Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Föra ut katter från Sverige – både vid resor och handel

Hitta på sidan

Det finns regler för att resa med katter eller sälja katter till ett annat land. De finns för att förhindra att sjukdomar sprids, framför allt rabies. Reglerna skiljer sig åt mellan olika länder. Det är därför väldigt viktigt att du tar reda på vad som gäller i just ditt fall i det land som katten ska resa till. Det är ditt ansvar att se till att rätt intyg används och att djuren uppfyller de regler som finns.

Din katt kan avlivas om kraven inte är uppfyllda

Om din katt reser med felaktig eller ofullständig dokumentation bestämmer myndigheter i det land som katten en har rest till vad som ska hända. Katten kan nekas inträde och skickas tillbaka till Sverige eller i värsta fall avlivas direkt. I en del länder kan katten i vissa fall sättas i karantän som du som ägare får betala för. Det är alltid ditt ansvar att se till att alla krav är uppfyllda. Därför är det mycket viktigt att du tar reda på all information om vad som gäller i god tid innan avresa.

Om en katt blir nekad inträde i ett land och skickas tillbaka till Sverige måste katten uppfylla de svenska reglerna för det aktuella landet som katten vistats i för att den ska få komma tillbaka in i Sverige.

Nya regler för att föra ut katter från Sverige

Den 21 april började nya regler gälla i alla EU-länder.

För dig som reser tillsammans med din egen katt och den inte ska byta ägare så blir det inga ändringar.

Men om du ska föra ut en katt som ska byta ägare i ett annat land så innebär de nya reglerna att anläggningen som du flyttar katten från ska vara registrerad hos oss och den som transporterar hunden ska vara registrerad som transportör. I Sverige måste alla vara registrerade senast den 1 oktober men det kan vara andra datum som gäller i andra länder.

Det innebär att om du ska transportera ett djur utomlands så kan det mottagande landet kräva att djuret kommer från en registrerad anläggning eller transporteras av en registrerad transportör. Därför är det viktigt att du tar kontakt med myndigheterna i landet dit djuret ska för att ta reda på vilka krav det landet ställer.

Du kan redan nu registrera anläggningen och registrera dig som transportör i våra e-tjänster. Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet. Det kan alltså hända att du både behöver registrera dig för flytt mellan länder och ha ett transportörstillstånd.

En katt som ska resa till ett annat EU-land ska vara märkt med ett godkänt chip om den ska byta ägare, resa mer än 5 dagar före eller efter sin ägare, eller resa i en grupp på fler än 5 katter.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra djurhälsan och förhindra spridning av sjukdomar.

Sidan är uppdaterad med de nya reglerna.

Till EU‑länder

Här kan du läsa om grundreglerna för vad som gäller när du ska resa med katter till EU‑länder. Färöarna, Gibraltar och Grönland räknas som EU‑länder.

Ta alltid reda på vilka regler som gäller i det land som katten ska resa till

Eftersom vissa länder har fler regler än det vi skriver om här måste du alltid ta reda på vad som gäller i det land som katten ska resa till. Kontakta i god tid veterinär­myndigheten i det land katten ska resa till eller landets ambassad i Sverige för att få reda på vad som gäller.

Katten ska ha EU‑pass

Katter ska ha ett EU-pass.

Det här gäller:

 • Det är en veterinär som utfärdar passet.
 • Veterinären skriver in djurets id-uppgifter, utförda behandlingar och vaccinationer i passet.
 • Djurägarens namn ska stå i passet.
 • För att passet ska vara giltigt ska djurägaren eller djurägarna också skriva under på sista raden under telefonnumret när passet utfärdas.
 • Om en uppfödare ska sälja en kattunge till en utländsk ägare är det uppfödaren som är ägare till dess djuret är levererat.
 • Kattens ID-nummer ska stå i passet och det ska stämma överens med chipnumret. Om katten har märkts om och fått ett nytt chipnummer ska båda chipnumren står i passet.

Tänk på att det bara är veterinärer som arbetar i EU och har EU‑legitimation som får utfärda EU‑pass eller skriva in uppgifter i det.

Vissa länder har särskilda krav så därför ska du i god tid kontakta veterinärmyndigheten i det land du planerar att resa till eller landets ambassad i Sverige för att ta reda på vad som gäller.

