Statistik ur hundregistret

Vi sammanställer varje månad uppgifter ur vårt hundregister. Du kan se antal registrerade hundar, hundägare, nyregistreringar och ägarbyten. Vid årsskiftet tar vi också fram statistik över antal hundar per län och kommun, antal hundar per ras samt de populäraste hundnamnen.

Totala antalet registrerade hundar och hundägare

Siffran över totala antalet registrerade hundar och hundägare uppdateras för föregående månad i början av varje månad.

Registrerade hundar: 1 138 000

Registrerade hundägare: 821 000

Nyregistreringar och ägarbyten per månad

Tabellen visar antalet nyregistreringar och ägarbyten per månad de senaste åren och uppdateras i början av varje månad.

Antalet nyregistreringar och ägarbyten per månad
Månad

Nyregist­reringar 2024

Ägar­byten 2024

Nyregist­reringar 2023Ägar­byten 2023Nyregist­reringar 2022Ägar­byten 2022
Jan

5 220

1 573

6 8871 8286 3471 599
Feb

4 460

1 467

4 5951 5465 0001 415
Mars

5 027

1 590

5 1971 6215 7551 554
April

5 668

1 677

5 4011 5565 3221 576
Maj

5 219

1 573

6 1441 6056 6621 571
Juni6 9011 5487 1851 533
Juli7 1181 8187 6491 622
Aug5 9871 6986 8511 696
Sep5 3551 5315 7841 593
Okt5 0921 5755 7141 679
Nov4 5211 4965 2341 511
Dec4 4691 3695 3731 491

Årliga sammanställningar ur hundregistret

Vi sammanställer varje år uppgifter om hur många hundar det finns per län och kommun. Vi tar också fram statistik över de vanligaste raserna och hundnamnen.

Statistik från hundregistret 2023-12-31

Om vår hundstatistik – uppgifter som finns och förklaring av begrepp

Det finns ett stort intresse för Jordbruksverkets statistik om hundar. Här kommer en sammanfattning av vilken statistik vi har, vad statistiken visar och vad olika begrepp betyder, samt vilka uppgifter Jordbruksverket inte kan ta fram.

  • Nyregistreringar visar antalet hundar som inte varit registrerade tidigare. Det handlar både om valpar som är födda i Sverige och om hundar som förts in i Sverige från andra länder till svenska ägare och därför måste registreras. Uppgifter om nyregistreringar kan inte brytas ned geografiskt per län eller kommun, utan redovisas enbart för hela Sverige. Det är inte möjligt att redovisa hur många nyregistreringar som gäller valpar eller hundar som förts in från utlandet.
  • Ägarbyten innebär att en hund som redan finns i hundregistret har registrerats på en ny ägare. Uppgifter om antal ägarbyten kan inte brytas ned geografiskt per län eller kommun.
  • Antal registrerade hundar per län och kommun: Varje år sammanställer Jordbruksverket uppgifter om hur många hundar som finns registrerade i Sverige, samt per län och kommun.
  • Antal hundar per ras: Jordbruksverket sammanställer varje år hur många hundar som finns registrerade i Sverige utifrån ras.
  • Vanligaste hundnamnen: Varje år sammanställer Jordbruksverket en lista över de 100 vanligaste registrerade hundnamnen.
  • Andra sällskapsdjur än hundar och katter: Eftersom det inte finns krav på att registrera sällskapsdjur som exempelvis kaniner, eller burfåglar har Jordbruksverket inte någon statistik om hur många sådana djur det finns i Sverige.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-05-02

Till toppen