Logotyp Jordbruksverket

Rådgivning om energi och klimat

Du som är lantbrukare kan få kostnadsfri eller subventionerad rådgivning om energi och klimat. Genom Greppa Näringen kan du välja mellan flera olika rådgivningstyper, till exempel Energikollen och Klimatkollen. Därtill kan du gå Jordbruksverkets kurs i sparsam körning och få rådgivning om att producera biogas.

Greppa Näringens rådgivning om hållbart jordbruk

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri eller kraftigt subventionerad rådgivning som både du och miljön tjänar på. Här kan du läsa mer om några olika rådgivningstyper som finns.

Klimatkollen

Rådgivningen Klimatkollen ger dig koll på stort och smått när det gäller utsläpp av växthusgaser som lustgas, metan och koldioxid i jordbruket. Du och rådgivaren beräknar tillsammans gårdens klimatutsläpp och diskuterar vad det finns att göra för att minimera utsläppen från produktionen.

Energikollen

Rådgivningen Energikollen visar hur du kan effektivisera användningen av energi på företaget.

Om du har en djurgård med mer än 25 djurenheter kan du köpa enskild rådgivning om energieffektivisering. Du betalar då 10 procent av kostnaden för rådgivningen, medan Landsbygdsprogrammet står för de övriga 90 procenten.

Under rådgivningsbesöket kartlägger du och rådgivaren hur energianvändningen ser ut på gården. Ni diskuterar också de viktigaste energiåtgärderna för just ditt företag.

Det finns också kostnadsfri grupprådgivning för mindre djurgårdar och växtodlingsgårdar. Kontakta din länsstyrelse om du vill veta mer om grupprådgivning om energieffektivisering.

Brett utbud av fördjupad rådgivning

Greppa Näringen erbjuder ännu fler rådgivningar som guidar till viktiga klimatanpassnings­åtgärder i jordbrukets olika produktionsgrenar. Det finns till exempel fördjupad rådgivning inom kväveresurs­effektivitet, vattenhushållning och markbördighet, som bidrar till minskad klimatpåverkan och ökad hållbarhet i produktionen.

Exempel på rådgivningar inom växtodling

Exempel på rådgivningar inom djurhållning

Mer om Greppa Näringens rådgivning och rådgivning om minskad klimatpåverkan och förnybar energi

Det är EU:s landsbygdsprogram som finansierar rådgivningen inom Greppa Näringen, som är ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket, länsstyrelserna och LRF samt rådgivningen inom Minskad klimatpåverkan och förnybar energi. Jordbruksverket är projektägare för sju projekt:

 • Greppa Näringen – information och demonstrationer
 • Greppa Näringen – fortbildning av rådgivare
 • Minskad klimatpåverkan och förnybar energi – information och demonstrationer
 • Minskad klimatpåverkan och förnybar energi – fortbildning av rådgivare
 • Minskad klimatpåverkan och förnybar energi – kurser i sparsam körning
 • Minskad klimatpåverkan och förnybar energi – gruppaktiviteter inom biogas med mera
 • Minskad klimatpåverkan och förnybar energi - rådgivning

Om du genomför åtgärderna som lyfts fram i Greppa Näringen på gården så minskar både gårdens klimat­påverkan och förlusterna av växtnäring till havet. Du kan läsa mer om Greppa Näringens rådgivning på deras webbplats.

Kurs i sparsam körning

Jordbruksverket har upphandlat kurser i Sparsam körning i hela landet.

På en kurs i sparsam körning lär du dig hur du kan minska bränsleanvändningen för lantbruksmaskiner vid olika typer av arbetsmoment. Kursen riktar sig till dig som är

 • lantbruksföretagare, maskinförare på jordbruks- eller trädgårdsföretag
 • maskinförare på maskinstation eller maskinförsäljare.

Totalt omfattar kursen cirka 10 timmar, med både praktiska körmoment och teori samt en uppföljningsträff. Efter uppföljningsträffen får du ett kursintyg.

Kursen är en del av Jordbruksverkets projekt ”Minskad klimatpåverkan och förnybar energi – kurser i sparsam körning” inom landsbygdsprogrammet 2014–2024.

Är du intresserad av att gå kurs i sparsam körning kan du kontakta upphandlade leverantörer direkt eller anmäla ditt intresse via vårt formulär.

