Försäljning, import och export av utsäde

Här kan du läsa om reglerna för att få handla med utsäde i Sverige och resten av EU. Här finns också information om handel med länder utanför EU.

Reglerna gäller personer och företag som säljer utsäde eller som lagrar utsäde som senare ska säljas eller ges bort, så kallad saluföring. Om du tar in utsäde från andra länder behöver du även läsa vad som gäller för det.

Du ska anmäla verksamheten till Jordbruksverket

Fröutsäde

Du som yrkesmässigt förpackar eller säljer utsäde av fröburna växter ska anmäla detta till Jordbruksverkets utsädesenhet via e-post.

Du som handlar med köksväxt- eller prydnadsväxtutsäde eller andra fröer eller utsäde som ska ha växtpass, ska också ansöka om växtpass och anmäla dig till Jordbruksverkets register över företag med yrkesmässig produktion och försäljning av plantor och fröer.

Utsädespotatis

Om du ska saluföra utsädespotatis ska du anmäla dig och bli godkänd av Jordbruksverkets utsädesenhet. Anmäl dig via e‑post. Du ska också anmäla dig till potatisregistret via en e‑tjänst samt ansöka om växtpass och anmäla dig till Jordbruksverkets register över företag med yrkesmässig produktion och försäljning av plantor och fröer.

Regler för att få sälja utsäde

För att få sälja utsäde av lantbruksväxter måste utsädet vara certifierat. För att få sälja utsäde av köksväxter ska utsädet uppfylla de krav för kontrollerat standardutsäde som Jordbruksverket beslutat eller vara certifierat. Det finns även regler för att få sälja utsäde av prydnadsväxter och av vissa fruktväxter.

Lantbruksväxter

För att du ska få sälja utsäde av lantbruksväxter måste utsädet vara certifierat.

 • Utsädesanläggningen ska vara godkänd och utsädespartierna ska vara godkända.
 • De sorter som du säljer måste vara godkända.
 • Utsädet ska uppfylla vissa krav på till exempel grobarhet, renhet, sundhet och ogräsförekomst. Kraven är olika beroende på art och utsädesklass.
 • Utsädet ska vara förseglat och märkt så att det syns att det uppfyller EU:s regler. Certifierat utsäde av beta, foder-, fiber- och oljeväxter får packas i leverantörsmärkta småförpackningar som också ska vara förseglade och märkta. Utsädesförpackningen ska vara förseglad så att den inte kan öppnas utan att den eller förseglingen förstörs. Utsädesförpackningen ska märkas med en officiell etikett eller med text direkt på förpackningen. Märkningen ska innehålla exempelvis art, sort, klass på utsädet och certifieringsnummer.
 • Vissa arter av lantbruksväxter ska ha växtpass. Då ska märkningen av certifierat utsäde kombineras med växtpasset.
 • För bevarandesorter av lantbruksväxter gäller särskilda regler.
 • För vissa arter av foderväxter gäller särskilda regler som har att göra med undantagen för handelsutsäde.

Här ser du vad som är lantbruksväxter

Stråsäd

Latinska namn

Svenska namn

Avena nuda L.

Nakenhavre

Avena sativa L. (även A. byzantina K. Koch)

Havre och rödhavre

Avena strigosa Schreb.

Purrhavre

Hordeum vulgare L.

Korn

Oryza sativa L.

Ris

Secale cereale L.

Råg

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Sorghum

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Hybrider mellan Sorghum bicolor subsp. bicolor och Sorghum bicolor subsp. drummondii

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Sudangräs

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Rågvete (hybrider mellan Triticum och Secale)

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Vete

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Durumvete

Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.

Speltvete

Phalaris canariensis L.

Kanariegräs

Zea mays L. med undantag av convar microsperma Koern. och convar. sacchata Koern.

Majs utom puffmajs (popcorn) och sockermajs

Foderväxter – Gräs

Latinskt namn

Svenskt namn

Agrostis canina L.

Brunven

Agrostis capillaris L.

Rödven

Agrostis gigantea Roth

Storven

Agrostis stolonifera L.

Krypven

Alopecurus pratensis L.

Ängskavle

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

Knylhavre

Bromus catharticus Vahl

Plattlosta

Bromus sitchensis Trin.

Alaskagräs

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Bermudagräs

Dactylis glomerata L.

Hundäxing

Festuca arundinacea Schreber

Rörsvingel

Festuca filiformis Pourr.

Finsvingel

Festuca ovina L.

