Föra ut katter från Sverige – både vid resor och handel

Det finns regler för att resa med katter eller sälja katter till ett annat land. De finns för att förhindra att sjukdomar sprids, framför allt rabies. Reglerna skiljer sig åt mellan olika länder. Det är därför väldigt viktigt att du tar reda på vad som gäller i just ditt fall i det land som katten ska resa till. Det är ditt ansvar att se till att rätt intyg används och att djuren uppfyller de regler som finns.

Till EU‑länder

Här kan du läsa om grundreglerna för vad som gäller när du ska resa med katter till EU‑länder. Färöarna och Grönland räknas som EU‑länder.

Ta alltid reda på vilka regler som gäller i det land som katten ska resa till

Eftersom vissa länder har fler regler än det vi skriver om här måste du alltid ta reda på vad som gäller i det land som katten ska resa till. Kontakta i god tid veterinär­myndigheten i det land katten ska resa till eller landets ambassad i Sverige för att få reda på vad som gäller.

Katten ska vara id-märkt

Ditt djur ska vara märkt med ett chip.

 • Id-märkningen ska alltid göras innan djurets rabiesvaccination.
 • Id-märkningen ska göras av en veterinär eller av en godkänd id-märkare.
 • Ett djur som ska resa som sällskapsdjur med sin ägare till ett annat EU-land ska vara märkt med ett chip som uppfyller ISO-standarden 11784/11785.
 • Ett djur som ska resa till ett annat EU-land ska vara märkt med ett godkänt chip om det ska byta ägare, resa mer än 5 dagar före eller efter sin ägare, eller resa i en grupp på fler än 5 djur. Om djuret märks i Sverige ska det vara ett chip som Jordbruksverket har godkänt.
 • Datum för id-märkning eller avläsning av id-märkning och id-numret ska stå i djurets EU‑pass. Om djuret har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda skrivas in i passet. 

Om djuret kontrolleras vid gränsen och chipet inte är läsligt kan djuret bli avvisat till det land som det kom ifrån, eventuellt satt i karantän eller i värsta fall avlivas. Eftersom det alltid finns en risk för att chippet inte är läsligt kan du för säkerhets skull ta med en egen chipavläsare.

Om ditt djur har en läslig tatuering som enligt intyg är gjord före den 3 juli 2011 behöver ditt djur inte märkas om med chip.

Chip som är godkända av Jordbruksverket

Godkända chip

Tillverkare

ICAR:s produktkod

Nummerserie

AEG Identifikationssysteme GmbH

968003 och 968004

752 0 968 0000 0000–

752 0 968 9999 9999

Bartmed

932001

752 0 932 0000 0000–752 0 932 9999 9999

Business Inception Identification B.V

945002

752 0 945 0000 0000–

752 0 945 9999 9999

Datamars

981011

752 0 981 0000 0000–752 0 981 9999 9999

Datamars Iberica, S.L.U.

941013

752 0 941 0000 0000–752 0 941 9999 9999

RF Holding (Beheer) BV

967003 och 967004

752 0 967 0000 0000–

752 0 967 9999 9999

Shenzhen Inno RFID Technology Co,Ltd

900276

752 0 900 0100 1000–

752 0 900 0101 0999

Shenzhen Toptag Group Co Ltd

900268

752 0 900 0100 0000–

752 0 900 0100 0999

Smartrac Technology Wehnrath Gmbh

992007

752 0 992 0000 0000–

752 0 992 9999 9999

Trovan LTD

956003

752 0 956 0000 0000–752 0 956 9999 9999

Ett godkänt chip uppfyller de krav som finns i EU:s djurhälso­förordning. När vi godkänner chip tar vi inte ställning till chippens prestanda och övriga egenskaper. För frågor om prestanda och egenskaper får du kontakta tillverkaren, din veterinär eller godkänd chipmärkare

Om katten är märkt med ett chip som inte är godkänt av Jordbruksverket så behöver du antingen märka om katten eller ha med en egen avläsare som kan läsa av chippet.

Katten ska ha en giltig vaccination mot rabies

Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Ta reda på om landet som djuret ska resa till har krav på att det ska vara något särskilt vaccin.

