Statistik ur hundregistret

Vi sammanställer varje månad uppgifter ur vårt hundregister. Du kan se antal registrerade hundar, hundägare, nyregistreringar och ägarbyten. Vid årsskiftet tar vi också fram statistik över antal hundar per län och kommun, antal hundar per ras samt de populäraste hundnamnen.

Totala antalet registrerade hundar och hundägare

Siffran över totala antalet registrerade hundar och hundägare uppdateras för föregående månad i början av varje månad.

Registrerade hundar: 1 086 000

Registrerade hundägare: 785 000

Nyregistreringar och ägarbyten per månad

Tabellen visar antalet nyregistreringar och ägarbyten per månad de senaste åren och uppdateras i början av varje månad.

Antalet nyregistreringar och ägarbyten per månad

Månad

Nyregist­reringar 2022

Ägar­byten 2022

Nyregist­reringar 2021

Ägar­byten 2021

Nyregist­reringar 2020

Ägar­byten 2020

Jan

6 347

1 599

6 170

1 495

4 999

1 501

Feb

5000

1415

5 288

1 399

4 272

1 390

Mars

5 755

1 554

6 366

1 589

4 843

1 390

April

5 322

1 576

5 931

1 482

5 345

1 378

Maj

6 662

1 571

6 894

1 427

6 644

1 451

Juni

7 185

1 533

7 614

1 540

6 543

1 395

Juli

7 649

1 622

8 263

1 513

6 764

1 499

Aug

6 851

1 696

7 649

1 576

6 792

1 457

Sep

5 784

1 593

6 797

1 520

6 382

1 543

Okt

5 714

1 679

5 918

1 563

6 546

1 681

Nov

5 234

1 511

5 550

1443

6 258

1 511

Dec5612

1373

6 119

1 351

Årliga sammanställningar ur hundregistret

Vi sammanställer varje år uppgifter om hur många hundar det finns per län och kommun. Vi tar också fram statistik över de vanligaste raserna och hundnamnen.

Statistik från hundregistret per 2021-12-31

Om vår hundstatistik – uppgifter som finns och förklaring av begrepp

Det finns ett stort intresse för Jordbruksverkets statistik om hundar. Här kommer en sammanfattning av vilken statistik vi har, vad statistiken visar och vad olika begrepp betyder, samt vilka uppgifter Jordbruksverket inte kan ta fram.

  • Nyregistreringar visar antalet hundar som inte varit registrerade tidigare. Det handlar både om valpar som är födda i Sverige och om hundar som förts in i Sverige från andra länder till svenska ägare och därför måste registreras. Uppgifter om nyregistreringar kan inte brytas ned geografiskt per län eller kommun, utan redovisas enbart för hela Sverige. Det är inte möjligt att redovisa hur många nyregistreringar som gäller valpar eller hundar som förts in från utlandet.
  • Ägarbyten innebär att en hund som redan finns i hundregistret har registrerats på en ny ägare. Uppgifter om antal ägarbyten kan inte brytas ned geografiskt per län eller kommun.
  • Antal registrerade hundar per län och kommun: Varje år sammanställer Jordbruksverket uppgifter om hur många hundar som finns registrerade i Sverige, samt per län och kommun.
  • Antal hundar per ras: Jordbruksverket sammanställer varje år hur många hundar som finns registrerade i Sverige utifrån ras.
  • Vanligaste hundnamnen: Varje år sammanställer Jordbruksverket en lista över de 100 vanligaste registrerade hundnamnen.
  • Andra sällskapsdjur än hundar: Eftersom det inte finns krav på att registrera andra sällskapsdjur som exempelvis katter, kaniner, eller burfåglar har Jordbruksverket inte någon statistik om hur många sådana djur det finns i Sverige.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2022-10-04