Katten ska vara id-märkt

Ditt djur ska vara märkt med ett chip.

 • Id-märkningen ska alltid göras innan djurets rabiesvaccination.
 • Id-märkningen ska göras av en veterinär eller av en godkänd id-märkare.
 • Ett djur som ska resa som sällskapsdjur med sin ägare till ett annat EU-land ska vara märkt med ett chip som uppfyller ISO-standarden 11784/11785.
 • Ett djur som ska resa till ett annat EU-land ska vara märkt med ett godkänt chip om det ska byta ägare, resa mer än 5 dagar före eller efter sin ägare, eller resa i en grupp på fler än 5 djur. Om djuret märks i Sverige ska det vara ett chip som Jordbruksverket har godkänt.
 • Datum för id-märkning eller avläsning av id-märkning och id-numret ska stå i djurets EU‑pass. Om djuret har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda skrivas in i passet. 

Om djuret kontrolleras vid gränsen och chipet inte är läsligt kan djuret bli avvisat till det land som det kom ifrån, eventuellt satt i karantän eller i värsta fall avlivas. Eftersom det alltid finns en risk för att chippet inte är läsligt kan du för säkerhets skull ta med en egen chipavläsare.

Om ditt djur har en läslig tatuering som enligt intyg är gjord före den 3 juli 2011 behöver ditt djur inte märkas om med chip.

Chip som är godkända av Jordbruksverket
Godkända chip

Tillverkare

ICAR:s produktkod

Nummerserie

Bartmed

932001

752 0 932 0000 0000–752 0 932 9999 9999

Datamars

981011

752 0 981 0000 0000–752 0 981 9999 9999

Datamars Iberica, S.L.U.

941013

752 0 941 0000 0000–752 0 941 9999 9999

RF Holding (Beheer) BV

967003 och 967004

752 0 967 0000 0000–

752 0 967 9999 9999

Trovan LTD

956003

752 0 956 0000 0000–752 0 956 9999 9999

Ett godkänt chip uppfyller de krav som finns i EU:s djurhälso­förordning. När vi godkänner chip tar vi inte ställning till chippens prestanda och övriga egenskaper. För frågor om prestanda och egenskaper får du kontakta tillverkaren, din veterinär eller godkänd chipmärkare

Om katten är märkt med ett chip som inte är godkänt av Jordbruksverket så behöver du antingen märka om katten eller ha med en egen avläsare som kan läsa av chippet.

Katten ska ha en giltig vaccination mot rabies

Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Ta reda på om landet som djuret ska resa till har krav på att det ska vara något särskilt vaccin.

Den första vaccinationen som bygger upp skyddet kallas grundvaccination och består av en eller två sprutor. Vaccinet ska vara godkänt i det land där vaccinationen sker.

Djuret måste vara id-märkt och minst 12 veckor gammalt för att få en grundvaccination. Id-märkningen ska göras innan rabiesvaccinationen för att vaccinationen ska vara giltig. Om djuret är id-märkt sedan tidigare ska id-märkningen läsas av innan vaccination ges. Att id-märkning har gjorts eller lästs av senast samma dag som vaccinet ges ska stå i djurets pass. Även vaccinationen ska skrivas in i passet.

Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.

Exempel 1: Vaccination med en spruta den 1 januari = resa tidigast den 22 januari.
Exempel 2: Vaccination med två sprutor den 1 januari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.

Vaccinationen måste fyllas på

När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets pass med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig. Den giltighetstiden kan variera mellan länder. Ta reda på om landet som djuret ska resa till har något särskilt krav på längden på giltighetstiden.

Om du vill fortsätta resa med ditt djur måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som veterinären skrivit. Om djuret vaccinerats om inom angiven giltighetstid krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du får resa med det.

Försenad omvaccination

Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination gått ut, räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också en ny väntetid på 21 dagar innan djuret får resa igen.

Katten kan behöva avmaskas

Vissa länder kräver att katter är avmaskade mot rävens dvärgbandmask (echinococcos) för att de ska få komma in i landet.

Ta reda på vad som gäller i landet som du ska resa till.

Ta reda på om din katts ras är tillåten i landet dit den ska resa

Vissa länder tillåter bara att man tar in vissa raser i landet. Ta reda på vilka raser som är tillåtna innan resan.