Fårsvingel

Festuca pratensis Huds.

Ängssvingel

Festuca rubra L.

Rödsvingel

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Hårdsvingel

xFestulolium Asch. & Graebn.

Rajsvingel (hybrider mellan Festuca och Lolium)

Lolium multiflorum Lam.

Italienskt rajgräs (inkl. westerwoldiskt rajgräs)

Lolium perenne L.

Engelskt rajgräs

Lolium x hybridum Hausskn

Hybridrajgräs

Phalaris aquatica L.

Knölflen

Phleum nodosum L.

Turftimotej, Vildtimotej

Phleum pratense L.

Timotej

Poa annua L.

Vitgröe

Poa nemoralis L.

Lundgröe

Poa palustris L.

Sengröe

Poa pratensis L.

Ängsgröe

Poa trivialis L.

Kärrgröe

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Gullhavre

Foderväxter – Baljväxter

Latinska namn

Svenska namn

Biserrula pelecinus L.

Sågväppling

Galega orientalis Lam.

Fodergetruta

Hedysarum coronarium L.

Rosenväppling

Lathyrus cicera L.

Rödvial

Lotus corniculatus L.

Käringtand

Lupinus albus L.

Vitlupin

Lupinus angustifolius L.

Blålupin

Lupinus luteus L.

Gullupin

Medicago doliata Carmign.

Pigglusern

Medicago italica (Mill.) Fiori

Skivlusern

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Mattlusern

Medicago lupulina L.

Humlelusern

Medicago murex Willd.

Klotlusern

Medicago polymorpha L.

Tagglusern

Medicago rugosa Desr.

Rynklusern

Medicago sativa L.

Blålusern

Medicago scutellata (L.) Mill.

Snäcklusern

Medicago truncatula Gaertn.

Tornlusern

Medicago x varia T. Martyn Sand

Mellanlusern

Onobrychis viciifolia Scop.

Esparsett

Ornithopus compressus L.

Gulserradella

Ornithopus sativus Brot.

Serradella

Pisum sativum L. (partim.)

Foderärt, Kokärt

Trifolium alexandrinum L.

Alexandrinerklöver

Trifolium fragiferum L.

Smultronklöver

Trifolium glanduliferum Boiss.

Glandelklöver

Trifolium hirtum All.

Rosenklöver

Trifolium hybridum L.

Alsikeklöver

Trifolium incarnatum L.

Blodklöver

Trifolium isthmocarpum Brot.

Saltklöver

Trifolium michelianum Savi

Sumpklöver

Trifolium pratense L.

Rödklöver

Trifolium repens L.

Vitklöver

Trifolium resupinatum L.

Doftklöver

Trifolium squarrosum L.

Spärrklöver

Trifolium subterraneum L.

Grävklöver

Trifolium vesiculosum Savi

Pilbladsklöver

Trigonella foenum-graecum L.

Bockhornsklöver

Vicia benghalensis L.

Purpurvicker

Vicia faba L.

Åkerböna

Vicia pannonica Crantz

Ungersk vicker

Vicia sativa L.

Fodervicker

Vicia villosa Roth

Luddvicker

Foderväxter – Övriga arter

Latinska namn

Svenska namn

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Kålrot

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.

var. medullosa Thell. + var. viridis L.

Fodermärgkål

Phacelia tanacetifolia Benth.

Honungsört

Plantago lanceolata L.

Svartkämpar

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Oljerättika

Betor

Latinska namn

Svenska namn

Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.

Foderbeta

Beta vulgaris L. var. altissima Döll

Sockerbeta

Olje- och fiberväxter

Latinska namn

Svenska namn

Arachis hypogaea L.

Jordnöt

Brassica juncea (L.) Czern.

Sareptasenap

Brassica napus L. (partim.)

Raps

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Svartsenap

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rybs

Cannabis sativa L.

Hampa

Carthamus tinctorius L.

Safflor

Carum carvi L.

Kummin

Glycine max (L.) Merr.

Sojaböna

Gossypium spp.

Bomull

Helianthus annuus L.

Solros

Linum usitatissimum L.

Oljelin, Spånadslin

Papaver somniferum L.

Vallmo, Opievallmo

Sinapis alba L.

Vitsenap

Potatis

Latinskt namn

Svenskt namn

Solanum tuberosum L.

Potatis

Potatis

För att du ska få sälja utsädespotatis måste utsädet vara certifierat.

