Kända fel i SAM Internet

Här kan du se vilka fel som finns i SAM Internet just nu. När ett fel är rättat så tar vi bort det från den här sidan.

Har du ett åtagande att förlänga i år, kontrollera att du har sökt utbetalning på dina skiften

Ett fel kan ha uppstått när uppgifter om åtaganden som kan förlängas i år skulle laddas in i SAM Internet. Det innebär att uppgifter om ditt förlängda åtagande kan saknas i ansökan. Du kan rätta till detta själv genom att följa instruktionen nedan.

Har du förlängt åtagande och skickat in din ansökan och upptäcker att utbetalningen saknas så kan du påbörja en ändring av ansökan och sedan följa instruktionen nedan. Har du frågor kan du kontakta SAM Internet-supporten via formuläret för teknisk support.

Så här ser du om uppgifter saknas i din ansökan

Om du har svarat Ja på frågan att förlänga i dialogen Förlänga åtagande under fliken Karta och skiften, men inga ytterligare uppgifter om förlängt åtagandet visas i blockdetaljen under fliken Karta och skiften, i Ange gröda och stöd och i rapporterna, då saknas uppgifterna och du behöver uppdatera din ansökan.

Så här uppdaterar du ansökan

Om du saknar uppgifter om ditt förlängda åtagande gör du så här för att uppdatera ansökan:

 1. Öppna dialogen Förlänga åtagande, som ligger under fliken Karta och skiften.
 2. Svara Nej på frågan om att förlänga åtagandet och spara.
 3. Öppna sedan dialogen Förlänga åtagande igen och svara Ja på frågan att förlänga åtagandet och spara. Nu har de nya uppgifterna om ditt förlängda åtagande uppdaterats.
 4. Kontrollera att det finns uppgifter om ditt förlängda åtagande i blockdetaljen i kartan och att det finns uppgift om utbetalning för åtagandet i skiftesdetaljen. I Ange gröda och stöd finns nu möjligheten att söka utbetalning om den uppgiften saknas . Nu visas uppgifter om ditt förlängda åtagande även i rapporterna.
 5. För förlängda åtaganden för vallodling och minskat kväveläckage måste du fylla i ansökan om utbetalning på nytt i Ange gröda och stöd och sedan spara.

Har du ett åtagande att förlänga och påbörjat din ansökan före den 17 februari, men ännu inte skickat in den, då kan det saknas uppgifter om ditt åtagande

Ett fel uppstod när uppgifter om åtaganden skulle laddas in i SAM Internet. Det innebär att uppgifter om ditt förlängda åtagande kan saknas i ansökan om du har varit inne i SAM Internet och påbörjat din ansökan före den 17 februari och svarat Ja på att förlänga ett åtagande, men ännu inte skickat in din ansökan.

Har du förlängt åtagande och skickat in din ansökan före den 17 februari och har frågor om det kan du kontakta SAM Internet-supporten via formuläret för teknisk support.

Så här ser du om uppgifter saknas i din ansökan

Om du har svarat Ja på frågan att förlänga i dialogen Förlänga åtagande under fliken Karta och skiften, men inga ytterligare uppgifter om förlängt åtagandet visas i blockdetaljen under fliken Karta och skiften, i Ange gröda och stöd och i rapporterna, då saknas uppgifterna och du behöver uppdatera din ansökan.

Så här uppdaterar du ansökan

Om du saknar uppgifter om ditt förlängda åtagande gör du så här för att uppdatera ansökan:

 1. Öppna dialogen Förlänga åtagande, som ligger under fliken Karta och skiften.
 2. Svara Nej på frågan om att förlänga åtagandet och spara.
 3. Öppna sedan dialogen Förlänga åtagande igen och svara Ja på frågan att förlänga åtagandet och spara. Nu har de nya uppgifterna om ditt förlängda åtagande uppdaterats.
 4. Kontrollera att det finns uppgifter om ditt förlängda åtagande i blockdetaljen i kartan och att det finns uppgift om utbetalning för åtagandet i skiftesdetaljen. I Ange gröda och stöd finns nu möjligheten att söka utbetalning om den uppgiften saknas . Nu visas uppgifter om ditt förlängda åtagande även i rapporterna.
 5. För förlängda åtaganden för vallodling och minskat kväveläckage måste du fylla i ansökan om utbetalning på nytt i Ange gröda och stöd och sedan spara.

Beslutade åtaganden för miljöersättning för fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar och restaurering av betesmarker och slåtterängar visas inte i SAM Internet

Beslutade åtaganden för följande miljöersättningar visas inte i SAM Internet:

 • Fäbodar
 • Skötsel av våtmarker och dammar
 • Restaurering av betesmarker och slåtterängar.

I de flesta fall visar vi istället dina ansökta uppgifter om åtagandet från det år du sökte åtagandet i SAM Internet. Så även om det beslutade åtagandet inte visas i SAM Internet kan du alltså ändå se ditt ansökta åtagande från ett tidigare år och söka utbetalning för det.

Om det saknas uppgifter om ansökta åtaganden på block där du vet att åtagande finns ska du skriva under Övriga upplysningar att du söker utbetalning enligt ditt åtagande.

SAM internet kommer också att erbjuda förlängning för miljöersättningen för fäbodar och förnyelse för skötsel av våtmarker och dammar som gick ut 2020, även om de beslutade åtagandena inte kan visas. Då förlänger du åtagandet utifrån de ansökta uppgifterna som visas. Läs mer i hjälpfunktionen (Tips och hjälp) om vad som gäller för förlängning och förnyelse i de fall vi inte kan visa beslutade åtaganden.

Frågan om att förnya åtagande för skötsel av våtmarker och dammar trots att det inte finns ett åtagande

Om du tidigare har sökt ett åtagande för skötsel av våtmarker och dammar, men fått avslag på den ansökan, kan det hända att du ändå får frågan om du vill förnya ditt åtagande. Det kan bero på att ditt avslag inte har kunnat laddas in till SAM-internet på ett korrekt sätt. Om du får frågan trots att du inte har något åtagande att förnya kan du svara nej på frågan. Om du är osäker på varför du har fått frågan om att förnya åtagandet bör du kontakta din länsstyrelse för att ta reda på varför du har fått frågan.

SAM Internet fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer och Safari

Vi har utvecklat och testat SAM Internet för de senaste versionerna av följande webbläsare:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Firefox

Därför rekommenderar vi att du använder någon av dessa.
Senast uppdaterad: 2021-04-13