Om katten ska hem till Sverige igen måste den uppfylla de svenska reglerna

Om katten ska resa hem till Sverige efter vistelsen utomlands måste den även uppfylla de svenska reglerna. Ta reda på vilka regler som gäller i Sverige innan avresa så att djuret verkligen kan följa med tillbaka hem igen.

Om en katt blir nekad inträde i ett land och skickas tillbaka till Sverige måste katten även då uppfylla de svenska reglerna för det aktuella landet som katten vistats i för att den ska få komma tillbaka in i Sverige.

Fler regler i vissa fall

När katten reser inom 5 dagar före eller efter sin ägare

Om du och ditt djur ska resa till samma plats men inte kan åka ihop, så bör du boka djurets resa inom 5 dagar före eller efter din egen resa. Djuret ska då, förutom EU‑pass, ha de här dokumenten med sig:

 • En djurägareförsäkran för sällskapsdjur där du anger att ditt djur (id-nummer och passnummer) får transporteras av det ombud eller den fraktfirma som du ska anlita och att det inte ska säljas. Kom ihåg att fylla i rutan för fullmakt längst ned på blanketten.
 • Kopior på din egen biljett eller bokning, så man kan se när du åker och vart.

Om djuret reser mer än 5 dagar före eller efter din egen resa, eller utan att du själv åker samma väg, ska du läsa mer under rubriken När katter som ska byta ägare, reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren, eller reser i en grupp på fler än 5 katter.

När fler än 5 katter reser i grupp för att tävla eller tränas

När du ska resa med en grupp på fler än 5 djur över 6 månaders ålder som ska delta i en utställning eller tävling, eller ska tränas inför ett sådant evenemang, ska du förutom passet ha med dig ett skriftligt bevis på att djuren har registrerats med id-nummer för att delta i evenemanget. Du kan också ha med dig ett skriftligt bevis på att de är registrerade i en organisation som arrangerar sådana evenemang.

Exempel på giltiga dokument är den aktuella utställnings- eller tävlings­katalogen eller stamtavlor från till exempel Svenska kennelklubben och SVERAK där djurens id-nummer framgår.

Tänk på att du också måste kontakta landet dit katten ska resa för att ta reda på om det finns några fler regler som gäller.

Om du reser i grupp med fler än 5 djur som inte ska delta i något evenemang så gäller andra regler som du kan läsa om under rubriken nedan. De reglerna gäller också för de djur i gruppen som är yngre än 6 månader.

När katter som ska byta ägare reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren eller reser i grupp på fler än 5 katter

Det finns fler regler som gäller när djuren

 • ska säljas eller på annat sätt byta ägare genom till exempel adoption eller övertagande
 • reser helt ensamma
 • reser med ett ombud oberoende av ägaren
 • reser samma väg som sin ägare men mer än 5 dagar före eller efter ägaren
 • reser 5 stycken eller fler i grupp tillsammans med sin ägare, även om de inte ska säljas.

Om djuren omfattas av ovanstående och ska resa till ett EU‑land gäller det här:

 • Djur som reser till en ny ägare i ett annat EU-land ska komma från registrerade eller godkända anläggningar. Läs mer i stycket nedan.
 • Djuren ska besiktigas av en veterinär inom 48 timmar före avresan från Sverige. Veterinären ska skriva in i passet att besiktningen utförts.
 • Du ska anlita en officiell veterinär som kontrollerar att djuret uppfyller kraven genom att kolla djurets id-nummer och uppgifterna i passet. Veterinären lägger sedan in uppgifterna i ett datasystem som kallas TRACES. Du får ett TRACES-intyg som visar att djuret är kontrollerat och uppfyller kraven.
 • Du som transporterar djur till ett annat EU-land ska registrera dig om syftet är att djuren ska byta ägare eller användas i verksamhet där syftet är att tjäna pengar. Läs mer i stycket nedan.

TRACES-intyget ska visas upp ihop med djurets pass vid införseln. Det är giltigt i 10 dagar från den dag det utfärdas. Kontrollera att veterinären har tillgång till TRACES när du bokar din tid. Tänk dock på att djuret inte påbörjar sin resa senare än 48 timmar efter besiktningen.