 • Utsädesanläggningen ska vara godkänd och utsädespartierna ska vara godkända.
 • De sorter som du säljer måste vara godkända.
 • Utsädet ska uppfylla vissa krav.
 • Potatis får portioneras i småförpackningar som ska vara förseglade och märkta. Du kan läsa mer om det i bilaga 6, punkt B i föreskrifterna om utsädespotatis.
 • Utsädespotatis ska ha växtpass. Växtpasset ska kombineras med märkningen.
 • För bevarandesorter av potatis gäller särskilda regler.

Köksväxter

För att du ska få sälja utsäde av köksväxter måste utsädet uppfylla de krav för kontrollerat standardutsäde som Jordbruksverket beslutat eller vara certifierat.

 • Företag som förpackar eller märker utsäde i småförpackningar ska kontinuerligt föra journal om lager och förpackning av partier och blandningar.
 • Utsädet ska vara av godkända sorter.
 • Utsädet ska uppfylla vissa krav på till exempel grobarhet, renhet, sundhet och frihet från ogräs. Kraven är olika beroende på art.
 • Utsädet ska vara förseglat och märkt att det uppfyller EU:s regler. Köksväxter får även saluföras i småförpackningar som ska vara förseglade och märkta. Allt utsäde ska vara officiellt märkt eller märkt med en leverantörsmärkning där förpackaren har ansvaret för innehållet i förpackningen.
 • Vissa arter av köksväxter ska ha växtpass.
 • Utsädesförpackningen ska vara förseglad så att förpackningen inte kan öppnas utan att den eller förseglingen förstörs.
 • För bevarandesorter av köksväxter och för amatörsorter av köksväxter gäller särskilda regler.
 • Om du saluför utsäde yrkesmässigt eller packar och märker om utsäde, ska du anmäla din verksamhet i e-tjänsten Anmälan om yrkesmässig produktion och försäljning av plantor och fröer.

Här ser du vad som är köksväxter

Köksväxter

Latinska namn och gruppnamn

Svenska namn

Allium cepa L. - Cepa-gruppen

Lök

Allium cepa L- Aggregatum-gruppen

Schalottenlök

Allium fistulosum L.

Piplök

Allium porrum L.

Purjolök

Allium sativum L.

Vitlök

Allium schoenoprasum L.

Gräslök

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Dansk körvel

Apium graveolens L.- Dulce-gruppen

Blekselleri

Apium graveolens L.- Rapaceum-gruppen

Rotselleri

Asparagus officinalis L.

Sparris

Beta vulgaris L.- Rödbeta-gruppen

Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta)

Beta vulgaris L.- Mangold-gruppen

Mangold

Brassica oleracea L.- Sabellica-gruppen

Grönkål

Brassica oleracea L.- Botrytis-gruppen

Blomkål

Brassica oleracea L.- Capitata-gruppen

Huvudkål (rödkål och vitkål)

Brassica oleracea L.- Gemmifera-gruppen

Brysselkål

Brassica oleracea L.- Gongylodes-gruppen

Kålrabbi

Brassica oleracea L.- Sabauda-gruppen

Savojkål

Brassica oleracea L.- Italica-gruppen

Broccoli

Brassica oleracea L.- Palmifolia-gruppen

Palmkål

Brassica oleracea L.- Tronchuda-gruppen

Portugisisk kål

Brassica rapa L.- Pekinensis-gruppen

Salladskål

Brassica rapa L.- Rapifera-gruppen

Rova

Capsicum annuum L.

Chilipeppar, paprika

Cichorium endivia L.

Friséesallat

Cichorium intybus L.- Foliosum-gruppen

Cikoriasallat

Cichorium intybus L.- Sallatscikoria-gruppen

Sallatscikoria

Cichorium intybus L.- Sativum-gruppen

Rotcikoria

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vattenmelon

Cucumis melo L.

Melon

Cucumis sativus L.- Slanggurka-gruppen

Slanggurka

Cucumis sativus L.- Druvgurka-gruppen

Druvgurka

Cucurbita maxima Duchesne

Jättepumpa (inklusive vinterpumpa)

Cucurbita pepo L.

Pumpa, squash

Cynara cardunculus L.- Scolymus-gruppen

Kronärtskocka

Cynara cardunculus L.- Kardon-gruppen

Kardon

Daucus carota L.

Morot

Foeniculum vulgare Mill.- Azoricum-gruppen

Sötfänkål

Lactuca sativa L.

Sallat

Solanum lycopersicum L.

