Veterinärmyndigheter

När du ska ta med ditt djur utomlands måste du ta reda på vad som gäller i det land som djuret ska resa till. Kontakta i god tid veterinärmyndigheten i landet för att få reda på vad som gäller.

Senast uppdaterad: 2022-04-22