Logotyp Jordbruksverket

Märka och registrera katter

Från januari 2023 blir det lag på att katter ska vara id-märkta och registrerade hos Jordbruksverket. Det gör ditt ansvar som kattägare tydligare och bidrar till att höja kattens status som sällskapsdjur. Fram till dess behöver katter endast vara id-märkta om de ska resa utomlands. Om du har en anläggning där du håller katter i kommersiellt syfte, till exempel ett katthem, så måste du registrera anläggningen redan nu i ett separat register.

Märk din katt

Fram till årsskiftet finns det inget krav på att en katt som endast ska vistas i Sverige ska vara id-märkt, men den nya lagen om märkning och registrering börjar gälla 1 januari 2023. Då ska du som kattägare låta märka katten med antingen chip eller tatuering så att den kan identifieras. Du kan även behöva uppdatera märkningen om en befintlig tatuering suddats ut eller om chippet blivit oläsligt, så att katten kan bli identifierad korrekt om den blir upphittad.

Om du är osäker på om din katt är märkt eller om du inte har kvar chipnumret kan du exempelvis låta en veterinär läsa av chippet med en chipavläsare.

Förbered din katt inför den nya lagen

Om din katt ännu inte är id-märkt är det bra att planera för märkning redan nu. För att märka katten ska du vända dig till en veterinär eller id-märkare.

En veterinär får märka katten med:

  • chip
  • tatuering i ett av kattens öron.

En id-märkare med en godkänd utbildning får märka katten med:

  • chip

Fråga din veterinär om den metod som rekommenderas för din katt.

Om katten ska resa till ett annat EU-land eller resa in till Sverige måste den vara märkt med ett chip som uppfyller vissa krav. Läs mer på våra sidor om att föra ut eller ta in katter.

Alla katter ska registreras från januari 2023

Från och med 2023 ska din katt vara id-märkt och registrerad hos Jordbruksverket. Lagen börjar gälla den 1 januari och det är först då det blir möjligt att registrera din katt.

Lagens syfte är att värna om katten och höja dess status som sällskapsdjur. När alla katter är märkta och registrerade blir det enklare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare och att se vilka katter som saknar ett hem så att de kan tas om hand. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och de kommer att besluta om åtgärder om en katt inte är märkt eller registrerad.

Katter som inte behöver vara märkta och registrerade

Skyldigheten att märka och registrera sin katt gäller inte katter som:

  • är födda före den 1 januari 2008
  • är yngre än 4 månader.

Registrera katten

Jordbruksverkets registreringstjänst öppnar först när lagen träder i kraft efter årsskiftet. Du kommer då att kunna registrera katten via vår nya e-tjänst som du loggar in till med BankID. Det kommer att kosta 40 kronor per katt och du kan betala med Swish eller kort. Om du inte vill eller kan använda e-tjänsten kan du använda en blankett. Det kommer då att kosta 100 kronor per katt och du betalar med faktura. Vi kommer inte kunna ta emot din registrering via telefon.

Det kommer att kosta motsvarande summa vid ägarbyte.

Den här sidan kommer löpande att uppdateras med all information du behöver för att kunna genomföra registreringen.

Är din katt redan registrerad i ett kattregister?

SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) och SKK (Svenska Kennelklubben) är organisationer som för frivilliga register för katter. Jordbruksverkets nya register för katter är inte samma sak som dessa register. Även om du redan har registrerat din katt i ett frivilligt register behöver du registrera den specifikt hos oss från januari 2023. Vi kommer inte kunna föra över redan registrerade katter från andra register till vårt register.

Registrera anläggningar där du håller katter i kommersiellt syfte

Du som har katter i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller djuren. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. 

Om sällskapsdjuren flyttas mellan länder för att byta ägare, eller reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren, ska ursprungs- och destinationsplatsen registreras som anläggning i respektive land. Om köparen hämtar djuret hos dig i Sverige behöver du däremot inte registrera platsen som en anläggning.

Om syftet med att hålla djuren är att tjäna pengar på dem räknas det som kommersiellt syfte.

Det räknas också som kommersiellt syfte om du:

  • föder upp 3 eller fler kullar katter per år
  • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler katter per år
  • säljer katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
  • säljer 3 eller fler katter per år från annans uppfödning
  • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) 4 eller fler katter.

Författningar