Logotyp Jordbruksverket

Ta in hundar från EU-länder och från Andorra, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Monaco, Nordirland, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten

Reglerna gäller till exempel om du har varit på semester utomlands med din egen hund, om du köper en hund till dig själv utomlands eller om du köper en hund utomlands för att sedan sälja vidare i Sverige.

Reglerna för att ta in hundar till Sverige skiljer sig åt beroende på vilket land du ska ta in hundar ifrån. Det är framför allt rabiessituationen i landet som styr vilka regler som gäller. Länderna på den här sidan har fungerande rutiner för att upptäcka rabies.

Det här är EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark (inklusive Grönland och Färöarna), Estland, Finland (inklusive Åland), Frankrike (inklusive Franska Guyana, Guadeloupe, Korsika, Martinique och Réunion), Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal (inkl. Azorerna och Madeira), Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien (inklusive Balearerna, Kanarieöarna samt Ceuta och Melilla), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Reglerna på den här sidan gäller även hundar från Andorra, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Monaco, Nordirland, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten.

Regler för alla hundar

Det här gäller för alla hundar som tas in till Sverige från ett land i den här gruppen. Vad som gäller för hundar från Norge kan du läsa om längre ner på sidan.

Hunden ska vara id-märkt

Ditt djur ska vara id-märkt med ett chip.

 • Id-märkningen ska alltid göras innan djurets rabiesvaccination.
 • Id-märkningen ska göras av en veterinär eller av en godkänd id-märkare.
 • Datum för id-märkning eller avläsning av id-märkning och id-numret ska stå i djurets sällskapsdjurspass.
 • Om djuret har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda skrivas in i passet.

Om djuret kontrolleras vid gränsen och chippet inte är läsligt kan djuret bli avvisat till det land som det kom ifrån, eventuellt satt i karantän eller i värsta fall avlivas. Eftersom det alltid finns en risk för att chipet inte är läsligt kan du för säkerhets skull ta med en egen chipavläsare.

Om ditt djur har en läslig tatuering som enligt intyg är gjord före den 3 juli 2011 behöver ditt djur inte märkas om med chip.

Vilka chip som Jordbruksverket har godkänt kan du se i stycket om märkning på vår sida om att föra ut hundar.

Hunden ska ha en giltig vaccination mot rabies

Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Den första vaccinationen som bygger upp skyddet kallas grundvaccination och består av en eller två sprutor. Vaccinet ska vara godkänt i det land där vaccinationen sker.

Djuret måste vara id-märkt och minst 12 veckor gammalt för att få en grundvaccination. Id-märkningen ska göras innan rabiesvaccinationen för att vaccinationen ska vara giltig. Om djuret är id-märkt sedan tidigare ska id-märkningen läsas av innan vaccinet ges. Att id-märkning har gjorts eller lästs av senast samma dag som vaccinet ges ska stå i djurets pass eller hälsointyg. Även vaccinationen ska skrivas in i passet eller hälsointyget.

Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.

Exempel 1: Vaccination med en spruta den 1 januari = resa tidigast den 22 januari.

Exempel 2: Vaccination med två sprutor den 1 januari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.

Vaccinationen måste fyllas på

Vaccinets giltighetstid kan variera mellan länder. När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets pass med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig. Om du vill fortsätta resa med ditt djur måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som veterinären skrivit.

Om djuret har omvaccinerats inom angiven giltighetstid krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du får resa med det.

Försenad omvaccination

Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination gått ut, räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också en ny väntetid på 21 dagar innan djuret får resa igen.

Hunden ska ha ett pass för sällskapsdjur

En hund som tas in till Sverige från ett annat EU-land ska ha ett EU-pass för sällskapsdjur. EU-passet kan du få utfärdat hos en veterinär.

Endast vissa länder utanför EU får utfärda pass som hunden kan resa med. Det gäller Andorra, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Monaco, Nordirland, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten. Dessa pass ser ut som EU-pass för sällskapsdjur men får ha en annan färg och landets nationella emblem på framsidan istället för EU-flaggan.

Alla dessa länder utfärdar dock inte sådana sällskapsdjurspass. I dessa fall behöver hunden resa med ett hälsointyg för sällskapsdjur istället (intyg E9.207). Pass från övriga länder utanför EU gäller inte – då ska hunden i stället ha ett hälsointyg.

