Logotyp Jordbruksverket

Märk och registrera hundar

Alla hundar i Sverige ska märkas och därefter registreras i Jordbruksverkets centrala hundregister. Du som hundägare ansvarar för att hunden är registrerad i hundregistret. Det finns även ett register där du som har hundar i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller hundarna.

Så ska din hund id‑märkas

Du som är hundägare ska låta märka din hund så att den kan identifieras. Hunden ska märkas med antingen mikrochip eller tatuering innan den är 4 månader. Om du köper en hund som är omärkt och äldre än 3 månader ska den märkas inom 4 veckor.

Du kan även behöva uppdatera en befintlig id‑märkning om en tatuering suddats ut eller om chippet har blivit oläsligt. Då kan hunden bli identifierad korrekt om den blir upphittad. Observera att hunden endast får märkas igen om den befintliga märkningen har slutat fungera eller om den inte går att läsa.

En veterinär får märka hunden med mikrochip eller tatuering. Tatueringen görs i ett av hundens öron när hunden är bedövad. Om du är osäker på vilken metod som passar din hund kan du fråga din veterinär.

Märkning med mikrochip får också utföras av en person som med godkänt resultat har gått en utbildning i identitetsmärkning av hund. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att få identitetsmärka djur med mikrochip:

Att tänka på om hunden ska resa

Om hunden ska resa till ett annat EU‑land eller resa in till Sverige, och hunden är märkt från och med den 3 juli 2011, måste den vara märkt med ett chip som uppfyller vissa krav. Denna id‑märkning måste vara gjord innan, eller i samband med hundens rabies­vaccination. Annars är inte rabies­vaccinationen giltig. Läs mer på våra sidor om att föra ut eller ta in hundar.

Så registrerar du din hund i hundregistret

I vår e-tjänst hundregistret kan du

 • registrera en hund för första gången
 • registrera ägarbyte
 • ändra kontaktuppgifter för ägare
 • ändra uppgifter om hunden
 • anmäla att hunden avlidit
 • se alla hundar som är registrerade på dig.

Du ska registrera din hund innan den är 4 månader. Om du köper en hund som är äldre än 3 månader ska du registrera den inom 4 veckor.

Om du köper en hund som redan är märkt och registrerad ska du anmäla att den fått ny ägare inom 4 veckor. Du behöver ha tillgång till tidigare ägares person­nummer och hundens id‑nummer för att kunna registrera ändringen.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du skicka in en blankett.

Anmäl förändringar

Om du byter telefonnummer, byter namn på din hund, om din hund avlidit eller om förhållandena ändras på annat sätt ska du ändra uppgifterna i hundregistret så snart som möjligt.

Så mycket kostar det

Det kostar 40 kronor att registrera din hund i e-tjänsten om du betalar med kort eller Swish. Om du registrerar hunden genom att skicka in en blankett får du betala 100 kronor och du betalar då genom faktura. Det kostar motsvarande summa att göra ett ägarbyte på hunden.

Avgiften är en engångsavgift.

Avgiften för registreringen är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kapitlet 4 §).

Du kan söka upp en hund i hundregistret

Som privatperson kan du söka upp en hund i hundregistret. Om ägaren inte godkänt visning på internet kan du bara se att hunden är registrerad. Du kan då inte se några uppgifter om varken hunden eller ägaren. Om du behöver kontaktuppgifter till en hundägare som inte visas kan du kontakta vår kundtjänst.

Polisen, länsstyrelserna och Tullverket kan söka information om hundar och ägare i hundregistret.

Därför finns hundregistret

Hundregistret är ett nationellt register över alla hundar och vem som äger och ansvarar för hundarna. Det finns en lag om att alla hundar ska märkas och att det ska finnas ett register över både hundar och hundarnas ägare. Den har kommit till på grund av problem med aggressiva och farliga hundar. Det ska vara lätt att se var någonstans en lösspringande hund eller en hund som uppträder aggressivt hör hemma.

Så registrerar du en anläggning där du har hundar i kommersiellt syfte

Du som håller hundar i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller djuren. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. 

Om sällskapsdjuren flyttas mellan länder för att byta ägare, eller reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren, ska ursprungs- och destinationsplatsen registreras som anläggning i respektive land. Om köparen hämtar djuret hos dig i Sverige behöver du däremot inte registrera platsen som en anläggning.

Om syftet med att hålla djuren är att tjäna pengar på dem räknas det som kommersiellt syfte.

Det räknas också som kommersiellt syfte om du:

 • föder upp 3 eller fler kullar hundar per år
 • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler hundar per år
 • säljer hundar från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
 • säljer 3 eller fler hundar per år från annans uppfödning
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering och hunddagis) 4 eller fler hundar.

Frågor och svar om hundregistret

Lämnar ni ut uppgifter om mig och min hund till andra företag, exempelvis Ratsit?

Ja, när någon begär ut uppgifterna. Hundregistret är ett allmänt register och enligt offentlighetsprincipen måste Jordbruksverket som myndighet lämna ut uppgifter som någon begär ut, om inte uppgifterna skyddas av sekretess. Om de som begär ut uppgifterna har ett utgivningsbevis så har de rätt att publicera uppgifterna på sin webbplats och Jordbruksverket kan inte hindra detta.

Integritetsskyddsmyndigheten har information om vilka regler som gäller vid utgivningsbevis.

Får en hund ha två stycken id-märkningar när den reser?

Ja, det är möjligt. Ibland kan hundar behöva märkas om och då får hunden ett nytt chipnummer. Då är det viktigt att båda chipnumren står i passet.

Hur gör jag ett ägarbyte om jag inte har alla uppgifter på tidigare ägare?

Om du inte har tidigare ägarens personnummer kan du ändå göra ägarbytet via blankett. Du fyller i det du kan. Vid uppgifter om tidigare ägare räcker det att du skriver "tidigare ägare okänd".

Om vårt hundregister saknar något för att kunna göra ägarbytet så skickar de en begäran om komplettering till dig som ny ägare.

Kan jag betala med kontanter?

Vill du betala kontant kan du göra det genom att komma till Jordbruksverkets entré på Skeppsbrogatan 2 i Jönköping.

Du kan också skicka in pengar i ett kuvert tillsammans med registreringsblanketten till den här adressen:

Jordbruksverket

551 82 Jönköping

Avgiften är 100 kr när du registrerar via blankett.

 

Kontakta oss om du har frågor

Hundregistret finns på Jordbruksverkets djurregisterenhet.

Du kan skicka meddelande till oss via formuläret till kundtjänst.

Du kan även ställa frågor till oss på vår webbplats och se svaren på frågor som andra har ställt.

Det går också bra att ringa till kundtjänst.

Författningar

Söker efter 2008:41

Söker efter 2022:34

Söker efter 2023:20

Söker efter 2023:21