Den första vaccinationen som bygger upp skyddet kallas grundvaccination och består av en eller två sprutor. Vaccinet ska vara godkänt i det land där vaccinationen sker.

Djuret måste vara id-märkt och minst 12 veckor gammalt för att få en grundvaccination. Id-märkningen ska göras innan rabiesvaccinationen för att vaccinationen ska vara giltig. Om djuret är id-märkt sedan tidigare ska id-märkningen läsas av innan vaccination ges. Att id-märkning har gjorts eller lästs av senast samma dag som vaccinet ges ska stå i djurets pass. Även vaccinationen ska skrivas in i passet.

Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.

Exempel 1: Vaccination med en spruta den 1 januari = resa tidigast den 22 januari.
Exempel 2: Vaccination med två sprutor den 1 januari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.

Vaccinationen måste fyllas på

När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets pass med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig. Den giltighetstiden kan variera mellan länder. Ta reda på om landet som djuret ska resa till har något särskilt krav på längden på giltighetstiden.

Om du vill fortsätta resa med ditt djur måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som veterinären skrivit. Om djuret vaccinerats om inom angiven giltighetstid krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du får resa med det.

Försenad omvaccination

Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination gått ut, räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också en ny väntetid på 21 dagar innan djuret får resa igen.

Katten ska ha EU‑pass för sällskapsdjur

Katter ska ha ett EU-pass för sällskapsdjur.

Det här gäller:

 • Det är bara en veterinär som får utfärda passet.
 • Veterinären skriver in djurets id-uppgifter, utförda behandlingar och vaccinationer i passet.
 • Djurägarens namn ska stå i passet.
 • För att passet ska vara giltigt ska djurägaren eller djurägarna också skriva under på sista raden under telefonnumret på sidan om ägaruppgifter när passet utfärdas.
 • Om en uppfödare ska sälja en kattunge till en utländsk ägare är det uppfödaren som ska stå som ägare i passet till dess att kattungen är levererad.
 • Kattens ID-nummer ska stå i passet och det ska stämma överens med chipnumret. Om katten har märkts om och fått ett nytt chipnummer ska båda chipnumren står i passet.

Tänk på att det bara är veterinärer som arbetar i EU och har EU‑legitimation som får utfärda EU‑pass eller skriva in uppgifter i det.

Vissa länder har särskilda krav så därför ska du i god tid kontakta veterinärmyndigheten i det land du planerar att resa till eller landets ambassad i Sverige för att ta reda på vad som gäller.

Katten kan behöva avmaskas

Vissa länder kräver att katter är avmaskade mot rävens dvärgbandmask (echinococcos) för att de ska få komma in i landet.

Ta reda på vad som gäller i landet som du ska resa till.

Ta reda på om din katts ras är tillåten i landet dit den ska resa

Vissa länder tillåter bara att man tar in vissa raser i landet. Ta reda på vilka raser som är tillåtna innan resan.

Om katten ska hem till Sverige igen måste den uppfylla de svenska reglerna

Om katten ska resa hem till Sverige efter vistelsen utomlands måste den även uppfylla de svenska reglerna. Ta reda på vilka regler som gäller i Sverige innan avresa så att djuret verkligen kan följa med tillbaka hem igen.

Om en katt blir nekad inträde i ett land och skickas tillbaka till Sverige måste katten även då uppfylla de svenska reglerna för det aktuella landet som katten vistats i för att den ska få komma tillbaka in i Sverige.

Om katten reser inom 5 dagar före eller efter sin ägare

Om du och ditt katt ska resa till samma plats men inte kan åka ihop, så bör du boka kattens resa inom 5 dagar före eller efter din egen resa. Katten ska då, förutom EU‑pass, ha de här dokumenten med sig:

 • En djurägareförsäkran för sällskapsdjur där du anger att din katt (id-nummer och passnummer) får transporteras av det ombud eller den fraktfirma som du ska anlita och att den inte ska säljas. Kom ihåg att fylla i rutan för fullmakt längst ned på blanketten.
 • Kopior på din egen biljett eller bokning, så man kan se när du åker och vart.

Om katten reser mer än 5 dagar före eller efter din egen resa, eller utan att du själv åker samma väg, ska du läsa mer under rubriken Fler regler för katter som ska byta ägare, reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren eller reser i grupp på fler än 5 katter.

