Logotyp Jordbruksverket

Undantag från växtskyddsregler vid import eller förflyttning av växter, växtprodukter, jord med mera för vetenskapliga ändamål

Här kan du söka undantag från kravet på sundhetscertifikat eller förbudet mot att importera vissa växter, växtprodukter, jord, odlingssubstrat och karantänskadegörare från länder utanför EU. Du kan även söka undantag från kravet på växtpass eller förbudet att förflytta reglerade växtskadegörare inom EU. Syftet är att du som har en verksamhet som är kopplad till vetenskapligt arbete ska kunna ta in försöksmaterial som annars är förbjudna.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Du kan logga in i e-tjänsten även utan e-legitimation men du kan då inte använda alla funktioner. Du kan till exempel inte spara en pågående registrering.

Det här behöver du tänka på innan du gör din ansökan

  • Se till att alla filer som till exempel karta över verksamheten och bilder som du ska bifoga är klara att laddas upp digitalt i tjänsten.
  • Du kan använda tjänsten på dator, surfplatta eller smartphone. Vi rekommenderar att du använder dator eller surfplatta.

Ansökningsavgift

Att ansöka om undantag kostar 700 kronor i grundavgift som täcker den första timmen och därefter tar vi ut en avgift för utredningsarbetet på 690 kronor per påbörjad timme. Handläggningstiden är ungefär en månad men i vissa fall kan det ta längre tid.

Besök, kontroller och avgifter

Jordbruksverket kan behöva besöka anläggningen för att titta på lokalerna och på hur rutiner för verksamheten ser ut innan du får ditt tillstånd. Avgiften för ett sådant besök är 3000 kr i grundavgift vilket inkluderar en timme av arbete. För varje ytterligare timme av utredningsarbete tillkommer en kostnad på 690 kr per timme.

Du kan också få en kontroll av din verksamhet under tiden som du bedriver den. Grundavgiften för ett kontrollbesök är 3000 kr vilket inkluderar två timmars arbete. Därefter tillkommer 950 kr per timme för efterföljande arbete.

Mer om undantag för vetenskapliga ändamål

Karantänskadegörare eller potentiella karantänskadegörare får bara hanteras på anläggningar som blivit utsedda till inneslutningsanläggningar. Kontakta Jordbruksverket om du vill att din anläggning ska utses till en inneslutningsanläggning.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.