Logotyp Jordbruksverket

Märka och registrera katter

Du som kattägare ska registrera din katt hos Jordbruksverket enligt en ny lag. För att kunna göra det behöver katten först vara id-märkt. Lagen underlättar bland annat för kattägare att få tillbaka en försvunnen katt. Om du har en anläggning där du håller katter, till exempel ett katthem eller är uppfödare, så ska du också registrera anläggningen i ett separat register.

Katter ska registreras

Från och med 2023 ska din katt vara id-märkt och registrerad hos Jordbruksverket. Den ska märkas och registreras innan den är 4 månader. Om du köper eller tar över en katt som är över 3 månader ska du se till att den är eller blir id-märkt och du ska registrera dig som ägare inom 4 veckor. Det gäller såväl innekatter som utekatter. Kravet på registrering gäller även om din katt redan är registrerad i ett frivilligt register sedan tidigare.

Att katter är märkta och registrerade gör det enklare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare. Då ser man också vilka katter som saknar ett hem så att de kan få hjälp till eventuell vård och att hitta ett hem. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och de kan besluta om åtgärder om en katt inte är märkt eller registrerad.

Katter som inte behöver vara märkta och registrerade

Du är inte skyldig att märka och registrera din katt om den är född före den 1 januari 2008. Det är dock tillåtet att registrera den i vårt kattregister om du vill göra det.

Se vår kampanjfilm om fördelarna med att ha katten registrerad i kattregistret. Det underlättar återföreningen om den skulle försvinna.

Så registrerar du din katt

Du registrerar din katt i vår e-tjänst. Det kostar 40 kronor per katt och du betalar med Swish eller kort. Det kan dröja upp till 1 timma innan du ser din katt i registret även om registreringen gått igenom.

Om du inte vill eller kan använda e-tjänsten kan du använda en blankett. Det kostar då 100 kronor per katt och du betalar med faktura. Din katt syns i registret först när vi hunnit handlägga den manuella registreringen.

Vi kan inte ta emot din registrering via telefon.

Om katten avlidit eller finns i ett annat land

Om katten avlidit eller flyttat till ett annat land ska du avregistrera katten. Det gör du i vår e‑tjänst eller via blankett.

Ändra uppgifter om katten eller ägaren

I kattregistret kan du byta ägare eller ändra uppgifter om katten. Det är den nya ägaren som ska registrera sig som ny ägare till en katt i registret. Den tidigare ägaren kan inte göra ändringen. För att registrera sig som ny ägare till en katt som finns i registret behöver du kattens id-märkning och den tidigare ägarens personnummer eller organisations­nummer.

Att byta ägare kommer att kosta 40 kronor om du använder e-tjänsten. Om du använder blankett kommer det att kosta 100 kronor.

Om du flyttar uppdateras adressen automatiskt mot Skatteverket och folkbok­förings­uppgifterna. Om du däremot byter telefon­nummer eller e-postadress behöver du uppdatera de uppgifterna själv. Det kan du antingen göra genom att logga in på Mina sidor på Jordbruksverket.se eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Söka upp en katt i kattregistret

För att kunna söka efter en katt behöver du kattens chip­nummer eller tatuering. Om ägaren till katten valt att vara sökbar för privat­personer vid registreringen kommer du att kunna se kattens och ägarens uppgifter. Om ägaren har valt att inte visa uppgifterna är det endast Jordbruksverket och länsstyrelsen som kan se de registrerade uppgifterna.

Det här gäller för katthem

Katthem och andra ideella föreningar som tar hand om bortsprungna katter ska i stor utsträckning id-märka och registrera katterna, men det viktigaste är att ni ser till att den nya ägaren registrerar katten.

Det behövs en fullmakt för att registrera en organisation som ägare

Innan ni som ideell förening eller organisation kan använda e-tjänsten för att registrera er som ägare till en katt behöver ni skriva ut en fullmakt. Det är organisationens firmatecknare som delar ut fullmakter till dem som får företräda organisationen. Fullmakten ska ni sedan skicka in till Jordbruksverket. När fullmakten är registrerad hos Jordbruksverket kan den person som har fått fullmakt välja att företräda organisationen i e-tjänsten.

Därför behöver katthem registrera katter

Enligt lagen är det ägaren som ska registrera katten men när det gäller katter är det inte alltid självklart att det finns någon som ser sig som ägare. Om någon tar på sig det ansvar som beskrivs i djurskyddslagen, det vill säga ser till och sköter katten, ger den mat och vatten och tar den till veterinär, kan den ses som den som även ska registrera katten. Därför är det alltså aktuellt även för katthem och andra ideella föreningar att registrera katter.

Om ägaren är känd

Om ni som ideell förening eller organisation känner till vem som är ägare till en bortsprungen katt eller vet vem som ska bli den nya ägaren behöver ni inte registrera er som ägare i registret. I dessa sammanhang är det däremot viktigt att informera ägaren om att katten ska vara id-märkt och registrerad i Jordbruksverkets kattregister.

Så ska din katt id‑märkas

Du som är kattägare ska låta märka din katt så att den kan identifieras och registreras. Katten ska märkas med antingen mikrochip eller tatuering innan den är 4 månader. Om du köper en katt som är omärkt och äldre än 3 månader och ska den märkas inom 4 veckor.