Tänk på att du också måste kontakta landet dit katten ska resa för att ta reda på om det finns några fler regler som gäller.

Be den officiella veterinären göra allt samtidigt!

Smidigast är att du i god tid bokar en tid inom 2 dygn före avresan hos en officiell veterinär som kan göra besiktningen, kontrollen och utfärda TRACES-intyget samtidigt.

Djuret ska komma från en registrerad eller godkänd anläggning

Djur som ska resa till en ny ägare i ett annat EU-land ska komma från registrerade eller godkända anläggningar. I Sverige ska alla vara registrerade från den 1 oktober men det kan vara andra datum som gäller i andra länder. Om du ska transportera ett djur från Sverige till ett annat EU-land så kan det mottagande landet ställa krav på att djuret ska komma från en registrerad anläggning för att ta emot det. Därför är det viktigt att du tar kontakt med myndigheterna i landet dit djuret ska för att ta reda på vilka krav det mottagande landet ställer.

Du behöver registrera din anläggning i vår e-tjänst. Även ett privat hem räknas som en anläggning om du ska ge bort ett djur till en ny ägare i ett annat EU-land.

På anläggningen får det inte ha rapporterats infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur under de 30 dagarna innan djuret lämnar anläggningen och det får inte heller ha förekommit någon onormal dödlighet utan fastställd orsak. Detta intygas av den officiella veterinären i TRACES-intyget.

Om djuren du ska föra ut till ett annat EU-land inte ska byta ägare behöver du inte registrera avsändar­anläggningen i de här fallen:

 • Djuren reser samma väg som sin ägare men mer än 5 dagar före eller efter ägaren.
 • Fler än 5 djur reser i grupp tillsammans med sin ägare utan att delta i en tävling eller träning.

Om djur skickas från ett djurhem eller en uppsamlingsplats behöver djurhemmet eller uppsamlingsplatsen godkännas av Jordbruksverket innan du får skicka djur därifrån till ett annat EU-land.

Transportören ska vara registrerad

Du som transporterar djur till ett annat EU-land ska registrera dig om syftet är att djuren ska byta ägare eller användas i verksamhet där syftet är att tjäna pengar. Du kan redan nu registrera anläggningen och registrera dig som transportör i våra e-tjänster. Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet. Det kan alltså hända att du både behöver registrera dig för flytt mellan länder och ha ett transportörstillstånd.

Vad betyder ordet handelsdjur?

I vissa av våra blanketter finns ordet handelsdjur. Förutom att handelsdjur är ett djur man köper eller säljer, så kan det också vara ett djur som byter ägare genom att till exempel adopteras bort, ges bort eller omplaceras. Det kan också vara ett djur som reser utan sin ägare eller ett djur som reser i en grupp på fler än 5 djur.

Kolla så att du har gjort allt i god tid innan avresan!

 1. Jag har kontaktat veterinärmyndigheten i landet som katten ska resa till och tagit reda på vilka krav som gäller, vilka intyg som krävs och om rasen är tillåten i landet.
 2. Katten har ett EU‑pass.
 3. Katten är id-märkt.
 4. Katten har en giltig vaccination mot rabies.
 5. Om det är aktuellt har jag tagit reda på vad som gäller för katter som reser utan sin ägare, reser i grupp på fler än 5 katter för att tävla eller träna eller som ska byta ägare.
 6. Jag har tagit reda på vilka krav som gäller för det aktuella landet som katten vistats i för att den ska få komma tillbaka in i Sverige.

Till länder utanför EU

Reglerna för vad som gäller när ditt djur ska resa in i ett land utanför EU är olika för alla länder. Du måste själv ta reda på vilka regler som gäller i det land som djuret ska resa till. Kontakta de veterinära myndigheterna i landet eller landets ambassad i Sverige i god tid för att få rätt information.

