Logotyp Jordbruksverket

Fokus och fördjupning

Focus on the 3Rs är en kanal där vi fördjupar oss i de olika R:en. Vi lyfter också fram goda exempel och berättar om aktuell forskning inom 3R.

Focus on the 3Rs

Focus on the 3Rs är en fördjupning och ett komplement till de nyheter som vi publicerar på webbplatsen. Varje utgåva har ett särskilt tema.

Focus on the 3Rs riktar sig i första hand till dig som forskar med eller utan djur, arbetar med försöksdjur eller på annat sätt kommer i kontakt med eller är intresserad av 3R.

Alla fokusbrev publiceras på engelska och dessa kan du prenumerera på. En enklare svensk översättning av fokusbreven finns här.

Forskning och utveckling

Vi vill sprida svensk forskning och utveckling inom 3R genom att låta forskare och andra experter berätta om vad de gör och vilken ny kunskap som kommer fram. Det gör vi med hjälp av korta filmer och intervjuer av olika slag.

Filmer

Vi gör korta, pedagogiska filmer om hur man kan ersätta och minska djurförsök.

Vi har gjort en film som övergripande förklarar hur och varför vi bör ersätta och minska djurförsök.

Cellmodeller

Vi har gjort en kort, animerad film om hur cellmodeller kan ersätta och minska djurförsök.

Datormodeller

Vi har också gjort två korta filmer om hur datormodeller kan ersätta och minska djurförsök.

Den första filmen handlar mer generellt om hur dessa modeller kan användas för att ersätta och minska djurförsök. Den andra handlar om hur man vet att man kan lita på resultaten från en datormodell när den används för att ersätta och minska djurförsök.

Goda exempel på 3R

Vi vill lyfta fram svenska verksamheter som jobbar aktivt med 3R. Därför låter vi medarbetare på olika lärosäten, företag och myndigheter berätta om sitt arbete.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta oss på Sveriges 3R-center om du vill veta mer eller undrar något.