Om landet som ditt djur ska resa från inte accepterar andra länders blanketter, så kan landet skapa ett eget intyg utifrån den mall som finns i bilaga IV Del 1 i EU:s genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

I passet ska det här stå med:

 • Hundens id-nummer. Det ska stämma överens med chipnumret. Om hunden har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda skrivas in i passet.
 • Rabiesvaccination.
 • Djurart, kön och djurets födelsedatum.
 • Djurägarens namn. Om en uppfödare ska sälja en valp till en utländsk ägare är det uppfödaren som är ägare till dess att hunden är levererad. Tänk därför på att skriva in dina uppgifter i passet när hunden lämnas över till dig. Det är alltid den ägare som står på den senaste siffran som betraktas som nuvarande ägare.
 • Djurägarens eller djurägarnas underskrift. För att passet ska vara giltigt ska djurägaren eller djurägarna skriva under på sista raden under telefonnumret innan veterinären utfärdar passet.

Det är bara förordnade veterinärer med EU-legitimation som får utfärda EU-pass eller skriva in uppgifter i det.

Hunden ska anmälas hos tullen

Djuret ska föras in till Sverige via en valfri tullplats. Där ska du anmäla att du tar in ett djur i landet. Det gör du vid en särskild fil eller gång.

 • Om du anmäler djuret direkt på tullplatsen ska du välja en röd fil eller gång.
 • Om du anmäler djuret i förväg via Tullverkets webbplats, kan du välja en grön fil eller gång.

Läs mer på Tullverkets webbplats. Om djuret inte anmäls hos tullen kan det hända att det nekas inträde i Sverige.

Om hunden reser inom 5 dagar före eller efter sin ägare

Om du och ditt djur ska resa till samma plats men inte kan åka ihop, så bör du boka djurets resa inom 5 dagar före eller efter din egen resa. Djuret ska då, förutom sällskapsdjurspass eller hälsointyg, ha de här dokumenten med sig:

 • En djurägareförsäkran för sällskapsdjur där du anger att ditt djur (id-nummer och passnummer) får transporteras av det ombud eller den fraktfirma som du ska anlita och att djuret inte ska säljas. Kom ihåg att fylla i rutan för fullmakt längst ner på blanketten.
 • Kopior på din egen biljett eller bokning, så man kan se när du åker och vart.

Om djuret reser mer än 5 dagar före eller efter din egen resa, eller utan att du själv åker samma väg, ska du läsa mer under rubriken om djur som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 djur.

Om hunden ska flyga

Om ditt djur ska flyga kan flygbolagen ha egna regler för resan som också måste vara uppfyllda. Kontakta flygbolaget för att få information om vad som gäller för din resa.

Du kan också läsa på International Air Transport Associations webbplats (IATA). IATA är en branschorganisation för världens flygbolag och sätter de regler som ligger till grund för flygbolagens regler. IATA har bland annat regler om burmått.

Om hunden reser i en grupp på fler än 5 hundar som ska tävla eller träna

När du ska resa med en grupp på fler än 5 hundar över 6 månaders ålder som ska delta i en utställning eller tävling, eller ska tränas inför ett sådant evenemang, ska du förutom passet ha med dig ett skriftligt bevis på att hunden har registrerats med id-nummer för att delta i evenemanget eller att de är registrerade i en organisation som arrangerar sådana evenemang.

Om du reser i grupp med fler än 5 hundar som inte ska delta i något evenemang så gäller andra regler som du kan läsa om under rubriken Fler regler för hundar som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 hundar, längre ner på sidan. De reglerna gäller också för de hundar i gruppen som är yngre än 6 månader.

Om inte alla hundar i gruppen är dina behöver hundarnas ägare också resa inom 5 dagar före eller efter hundarna. Då behöver du uppfylla samma krav som anges under rubriken Om hunden reser inom 5 dagar före eller efter sin ägare. Om hundens ägare inte reser alls behöver alla hundar uppfylla kraven under rubriken Fler regler för hundar som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 hundar, längre ner på sidan.

Exempel på giltiga dokument är den aktuella utställnings- eller tävlingskatalogen eller stamtavlor från till exempel Svenska kennelklubben, förutsatt att djurens id-nummer finns med.

Om hunden reser med sin ägare från Andorra, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten behöver den också ha en djurägareförsäkran för sällskapsdjur

Om du reser med ditt djur från Andorra, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten ska du ha en djurägareförsäkran för sällskapsdjur som du har fyllt i. Du ska använda dig av blanketten för djurägareförsäkran för sällskapsdjur, E9.204. Genom djurägareförsäkran intygar du att djuret är ditt och att det inte flyttas för att säljas.

