Kända fel i SAM Internet

Här kan du se vilka fel som finns i SAM Internet just nu. När ett fel är rättat så tar vi bort det från den här sidan.

Det kan bli fel i beräkningen för växtföljd när du anger grödkod 80, 16 eller 63

Det här gäller för dig som anger grödkod 80 (grönfoder) eller grödkod 16 (stråsäd till grönfoder/ensilage)

När du anger grödkod 80 eller grödkod 16 på ett skifte i din ansökan så behöver du även ange en undergröda. Om du byter undergröda på skiftet i årets ansökan jämfört med förra året så blir inte beräkningen för växtföljden rätt. Det räknas då inte som ett grödbyte fast det borde göra det. Det innebär att analysen av växtföljdskravet i SAM Internet kommer felaktigt visa att du har bytt gröda på en för liten andel av din åkermark.

Eftersom vi inte tittar på undergrödan i beräkningen så kan det också bli fel om du förra året exempelvis hade grödkod 3 (havre) på skiftet och i år anger grödkod 80 eller 16 och även anger grödkod 3 (havre) som undergröda. I detta fall räknas det då som ett grödbyte fast det inte ska göra det. Analysen kommer då felaktigt visa att du har bytt gröda på en för stor andel av din åkermark.

I båda dessa fall måste du själv beräkna och kontrollera om du uppfyller kraven på växtföljd. Var alltså extra observant när du anger grödkoderna 80 och 16.

Det här gäller för grödkod 63 (energigräs)

Grödkod 63 (energigräs) kan vara både 1-årig och flerårig. I nuläget så räknas grödkod 63 bara som en 1-årig gröda och undantas därför aldrig i beräkningen för växtföljd i SAM Internet. Om du exempelvis odlar rörflen på marken så är det en flerårig gröda men i beräkningen så blir den inte undantagen. Detta innebär alltså att analysen av växtföljdskravet kan visa fel när du anger grödkod 63 beroende på om du har ett energigräs som är 1-årigt eller flerårigt.

Fel slutår för åtaganden för våtmarker och dammar

Det kan visas fel slutår för åtaganden på vissa våtmarksblock i SAM Internet. Du kan bortse ifrån detta. Du ser slutåret för dina åtaganden i tidigare utskickade beslut. Du ska söka på de våtmarksblock som ingår i ditt åtagande.

Fel i funktionen Uppdatera mina block – så här löser du problemet

Det finns ett fel i den nya funktionen ”Uppdatera mina block”. I uppdateringen kan det bli fel om två block som ligger intill varandra (delar gränslinje) har ändrats. Om det blir fel får du upp ett felmeddelande som säger att du ska kontakta den tekniska supporten, men det behöver du inte göra. Du kan själv lösa problemet så här:

  • Ta bort det ena av de block som delar gränslinje.
  • Uppdatera sedan resterande block med hjälp av funktionen Uppdatera mina block.
  • Lägg därefter tillbaka blocket som du tog bort. Vill du ha samma ordningsnummer på blocket du tog bort så kan du använda funktionen ”Ändra blocknummer” i menyn Block.

Om du inte vill använda funktionen Uppdatera mina block kan du i stället uppdatera blocken manuellt ett i taget. Använd då ”Ta bort block som finns i min ansökan”. Lägg sedan till de nya blocken med funktionen "Lägg till block som inte finns i min ansökan" (grå mark). Båda funktionerna hittar du under menyn Block.

Tänk på att du behöver rita skifte och ange gröda och stöd på nytt efter att du har uppdaterat dina block.

Vi arbetar för att rätta till felet så snart som möjligt.

Vissa beslutade åtaganden för skötsel av våtmarker och dammar visas inte i SAM Internet

I vissa fall visas inte ditt beslutade åtagande för skötsel av våtmarker och dammar i SAM Internet. Felet kommer att rättas under vecka 9, så därefter kommer du att kunna se det beslutade åtagandet.

Om du saknar ditt åtagande i SAM Internet kan du avvakta med att göra din ansökan till efter vecka 9. Har du inte möjlighet att vänta så kan du skriva under Övriga upplysningar att du söker utbetalning för de block där åtagande för skötsel av våtmarker och dammar inte visas i SAM Internet. Om du är osäker kan du kontakta din länsstyrelse.

