Kända fel i SAM Internet

Här kan du se vilka fel som finns i SAM Internet just nu. När ett fel är rättat så tar vi bort det från den här sidan.

För miljöytor saknas grödkod 302 (lusern) i beräkningen om träda, vall och baljväxter utgör mer än 75 procent av åkermarken

Vi har missat att lägga till den nya grödkoden 302 (Lusern) i beräkningsvärdet för baljväxter som används för att avgöra om du behöver uppfylla villkoren för miljöytor.

Beräkningsvärdet för baljväxter används i beräkningen för att avgöra om mer än 75 procent av åkermarken odlas med träda, vall eller baljväxter eller en kombination av dessa. Det betyder att vi ibland felaktigt visar att man inte uppfyller villkoren på miljöytor om man har grödkod 302 i sin ansökan. Var extra uppmärksam om du har grödkod 302 i din ansökan och ligger på gränsen till att uppfylla villkoret.

Beslutade åtaganden för miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar och restaurering av betesmarker och slåtterängar visas inte i SAM Internet

Beslutade åtaganden för följande miljöersättningar visas inte i SAM Internet:

  • Skötsel av våtmarker och dammar
  • Restaurering av betesmarker och slåtterängar.

I de flesta fall visar vi istället dina ansökta uppgifter om åtagandet från det år du sökte åtagandet i SAM Internet. Så även om det beslutade åtagandet inte visas i SAM Internet kan du alltså ändå se ditt ansökta åtagande från ett tidigare år och söka utbetalning för det.

Om det saknas uppgifter om ansökta åtaganden på block där du vet att åtagande finns ska du skriva under Övriga upplysningar att du söker utbetalning enligt ditt åtagande.

Frågan om att förnya åtagande för skötsel av våtmarker och dammar visas trots att det inte finns ett åtagande

Om du tidigare har sökt ett åtagande för skötsel av våtmarker och dammar, men fått avslag på den ansökan, kan det hända att du ändå får frågan om du vill förnya ditt åtagande. Det kan bero på att ditt avslag inte har kunnat laddas in till SAM Internet på ett korrekt sätt. Om du får frågan trots att du inte har något åtagande att förnya kan du svara nej på frågan. Om du är osäker på varför du har fått frågan om att förnya åtagandet bör du kontakta din länsstyrelse för att ta reda på varför du har fått frågan.

Senast granskad: 2023-02-28