Du kan även behöva uppdatera en befintlig id‑märkning om en tatuering suddats ut eller om chippet blivit oläsligt. Då kan katten bli identifierad korrekt om den blir upphittad. Observera att katten endast får märkas igen om den befintliga märkningen har slutat fungera eller om den inte går att läsa.

Om du är osäker på om din katt är märkt eller om du inte har kvar chipnumret kan du ta hjälp av exempelvis veterinär eller annan djurhälsopersonal för att kontrollera detta.

En veterinär får märka katten antingen med mikrochip eller med tatuering. Tatueringen görs i ett av kattens öron när katten är bedövad. Om du är osäker på vilken metod som passar din katt kan du fråga din veterinär.

Märkning med mikrochip får också utföras av en person som med godkänt resultat har gått en utbildning i identitetsmärkning av katt. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att få identitetsmärka djur med mikrochip:

Att tänka på om katten ska resa

Om katten ska resa till ett annat EU‑land eller resa in till Sverige och katten är märkt från och med den 3 juli 2011 måste den vara märkt med ett chip som uppfyller vissa krav. Denna id‑märkning måste vara gjord innan, eller i samband med kattens rabiesvaccination. Annars är inte rabiesvaccinationen giltig. Läs mer på våra sidor om att föra ut eller ta in katter.

Du kan även behöva registrera anläggning

Du som har katter för annat syfte än som sällskapsdjur, eller utanför hushållet, eller i kommersiellt syfte ska registrera anläggningen där du håller djuren. Veterinärmottagningar och veterinärkliniker behöver däremot inte registrera anläggning. Om du i ditt hushåll har sällskapsdjur för privata ändamål och utan kommersiellt syfte behöver du inte heller registrera anläggning. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. Du ska också registrera varje katt i vårt kattregister.

Om sällskapsdjuren flyttas mellan länder för att byta ägare, eller reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren, ska ursprungs- och destinationsplatsen registreras som anläggning i respektive land. Om köparen hämtar djuret hos dig i Sverige behöver du däremot inte registrera platsen som en anläggning.

I följande fall ska du alltid registrera anläggning

Om syftet med att hålla djuren är att tjäna pengar på dem räknas det som kommersiellt syfte.

Det räknas också som kommersiellt syfte om du:

  • föder upp 3 eller fler kullar katter per år
  • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler katter per år
  • säljer katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
  • säljer 3 eller fler katter per år från annans uppfödning
  • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) 4 eller fler katter.

Informationsmaterial för dig som vill hjälpa till att sprida information om kattregistret

Det finns affischer som du kan sätta upp eller flygblad att dela ut för att informera kattägare om kattregistret. Du kan antingen skriva ut eller beställa materialet. Flygbladen finns också att skriva ut på engelska. Materialet är fritt att använda.

Frågor och svar

Min katt är redan registrerad i ett kattregister, ska jag registrera den hos er ändå?

Ja, det ska du göra. SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) och SKK (Svenska Kennelklubben) är organisationer som för frivilliga register för katter. Jordbruksverkets nya kattregister är inte samma sak som dessa register. Även om du redan har registrerat din katt i ett frivilligt register behöver du registrera den specifikt hos oss från januari 2023. Registrerade katter från andra register förs inte över till vårt kattregister.

Jag vet inte hur gammal min katt är, hur gör jag med registrering då?

Om du inte vet när din katt är född så får du göra en egen ungefärlig uppskattning. Ta gärna hjälp av exempelvis en veterinär att åldersbedöma katten.

Även om din katt bedöms vara född före den 1 januari 2008 kan du registrera den om du vill. Katter som är födda före 1 januari 2008 är undantagna från lagen eftersom lagstiftaren har velat bespara så pass gamla katter det ingrepp som det innebär att bli id‑märkt.

Vad händer om jag inte registrerar min katt?

Ett syfte med lagen är att det ska bli lättare att återförena en upphittad katt med sin ägare. Om din katt är omärkt och oregistrerad är det svårare att återförena den med dig om den springer bort.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har ansvar för att lagen om märkning och registrering efterlevs. Det är också länsstyrelsen som fattar beslut om eventuella åtgärder. Det handlar i första hand om att informera kattägaren om att hen ska id-märka och registrera sin katt i Jordbruksverkets register. Om katten förblir omärkt och/eller oregistrerad kan länsstyrelsen förelägga om vite i syfte att få kattägaren att efterleva lagen.

Kan jag betala med kontanter?

Vill du betala kontant kan du göra det genom att komma till Jordbruksverkets entré på Skeppsbrogatan 2 i Jönköping.

Du kan också skicka in pengar i ett kuvert tillsammans med registreringsblanketten till den här adressen:

Jordbruksverket

551 82 Jönköping

Avgiften är 100 kr när du registrerar via blankett.

 

Författningar

Söker efter grundforeskrifter:
2022:34

Söker efter grundforeskrifter:
2021:13

Söker efter grundforeskrifter:
2023:20

Söker efter grundforeskrifter:
2023:21