Logotyp Jordbruksverket

Publiceringsplan för officiell statistik

Vi tar kontinuerligt fram ny statistik. I publiceringsplanen kan du se när vi planerar att publicera kommande officiell statistik. Vi publicerar alltid vår statistik kl. 08:00 respektive datum. Statistiken publiceras i vår databas och beskrivs i våra rapporter.

Logotype Sveriges officiella statistik
Sortera listan efter:
 • Ämnesord
 • ProduktkodJO0205
  EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2021-2022
  ÄmnesordEkonomi
  Datum2022-12-06
 • ProduktkodJO0603
  Skörd av potatis 2022. Preliminär statistik
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2022-12-07
 • ProduktkodJO1301
  Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2021
  ÄmnesordKonsumtion
  Datum2022-12-09
 • ProduktkodJO0601
  Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2022. Preliminär statistik för län och riket
  ÄmnesordOdling, Skörd
  Datum2022-12-14
 • ProduktkodJO1001
  Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2022:10
  ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex
  Datum2022-12-15
 • ProduktkodJO0604
  Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:10
  ÄmnesordAnimalieproduktion
  Datum2022-12-16