Logotyp Jordbruksverket

Yrkesmässig produktion och försäljning av plantor och fröer

Plantskolor och andra företag som yrkesmässigt producerar och säljer förökningsmaterial och plantor ska registrera sin verksamhet hos Jordbruksverket. Även företag som yrkesmässigt producerar och säljer köksväxt- och prydnadsväxtfröer ska i många fall anmäla sin verksamhet till vårt register.

I den här e-tjänsten kan du:

 • registrera yrkesmässig produktion och försäljning av plantor och fröer
 • ansöka om godkännande och certifiering av frukt- och bärplantor
 • ansöka om tillstånd för att utfärda växtpass
 • anmäla att företagets verksamhet upphör
 • anmäla att ditt tillstånd att få utfärda växtpass ska upphöra.

Vilka företag måste vara registrerade?

Du ska anmäla din yrkesmässiga verksamhet om ditt företag

 • behöver söka tillstånd att utfärda växtpass
 • producerar eller handlar med andra företag med
  • växter eller växtprodukter som har växtpass (utfärdat av tidigare leverantör)
  • växter eller växtprodukter som ditt företag utfärdar växtpass för till exempel vid odling, omplantering, ompackning av fröer eller utsäde
  • vegetativt förökningsmaterial av prydnadsväxter
  • vegetativt förökningsmaterial eller plantor av grönsaksväxter
  • vegetativt förökningsmaterial eller plantor av frukt- och bärväxter.
 • säljer växter eller fröer som kräver växtpass via e-handel eller på postorder, oavsett om ditt företag handlar med andra företag eller endast säljer till icke yrkesmässig slutkund
 • förpackar, packar om eller märker köksväxt- och prydnadsväxtfröer, eller ditt företag har huvudansvaret i Sverige för förpackning, märkning eller försäljning av fröer av prydnadsväxter eller köksväxter som företaget saluför under eget märke, till exempel huvudkontoret för en butikskedja.

Du ska inte anmäla din yrkesmässiga verksamhet om du endast säljer följande till icke yrkesmässig slutkund i en fysisk butik eller liknande fysisk plats:

 • plantor som du köpt in
 • plantor du själv odlat fram
 • färdigförpackade fröer du köpt in från andra yrkesmässiga företag än ditt eget och som du säljer i obrutna förpackningar
 • fröer under eget märke, legoförpackat av annat företag.

Du ska inte heller anmälan din verksamhet om du säljer fröer av icke vedartade arter av prydnadsväxter, om du endast saluför under 5 000 frön per sort och år eller om du har en årsomsättning från utsädesförsäljningen som är lägre än 1,5 prisbasbelopp.

Tänk på

Vid ansökan av växtpass ska alltid ett kompetensbevis och en beredskapsplan för verksamheten bifogas ansökan. I växtpassansökan ska utbildningsbevis och beredskapsplan bifogas.

Observera

Det är speciella regler kring vilka fröföretag som behöver vara registrerade.

När behöver du göra en anmälan eller ansökan?

Om du redan är registrerad hos Jordbruksverket behöver du bara skicka en ny anmälan om något ändras i verksamheten. Det kan vara att du börjar med en ny verksamhet eller att odlingsarealen ändras. Ändra detta senast den 30 april aktuellt år.

Du kan ansöka om tillstånd att registrera växtpass när som helst under året. Om ditt företag inte är registrerat hos oss gör du det samtidigt som du ansöker om tillståndet. Innan du ansöker måste du ha gjort e-utbildningen om växtpass.

Ansökan om att certifiera frukt- och bärplantor gör du senast den 30 april varje år.

Förberedelser

Du använder e-legitimation exempelvis BankID för att logga in i tjänsten. Du kan använda tjänsten på dator, surfplatta eller smartphone. Vi rekommenderar att du använder dator eller surfplatta.

Tips för att du enkelt och snabbt ska kunna fylla i din ansökan

Ta fram följande uppgifter:

 • ditt registreringsnummer om du redan är registrerad hos Jordbruksverket
 • utbildningsbevis Växtpass om du ansöker tillstånd att utfärda växtpass
 • faktureringsadress och kontaktperson för fakturering om det inte är samma adress som företagets eller verksamhetsplatsens
 • namn på fakturaväxel och GLN-kod om ditt företag är anslutet till en fakturaväxel
 • person- eller organisationsnummer för överlåtaren om du har tagit över verksamhetsplatsen från ett annat företag.

Vad kostar det att vara registrerad?

När du ansöker om tillstånd att utfärda växtpass betalar du en ansökningsavgift på 1 600 kr per tillstånd. Därefter tillkommer årliga kontrollavgifter beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver och omfattningen av verksamheten.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.