Tomat

Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill - Foliosum-gruppen

Bladpersilja

Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill - Tuberosum-gruppen

Rotpersilja

Phaseolus coccineus L.

Blomsterböna

Phaseolus vulgaris L.- Buskböna-gruppen

Buskböna

Phaseolus vulgaris L.- Störböna-gruppen

Störböna

Pisum sativum L.- Märgärt-gruppen

Märgärt

Pisum sativum L.- Sockerärt-gruppen

Sockerärt

Pisum sativum L.- Spritärt-gruppen

Spritärt

Raphanus sativus L.- Rädisa-gruppen

Rädisa

Raphanus sativus L.- Rättika-gruppen

Rättika

Rheum rhabarbarum L.

Rabarber

Scorzonera hispanica L.

Svartrot

Solanum melongena L.

Aubergin, äggplanta

Spinacia oleracea L.

Spenat

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vintersallat

Vicia faba L.

Bondböna

Zea mays L.- Microsperma-gruppen

Popmajs

Zea mays L.- Saccharata-gruppen

Sockermajs

Prydnadsväxter

Det finns även regler för de som yrkesmässigt packar, märker eller säljer utsäde av prydnadsväxter och av vissa fruktväxter.

 • Utsädet ska vara kvalitetskontrollerat så att det har tillfredsställande grobarhet och sundhet.
 • Du ska märka utsädet så att det syns att det uppfyller EU:s krav. Sortnamnet ska till exempel finnas med. Reglerna är olika beroende på om utsädet säljs till yrkesmässig eller icke yrkesmässig slutanvändare.
 • Vissa sorter ska finnas i en förteckning hos leverantören och förteckningen ska sparas i minst tre år.
 • Vissa arter av prydnadsväxter ska ha växtpass.
 • Om du yrkesmässigt saluför utsäde ska du anmäla din verksamhet till registret med företag som producerar eller handlar med prydnadsväxtfröer. Du anmäler dig via vår e-tjänst.
 • Registrerade leverantörer ska spara skriftliga bevis för sin saluföring eller sina inköp i minst ett år.

Sorten måste finnas i en sortlista

För att du ska få sälja utsäde och annat förökningsmaterial av reglerade arter av lantbruksväxter och köksväxter måste sorten vara godkänd. Det innebär att den ska finnas med i den svenska sortlistan eller i EU:s gemensamma sortlista för lantbruksväxter och köksväxter.

Om arten inte finns med i en sortlista får du ändå sälja utsäde av sorten. Detta gäller arter som inte är reglerade i EU:s utsädeslagstiftning som till exempel dill, bovete och foderlosta.

I sortlistorna kan du hitta vilka sorter som är godkända för handel. Enklast är att först titta i EU:s sortlista där även de svenska sorterna är med. Sök i både listan för lantbruksväxter och listan för köksväxter om du är osäker på i vilken lista arten kan finnas.

Registrera ekologiskt utsäde i OrganicXseeds

Du som säljer ekologiskt utsäde eller utsädespotatis till yrkesmässiga odlare i Sverige kan registrera dina partier i OrganicXseeds. Det är den svenska databasen för ekologiskt utsäde. Då blir det enklare för odlarna att hitta det ekologiska utsäde som du säljer. Detta gäller även när du säljer utsäde från omställningsmark.

Du registrerar ditt företag och utsädet på webbplatsen för den europeiska databasen för ekologiskt utsäde. Där hittar du även en länk till en användarguide.

Du måste kunna leverera tillräckligt mycket utsäde

För att du ska kunna registrera sorten i OrganicXseeds måste du kunna leverera så här mycket:

 • höstoljeväxter: minst 500 kilo
 • potatis: minst 3 ton
 • blålupin: minst 5 ton
 • spannmål och trindsäd: minst 25 ton
 • fodermajs: 3 ton
 • 1 ton vallfrö för foderändamål av
  - engelskt rajgräs, Lolium perenne
  - hundäxing, Dactylis glomerata
  - italienskt rajgräs, Lolium multiflorum
  - lusern - Medicago sativa L
  - rajsvingel - Festulolium (Festuca ssp. x Lolium ssp.)
  - rödklöver, Trifolium pratense
  - rödsvingel, Festuca rubra
  - rörsvingel, Festuca arundinacea
  - timotej, Phleum pratensis
  - vitklöver, Trifolium repens
  - westerwoldiskt rajgräs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum
  - ängsgröe, Poa pratensis
  - ängssvingel, Festuca pratensis
 • 200 kilo av övriga arter av vallfrö avsett för foderändamål.