Upphandlade leverantörer

Jordbruksverket har skrivit avtal med företag och organisationer som organiserar kurs i sparsam körning.

Hushållningssällskapet

Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs och Skåne län

Fredrik Hallefält

Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms och Uppsala län

Richard Eriksson,

Gotlands län

Jörgen Olsson

Norrbottens län

Erik Häggbom

Sörmlands, Västmanlands län

Richard Eriksson

Värmlands län

Hugo Westlin

Daniel Hedeås

Västra Götalands län

Per Hansson

Svante Andersson

Christer Johansson

Jönköping, Örebro och Östergötlands län

Christer Johansson

Ludvig & Co AB

Jämtlands, Västerbottens och Västernorrlands län

Ingvar Persson

Kontakta oss om du har frågor

Har du generella frågor om kurser i Sparsam körning kan du kontakta oss.

Johan Malgeryd

Rådgivning om biogas

Det finns rådgivning för dig som är intresserad av att satsa på biogas. Du kan till exempel gå på inspirerande gruppträffar om biogas eller bilda biogasnätverk för att utbyta erfarenheter med andra biogasintresserade företagare. Du kan också få enskild biogasrådgivning. Vi har avtal med flera rådgivningsföretag som har hög kompetens inom biogas.

Biogasrådgivningen finansieras genom två projekt inom EU:s landsbygdsprogram 2014–2020:

 • "Minskad klimatpåverkan och förnybar energi – gruppaktiviteter inom biogas m.m."
 • "Minskad klimatpåverkan och förnybar energi – rådgivning."

Här kan du läsa mer om rådgivningen som finns.

Grupprådgivning

Nyfiken på biogas? (biogasmodul 1)

En kunskaps- och inspirationsträff i grupp för dig som vill veta mer om biogas.

Träffen ger dig en introduktion till framgångsrik produktion av biogas på gården. Den är riktad till företag på landsbygden som är intresserade av att starta biogasproduktion. Rådgivaren som håller i träffen har goda kunskaper om lantbruksbaserad biogas.

Bilda ett biogasnätverk! (biogasmodul 4)

Ett biogasnätverk ger kompetensutveckling i grupp för dig som äger en biogas­anläggning eller som vill starta en biogasanläggning med substrat från djurhållning och biomassa.

Nätverket har två till tre träffar per år under ledning av en biogasrådgivare, med möjlighet att bjuda in föreläsare och göra studiebesök.

Enskild rådgivning

Är biogas något för mig? (biogasmodul 2)

Under rådgivningen diskuterar du och rådgivaren vilka förutsättningar din gård har för att producera biogas, med hänsyn till gårdens potential att producera och avsätta biogas. Ni beräknar också hur mycket biogas som det går att producera med tillgängliga substrat som till exempel stallgödsel.

Rådgivaren lägger 8 till 12 timmar på rådgivningen, varav besöket på din gård tar cirka 3 timmar.

Om ni kommer fram till att det är lönt att gå vidare med planering av en biogasanläggning på din gård, så finns det möjlighet att gå vidare med fördjupad rådgivning (biogasmodul 3a och 3b).

Fördjupad biogasrådgivning (biogasmodul 3a)

I biogasmodul 3a görs fördjupade beräkningar inför investeringar i en biogas­produktions­­anläggning.

Rådgivningen inkluderar en ekonomisk beräkning och en riskanalys, med två till tre alternativ som visar hur det ekonomiska utfallet påverkas av parametrar som gödselgasstöd och energipris. Du och rådgivaren beräknar även klimatnyttan och biogödselns värde. Analysen visar under vilka förutsättningar det är möjligt att investera i biogasproduktion.

Rådgivningen ska lägga grunden för fortsatt rådgivning i biogasmodul 3b.

Fördjupad biogasrådgivning (biogasmodul 3b)

Biogasmodul 3b ger fördjupad biogasrådgivning, med fokus på affärsmöjligheter, lagstiftning och planering. Den ska ge ett bra stöd inför en investering.

Rådgivningen inkluderar fortsatt diskussion om nyttor, ekonomisk beräkning och riskanalys, utifrån resultaten som tagits fram i biogasmodul 3a. Rådgivningen ger också vägledning om företagets förutsättningar att investera i biogasproduktion, och du får även ett förslag till tidsplan. Biogasrådgivaren lägger 8–10 timmar.