Om katten som ska flyga

Om ditt djur ska flyga kan flygbolagen ha egna regler för resan som också måste vara uppfyllda. Kontakta flygbolaget för att få information om vad som gäller för din resa.

Du kan också läsa på International Air Transport Associations webbplats (IATA). IATA är en branschorganisation för världens flygbolag och sätter de regler som ligger till grund för flygbolagens regler. IATA har bland annat regler om burmått.

Om fler än 5 katter reser i grupp för att tävla eller träna

När du ska resa med en grupp på fler än 5 katter över 6 månaders ålder som ska delta i en utställning eller tävling, eller ska tränas inför ett sådant evenemang, ska du förutom passet ha med dig ett skriftligt bevis på att katterna har registrerats med id-nummer för att delta i evenemanget. Du kan också ha med dig ett skriftligt bevis på att de är registrerade i en organisation som arrangerar sådana evenemang.

Exempel på giltiga dokument är den aktuella utställnings- eller tävlingskatalogen eller stamtavlor från till exempel SVERAK, Svenska kattklubbars riksförbund, förutsatt att kattens id-nummer finns med.

Tänk på att du också måste kontakta landet dit katten ska resa för att ta reda på om det finns några fler regler som gäller.

Om du reser i grupp med fler än 5 katter som inte ska delta i något evenemang så gäller andra regler som du kan läsa om under rubriken nedan. De reglerna gäller också för de katter i gruppen som är yngre än 6 månader.

Fler regler för katter som ska byta ägare, reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren eller reser i grupp på fler än 5 katter

Det finns fler regler som gäller när katter

 • ska säljas eller på annat sätt byta ägare genom till exempel adoption eller övertagande
 • reser helt ensamma
 • reser med ett ombud oberoende av ägaren
 • reser samma väg som sin ägare men mer än 5 dagar före eller efter ägaren
 • reser 5 stycken eller fler i grupp tillsammans med sin ägare, även om de inte ska säljas.

Om katten omfattas av ovanstående och ska resa till ett EU‑land gäller det här:

 • En katt som reser till en ny ägare i ett annat EU-land ska komma från en registrerad eller godkänd anläggning. Läs mer i stycket nedan.
 • Du ska anlita en officiell veterinär som kontrollerar att katten uppfyller kraven. Den officiella veterinären ska kontrollera kattens id-nummer och uppgifterna i passet och genomföra en klinisk besiktning av katten inom 48 timmar före avresan från Sverige. Veterinären lägger sedan in uppgifterna i ett datasystem som kallas TRACES.NT. Du får ett hälsointyg som visar att katten är kontrollerad och uppfyller kraven.
 • Du som transporterar katter till ett annat EU-land ska registrera dig som transportör om syftet är att katterna ska byta ägare eller användas i verksamhet där syftet är att tjäna pengar. Läs mer i stycket nedan.

Hälsointyget ska visas upp ihop med kattens pass vid införseln. Det är giltigt i 10 dagar från den dag det utfärdas. Kontrollera att veterinären är en officiell veterinär och har tillgång till TRACES.NT när du bokar din tid. Tänk dock på att katten inte påbörjar sin resa senare än 48 timmar efter besiktningen.

Tänk på att du också måste kontakta landet dit katten ska resa för att ta reda på om det finns några fler regler som gäller.

Be den officiella veterinären göra allt samtidigt!

Smidigast är att du i god tid bokar en tid inom 2 dygn före avresan hos en officiell veterinär som kan göra besiktningen, kontrollen och utfärda hälsointyget samtidigt.

Katten ska komma från en registrerad eller godkänd anläggning

Katter som ska resa till en ny ägare i ett annat EU-land ska komma från registrerade eller godkända anläggningar. Även ett privat hem räknas i det här sammanhanget som en anläggning. 

Du behöver registrera din anläggning i vår e-tjänst.

Eftersom du ska flytta katten från anläggningen så måste du svara ja på den frågan i e-tjänsten. Det gäller alltså om katten ska till ett EU-land eller till Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco eller San Marino.

