Logotyp Jordbruksverket

CITES musikinstrumentpass

Här kan du söka det musikinstrumentpass som behövs för att du ska kunna resa utanför EU med ett instrument som består av eller innehåller delar av växt- eller djurarter som omfattas av CITES-reglerna. Du behöver inte något sådant pass för att resa med instrument inom EU.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Viktigt att veta om din ansökan

Läs detta innan du ansöker

 • Läs om vad som gäller för musikinstrumentpass under Mer om CITES. Där står bland annat hur du tar reda på när du behöver ett musikinstrumentpass och hur du tar reda på det vetenskapliga namnet (latinska namnet) som du behöver ange i ansökan.
 • Ha tillgång till din e-legitimation.
 • Ha tillgång till dokumentation elektroniskt eftersom du kommer att behöva ladda upp handlingar i e-tjänsten. Ett dokument med en detaljerad beskrivning av exemplaret (på svenska eller engelska) är obligatoriskt men komplettera gärna med eventuellt tidigare utfärdat musikinstrumentpass, CITES-intyg eller CITES-tillstånd för exemplaret. Om serienummer saknas vill vi ha några bilder som gör det möjligt att identifiera instrumentet.
 • Ansökningsavgiften är1 100 kronor. Den betalar du in i sista skedet av din ansökan och du betalar med Visa eller Mastercard. Om du betalar med kort måste du först se till att du har öppnat ditt kort för internetköp. Du kan också betala via internetbanken (SEB, Handelsbanken, Swedbank eller Nordea). Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).
 • En symfoniorkester vars medlemmar ska ansöka om musikinstrumentpass inför en planerad resa eller turné bör tänka på att planera och ansöka i mycket god tid, vilket innebär några månader före den första resan.

Läs detta när du ansöker

 • I e-tjänsten finns ordet ”exemplar” och med det menar vi ett instrument (till exempel en gitarr) eller en instrumentdel (till exempel en stråke) som helt eller delvis består av A-, B- eller C-listade djur eller växter.
 • Ett musikinstrumentpass gäller bara för ett exemplar. Du kan därför bara fylla i ansökan för ett exemplar i taget. Om du vill ansöka om flera musikinstrumentpass så kan du, om du vill, göra flera ansökningar vid samma tillfälle och skicka in dem tillsammans.
 • Om du ofta gör samma typ av ansökningar kan du välja att spara en mall i e-tjänsten. En mall är dina sparade uppgifter från en av dina tidigare ansökningar.
 • Ett musikinstrumentpass är personligt och utfärdas med namn- och adressuppgifter för den person som ska resa med instrumentet, oavsett vem som är ägare. Därför kommer du att få ange personnummer när du ansöker. Vi utfärdar inte pass i en orkesters namn och organisationsnummer.
 • Musikinstrumentpasset utfärdas med dina namn- och adressuppgifter som hämtas från folkbokföringens register. Om du i din ansökan anger namn- och adressuppgifter som avviker från folkbokföringens så har vi tyvärr inte möjlighet att lägga in dessa i passet.
 • I fältet Beskrivning av exemplaret i e‑tjänsten beskriver du instrumentet kortfattat, helst på engelska eftersom de uppgifter du anger här kommer att överföras till passet. Exempel på hur du kan skriva finns i e-tjänsten.
 • Du måste bifoga (ladda upp) ett separat dokument på svenska eller engelska som innehåller en detaljerad beskrivning av instrumentet och hur det kan identifieras. Ange gärna namn på alla djurarter och växtarter som ingår.
 • Du ska ange serienummer om sådant finns på instrumentet. Om serienummer saknas vill vi ha några olika bilder som gör det möjligt att identifiera instrumentet.
 • Det är viktigt med korrekt artnamn i musikinstrumentpasset och när du ansöker måste du ange exakt vetenskapligt (latinskt) namn på den CITES-listade växt- eller djurart (eller båda) som ingår i instrumentet. Är du osäker ska du om det är möjligt kontakta instrumentbyggaren, tillverkaren eller en sakkunnig expert för att få hjälp med detta.
 •  

Läs detta när du har ansökt

 • Om din ansökan innehåller alla uppgifter som vi behöver är handläggningstiden normalt ungefär en månad. Under vissa perioder får vi in väldigt många ansökningar och då kan handläggningstiden bli längre än en månad. Om du är medlem i en symfoniorkester som gemensamt ska ansöka om många musikinstrumentpass inför en planerad resa eller turné bör du tänka på att planera och ansöka i mycket god tid, vilket innebär några månader före den första resan.
 • Musikinstrumentpasset är giltigt i tre år och kan användas för flera gränspasseringar utanför EU. Det ska visas upp och stämplas av tullmyndighet vid varje gränspassering.
 • Passet kan bara användas om du reser tillsammans med instrumentet. Du får inte skicka instrumentet separat.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.