Tänk på att Storbritannien, förutom Nordirland, numera ligger utanför EU.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Tänk på det här när katter ska resa till ett land utanför EU

 • Det är veterinärmyndigheten i landet dit djuret ska resa som bestämmer vilka krav djuret måste uppfylla för att få komma in i landet. Jordbruksverket har oftast ingen kännedom om dessa.
 • Oftast behöver djuret både pass och minst en typ av djurhälsointyg som utfärdas av en officiell veterinär.
 • Det är ditt ansvar att se till att rätt intyg används, att alla dokument och intyg som krävs följer med djuret på resan och att ditt djur uppfyller de krav som ställs.
 • Det kan vara en tidskrävande process att ta reda på rätt intyg och se till att djuret uppfyller alla krav som landet ställer så det är viktigt att börja förbereda resan i mycket god tid.
 • Om en katt blir nekad inträde i ett land och skickas tillbaka till Sverige måste den även då uppfylla de svenska reglerna för det aktuella landet som katten vistats i för att den ska få komma tillbaka in i Sverige.
 • Vissa länder tillåter bara att man tar in vissa raser i landet. Ta reda på vilka raser som är tillåtna innan resan.

En veterinär utanför EU får inte skriva i EU-passet

Det är bara veterinärer med EU‑legitimation som får skriva in uppgifter i ett EU‑pass.

Om rabiesvaccinationen i EU‑passet går ut när du är i ett land utanför EU med ditt djur så måste du i stället skaffa ett veterinärintyg där omvaccinationen intygas för att du ska kunna ta in djuret till Sverige.

Om det krävs en titertest för rabiesantikroppar och djuret inte har omvaccinerats i tid behöver du göra ett nytt titertest med en väntetid på 3 månader efter testet innan djuret får resa hem.

Ta reda på vad som gäller i landet dit katten ska resa

Gör så här för att ta reda på vilka regler som gäller i landet dit katten ska resa:

 • Kontakta veterinärmyndigheten i landet dit katten ska resa.
 • Be om skriftlig information om vad som krävs.
 • Fråga om de accepterar Jordbruksverkets veterinärintyg för hundar och katter.
 • Ta reda på om landet dit djuret ska resa har några andra krav som till exempel särskilda intyg, provtagningar eller andra behandlingar.

Reglerna för vilka intyg som ska användas kan vara olika beroende på om djuret är på semesterresa med sin ägare eller ska resa för att byta ägare genom försäljning, adoption eller omplacering. När du kontaktar veterinärmyndigheten i landet ska du därför använda de här termerna så att du får rätt information från dem:

 • export = om djuret reser för att säljas till någon i mottagarlandet
 • non commercial movement = om djuret inte ska säljas utan reser med sin ägare, till exempel på semester

Du kan också få hjälp av mottagarlandets ambassad i Sverige eller den svenska ambassaden i mottagarlandet.

Om katten ska flyga

Om ditt djur ska flyga kan flygbolagen ha egna regler för resan som också måste vara uppfyllda. Kontakta flygbolaget för att få information om vad som gäller för din resa.

Du kan också läsa på International Air Transport Associations webbplats (IATA). IATA är en branschorganisation för världens flygbolag och sätter de regler som ligger till grund för flygbolagens regler.

När du har tagit reda på vilka intyg som behövs ska du kontakta en officiell veterinär

När du har tagit reda på vilka intyg som du behöver ska du kontakta en officiell veterinär i ditt närområde för att få hjälp med att uppfylla villkoren och få intygen utfärdade.

Veterinären behöver få se intygen i mycket god tid innan avresan. Det beror på att veterinären behöver tid för att undersöka om de eventuella sjukdomar som nämns i intyget har funnits i Sverige och när de senaste utbrotten var. Veterinären kanske också behöver planera vaccinationer eller provtagning av ditt djur för olika sjukdomar. Det innebär att du kan behöva besöka veterinären flera gånger innan avresan.

Observera att ditt djur måste uppfylla alla kraven för att veterinären ska kunna stämpla och skriva under intyget. Om texten i intyget är oklar eller villkoren inte går att uppfylla, kan den officiella veterinären neka att utfärda intyget.

Ibland kan den officiella veterinären behöva ett dokument från dig där du som ägare skriftligt intygar sådant som veterinären inte själv kan kontrollera. Det kan till exempel handla om i vilka länder djuret har vistats det senaste året.

Det är bara officiella veterinärer som får utfärda intygen

Det är bara officiella veterinärer som får utfärda intygen och alla veterinärer i Sverige är inte officiella veterinärer. Officiella veterinär har fått ett förordnande av Jordbruksverket som innebär att de får utfärda intyg för djur. Det innebär att du inte kan anlita Livsmedelsverkets officiella veterinärer när du ska resa med djur.