Avregistrera sorterna när du inte har kvar utsäde i tillräcklig mängd

Du ska avregistrera sorten från OrganicXseeds när du inte längre har kvar utsäde i följande mängder:

 • höstoljeväxter: minst 500 kilo
 • potatis: minst 3 ton
 • blålupin: minst 5 ton
 • spannmål och trindsäd: minst 15 ton
 • 1 ton vallfrö för foderändamål av
  - engelskt rajgräs, Lolium perenne
  - hundäxing, Dactylis glomerata,
  - italienskt rajgräs, Lolium multiflorum
  -
  lusern - Medicago sativa L
  - rajsvingel - Festulolium (Festuca ssp. x Lolium ssp.)
  - rödklöver, Trifolium pratense
  - rödsvingel, Festuca rubra
  - rörsvingel, Festuca arundinacea
  - timotej, Phleum pratensis
  - vitklöver, Trifolium repens
  - westerwoldiskt rajgräs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum
  - ängsgröe, Poa pratensis
  - ängssvingel, Festuca pratensis
 • 200 kilo av övriga arter av vallfrö avsett för foderändamål.


Detta gäller för blandningar

Krav på minst 70 viktprocent ekologiskt utsäde eller utsäde från omställningsmark

Blandningar som innehåller ekologiskt utsäde eller utsäde från omställningsmark måste innehålla minst 70 viktprocent sådant utsäde. Högst 30 viktprocent får utgöras av konventionellt kemiskt obehandlat utsäde.

Alla blandningar som säljs ska vara godkända av Jordbruksverket. Du får använda de blandningar som vi har godkänt utan att själv ansöka om individuellt undantag. De blandningar som är godkända framgår av OrganicXseeds i kategorin Godkänd blandning.

Blanda olika sorter

Du får inte blanda en sort av ekologiskt utsäde eller utsäde från omställningsmark med samma sort av konventionellt utsäde. Det måste vara olika sorter i samma blandning.

Jordbruksverket godkänner blandningar

Du ska ansöka om att Jordbruksverket ska godkänna 70-procentsblandningar innan du registrerar dem i OrganicXseeds.

Om företaget säljer blandningar med enbart ekologist utsäde eller utsäde från omställningsmark kan du registrera dem i OrganicXseeds utan att ansöka om godkännande hos Jordbruksverket.

Märkning

Märkningen på förpackningen ska uppfylla kraven enligt utsädes- och växtskyddslagstiftningen. Utöver det ska det finnas uppgifter om blandningens exakta komponenter, uttryckt som vikt i procent per ingående art och sort samt vilka arter/sorter som är ekologiska, och vilka som kommer från mark under omställning.

Följande text ska också finnas på förpackningen om Jordbruksverket har godkänt blandningen:

”Jordbruksverket har godkänt blandningen enligt förordning (EU) 2018/848. Den får bara användas i Sverige”.

Blandningar utan ekologiskt utsäde

Ekologiska odlare får, i vissa fall, använda blandningar med enbart konventionellt kemiskt obehandlat utsäde. Det gäller om odlaren har fått beslut om individuellt undantag för de sorter eller arter som ingår i blandningen eller om generellt undantag gäller för de arter, grödor eller sorter som ingår i blandningen. Det är odlaren som ansvarar för att kraven är uppfyllda.

Utsäde och fröer kan behöva växtpass

Om du yrkesmässigt handlar med eller flyttar visst utsäde och vissa fröer för sådd inom Sverige eller mellan EU-länder ska de ha ett så kallat växtpass. Växtpass är en etikett som fästs på produkten som visar att utsädet och fröerna har kontrollerats och är fria från reglerade växtskadegörare. Syftet med växtpass är att hindra att reglerade växtskadegörare sprids och att vid behov kunna spåra skadegörare som spridits. Om utsädet som ska ha växtpass är certifierats ska växtpasset kombineras med märkningen av utsädet.

Gemensamma regler när du handlar med andra EU‑länder

För handel med utsäde inom EU gäller EU:s gemensamma regler för certifiering och saluföring av utsäde, vilket innebär krav på kvalitet som till exempel grobarhet, inblandning andra arter och sjukdomar, sortäkthet, förpackning och märkning.

Handel med utsädespotatis inom EU

Utsädespotatis inom EU ska vara certifierad och ha växtpass.

Det finns särskilda regler om du tar in matpotatis eller utsädespotatis från Polen eller Rumänien till Sverige.

