Logotyp Jordbruksverket

E-tjänsten SAM Internet

I e-tjänsten SAM Internet söker du jordbrukarstöd. Du kan ändra vissa saker i din ansökan i SAM Internet efter att du har skickat in den. Vi planerar att öppna SAM Internet för SAM-ansökan 2023 den 9 februari.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Nyheter i SAM Internet

Här kan du läsa om vad som är nytt i SAM Internet 2022.

Du kan själv lägga till kartblad i SAM Internet

Tidigare har länsstyrelsen lagt upp kartor i SAM Internet, men från och med i år ska du själv skapa och hantera dina blockkartor.

Om du skickade in SAM-ansökan 2021 gäller det här

För dig som skickade in SAM-ansökan 2021 innebär det ingen skillnad, utan dina blockkartor förs över till din ansökan i år från förra årets ansökan. Du ska bara lägga till eller ta bort kartblad i SAM Internet om du behöver göra det, till exempel om du vill lägga till block i din ansökan för att du har ett nytt arrende.

Om det är första gången du söker gäller det här

Om det är första gången du söker jordbrukarstöd i SAM Internet har du inga blockkartor sedan tidigare. Då kommer du att få en fråga om du vill lägga till kartblad när du klickar på fliken för Karta och skifte. Om du svarar Ja på frågan får du lägga upp kartblad direkt.

Funktionerna för kartbladen hittar du under Kartblad uppe till höger i SAM Internet.

Lägg till kartblad: I funktionen för lägg till kartblad finns också en sökfunktion som du kan ha till hjälp för att hitta fram till rätt område. Du kan söka på kommun och fastighet. Placera bara ut mittpunkten för kartbladet och klicka sedan på spara i dialogen så läggs det nya kartbladet till.

Ta bort kartblad: Klicka på det kartblad du vill ta bort och klicka sedan på spara. Om du har block i din ansökan inom ett kartblad så går det inte att ta bort kartbladet.

Du kan läsa mer om kartblad i SAM Internets hjälpfunktion.

Dialogrutor för block, skiften och tvärvillkorselement har ändrat utseende

Under fliken Karta och skifte har vissa dialogrutor ändrat utseende. Några har även fått nya och ändrade funktioner. Följande dialogrutor har ändrat utseende:

 • Rita nytt block
 • Ändra nyritat block
 • Rita skifte
 • Ändra eller dela skifte
 • Skapa skifte runt hål
 • Tvärvillkorselement

Jämfört med tidigare är dialogrutorna mindre och du gör redigeringen direkt i den stora kartan. Arealetiketter visas också i samband med redigeringen. Nytt är också att du får upp en fråga om att auto-rita skifte när du lägger till ett nytt block.

Bankkontonumret delvis dolt i rapporten Ansökan/ändring 2022 

Av säkerhetsskäl är alla siffror utom de fyra sista siffrorna i ditt bankkontonummer dolt i den PDF med ansökan eller ändring som du hittar under rapporter i SAM internet eller på Mina Sidor när ansökan är inskickad. Du kan fortfarande se ditt bankkontonummer under Översikten.

Ny funktion för hotade husdjursraser för att ta bort djur som lämnat besättningen under hållandeperioden 

Funktionen att ta bort djur som har lämnat besättningen från ansökan kan du bara använda om du skapar en ändring av ansökan. Det gör du i underfliken Uppgifter för ansökan om djurbaserade stöd.

 Nya begrepp för dig som har djur i ansökan 

I årets ansökan har några begrepp inom de djurbaserade stöden bytt namn. De nya begreppen infördes i samband med EU:s nya djurhälsoförordning (AHL).

Begrepp inom de djurbaserade stöden

Nytt begrepp

Tidigare begrepp

Anläggning

Produktionsplats

Anläggningens registreringsnummer

Produktionsplatsnummer (PPN)

Registrerad aktör

Djurhållare

Djurart

Djurslag


Sök de här stöden i SAM Internet

I SAM Internet söker du de här jordbrukarstöden:

 • gårdsstöd
 • förgröningsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • miljöersättningar
  • betesmarker och slåtterängar
  • restaurering av betesmarker och slåtterängar
  • fäbodar
  • minskat kväveläckage
  • skyddszoner
  • skötsel av våtmarker och dammar
  • vallodling
  • hotade husdjursraser
 • ersättningar för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion
 • kompensationsstöd
 • nationellt stöd för gethållning, smågrisproduktion och potatis-, bär- eller grönsaksodling
 • djurvälfärdsersättningar
  • extra djuromsorg för får
  • extra djuromsorg för suggor
  • utökad klövhälsovård för mjölkkor.

Du behöver vara registrerad kund

Om du ska söka stöd i SAM Internet för första gången ska du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Logga in med e-legitimation

För att logga in i SAM Internet behöver du en e-legitimation, ett så kallat BankID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank om du inte har e-legitimation.

Detta krävs av din dator

För att kunna använda alla funktioner i e-tjänsten SAM Internet måste du logga in och använda e-tjänsten på en dator. SAM Internet är inte anpassad för mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning med pekskärm. Det beror främst på att det inte går att rita skifte så noggrant som krävs på dessa enheter.

Du kan använda SAM Internet på de flesta moderna datorer. För att kunna använda SAM Internet behöver du

 • en webbläsare – SAM Internet fungerar i de senaste versionerna av Google Chrome, Microsoft Edge eller Firefox. Du behöver därför använda en dator med ett operativsystem där det går att installera de senaste versionerna. E-tjänsten är inte anpassad för andra webbläsare, som till exempel Internet Explorer och Safari
 • internetanslutning på minst 2 Mbit
 • ha en skärmupplösning på minst 1024x768
 • Acrobat Reader för att öppna, spara eller skriva ut kartor och vissa rapporter
 • tillåta popup-fönster, som är ett litet webbläsarfönster som visas ovanpå den webbplats du besöker.

Du kan använda SAM Internet trots att du inte uppfyller våra rekommendationer. Det kan dock innebära att vissa av funktionerna inte fungerar så bra som det är tänkt. SAM Internet fungerar inte i webbläsarna Internet Explorer och Safari.

Du kan behöva ge fullmakt

Oavsett om du gör din SAM-ansökan själv eller om du tar hjälp av någon annan kan du behöva dela ut fullmakt.

Om du har ett aktiebolag eller ett handelsbolag behöver du en fullmakt för att du ska kunna logga in och representera ditt företag. Om någon annan ska logga in och företräda dig, exempelvis en konsult, behöver du ge den personen en fullmakt.

Rund vit knapp med ett blått frågetecken, hjälpknappen i SAM Internet

Hjälpknappen i SAM Internet

Använd hjälpfunktionen

Det finns en hjälpfunktion inne i SAM Internet som förklarar funktioner i e-tjänsten och hur du gör för att söka de olika stöden. Hjälpfunktionen visas med en vit knapp med ett blått frågetecken. Klickar du på knappen kommer du direkt till Tips och hjälp där du kan läsa mer ingående om hur du använder olika funktioner. Frågetecknet finns på flera ställen och du får hjälp med just det avsnitt du håller på med.

Komma igång med ansökan

När du har loggat in i SAM Internet kan du starta din ansökan på tre olika sätt:

 • Hämta uppgifter från förra årets ansökan.
 • Starta med en tom ansökan och lägga till block och skiften på kartan.
 • Starta med en tom ansökan och söka sådana stöd som du inte behöver redovisa block och skiften för. Det gäller nötkreatursstöd och djurvälfärdsersättningar.

Hämta uppgifter från förra årets ansökan

Om du sökte stöd i SAM Internet förra året kan du hämta och förifylla vissa uppgifter från förra årets ansökan. När du startar SAM Internet första gången inför årets ansökan har du tre valmöjligheter:

 • karta med block, utan skiften och stöduppgifter
 • karta med block och skiften, utan stöduppgifter
 • karta med block, skiften och stöduppgifter.

Om du har valt att hämta vissa uppgifter och sedan ångrar dig och vill hämta andra uppgifter klickar du på knappen Börja om. Men tänk på att om du klickar på den knappen raderas alla uppgifter du har lagt in i år eller hämtat till SAM Internet i år.

Om du har block med fastställda markklasser hämtas skiften enligt markklassen, men du får själv fylla i stöduppgifterna i Ange gröda och stöd.

Viktiga steg i din ansökan

Det finns fem flikar i SAM Internet. Under flikarna Karta och Skiften, Åtagande och Övriga uppgifter kan du behöva fylla i uppgifter. Mer utförlig information om vad du ska fylla i under varje flik för att söka stöden finns i hjälpfunktionen.

Karta och skiften

Under fliken Karta och Skiften ska du kontrollera att alla dina block finns med på kartan och i Block- och skifteslistan. Lägg till block och auto-rita skifte på varje block om det saknas. Du ska också ange gröda/markanvändning (grödkod) för hur du tänker bruka marken och areal på varje skifte som du söker gårdsstöd för. Här söker du också stöd och åtagande för ersättning som gäller för specifika block. Tänk på att du måste söka utbetalning för alla åtaganden varje år för att få ersättning. Här kan du även lämna förslag på ändringar som du tycker bör göras i din blockkarta genom att föreslå en ändring av block.

Åtagande

Under fliken Åtagande kan du söka åtagande som inte är knutna till ett visst block. Du kan också se de åtaganden som du redan har som inte är knutna till ett visst block. Det gäller de här ersättningarna:

 • vallodling
 • minskat kväveläckage
 • fäbodar
 • ekologisk produktion och omställning för ekologisk produktion när det gäller djurhållning
 • extra djuromsorg för suggor
 • extra djuromsorg för får
 • utökad klövhälsovård för mjölkkor
 • hotade husdjursraser.

I de flesta fall behöver du också fylla i uppgifter på andra ställen i SAM Internet för att du ska kunna få ett åtagande. Det hittar du mer information om i hjälpfunktionen.

Övriga uppgifter

Under fliken Övriga uppgifter finns fem underflikar. Här kan du söka stöd till unga jordbrukare eller stödrätter ur den nationella reserven. Du kan lämna uppgifter om kontrollorgan ifall du har ekologisk produktion. Har du djur ska du också ange uppgifter om djurbaserade stöd, till exempel anläggningens registreringsnummer och antal djur. Om du behöver bifoga en fil till din ansökan kan du göra det här. Du ska också ange kontaktuppgifter till den person som kan svara på frågor om din ansökan. Det behöver du bara göra om det är någon annan än du själv som har gjort ansökan.

Översikt

Under fliken Översikt får du en översikt över informationen som du har fyllt i. Här hittar du också listan över fel och varningar.

Gå igenom fel och varningar

När du gör din ansökan kan du ha rapporten Mina fel och varningar öppen. Då ser du direkt om du har gjort något fel i ansökan. När du har rättat felet uppdaterar du rapporten genom att klicka på knappen Uppdatera. Om varningen försvinner har du rättat felet. Du hittar rapporten under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn eller genom att klicka på fliken Översikt.

Varningstexterna i rapporten inleds med ordet fel, varning eller observera.

 • Fel innebär att det inte går att skicka in ansökan innan du har fyllt i uppgiften rätt.
 • Varning innebär att det kan finnas brister i ansökan. Det går att skicka in ansökan utan att du ändrar något men du bör kontrollera att dina uppgifter är rätt. Om du skickar in en ansökan som innehåller varningar finns det en risk att du går miste om stöd.
 • Observera betyder att det finns viktig information som du kan behöva tänka på.

Ta hjälp av rapporterna

Det finns rapporter med sammanställd information om din ansökan som kan vara bra att ha. Du hittar rapporterna under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn. Under fliken som heter Översikt får du en sammanställning av alla uppgifter som du har fyllt i.

Du kan fylla i ansökan vid flera tillfällen

Du behöver inte göra klart hela din ansökan vid ett och samma tillfälle. Du kan när som helst logga ut från SAM Internet och fortsätta senare. I vissa rutor finns en Spara-knapp som du ska klicka på så att det du fyller i sparas. I övriga fall sparas allt som du fyller i automatiskt.

Skicka in ansökan

När du har fyllt i dina uppgifter, kontrollerat översikten och åtgärdat eventuella fel, varningar och observera skickar du in din ansökan genom att klicka på knappen Skicka in.

När du har skickat in ansökan får du upp en ruta som talar om att den är registrerad hos länsstyrelsen och du ser status ”inskickad ansökan” längst upp vid ditt kundnummer. Du kan också se en kvittens på Mina sidor.

Exportera eller importera data från växtodlingsprogram

I SAM Internet kan du både exportera uppgifter från SAM Internet till andra dataprogram och importera uppgifter från de vanligaste växtodlingsprogrammen. Funktionen hittar du när du har loggat in i SAM Internet under knappen Import/Export uppe till höger.

För att importera till SAM Internet behöver du en XML-fil som följer en viss struktur. Du kan göra en export och på så sätt få en XML-fil som följer strukturen. I denna fil kan du sedan göra de ändringar du vill och sedan importera den igen. Detta under förutsättning att du har rensat din ansökan eller att det är ny ansökansperiod.

Om du inte har en sparad exporterad fil innan du påbörjar importen och något går fel tar det lång tid för Jordbruksverket att återställa din ansökan.

Mer om vilka uppgifter som går att importera hittar du i filbeskrivningen.

Blockkartor från föregående år på Mina sidor

På Mina sidor kan du se dina blockkartor från tidigare år. Du hittar blockkartor från 2015 och framåt bifogade i respektive SAM-ansökan under Kommunikation i mina ärenden på Mina sidors startsida. Blockkartorna för i år finns också inne i SAM Internet under fliken Karta och Skiften.

Mer om SAM-ansökan

På våra sidor om SAM-ansökan kan du läsa mer om viktiga datum, villkor, utbetalningar och annat som är bra att känna till när du ska söka stöd .

Support för SAM-ansökan

Om du behöver hjälp med SAM-ansökan och e-tjänsten SAM Internet kan du kontakta din länsstyrelse. Tänk på att det är lättare och att du kan få hjälp snabbare om du redan är inloggad i SAM Internet när du kontaktar länsstyrelsen.

Har du tekniska problem kan du kontakta den tekniska supporten via ett formulär. Det kan till exempel vara om du har problem att logga in eller om du får meddelande om tekniskt fel när du är inloggad i SAM Internet.

Utökade öppettider för kvälls- och helgsupport

I slutet av SAM-ansökansperioden har vi utökade öppettider för frågor om stöden och teknisk support för SAM Internet.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din SAM-ansökan för ändamålen stödhantering, kontroll, revision, statistik, information, uppföljning, utvärdering och analys samt vid krishantering och bekämpning av djur- eller växtsmittor.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Vi är också rättsligt skyldiga att publicera namn, kommun, vilka stöd du har fått och stödbelopp samt uppgifter om mark och markanvändning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.