Om ditt djur reser med dig behöver du inte fylla i rutan för fullmakt längst ned på blanketten. Men om ditt djur reser med ett ombud måste du även fylla i rutan för fullmakt längst ned på blanketten. Tänk på att om du reser mer än 5 dagar före eller efter ditt djur och ombudet behöver du dessutom följa reglerna för djur som reser utan sin ägare.

Om hunden reser genom ett land där rabiessituationen inte är under kontroll behöver den också ha en djurägareförsäkran för transitering

Ett djur som reser från ett EU-land, ett annat land på denna sida eller ett land där rabiessituationen dokumenteras och följs, och reser genom ett land där rabiessituationen inte är under kontroll, behöver inte uppfylla kravet på blodprov som visar antikroppar mot rabies (titertest). Men djuret måste då ha en djurägareförsäkran för transitering, och djurägaren, ombudet eller transportfirman måste intyga att djuret inte har lämnat transportmedlet eller flygplatsen under resan. Med transitering menas alltså en direkt genomresa utan något uppehåll i landet annat än på flygplatsen i väntan för vidare resa.

En transitering på detta sätt är endast möjlig för djur som inte ska byta ägare, inte reser i en grupp på fler än 5 utan att tävla eller träna och som reser inom 5 dagar från sin ägares resa. Dessa djur behöver istället ha ett blodtitertest för antikroppar mot rabies.

Fler regler för hundar som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 hundar

Reglerna i det här stycket gäller i de här fallen:

 • Du eller någon annan tar in djur som sedan ska tas över av en annan ägare, till exempel om du ska omplacera, ge bort, adoptera bort eller sälja djuren. Så länge djuret flyttas för att komma till sin nya ägare gäller reglerna, oavsett om köpet är formellt genomfört.
 • Djuret reser utan att ägaren själv reser. Det gäller oavsett om djuret åker med ett ombud eller som fraktgods.
 • Fler än 5 djur reser i grupp med sin ägare. Undantag görs för djur som ska delta i en utställning eller tävling, eller tränas för ett sådant evenemang, under förutsättning att djuren är äldre än 6 månader.

Om du inte ska resa med ditt djur, men reser samma väg inom 5 dagar före eller efter djuret, så ska du i stället läsa under rubriken om djur som reser inom 5 dagar före eller efter sin ägare.

Hunden ska komma från en registrerad eller godkänd anläggning

Ett djur som du ska ta över från en ägare i ett annat EU-land ska komma från en registrerad eller godkänd anläggning. Anläggningen ska registreras eller godkännas hos den behöriga myndigheten i avsändarlandet. På anläggningen får det inte ha rapporterats infektion med rabiesvirus hos något djur under de 30 dagarna innan djuret lämnar anläggningen och det får inte heller ha förekommit någon onormal dödlighet utan fastställd orsak. Detta intygas av den officiella veterinären i hälsointyget. Kolla med säljaren att anläggningen är registrerad eller godkänd i avsändarlandet. Om anläggningen inte är registrerad kommer veterinären i avsändarlandet inte kunna utfärda hälsointyget.

Tänk på att om du har en anläggning som kräver registrering som du tar emot djur på, så behöver din anläggning vara registrerad för att veterinären i avsändarlandet ska kunna utfärda hälsointyget. Du kan redan nu registrera anläggningen i vår e-tjänst.

Om landet eller veterinären i utlandet kräver att anläggningen ska finnas i TRACES.NT ska du svara ja på någon av frågorna om förflyttning i e-tjänsten, även om den inte beskriver din situation.

Ta in ett djur direkt från ett annat hem eller en uppfödare

Om djuret tas direkt från en uppfödare eller någon annan ägares hem behöver platsen som djuren hålls på endast registreras som en anläggning men inte godkännas. Registreringen behöver ha bekräftats av den behöriga myndigheten i avsändarlandet i TRACES.NT-systemet så att detta kan intygas av den officiella veterinären i hälsointyget. Finns denna bekräftelse inte i TRACES.NT-systemet kan veterinären inte utfärda intyget.