Om landet inte kräver något särskilt intyg

Om veterinärmyndigheterna i landet dit katten ska resa inte har något speciellt intyg som de kräver att du ska använda ska du fråga om de accepterar vårt veterinärintyg för export av hundar och katter.

Tänk på att alltid få en skriftlig bekräftelse från veterinärmyndigheten i landet dit katten ska resa om att de accepterar att detta intyg används innan du reser med ditt djur.

För att få veterinärintyget för export av hundar och katter utfärdat ska du kontakta en officiell veterinär. Du kan ladda ner en vattenstämplad kopia av intyget men du kan inte beställa intyget av oss i original. Det får du av veterinären.

Om du behöver ett intyg som visar att Sverige är fritt från olika sjukdomar

Om landet dit katten ska resa kräver ett intyg där det står att Sverige är fritt från olika djursjukdomar, som till exempel rabies, kan du skriva ut ett sådant intyg här på Jordbruksverkets webbplats. Det kallas för veterinärcertifikat.

Om katten ska resa tillbaka till Sverige

Om djuret ska resa tillbaka till Sverige efter sin vistelse i ett land utanför EU finns det svenska krav som ditt djur måste uppfylla. Kraven kan skilja sig mot dem vid utresan och är olika beroende på vilket land djuret reser från. Ta reda på vilka regler som gäller i Sverige innan avresa så att djuret verkligen kan följa med tillbaka hem igen.

Kolla så att du har gjort allt i god tid innan avresan!

 1. Jag har kontaktat veterinärmyndigheten i landet som min katt ska resa till och tagit reda på vilka krav som gäller, vilka intyg som krävs och om det behövs något särskilt intyg som till exempel ett veterinärcertifikat.
 2. Jag har kontaktat en officiell veterinär i Sverige för att få ett pass, nödvändiga vaccinationer, provtagningar och intyg till mitt djur.
 3. Jag har beställt ett veterinärcertifikat i god tid från Jordbruksverket (bara om mottagarlandet kräver det).
 4. Jag har tagit reda på reglerna för att resa med katten hos mitt resebolag (om jag reser med ett resebolag).
 5. Jag har tagit reda på vilka krav som gäller för att få resa tillbaka till Sverige med min katt och sett till att katten uppfyller dem.

Frågor och svar

Kan man överföra uppgifter och behandlingar från olika dokument till ett EU-pass?

En legitimerad EU-veterinär kan överföra uppgifter och behandlingar från giltiga EU-pass och giltiga officiella djurhälsointyg från länder utanför EU till ett EU-pass om veterinären själv anser att uppgifterna är spårbara. Vaccinationsintyg, journalkopia och vaccinationsböcker är exempel på dokument som en veterinär inte kan föra över uppgifter från.

Får man resa ut från Sverige utan att det gått 21 dagar efter rabiesvaccinationen?

I de flesta fall är svaret nej. Rabiesvaccinationen är inte giltig förrän väntetiden på minst 21 dagar har gått. Däremot har vissa länder undantag från 21-dagarsregeln och om ett djur ska resa direkt till ett sådant land är det ok att lämna Sverige innan 21 dagar har gått.

Mitt djur ska resa till ett land utanför EU där rabies förekommer och där det saknas fungerande rutiner för att upptäcka rabies. Därefter ska djuret tillbaka till Sverige. Svaret på antikroppstestet mot rabies (titertestet) kommer inte hinna bli färdigt och kan då inte skrivas in i passet innan avresa. Kan en veterinär föra in svaret för testet i passet efter att djuret har rest och sedan skicka passet?

Nej, antikroppstestet mot rabies kan inte skrivas in i passet i efterhand utan det ska göras innan djuret reser. Om det inte skrivits in innan avresa måste ditt djur vänta i 3 månader från dagen då blodprovet togs och då resa tillbaka med ett veterinärintyg utfärdat av officiell veterinär i avsändarlandet. För att slippa behöva vänta i 3 månader och kunna resa tillbaka med EU-passet behöver godkänt test skrivas in i EU-passet av en legitimerad veterinär innan avresa.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa eller mejla till vår kundtjänst om du har frågor.

Författningar

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online