Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Yrkesmässig produktion och försäljning av plantor och fröer

Hitta på sidan

Plantskolor och andra företag som yrkesmässigt producerar och säljer förökningsmaterial och plantor ska registrera sin verksamhet hos Jordbruksverket. Även företag som yrkesmässigt producerar och säljer köksväxt- och prydnadsväxtfröer ska i många fall anmäla sin verksamhet till vårt register.

Vilka företag måste vara registrerade?

Alla företag som ska utfärda växtpass ska vara registrerade och ansöka om tillstånd för att utfärda växtpass.

Företag med certifierad produktion av frukt- och bärplantor ska årligen ansöka om att vi på Jordbruksverket ska certifiera plantorna.

I den här e-tjänsten kan du:

 • registrera yrkesmässig produktion och försäljning av plantor och fröer
 • ansöka om godkännande och certifiering av frukt- och bärplantor
 • ansöka om tillstånd för att utfärda växtpass
 • anmäla att företagets verksamhet upphör
 • anmäla att ditt tillstånd att få utfärda växtpass ska upphöra.

Nya regler sedan december 2019 gör att vissa företag inte längre ska vara registrerade. Det gäller

 • om din verksamhet endast omfattar försäljning till privatpersoner
 • om du inte ska utfärda växtpass.

Du som säljer växter via e-handel ska dock fortfarande vara registrerad oavsett om du säljer till privatpersoner eller företag.

Du avanmäler ditt företag i e-tjänsten genom att anmäla att företagets verksamhet upphör.

Tänk på

Vid ansökan av växtpass ska alltid ett kompetensbevis och en beredskapsplan för verksamheten bifogas ansökan. I växtpassansökan ska utbildningsbevis och beredskapsplan bifogas.

Observera

Det är speciella regler kring vilka fröföretag som behöver vara registrerade.

När behöver du göra en anmälan eller ansökan?

Om du redan är registrerad hos Jordbruksverket behöver du bara skicka en ny anmälan om något ändras i verksamheten. Det kan vara att du börjar med en ny verksamhet eller att odlingsarealen ändras. Ändra detta senast den 30 april aktuellt år.

Du kan ansöka om tillstånd att registrera växtpass när som helst under året. Om ditt företag inte är registrerat hos oss gör du det samtidigt som du ansöker om tillståndet. Innan du ansöker måste du ha gjort e-utbildningen om växtpass.

Ansökan om att certifiera frukt- och bärplantor gör du senast den 30 april varje år.

Förberedelser

Du använder e-legitimation exempelvis BankID för att logga in i tjänsten. Du kan använda tjänsten på dator, surfplatta eller smartphone. Vi rekommenderar att du använder dator eller surfplatta.

Tips för att du enkelt och snabbt ska kunna fylla i din ansökan

Ta fram följande uppgifter:

 • ditt registreringsnummer om du redan är registrerad hos Jordbruksverket
 • utbildningsbevis Växtpass om du ansöker tillstånd att utfärda växtpass
 • faktureringsadress och kontaktperson för fakturering om det inte är samma adress som företagets eller verksamhetsplatsens
 • namn på fakturaväxel och GLN-kod om ditt företag är anslutet till en fakturaväxel
 • person- eller organisationsnummer för överlåtaren om du har tagit över verksamhetsplatsen från ett annat företag.

Vad kostar det att vara registrerad?

När du ansöker om tillstånd att utfärda växtpass betalar du en ansökningsavgift på 1 600 kr per tillstånd. Därefter tillkommer årliga kontrollavgifter beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver och omfattningen av verksamheten.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: 2021-02-10