Anmälan till certifieringssystemet – ekologisk produktion

I den här e‑tjänsten anmäler du din verksamhet till Jordbruksverket innan du släpper ut ekologiska produkter eller produkter under omställning på marknaden eller innan du börjar med omställningsperioden.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Om du får problem med att logga in

Testa att stänga webbläsaren och öppna den igen om du har svårt att logga in i tjänsten.

Avgift för att anmäla din verksamhet inom ekologisk produktion

Vi tar ut en avgift på 200 kronor för att handlägga din ansökan. Du kan betala med kort, Swish eller mot faktura. Väljer du faktura tar vi ut en fakturaavgift på 100 kronor.

Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).

Det här behöver du tänka på före anmälan

Tjänsten fungerar bäst på dator eller surfplatta, men du kan även använda tjänsten på en smarttelefon.

Skicka in anmälan i tid

Du behöver anmäla din verksamhet till Jordbruksverket innan du släpper ut ekologiska produkter eller produkter under omställning på marknaden eller innan du börjar med omställningsperioden.

Mer om anmälan till certifieringssystemet

Du ska ange både vad du har för verksamhet och vad du har för produktkategorier.

Exempel 1: Om du har en gård som både har växtodling och djurhållning

  • din verksamhet är produktion
  • dina produktkategorier är
    • obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat förökningsmaterial
    • djur och obearbetade animalieprodukter.

Exempel 2: Om du lagrar eller distribuerar produkter du själv inte producerar

  • din verksamhet är distribution eller lagring
  • din produktkategori är, du väljer de varor som gäller för din verksamhet

Exempel 3: Om du är odlar eller tillverkar foder och ska sälja foder vidare

  • din verksamhet är beredning
  • din produktkategori är foder

Du hittar mer information om anmälan till certifieringssystemet på sidan Regler och certifiering för ekologisk produktion.

Om du producerar, saluför eller lagerhåller ekologiskt utsäde eller ekologiskt föröknings­material kan du även behöva anmäla dig till vårt register för yrkesmässig produktion och försäljning av plantor och fröer. Du kan även behöva ansöka om att få tillstånd att utfärda växtpass. Läs mer om detta på sidan om försäljning, import och export av utsäde.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i den här blanketten för ändamålen ärendehantering, kontroll, statistik, information samt för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2024-04-22