Det ska du göra i mycket god tid innan katten flyttar från anläggningen för första gången. Det räcker att du svarar på frågan en gång. Du behöver alltså inte göra det inför varje förflyttning.

Frågan finns under rubriken Se/ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten.

På anläggningen får det inte ha rapporterats infektion med rabiesvirus hos hållna landlevande djur under de 30 dagarna innan djuret lämnar anläggningen och det får inte heller ha förekommit någon onormal dödlighet utan fastställd orsak. Detta intygas av den officiella veterinären i hälsointyget.

Om katten inte ska byta ägare

Om katten du ska föra ut till ett annat EU-land inte ska byta ägare behöver du inte registrera avsändar­anläggningen i de här fallen:

 • Katten reser samma väg som sin ägare, men mer än 5 dagar före eller efter ägaren.
 • Fler än 5 katter reser i grupp tillsammans med sin ägare utan att delta i en tävling eller träning.

Om katter skickas från ett djurhem eller en uppsamlingsplats behöver djurhemmet eller uppsamlingsplatsen godkännas av Jordbruksverket innan du får skicka katter därifrån till ett annat EU-land.

Transportören ska vara registrerad

Du som transporterar katter till ett annat EU-land ska registrera dig om syftet är att katterna ska byta ägare eller användas i verksamhet där syftet är att tjäna pengar. Du kan redan nu registrera anläggningen och registrera dig som transportör i våra e-tjänster. Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet. Det kan alltså hända att du både behöver registrera dig för flytt mellan länder och ha ett transportörstillstånd.

Avregistrera katten i kattregistret

Om du ska sälja en katt från Sverige till ett annat EU-land ska du komma ihåg att avregistrera katten i Jordbruksverkets kattregistret. Funktionen i e‑tjänsten beräknas vara igång i början av april 2023.

Till länder utanför EU

Reglerna för vad som gäller när din katt ska resa in i ett land utanför EU är olika för alla länder. Du måste själv ta reda på vilka regler som gäller i det land som katten ska resa till. Kontakta de veterinära myndigheterna i landet eller landets ambassad i Sverige i god tid för att få rätt information.

Tänk på att Storbritannien, förutom Nordirland, numera ligger utanför EU.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Tänk på det här när katter ska resa till ett land utanför EU

 • Det är veterinärmyndigheten i landet dit katten ska resa som bestämmer vilka krav den måste uppfylla för att få komma in i landet. Jordbruksverket har oftast ingen kännedom om dessa.
 • Oftast behöver katten både pass och minst en typ av djurhälsointyg som utfärdas av en officiell veterinär.
 • Det är ditt ansvar att se till att rätt intyg används, att alla dokument och intyg som krävs följer med katten på resan och att din katt uppfyller de krav som ställs.
 • Det kan vara en tidskrävande process att ta reda på rätt intyg och se till att katten uppfyller alla krav som landet ställer så det är viktigt att börja förbereda resan i mycket god tid.
 • Om en katt blir nekad inträde i ett land och skickas tillbaka till Sverige måste den även då uppfylla de svenska reglerna för det aktuella landet som katten vistats i för att den ska få komma tillbaka in i Sverige.
 • Vissa länder tillåter bara att man tar in vissa raser i landet. Ta reda på vilka raser som är tillåtna innan resan.

Ta reda på vad som gäller i landet dit katten ska resa

Gör så här för att ta reda på vilka regler som gäller i landet dit katten ska resa:

 • Kontakta veterinärmyndigheten i landet dit katten ska resa.
 • Be om skriftlig information om vad som krävs.
 • Fråga om de accepterar Jordbruksverkets hälsointyg för hundar och katter.
 • Ta reda på om landet dit katten ska resa har några andra krav som till exempel särskilda intyg, provtagningar eller andra behandlingar.

Reglerna för vilka intyg som ska användas kan vara olika beroende på om katten är på semesterresa med sin ägare eller ska resa för att byta ägare genom försäljning, adoption eller omplacering. När du kontaktar veterinärmyndigheten i landet ska du därför använda de här termerna så att du får rätt information från dem:

 • export = om katten reser för att säljas till någon i mottagarlandet
 • non commercial movement = om katten inte ska säljas utan reser med sin ägare, till exempel på semester

Du kan också få hjälp av mottagarlandets ambassad i Sverige eller den svenska ambassaden i mottagarlandet.

Föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien

Här kan du läsa vad som gäller för att föra ut djur eller produkter från djur till Storbritannien, men du måste också läsa de generella reglerna om att föra ut till länder utanför EU.

Sedan den 1 januari 2021 gäller nya regler för handel med Storbritannien. Ansvarig myndighet för reglerna är Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA). Om du har frågor ska du vända dig till dem.

Reglerna beskrivs i vägledningen Border Operating Model.

Storbritannien genomför de nya reglerna i flera steg under 2021 och 2022. Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, och därför är det viktigt att du som exportör håller dig uppdaterad via DEFRA:s webbplats.

Det här behöver du som exportör göra

Företag som ska exportera till Storbritannien behöver bland annat göra följande:

 • Tillsammans med importören, ta reda på vilka intyg som ska medfölja sändningen.
 • Säkerställa att du har behörighet till det webbaserade systemet TRACES.NT, för att kunna fylla i uppgifter i intyget.
 • Kontrollera att avsändande anläggning är registrerad eller godkänd och att transportören uppfyller de krav som gäller.
 • Om transporten till Storbritannien sker via andra EU-länder så behöver du också läsa på om vad som gäller för att föra ut till andra EU-länder.
 • Ta kontakt med en officiell veterinär i god tid!

Hälsointyg och föranmälan

Importören i Storbritannien ska föranmäla levande djur, avelsmaterial och produkter från djur från EU i Storbritanniens system Import of Products, Animals, Feed and Food System (IPAFFS). Det ska göras senast en arbetsdag före beräknad ankomst. Ett hälsointyg ska alltid följa med sändningen. Fysiska kontroller kan komma att genomföras.

Hälsointyg har tagits fram av Storbritannien och finns tillgängliga i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT eller på DEFRA:s webbplats. Du som exportör är ansvarig för att ta reda på vilket intyg som ska användas och därför är det viktigt att du, eller med hjälp av importören, tar reda på vad som krävs genom att läsa på DEFRA:s webbplats. Där kan du även läsa mer om hur de olika delarna i intyget fylls i och vilka uppgifter som är obligatoriska och frivilliga.

Det här gäller vid export till Storbritannien:

 1. Importören ska anmäla sändningen i Storbritannien i datasystemet IPAFFS
 2. Sändningen får ett unikt notifieringsnummer (UNN) i IPAFFS som har formatet IMP.GB.2021.1XXXXXX.
 3. Ett hälsointyg som utfärdats av en officiell veterinär i Sverige ska alltid medfölja.
 4. Importören i Storbritannien ska ge UNN-numret till exportören eller den officiella veterinären i Sverige som lägger in numret i hälsointyget.
 5. Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att intyget kan laddas upp i IPAFFS.
 6. Exportören ansvarar för att hälsointyget i original medföljer sändningen.

När du har tagit reda på vilka intyg som behövs ska du kontakta en officiell veterinär

När du har tagit reda på vilka intyg som du behöver ska du kontakta en officiell veterinär i ditt närområde för att få hjälp med att uppfylla villkoren och få intygen utfärdade.

Veterinären behöver få se intygen i mycket god tid innan avresan. Det beror på att veterinären behöver tid för att undersöka om de eventuella sjukdomar som nämns i intyget har funnits i Sverige och när de senaste utbrotten var. Veterinären kanske också behöver planera vaccinationer eller provtagning av din katt för olika sjukdomar. Det innebär att du kan behöva besöka veterinären flera gånger innan avresan.

Observera att din katt måste uppfylla alla kraven för att veterinären ska kunna stämpla och skriva under intyget. Om texten i intyget är oklar eller villkoren inte går att uppfylla, kan den officiella veterinären neka att utfärda intyget.

Ibland kan den officiella veterinären behöva ett dokument från dig där du som ägare skriftligt intygar sådant som veterinären inte själv kan kontrollera. Det kan till exempel handla om i vilka länder katten har vistats det senaste året.