Analysen av växtföljdskravet kan räkna fel om du angett vissa grödor

Det finns ett fel i analysen som kontrollerar om du uppfyller kraven på växtföljd i SAM Internet. Det innebär att när du har angett grödkod 30, 31, 38, 39, 45, 46 eller 311 finns det en risk att analysen av växtföljdskravet kommer att räkna fel i SAM Internet.

Vissa grödkoder grupperas ihop och räknas som samma gröda när det gäller kravet på växtföljd, trots att det är olika grödkoder. Anger du en gröda inom samma grupp två år i rad ska detta inte räknas som ett grödbyte. Det gäller för de här tre grödgrupperna

  • 30 (ärter) och 31 (konservärt)
  • 38 (sojabönor oljeväxt) och 39 (sojabönor foderväxt)
  • 45 (matpotatis), 46 (stärkelsepotatis) och 311 (färskpotatis).

Grödkoderna i respektive punkt ovan räknas alltså till samma grupp. Om du i årets ansökan har bytt mellan några av dessa grödkoder på något av dina skiften, ska det räknas som att samma gröda odlas som förra året. På grund av felet i analysen av växtföljdskravet kommer den felaktigt visa att du har bytt gröda på dessa skiften. Det innebär att det ser ut som att du har bytt gröda på en större del av din åkermark än vad du egentligen har. I dessa fall måste du själv beräkna och kontrollera om du uppfyller kraven på växtföljd.

Vi jobbar på att hitta en lösning på problemet men kan i dagsläget inte säga när det kommer att vara löst.

Beslutade åtaganden för restaurering av betesmarker och slåtterängar visas inte i SAM Internet

Beslutade åtaganden för följande miljöersättning visas inte i SAM Internet:

  • Restaurering av betesmarker och slåtterängar

I de flesta fall visar vi istället dina ansökta uppgifter om åtagandet från det år du sökte åtagandet i SAM Internet. Så även om det beslutade åtagandet inte visas i SAM Internet kan du alltså ändå se ditt ansökta åtagande från ett tidigare år och söka utbetalning för det.

Om det saknas uppgifter om ansökta åtaganden på block där du vet att åtagande finns ska du skriva under Övriga upplysningar att du söker utbetalning enligt ditt åtagande.

Problem med kartfliken - så rensar du cachade bilder och filer

I vissa fall kan man få upp ett felmeddelande när man klickar på kartfliken. Problemet hänger ihop med din webbläsare. Om du har detta problem kan du rensa cachade bilder och filer i webbläsaren för att bli av med problemet, eller i stället använda en annan webbläsare.

Så här rensar du i Chrome

För att rensa cachade bilder och filer i Chrome klickar du på de tre prickarna högst uppe i högra hörnet av webbläsarens fönster. Sedan väljer du Inställningar. Därefter klickar du på Integritet och säkerhet och sedan Rensa webbinformation. Bocka i rutan Cachade bilder och filer och klicka på Rensa data. Det är viktigt att du rensar mer än bara i dag, kör 4 veckor bakåt i tiden. Stäng ned webbläsaren och öppna sedan upp den igen. Därefter ska det fungera.

Så här rensar du i Edge

För att rensa cachade bilder och filer i Edge går du till Historik under inställningar. Klicka sedan på de tre punkterna i Historik och välj Rensa webbdata. Det är viktigt att du rensar mer än bara i dag, kör 4 veckor bakåt i tiden. Klicka sedan på knappen Rensa nu. Stäng ned webbläsaren och öppna sedan upp den igen. Därefter ska det fungera.

Så här rensar du i Firefox

För att rensa cachade bilder och filer i Firefox klickar du på de tre strecken högst upp i hörnet av webbläsarens fönster. Välj Historik och sedan Rensa ut tidigare historik. Det är viktigt att du rensar mer än bara idag eller närmsta timmen, så välj all historik. Klicka sedan på knappen Ta bort. Stäng ned webbläsaren och öppna sedan upp den igen. Därefter ska det fungera.

Senast granskad: 2024-03-20

Till toppen