Logotyp Jordbruksverket

Anmäl import av färska frukter, grönsaker och övriga växtprodukter samt träemballage

Färska frukter, grönsaker, växter och växtprodukter som omfattas av växtskydds- eller kvalitetskontroll ska anmälas till Jordbruksverket vid import. Även begagnade jord- och skogsbruksmaskiner ska anmälas för kontroll. Detta gäller för import till Sverige från ett land utanför EU.

Förbered för tvåfaktorsinloggning

I nuläget krävs endast lösenord vid inloggning till TRACES men inom kort kommer tvåfaktorsinloggning att krävas. Aktivera tvåfaktorsinloggning redan nu så att du är beredd när det krävs. Läs mer om hur man aktiverar tvåfaktorsinloggning i instruktionerna nedan.

Anmälan ska göras i TRACES

Du som importör eller ombud ska anmäla din sändning i det webbaserade systemet TRACES. För att kunna använda TRACES behöver du ett EU-login och tillgång till TRACES. Sedan loggar du in och gör din importanmälan, en så kallad hälsoinförselhandling för växter och växtskydd (CHED-PP).

Är du privatperson kan du mejla oss för att få mer information om hur du ska gå tillväga.

Så fyller du i anmälan i TRACES

Du behöver ha varukoden (KN-nummer/HS/commodity code/Tariff code) på alla produkter som finns i sändningen. Varukoder finns på Tullverkets webbplats. Om du anmäler växtprodukter behöver du också ta reda på det latinska namnet på dina produkter. De finns angivna på sundhetscertifikatet.

Med varukoden och det latinska namnet på produkterna går det lättare att fylla i ett CHED-PP eftersom varje produkt måste läggas in.

Sundhetscertifikat

Många frukter, grönsaker, växter och växtprodukter kräver sundhetscertifikat för att få lov att importeras från ett land utanför EU till ett land i EU. Ett sundhetscertifikat är ett dokument som växtskyddsmyndigheten i exportlandet utfärdar och som intygar att sändningen uppfyller mottagarlandets krav på frihet från växtskadegörare.

Elektroniska sundhetscertifikat i TRACES NT

En del länder kan utfärda elektroniska sundhetscertifikat i TRACES NT. För att ett elektroniskt sundhetscertifikat ska vara giltigt så måste det vara digitalt signerat. Det finns en lista över vilka länder som kan utfärda giltiga elektroniska sundhetscertifikat. Listan på länder utökas efterhand när fler länder kan utfärda giltiga elektroniska sundhetscertifikat.

Om det finns ett giltigt elektroniskt sundhetscertifikat i TRACES NT ersätter det papperscertifikatet, vilket innebär att man inte behöver lämna något papperscertifikat till Jordbruksverket. Däremot ska du som skapar sändningens CHED‑PP koppla det elektroniska sundhetscertifikatet till CHED‑PP.

I manualen kan du läsa var du hittar de elektroniska sundhetscertifikaten i TRACES NT och hur du kopplar ett elektroniskt sundhetscertifikat till ett CHED‑PP.

Om du har frågor om elektroniska sundhetscertifikat i TRACES NT kan du mejla till Jordbruksverket.

Du behöver anmäla din sändning i tid och meddela eventuella ändringar

För att vi ska kunna kontrollera din sändning vid gränskontrollstationerna ska du anmäla importen i tid, och sker det några ändringar måste du meddela det till oss. Du hittar information om vad som gäller på sidan om sundhetscertifikat.

Avgift för importkontroll

Vi tar ut en avgift för att kontrollera sändningen. Du hittar avgifterna på sidan om sundhetscertifikat.

För kontroll av träemballage från Belarus, Indien och Kina tar vi för närvarande inte ut någon avgift.

Driftstopp i TRACES

Om det uppstår en driftstörning som varar längre än 1 timma kan du skicka ett mejl till oss så berättar vi hur du ska gå tillväga för att ändå kunna anmäla en sändning.