Det är bara officiella veterinärer som får utfärda intygen

Det är bara officiella veterinärer som får utfärda intygen och alla veterinärer i Sverige är inte officiella veterinärer. Officiella veterinär har fått ett förordnande av Jordbruksverket som innebär att de får utfärda intyg för djur. Det innebär att du inte kan anlita Livsmedelsverkets officiella veterinärer när du ska resa med din katt.

Om landet inte kräver något särskilt intyg

Om veterinärmyndigheterna i landet dit katten ska resa inte har något speciellt intyg som de kräver att du ska använda ska du fråga om de accepterar vårt hälsointyg för export av hundar och katter.

Tänk på att alltid få en skriftlig bekräftelse från veterinärmyndigheten i landet dit katten ska resa om att de accepterar att detta intyg används innan du reser med katten.

För att få hälsointyget för export av hundar och katter utfärdat ska du kontakta en officiell veterinär. Du kan ladda ner en vattenstämplad kopia av intyget men du kan inte beställa intyget av oss i original. Det får du av veterinären.

Om du behöver ett intyg som visar att Sverige är fritt från olika sjukdomar

Om landet dit katten ska resa kräver ett intyg där det står att Sverige är fritt från olika djursjukdomar, som till exempel rabies, kan du skriva ut ett sådant intyg här på Jordbruksverkets webbplats. Det kallas för veterinärcertifikat.

Om katten som ska flyga

Om ditt djur ska flyga kan flygbolagen ha egna regler för resan som också måste vara uppfyllda. Kontakta flygbolaget för att få information om vad som gäller för din resa.

Du kan också läsa på International Air Transport Associations webbplats (IATA). IATA är en branschorganisation för världens flygbolag och sätter de regler som ligger till grund för flygbolagens regler. IATA har bland annat regler om burmått.

Om katten ska resa tillbaka till Sverige

Om katten ska resa tillbaka till Sverige efter sin vistelse i ett land utanför EU finns det svenska krav som den måste uppfylla. Kraven kan skilja sig mot dem vid utresan och är olika beroende på vilket land katten reser från. Ta reda på vilka regler som gäller i Sverige innan avresa så att katten verkligen kan följa med tillbaka hem igen.

Om katten ska stanna i landet det reser till

Om katten ska stanna i landet den reser till ska du avregistrera katten i Jordbruksverkets kattregistret. Funktionen i e-tjänsten beräknas vara igång i början av april 2023.

Frågor och svar

Kan man överföra uppgifter och behandlingar från olika dokument till ett EU-pass?

En legitimerad EU-veterinär kan överföra uppgifter och behandlingar från giltiga EU-pass och giltiga officiella hälsointyg från länder utanför EU till ett EU-pass om veterinären själv anser att uppgifterna är spårbara. Vaccinationsintyg, journalkopia och vaccinationsböcker är exempel på dokument som en veterinär inte kan föra över uppgifter från.

Får man resa ut från Sverige utan att det gått 21 dagar efter rabiesvaccinationen?

I de flesta fall är svaret nej. Rabiesvaccinationen är inte giltig förrän väntetiden på minst 21 dagar har gått. Däremot har vissa länder undantag från 21-dagarsregeln och om ett djur ska resa direkt till ett sådant land är det ok att lämna Sverige innan 21 dagar har gått.

Mitt djur ska resa till ett land utanför EU där rabies förekommer och där det saknas fungerande rutiner för att upptäcka rabies. Därefter ska djuret tillbaka till Sverige. Svaret på antikroppstestet mot rabies (titertestet) kommer inte hinna bli färdigt och kan då inte skrivas in i passet innan avresa. Kan en veterinär föra in svaret för testet i passet efter att djuret har rest och sedan skicka passet?

Nej, antikroppstestet mot rabies kan inte skrivas in i passet i efterhand utan det ska göras innan djuret reser. Om det inte skrivits in innan avresa måste ditt djur vänta i 3 månader från dagen då blodprovet togs och då resa tillbaka med ett hälsointyg utfärdat av officiell veterinär i avsändarlandet. För att slippa behöva vänta i 3 månader och kunna resa tillbaka med EU-passet behöver godkänt test skrivas in i EU-passet av en legitimerad veterinär innan avresa.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa eller mejla till vår kundtjänst om du har frågor.

Författningar

Senast granskad: 2023-02-23

Till toppen