Logotyp Jordbruksverket

Arbeta med utveckling och digitalisering

Letar du efter ett jobb inom IT, utveckling och digitalisering? Då är utvecklings- och digitaliseringsavdelningen på Jordbruksverket det rätta stället för dig. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på avdelningen.

Vad vi gör på utvecklings- och digitaliseringsavdelningen

Jordbruksverkets utvecklings- och digitaliseringsavdelning (UD‑avdelningen) har i uppdrag att identifiera vilka IT‑lösningar våra kunder behöver, för att sedan utveckla och leverera dessa lösningar. Målet är alltid att skapa värde för användaren. Vi arbetar i teknikens framkant och är därför en spännande arbetsgivare för dig som vill arbeta med IT. Hos oss får du ett stimulerande jobb som låter dig utvecklas i din yrkesroll varje dag.

Vi arbetar med en modern teknisk plattform för kontorsstöd, samarbete och utveckling. I vårt arbete använder vi Microsoft SharePoint 2016 och öppen programvara, öppna standards och Java (JEE).

Den här filmen visar vad vi gör och hur vi jobbar på utvecklings- och digitaliseringsavdelningen.

Roller som finns på avdelningen

UD-avdelningen är en stor arbetsplats. Den består av åtta enheter och ungefär 250 medarbetare och konsulter, som arbetar tillsammans med verksamhetsutveckling, systemutveckling och drift.

Vi har ett brett spann av kompetens på vår avdelning. De olika rollerna arbetar i team som tillsammans tar ansvar för att vi ska nå våra mål och få goda resultat. Allt för att vi ska kunna leverera stabila och användarvänliga lösningar till våra kunder. På vår avdelning finns alla roller genom hela kedjan.

Vi beskriver varje roll och några medarbetare berättar mer om just sin roll på utvecklings- och digitaliseringsavdelningen.

Interaktionsdesigner

Interaktionsdesignern ska utforma ett användargränssnitt för att stödja användarna utifrån deras behov, drivkrafter och förväntningar. Interaktionsdesignen blir ett underlag för diskussioner och tillsammans med kravspecifikationerna ett underlag för konstruktion.

Kravanalytiker

Kravanalytikern ska fånga verksamhetens krav och strukturera och konkretisera dessa till en beskrivning som kan användas som underlag vid utformningen av systemet. Kravanalytikern identifierar, analyserar och beskriver kraven och hittar och beskriver användningsfall.

Lösningsarkitekt

En lösningsarkitekt arbetar med att planera realiseringen av IT-lösningar baserat på verksamhetens behovsbild och med förutsättningar från existerande IT-tjänster i organisationen. En produkt eller lösning står sällan ensam, utan är oftast en del av en helhetslösning i en organisationsarkitektur. Lösningsarkitekten kan ofta sägas fokusera på lösningar som spänner över flera olika system och processer.

Projektledare

Projektledaren hanterar och driver projekt inom givna tids- och kostnadsramar. Hen tar också löpande fram uppföljning och status av projektet. Projektledaren organiserar och bemannar projektet i samråd med projektbeställaren. Hen planerar, leder, följer upp och styr arbetet inom projektet så att rätt resultat överlämnas.

Systemtekniker

En systemtekniker arbetar med uppsättning, underhåll och säkerhet i den gemensamma plattformen för servrar och kommunikation. Systemteknikern arbetar tillsammans med systemutvecklare och de som använder systemen och ser till att tillgängligheten är god med säkerheten i fokus.

Systemutvecklare

Systemutvecklare är ansvarig för att skriva och testa den källkod som realiserar kraven på systemet som byggs. Systemutvecklaren ska även se till att standard och riktlinjer för implementation följs och även att systemarkitekturen och designen följs. Förutom att implementera kraven genomför även systemutvecklaren automatiserade enhetstester och integrationstester.

