Rabies

Rabies är en dödlig sjukdom som vi inte vill få in i Sverige och den kan drabba både människor och djur. Det viktigaste du kan göra för att undvika rabies är att bara köpa djur från seriösa säljare som kan garantera att djuret är friskt, och att vaccinera dina djur om du ska resa utomlands.

Om rabies

Rabies smittar via saliv från infekterade djur. Alla varmblodiga djur inklusive människa kan få rabies, men mottagligheten varierar. Räv har en extremt hög mottaglighet medan katter och hundar, samt nötkreatur, får och getter, har en måttlig mottaglighet för sjukdomen.

Rabies är en dödlig sjukdom för både människor och djur. Den går inte att bota, men kan undvikas genom vaccination. För att veta om ett djur bär på rabies måste djuret avlivas och hjärnmaterial undersökas.

Smittläget för rabies

Rabies förekommer inte i Sverige, men det finns en risk att sjukdomen förs in med smittade vilda eller tama djur från andra länder.

Rabies finns i hela Afrika, Mellanöstern, Nord-, Central och Sydamerika, samt i stora delar av Asien. I Europa förekommer rabies bara i de östra delarna, med undantag för några få fall varje år som förs in i Medelhavsländerna med djur som smugglats in från framför allt Afrika.

Så håller vi rabies borta från Sverige

Det är viktigt att vi alla hjälps åt så att vi inte får in rabies i Sverige. Om rabies skulle etableras hos vilda djur kan sjukdomen spridas över landet. Det skulle medföra stora hälsorisker för både djur och människa och bli samhällsekonomiskt kostsamt.

Köp inte djur från andra länder utan känd hälsostatus

Det är viktigt att du undviker att köpa en hund eller annat djur som förts in i Sverige på olagligt sätt. Det finns stor risk att djuret inte har en fullgod vaccination mot rabies och kan därför bli en mycket allvarlig hälsofara för dig och din omgivning. Kräv att få se de dokument som måste finnas för att djur lagligt ska få föras in i landet. Dessa dokument ska även följa med djuret när du övertar ansvaret för djuret. En veterinär kan hjälpa dig att kontrollera alla dokument innan du köper en hund.

Vaccinera dina djur inför resa

Om du ska resa utomlands med din hund, katt eller iller kräver de flesta länder att du kan visa upp intyg på att ditt djur är vaccinerat mot rabies. När du ska komma tillbaka in i Sverige krävs också papper på att djuret är vaccinerat.

Undvik kontakt med okända djur utomlands

Reser du i länder där det finns rabies bör du undvika kontakt med gatuhundar och andra djur som kan bära på smitta. Skulle du bli biten, riven eller få saliv i ett öppet sår eller på en slemhinna ska du genast kontakta sjukvården.

Känn till symtomen för rabies hos ditt djur

Det vanligaste symtomet hos ett smittat djur är ett förändrat temperament. Skygga djur kan plötsligt bli tillgivna och tvärtom. Så småningom utvecklas förlamningar och rörelsestörningar som kan följas av krampanfall innan djuret dör. 

Kontakta genast veterinär om du misstänker smitta

Rabies är en anmälningspliktig sjukdom. Om du misstänker att ditt djur har drabbats av sjukdomen måste du genast tillkalla veterinär.

Ersättning till djurägare vid utbrott

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrottet.

Senast granskad: 2022-09-15

Till toppen