Logotyp Jordbruksverket

Anmäl import av färska frukter, grönsaker och övriga växtprodukter samt träemballage

Färska frukter, grönsaker, växter och växtprodukter som omfattas av växtskydds- eller kvalitetskontroll ska anmälas till Jordbruksverket vid import. Även begagnade jord- och skogsbruksmaskiner ska anmälas för kontroll. Detta gäller för import till Sverige från ett land utanför EU.

Tänk på

Under perioden 1 mars 2021–31 december 2023 ska även vissa sändningar som innehåller träemballage från Belarus, Indien och Kina anmälas för kontroll. Du hittar mer information om vad som gäller på sidan om träemballage.

Anmälan ska göras i TRACES.NT

Du som importör eller ombud ska anmäla din sändning i det webbaserade systemet TRACES.NT. För att kunna använda TRACES.NT behöver du ett EU-login och tillgång till TRACES.NT. Sedan loggar du in och gör din importanmälan, en så kallad hälsoinförselhandling för växter och växtskydd (CHED-PP).

Är du privatperson kan du mejla oss för att få mer information om hur du ska gå tillväga.

Så fyller du i anmälan i TRACES.NT

Du behöver ha varukoden (KN-nummer/HS/commodity code/Tariff code) på alla produkter som finns i sändningen. Varukoder finns på Tullverkets webbplats. Om du anmäler växtprodukter behöver du också ta reda på det latinska namnet på dina produkter. De finns angivna på sundhetscertifikatet.

Med varukoden och det latinska namnet på produkterna går det lättare att fylla i ett CHED-PP eftersom varje produkt måste läggas in.

Du behöver anmäla din sändning i tid och meddela eventuella ändringar

För att vi ska kunna kontrollera din sändning vid gränskontrollstationerna ska du anmäla importen i tid, och sker det några ändringar måste du meddela det till oss. Du hittar information om vad som gäller på sidan om sundhetscertifikat.

Avgift för importkontroll

Vi tar ut en avgift för att kontrollera sändningen. Du hittar avgifterna på sidan om sundhetscertifikat.

För kontroll av träemballage från Belarus, Indien och Kina kommer vi inte att ta ut en avgift fram till den 1 september 2021.