Teamledare

En teamledare, som ofta även är scrum master, är ansvarig för att leda och styra arbetet i ett utvecklingsteam. Arbetet innebär att facilitera möten och röja hinder som bromsar effektiviteten i teamet. Teamledaren arbetar också för att skapa förutsättningar för alla involverade att samverka effektivt inom det egna teamet och med andra team .

Testare

Testaren arbetar med att ta fram testfall och testdata. Genomför tester och tar fram testprotokoll samt skriver felrapporter. Testaren kan även delta i planeringen av tester, analysera och designa tester. Testaren ska genomföra tester på ett sätt som garanterar hög kvalitet i de levererade produkterna.

Testledare

En testledare är ansvarig för att ta fram en teststrategi och en testplan. Testledaren ska säkerställa att testdata och testverktyg finns, se till att testfall tas fram och planera och leda alla testaktiviteter. Dessutom ansvarar testledaren för att följa upp och rapportera alla testaktiviteter och deltar även själv i genomförandet av tester.

Verksamhetsanalytiker

Verksamhetsanalytikern ger stöd när det finns ett behov av att analysera verksamheten, till exempel när nya regler införs, när verksamheten upplever att det finns flaskhalsar i en process eller när det saknas en gemensam målbild. Verksamhetsanalytikern genomför mål-, problem-, och åtgärdsanalys, processmodellering, begreppsmodellering, regelmodellering med mera för att kunna utveckla verksamheten i önskad riktning.

Verksamhetsarkitekt

Verksamhetsarkitekten genomför analyser av verksamheten, använder arkitektur- och metodramverk, tillämpar principer och lämnar beslutsunderlag och lösningsförslag i enlighet med den gemensamma arkitekturen, det vill säga avseende processer, begrepp, information och IT-stöd. Verksamhetsarkitekten ger detta stöd till verksamheten för att få ändamålsenliga, kostnadseffektiva, kundsäkra och framtidssäkra lösningar. De framtagna lösningsförslagen är väl förankrade i arkitekturen avseende verksamhet och information.

Fördelar med att arbeta med IT på Jordbruksverket

Det finns flera fördelar med att söka ett jobb inom IT på Jordbruksverket:

  • Vi söker ofta medarbetare inom ledande och styrande roller. Det ger stora möjligheter att få ansvarsfulla uppdrag och göra karriär.
  • Du får tid för kompetensutveckling och omvärldsbevakning.
  • Vi har en lärande organisation där medarbetare delar med sig av sina kunskaper. Du har alltså chansen att lära dig mycket nytt, samtidigt som du kan hjälpa andra att utvecklas.

Vi har ett agilt arbetssätt

Vi använder det agila arbetssättet Scrum, både inom våra olika förvaltningsteam och i våra projekt. Arbetssättet innebär att vi jobbar i självstyrande team, där alla medlemmar i teamet medverkar och engagerar sig för ett gemensamt mål. Vi jobbar därför mycket med visuella verktyg, så att alla ska ha en aktuell och gemensam bild över läget på alla nivåer.

Scrum innebär också att ständigt lära sig av sina erfarenheter för att förbättra arbetet. Det medför att alla får komma till tals och kan påverka situationen.

Vi har ett tydligt samarbete genom hela utvecklingskedjan. Beställare och utvecklare arbetar nära varandra för att utnyttja varandras kompetenser på ett smart sätt. Fokus ligger på kvalitet och vikten av att göra rätt saker, i rätt mängd.

Scrum effektiviserar arbetet och gör jobbet roligare

Sedan vi började arbeta enligt Scrum har vi fått bättre effektivitet, högre kvalitet och ett ökat samarbete. Samarbetet har blivit bättre på flera håll: dels med våra beställare och dels mellan utvecklarna, där vi nu utnyttjar allas kompentens på ett bättre sätt än tidigare. Att vi dessutom har roligare är en välkommen bonus!

Medarbetare sprider de agila kunskaperna

Vi uppmuntrar våra medarbetare att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att bidra till vår lärande organisation.

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverkets utvecklings- och digitaliserings­avdelning?

Du kanske också är intresserad av det här