Importlicens för hampaprodukter

Hitta på sidan

För att få importera hampaprodukter, det vill säga hampafrön och mjukhampa, från länder utanför EU behöver du en licens. Importlicens söker du hos oss på Jordbruksverket.

Produkter som kräver licens

När du ska importera hampaprodukter från länder utanför EU måste du ha en importlicens. För att få söka importlicens måste du vara godkänd hampaimportör.

Du behöver importlicens för att importera hampaprodukter med de här varukoderna:

  • 1207 99 20 (hampafrön för utsäde)
  • 1207 99 91 (hampafrön, ej för utsäde)
  • 5302 10 00 (mjukhampa).

Du behöver veta den fullständiga varukoden för din produkt. Om du är osäker på vilken varukod din produkt har, ring till Tullverket.

Ansök om att bli godkänd importör

Innan du kan söka importlicens måste du bli godkänd som importör av hampa. Detta gäller bara första gången du ska importera hampa. Det finns ingen blankett för detta.

Din ansökan ska innehålla

  • Företagets namn, adress och organisationsnummer
  • Vilken verksamhet företaget bedriver
  • Ändamålet med de importerade hampafröna eller mjukhampan
  • Firmatecknarens underskrift

Din ansökan kan du skicka in via post eller mejl till

Jordbruksverket, Fiskeri- och marknadsstödsenheten, 551 82 Jönköping

Sök importlicensen

Du kan söka standardlicens vilken arbetsdag som helst. Du söker licensen på blankett.

Fyll i uppgifterna och skriv ut blanketten. Den ska undertecknas av firmatecknaren. Scanna in den undertecknade blanketten och mejla den till

Firmatecknare ska skriva under blanketten i ruta 25 (trots att den rutan egentligen är avsedd för Jordbruksverket).

För de flesta andra produkter behöver du betala in ett säkerhetsbelopp innan du ansöker om licens. För hampaprodukter behöver du inte betala en säkerhet.

Intyg från hampaproducenten

För att få din licens utfärdad så behöver du även visa med ett intyg från producenten att hampfröna är behandlade så att de inte kan gro. På intyget ska det framgå vilken metod som använts för att ”döda fröna” samt hur många kilo som partiet innehåller.

För att vi ska kunna identifiera sändningen så ange även varans produktnummer på hampasändningen Tänk på att hampan måste hålla sig inom EU´s gränsvärde för THC-halt

Licensen är giltig under en viss tid

En standardlicens för hampa är giltig i tre månader från den dag Jordbruksverket har utfärdat licensen.

Andra regler kring att hantera hampa

Om du tänkt odla hampa i Sverige finns regler du måste följa. Hampan du odlar ska vara klassad som industrihampa. För att odlingen ska klassas som industrihampa måste du odla en godkänd sort och du måste skicka in en ansökan om gårdsstöd för odlingen. All odling av hampa som du inte söker stöd för betraktas som narkotikaproduktion.

Författningar

Söker efter 2002:32

Söker efter 2002:32

Senast uppdaterad: