Logotyp Jordbruksverket

Kontrollorganets utlåtande om ansökan om retroaktivt godkännande av omställning i ekologisk produktion

Kontrollorganen skickar företagens ansökningar om retroaktivt godkännande av omställning i ekologisk växtodling till oss i denna e-tjänst.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Logga in i e-tjänsten

Skicka in utlåtande och ansökan

Du ska skicka kontrollorganets utlåtande tillsammans med producentens ansökan till Jordbruksverket. Kom ihåg att du även ska skicka in ansökningar som kontrollorganet inte rekommenderar att vi ska godkänna. Både kontrollorganet och sökanden kommer få en bekräftelse om att utlåtandet skickats till oss.

I utlåtandet ska du ange:

  • vilket kontrollorgan som skickar utlåtandet
  • vem som granskat ansökan
  • uppgifter om den som ansökt och vissa uppgifter från ansökan
  • vilka skiften som utlåtandet gäller.

Du ska också bifoga ansökan i e-tjänsten.

Har du frågor om e-tjänsten kan du skicka dem till oss på enheten för ekoregler

Förberedelser

Du använder e-legitimation exempelvis BankID för att logga in i tjänsten. Du kan använda tjänsten på dator, surfplatta eller smartphone. Vi rekommenderar att du använder dator eller surfplatta.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.