Yrkesmässig produktion och försäljning av plantor och fröer

Plantskolor och andra företag som yrkesmässigt producerar och säljer förökningsmaterial och plantor ska registrera sin verksamhet hos Jordbruksverket. Även företag som yrkesmässigt producerar och säljer köksväxt- och prydnadsväxtfröer ska i många fall anmäla sin verksamhet till vårt register.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

I den här e-tjänsten kan du

 • registrera eller ändra yrkesmässig verksamhet inom produktion och försäljning av plantor och fröer
 • ansöka om godkännande och certifiering av frukt- och bärplantor
 • ansöka om tillstånd för att utfärda växtpass
 • anmäla att företagets verksamhet upphör
 • anmäla att ditt tillstånd att få utfärda växtpass ska upphöra.

Vilka företag måste vara registrerade?

Du ska anmäla din yrkesmässiga verksamhet om ditt företag

 • behöver tillstånd att utfärda växtpass
 • producerar växter eller växtprodukter som kräver växtpass
 • handlar med andra företag med
  • växter eller växtprodukter som kräver växtpass (utfärdat av tidigare leverantör)
  • växter eller växtprodukter som ditt företag utfärdar växtpass för till exempel vid odling, omplantering, ompackning av fröer eller utsäde
  • vegetativt förökningsmaterial av prydnadsväxter
  • vegetativt förökningsmaterial eller plantor av grönsaksväxter
  • vegetativt förökningsmaterial eller plantor av frukt- och bärväxter.
 • säljer växter eller fröer som kräver växtpass via e-handel eller på postorder till andra företag eller till icke yrkesmässig slutkund
 • förpackar, packar om eller märker köksväxt- och prydnadsväxtfröer
 • har huvudansvaret i Sverige för förpackning, märkning, försäljning eller inköp från andra EU-länder av fröer av prydnadsväxter eller köksväxter som saluförs under eget märke eller andra EU-länders varumärken, till exempel huvudkontoret för en butikskedja.

Du ska inte anmäla din yrkesmässiga verksamhet

Du ska inte anmäla din yrkesmässiga verksamhet:

 • om du endast säljer följande till icke yrkesmässig slutkund i en fysisk butik eller liknande fysisk plats:
  • inköpta plantor
  • egenodlade plantor.
 • om du endast säljer följande, oavsett slutkund eller plats:
  • färdigförpackade fröer du köpt in från andra yrkesmässiga företag än ditt eget och som du säljer i obrutna förpackningar
  • fröer under eget märke, legoförpackat av annat företag som ansvarar för innehåll och märkning på förpackning
  • fröer av icke vedartade arter av prydnadsväxter, om du endast saluför under 5 000 frön per sort och år eller om du har en årsomsättning från utsädesförsäljningen som är lägre än 1,5 prisbasbelopp.

Om du producerar, saluför eller lagerhåller ekologiskt utsäde eller ekologiskt föröknings­material ska du också anmäla din ekologiska verksamhet till Jordbruksverket.

När behöver du göra en anmälan eller ansökan?

Om du redan är registrerad hos Jordbruksverket behöver du bara skicka en ny anmälan om något ändras i verksamheten. Det kan vara att du börjar med en ny verksamhet eller att odlingsarealen ändras. Ändra detta senast den 30 april aktuellt år.

Du kan ansöka om tillstånd att registrera växtpass när som helst under året. Om ditt företag inte är registrerat hos oss gör du det samtidigt som du ansöker om tillståndet. Innan du ansöker måste du ha gjort e-utbildningen om växtpass.

Ansökan om att certifiera frukt- och bärplantor gör du senast den 30 april varje år.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Du kan använda tjänsten på dator, surfplatta eller smartphone. Vi rekommenderar att du använder dator eller surfplatta.

Tips för att du enkelt och snabbt ska kunna fylla i din ansökan

Ta fram följande uppgifter:

 • ditt registreringsnummer om du redan är registrerad hos Jordbruksverket
 • utbildningsbevis Växtpass om du ansöker tillstånd att utfärda växtpass
 • faktureringsadress och kontaktperson för fakturering om det inte är samma adress som företagets eller verksamhetsplatsens
 • namn på fakturaväxel och GLN-kod om ditt företag är anslutet till en fakturaväxel
 • person- eller organisationsnummer för överlåtaren om du har tagit över verksamhetsplatsen från ett annat företag.

Vad kostar det att vara registrerad?

När du ansöker om tillstånd att utfärda växtpass betalar du en ansökningsavgift på 1 600 kr per tillstånd. Därefter tillkommer årliga kontrollavgifter beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver och omfattningen av verksamheten.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2023-06-30

Till toppen