Ta in djur från ett djurhem eller en uppsamlingsplats

Om ditt djur kommer från ett djurhem eller en så kallad uppsamlingsplats – alltså en anläggning där djur samlas ihop från olika anläggningar för att förmedlas till ett annat EU-land – då behöver anläggningen vara godkänd av den behöriga myndigheten i avsändarlandet. Detta ska intygas av den officiella veterinären i hälsointyget. Godkännandet behöver vara bekräftat av den behöriga myndigheten i avsändarlandet i systemet TRACES.NT för att den officiella veterinären ska kunna utfärda hälsointyget.

Hunden ska besiktigas och ha ett hälsointyg

Djuret ska besiktigas av en officiell veterinär inom 48 timmar före avresan till Sverige. Veterinären ska skriva in i passet och hälsointyget att besiktningen har gjorts.

Den officiella veterinären ska också kontrollera att djuret uppfyller reglerna genom att kontrollera djurets id-nummer och uppgifterna i passet. Veterinären lägger sedan in uppgifterna i en databas för rapportering av internationell handel med djur. Databasen kallas TRACES.NT. Du får en utskrift av hälsointyget CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA som den officiella veterinären behöver stämpla och signera och därmed visa att djuret är kontrollerat och uppfyller reglerna. Intyget får också utfärdas elektroniskt under förutsättning att det utfärdas och överförs via TRACES.NT-systemet. I detta fall behöver dock veterinären ha möjlighet att stämpla och signera intyget elektroniskt.

En officiell veterinär kallas ”official veterinarian” på engelska, men kan ha olika titlar i olika länder. Kontrollera att den officiella veterinären har tillgång till databasen TRACES.NT när du bokar din tid.

Hälsointyget ska visas upp ihop med djurets pass när du tar in djuret i Sverige. Det är giltigt i 10 dagar för transporten till Sverige räknat från det datum då det utfärdades.

Transportören ska vara registrerad

Du som transporterar djur mellan länder ska registrera dig om syftet är att djuren ska byta ägare eller användas i verksamhet där syftet är att tjäna pengar.

Om du ska transportera ett djur från ett annat land till Sverige så kan det avsändande landet ställa krav på att djuret ska transporteras av en registrerad transportör för att de ska släppa iväg det. Därför är det viktigt att du tar kontakt med myndigheterna i landet där djuret kommer ifrån för att ta reda på vilka krav det avsändande landet ställer.

Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet. Det kan alltså hända att du behöver registrera dig både för flytt mellan länder och ha ett transportörstillstånd.

Du behöver inte registrera dig om du reser med ditt eget djur.

När hunden har kommit till Sverige ska den registreras i hundregistret

Om du köper en hund utomlands, ska du registrera hunden i Jordbruksverkets hundregister senast 4 veckor efter att du har tagit in hunden i Sverige.

Se till att du får med alla nödvändiga dokument

Om du köper en hund som har förts in från ett land som tas upp på den här sidan, ska de här dokumenten följa med hunden:

 • pass
 • dokument som behövs om hunden reser utan sin ägare eller om hunden reser i en grupp med fler än 5 hundar.

Du ska alltså få dessa handlingar av säljaren i original samtidigt som du tar över ansvaret för hunden och skriver dina uppgifter i passet under ägaruppgifter. Detta är bland annat viktigt för att kunna visa att hunden har förts in enligt de regler som gäller.

Färre regler för hundar från Norge

Hundar från Norge måste vara id-märkta och ha pass när de tas in i Sverige, men det finns inga krav på att de ska vara rabiesvaccinerade. Därför går det även bra att ta in hundvalpar så länge de uppfyller kraven på id-märkning och pass.

Om din hund transporteras av ett ombud eller en fraktfirma så behöver ombudet eller fraktfirman anmäla hunden i tullen. Det behöver du inte göra om du själv reser tillsammans med din hund från Norge och kravet på id-märkning och pass är uppfyllt.

Tänk dock på att om du har köpt eller tagit över en hund på något annat sätt i Norge och tar med den till Sverige så ska du oftast lämna en importdeklaration och betala moms. Detta eftersom Norge inte är med i EU. I så fall behöver du stanna i tullen anmäla detta. Du kan läsa mer på Tullverkets webbplats.

Det finns fler regler du behöver följa om det till exempel är en hund som ska byta ägare, reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren eller reser i en grupp på minst 6 hundar. Då gäller samma regler som för EU-länder under rubriken Fler regler för hundar som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 hundar.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa eller mejla till vår kundtjänst om du har frågor.

Författningar

Söker efter 2021:13