Logotyp Jordbruksverket

Funktionstestare av sprutor

Alla sprutor som används yrkesmässigt för att sprida växtskyddsmedel ska vara funktions­testade av en behörig funktionstestare och sedan godkända av oss. Om du vill arbeta som funktionstestare ska du uppfylla de krav som finns för att bli behörig funktions­testare.

Krav på funktionstestare

För att få bli funktionstestare behöver du

 • vara intresserad av växtskydd och teknik
 • ha behörighet att använda växtskydds­medel klass 1L eller 2L
 • gå en grundkurs för funktions­testare på fyra dagar
 • få godkänt resultat på provet som avslutar grundkursen
 • anmäla din verksamhet till oss
 • gå de årliga vidareutbildningarna som vi erbjuder.

Grundkurs för funktionstestare

Grundkursen för funktionstestare innehåller teoretiska och praktiska moment, övningar och demonstrationer. När du har genomfört kursen med ett godkänt resultat får du ett beslut från oss att du är behörig att funktionstesta sprutor.

Själva kursen är gratis men du får själv betala för resa och logi.

Om du har anställt ny personal eller om du känner någon som vill bli funktionstestare kan de anmäla sitt intresse att gå kursen till oss via E-post.

Planerade kurser

Om det finns tillräckligt många intresseanmälningar kommer vi att hålla en kurs under 2025.

Det här ingår i jobbet som funktionstestare

Du väljer själv hur du vill lägga upp ditt arbete som funktionstestare. Det finns de som enbart inriktar sig på vissa spruttyper eller fabrikat. Några testar i verkstad och andra testar direkt ute på gårdarna.

De flesta funktionstestare justerar och reparerar sprutorna i samband med funktionstesten, för att de sedan ska kunna godkänna dem. Reparationer ligger dock utanför vad som ingår i det egentliga funktions­testet.

Som funktionstestare kan du ge råd till den som använder sprutan, så att den sköts och underhålls på rätt sätt och blir rätt inställd.

Vilket pris du ska ta ut för ett funktions­test är en fråga mellan dig och kunden.

Du som är funktionstestare kan hitta material och mer information i Testboden. Här finns till exempel aktuella regler om funktionstester och du kan beställa kontrollmärken via Testboden.

Ekonomiskt bidrag till testutrustning

Om du är funktionstestare och behöver förnya eller köpa helt ny utrustning kan du ansöka om bidrag hos oss. Du kan få maximalt 75 procent av kostnaden, dock högst 165 000 kronor.

Det går tyvärr inte att söka pengar för detta år 2024 eftersom pengarna är slut.

Hjälp med marknadsföring

Vi publicerar listor över godkända funktionstestare på vår webbplats. Om du är intresserad av att vara med i listan ska du skicka in följande uppgifter:

 • namn på företaget
 • namn på funktionstestaren
 • ort
 • e-postadress
 • telefonnummer.

Skicka dina uppgifter via e-post.

Kontroll av funktionstestare

Vi tar ut en avgift för offentlig kontroll av funktionstestare. Avgiften är 700 kronor per varje hel timmes handläggningstid.

Avgift för uppföljning av avvikelser och vid merarbete

Jordbruksverket genomför uppföljande kontroller för att följa upp avvikelser från tidigare kontroller. För uppföljande kontroller kommer vi att debitera en avgift. Du kan också få betala en extra avgift om vi vid den ordinarie kontrollen upptäcker att det finns ett behov av extra utredning eller annan nödvändig åtgärd som medför merarbete för Jordbruksverket.

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor kan du kontakta våra rådgivare som arbetar med sprutteknik och hantering av växtskyddsmedel samt funktions­test.

Om du har frågor om standardisering och funktionstest kan du kontakta Johan Wahlander.

Om du har frågor om teknik och hantering av växtskyddssprutor och växtskyddsmedel kan du kontakta Mattias Andersson.

Författningar

Söker efter 2016:23

Söker efter 2019:75

Söker efter 2006:18

Du kanske också är intresserad av det här