Kända fel i SAM Internet

Här kan du se vilka fel som finns i SAM Internet just nu. När ett fel är rättat så tar vi bort det från den här sidan.

Beslutade åtaganden för miljöersättning för fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar och restaurering av betesmarker och slåtterängar visas inte i SAM Internet

Beslutade åtaganden för följande miljöersättningar visas inte i SAM Internet:

  • Fäbodar
  • Skötsel av våtmarker och dammar
  • Restaurering av betesmarker och slåtterängar.

I de flesta fall visar vi istället dina ansökta uppgifter om åtagandet från det år du sökte åtagandet i SAM Internet. Så även om det beslutade åtagandet inte visas i SAM Internet kan du alltså ändå se ditt ansökta åtagande från ett tidigare år och söka utbetalning för det.

Om det saknas uppgifter om ansökta åtaganden på block där du vet att åtagande finns ska du skriva under Övriga upplysningar att du söker utbetalning enligt ditt åtagande.

SAM internet kommer också att erbjuda förlängning för miljöersättningen för fäbodar och förnyelse för skötsel av våtmarker och dammar som gick ut 2021, även om de beslutade åtagandena inte kan visas. Då förlänger du åtagandet utifrån de ansökta uppgifterna som visas. Läs mer i hjälpfunktionen (Tips och hjälp) om vad som gäller för förlängning och förnyelse i de fall vi inte kan visa beslutade åtaganden.

Frågan om att förnya åtagande för skötsel av våtmarker och dammar trots att det inte finns ett åtagande

Om du tidigare har sökt ett åtagande för skötsel av våtmarker och dammar, men fått avslag på den ansökan, kan det hända att du ändå får frågan om du vill förnya ditt åtagande. Det kan bero på att ditt avslag inte har kunnat laddas in till SAM Internet på ett korrekt sätt. Om du får frågan trots att du inte har något åtagande att förnya kan du svara nej på frågan. Om du är osäker på varför du har fått frågan om att förnya åtagandet bör du kontakta din länsstyrelse för att ta reda på varför du har fått frågan.

SAM Internet fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer och Safari

Vi har utvecklat och testat SAM Internet för de senaste versionerna av följande webbläsare:

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Firefox

Därför rekommenderar vi att du använder någon av dessa. Du behöver därför använda en dator med ett operativsystem där det går att installera de senaste versionerna.

Senast granskad: 2022-03-14