Om du har frågor om utsädespotatis från Polen och Rumänien, kontakta växtregelenheten på Jordbruksverket.

Om du köper utsädespotatis från Danmark, Nederländerna eller Tyskland bör du kräva ett intyg där det står att potatisen är officiellt testad. Intyget ska också visa att utsädespotatisen inte har de allvarliga bakteriesjukdomarna ljus och mörk ringröta.

Kontakta Jordbruksverkets utsädesenhet om du är osäker på om partiet kommer från ett riskområde. Du kan även kontakta oss när det gäller provtagning av utsädespartier som redan finns i Sverige.

Sundhetscertifikat när du handlar med länder utanför EU

Om du ska importera utsäde eller fröer från ett land utanför EU så måste det ha ett så kallat sundhetscertifikat. Det är ett dokument som växtskyddsmyndigheten i exportlandet utfärdar och som intygar att sändningen uppfyller mottagarlandets krav på frihet från växtskadegörare. Du behöver även anmäla importen till Jordbruksverket för växtskyddskontroll.

Det finns dock utsäde och fröer som du inte får importera eftersom risken är så stor att de för med sig allvarliga växtskadegörare som inte finns i EU, så kallade karantänskadegörare. Det gäller till exempel utsädespotatis och frön av citrus. Det enda landet utanför EU som du får importera utsädespotatis från är Schweiz och Liechtenstein. Den ska då vara certifierad och ha växtpass, eftersom Schweiz och Liechtenstein räknas som EU i växtskyddssamanhang.

Om du ska sälja utsäde eller fröer till ett land utanför EU, så behöver du ta reda på mottagarlandets regler. Vissa länder kräver att produkterna ska ha sundhetscertifikat. Det ansöker du om hos Jordbruksverket.

Regler vid import av utsäde och fröer

Utsäde och fröer som du importerar från ett land utanför EU ska uppfylla samma krav på kvalitet som gäller inom EU. Det är lite olika regler beroende på om du importerar utsäde av lantbruksväxter, köksväxter eller prydnadsväxter.

För att få importera certifierat utsäde måste exportlandet vara godkänt. Vilka länder som är godkända hittar du i EU-rådets beslut om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i länder utanför EU och om likvärdighet av utsäde producerat i länder utanför EU. Beslutet om likvärdighet kallas ofta för ekvivalensbeslutet. Utsädet måste vara certifierat enligt EU:s utsädesregler eller enligt OECD:s certifieringsregler för den aktuella arten. Endast sorter som finns med i EU:s sortlista får saluföras i EU.

Lantbruksväxter

Om det är utsäde av lantbruksväxter som ska uppförökas eller saluföras ska du anmäla utsädespartiet till Jordbruksverkets utsädesenhet.

Handel med utsädespotatis från Storbritannien är förbjuden på grund av EU:s växthälsobestämmelser, oavsett om det finns ekvivalensbeslut eller frihandelsavtal.

Köksväxter

Partierna ska anmälas till Jordbruksverket om de överstiger 2 kilo.

Det är inte möjligt att importera kontrollerat standardutsäde av köksväxter från tredje land eftersom det inte får säljas vidare efter att det har kommit in i landet.

Prydnadsväxter

Du får importera utsäde av prydnadsväxter från nästan alla länder. Utsädet måste uppfylla samma krav på kvalitet som gäller i EU.

Utsädet ska vara fritt från flyghavre

Du som tar in utsäde till Sverige från andra länder, både från andra EU-länder och länder utanför EU, ansvarar för att det är fritt från flyghavre. Om du behöver hjälp att kontrollera detta kan du kontakta Jordbruksverkets utsädesenhet. Utsäde av stråsädesarter utom majs ska testas för flyghavre innan det får användas i Sverige.

Import och export av ekologiskt utsäde

När du handlar med ekologiskt utsäde med länder utanför EU finns det ytterligare regler som du måste följa för att få sälja dem som ekologiska i Sverige och resten av EU.

Vid import av hampa krävs licens

Om du ska importera hampa från ett land utanför EU behöver du en licens som du ansöker om i vår e-tjänst. Det gäller oavsett mängd.

Författningar

Söker efter 1995:90

Söker efter 1994:22

Söker efter 1994:23

Söker efter 1994:24

Söker efter 2002:49

Söker efter 2009:66

Söker efter 2010:79

Söker efter 2021:47

Senast granskad: 2023-05-11