Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Kända fel i SAM Internet

Hitta på sidan

Här kan du se vilka fel som finns i SAM Internet just nu. När ett fel är rättat så tar vi bort det från den här sidan.

Hjälpfunktionen inne i SAM Internet fungerar inte

Det går inte att nå hjälpfunktionen Tips och hjälp när du är inne i e-tjänsten SAM Internet. Du kan istället nå hjälpfunktionen här på vår webbplats från sidan om e-tjänsten SAM Internet eller genom att klicka på nedanstående länk.

Hjälpfunktionen inne i e-tjänsten SAM internet visas med en grön knapp med ett frågetecken. Hjälpfunktionen förklarar mer ingående hur du använder olika funktioner och hur du gör för att söka de olika stöden i e-tjänsten.

Information till dig som har komplement i ditt åtagande för betesmarker och slåtterängar

Om du har ett komplement i ditt åtagande som inte täcker hela blocket eller markklassen så visas det fel areal för komplementsytan i blockdetaljen och i Ange gröda och stöd. Det är bara ett visningsfel och din ansökan riskerar alltså inte att bli felaktig på grund av detta. Om du vill kontrollera hur stor en viss komplementsyta är gör du så här:

  • Bocka för så att markklasslagret visas i kartinnehåll.
  • Högerklicka på det block eller den markklass där komplementet du vill titta på ligger och välj Visa blockinformation.
  • Välj sedan Visa markklassrapport längst ner i dialogrutan. Då öppnas en rapport där du kan se information som gäller för markklassen. Du kan bland annat se arealen för en viss komplementsyta.

Du kan även se rätt arealuppgifter om komplementsytan i ditt beslutade åtagande på Mina sidor.

Beslutade åtaganden för miljöersättning för fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar och restaurering av betesmarker och slåtterängar visas inte i SAM Internet

Beslutade åtaganden för följande miljöersättningar visas inte i SAM Internet:

  • Fäbodar
  • Skötsel av våtmarker och dammar
  • Restaurering av betesmarker och slåtterängar.

Men i de flesta fall visar vi istället dina ansökta uppgifter om åtagandet från det år du sökte åtagandet i SAM Internet. Så även om det beslutade åtagandet inte visas i SAM Internet kan du alltså ändå se ditt ansökta åtagande från ett tidigare år och söka utbetalning för det.

Om det fattas uppgifter om ansökta åtaganden på block där du vet att åtagande finns ska du skriva under Övriga upplysningar att du söker utbetalning enligt ditt åtagande.

SAM internet kommer också att erbjuda förlängning för miljöersättningen för fäbodar och förnyelse för skötsel av våtmarker och dammar om de beslutade åtagandena inte kan visas. Då förlänger du åtagandet utifrån de ansökta uppgifterna som visas. Läs mer i hjälpfunktionen (Tips och hjälp) om vad som gäller för förlängning och förnyelse i de fall vi inte kan visa beslutade åtaganden.

SAM Internet fungerar dåligt med webbläsaren Internet Explorer 11

Vi har utvecklat och testat SAM Internet för följande webbläsare:

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Firefox

Därför rekommenderar vi att du använder någon av dessa.

Senast uppdaterad: 2020-05-20