller inte har e-legitimation

Har du ingen e-legitimation eller om du är registrerad som juridisk person hos oss behöver du som är firmatecknare använda en blankett för att dela ut en fullmakt. Juridisk person är när du har ett aktiebolag, handelsbolag eller liknande och du är registrerad som kund hos oss med ditt organisationsnummer, inte med ditt personnummer.

Tänk på att du behöver skicka in blanketten i original. Finns det flera firmatecknare måste alla skriva under blanketten.

Använd den eller de blanketter som passar ditt ärende:

Du skickar blanketten till oss per post:

Jordbruksverket
Djurregisterenheten
826 84 Söderhamn

I vissa fall måste du skicka in underlag om firmatecknare

Om fullmakten gäller ideella föreningar, stiftelser, myndigheter och andra organisationer måste du skicka med underlag som visar vem som är firmatecknare. Markera tydligt i underlaget vilken del som visar vem som är behörig firmatecknare. Om fullmakten avser aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening behöver du inte skicka in underlag.

Om du företräder ett dödsbo

Företräder du ett dödsbo ska alla dödsbodelägare skriva under fullmakten. Ni behöver också bifoga bouppteckning eller dödsfallsintyg som visar vilka som är dödsbodelägare.

Då börjar fullmakten gälla

Om du delar ut en fullmakt via Mina sidor börjar den gälla direkt.

Om du använder blanketten är handläggningstiden cirka en vecka. Under perioder när det kommer in extra många fullmaktsblanketter kan handläggningstiden bli längre.

Du får ett bekräftelsebrev där det framgår vem som är fullmaktsgivare och fullmaktstagare. Det är bara den som delar ut fullmakten som får bekräftelsen.

Så länge är fullmakten giltig

Om du delar ut en fullmakt via Mina sidor fyller du i hur länge du vill att den ska vara giltig. Du kan ändra det datumet när du vill. Tänk på att om du ger en fullmakt ett år i taget måste du komma ihåg att ge en ny fullmakt varje år.

Om du använder blankett för att ge fullmakt gäller den tills vidare. Du måste avsluta fullmakten när den inte ska gälla längre.

Du kan när som helst avsluta en fullmakt

Du som fullmaktsgivare kan avsluta en fullmakt på fyra olika sätt:

  • på Mina sidor under rubriken Fullmakter (när fullmakten inte gäller en juridisk person)
  • mejla djurregister@jordbruksverket.se
  • ringa Jordbruksverkets kundtjänst på telefonnummer 0771-223 223
  • använda bekräftelsen som du fått hemskickad i samband med att vi registrerade fullmakten.

Du som ger fullmakten är ansvarig

Det är du som har gett fullmakten som är ansvarig för allt som fullmaktstagaren har gjort i ditt namn. Däremot får den som fått fullmakt att företräda en person, ett företag eller en organisation bara göra det som ni har kommit överens om. Om fullmaktstagaren bryter ett sådant avtal kan han eller hon bli skyldig att betala skadestånd.

Senast granskad: 2023-09-15

Till toppen