Odla hampa

Du som vill odla hampa måste odla en godkänd sort och söka gårdsstöd för odlingen för att inte bryta mot narkotikalagstiftningen.

Du måste odla en godkänd sort och söka gårdsstöd

För att få odla hampa i Sverige måste du odla industrihampa. För att odlingen ska klassas som industrihampa måste du odla en godkänd sort och du måste skicka in en ansökan om gårdsstöd för odlingen. I din ansökan ska du ange på vilken jordbruksmark du ska bedriva din odling. Den minsta samman­hängande arealen du kan ansöka för är 0,1 hektar. All odling av hampa som du inte söker stöd för betraktas som narkotika­produktion.

Godkända hampasorter

EU bestämmer vilka hampasorter som är godkända för odling. Du måste odla en godkänd sort för att kunna få gårdsstöd. För alla de godkända sorterna är halten tetrahydrocannabinol (THC) högst 0,30 procent.

Godkända hampasorter 2024

Listan med godkända sorter att odla för år 2024 bestäms av EU.

Hampasorter som är godkända att odla 2024

Sortbenämning

Godkänd i land

Adzelvieši

LV

Alive SK

LT

AMX

BG

Arizona Dream

BG

Armanca

RO

Asso

IT

Austa SK

LV

Auto Power 1

BG

Balaton

HU

Beniko

NL, PL

Bialobrzeskie - Białobrzeskie

CZ, PL

Cannakomp

HU

Carma

IT

Carmagnola

CZ, IT

Carmaleonte

IT

CFX-2

LV

Chamaeleon

NL

Codimono

IT

CRS-1

LV

CS

IT

Dacia Secuieni

RO

Delta-405

ES

Delta-llosa

ES

Dioica 88

FR

Djumbo 20

FR

Earlina 8 FC

FR

Eletta Campana

IT

Enectaliana

NL

Enectarol

NL

Epsilon 68

FR

Estica

EE

Fedora 17

FR

Felice

CZ

Felina 32

FR

Felina 34

FR

Ferimon - Férimon

FR

Fibranova

IT

Fibrante

IT

Fibrimon 56

FR

Fibrol

HU

Fibror 79

FR

Finola

FI

Finola2

FI

Fiona

SI

Fukal

SI

Futura 75

FR

Futura 83

FR

Glecia

IT

Gliana

IT

Glyana

PL

Helena

SI

Henola

PL

Ivory

NL

KC Bonusz

HU

KC Dora

HU

KC Virtus

HU

KC Zuzana

HU

KCA Borana

HU

Kompolti

HU

Kompolti hibrid TC

HU

Lipko

HU

Loja

LV

Lovrin 110

RO

Mara 21

RO

Marcello

NL

Marina

SI

Markant

NL

Matrix

PL

MGC 1013

NL

Midwest

BG

Mietko

PL

Mona 16

FR

Monoica

CZ, HU

Morning Glory

BG

Muka 76

FR

Nashinoïde 15

FR

Nordria 3

FR

Northwest

BG

OGK

BG

Olivia

RO

Orion 33

FR

Ostara 9

FR

Pain killer

BG

Pūriņi

LV

Rajan

PL

Ratza

RO

Rodnik

LV

Santhica 23

FR

Santhica 27

FR

Santhica 70

FR

Secuieni Jubileu

RO

Silvana

RO

Sofia

PL

Stara Prekmurska

SI

Strawberry H

BG

Strawberry K

BG

Succesiv

RO

Teodora

RO

Tiborszallasi

HU

Tisza

HU

Troyanka I

BG

Tygra

PL

Uniko B

HU

Uso-31

NL

Villanova

IT

Western Cherry

BG

Wielkopolskie

PL

Wojko

PL

Zenit

RO

Så söker du gårdsstöd

Du söker gårdsstöd genom att skicka in en SAM-ansökan. Det gör du i vår e-tjänst SAM Internet.

Om du inte tidigare har sökt gårdsstöd behöver du kontakta länsstyrelsen för att få ett kundnummer.

I kartorna ska du rita ett skifte där du ska ha din hampaodling och ange grödkod 42 för hampa.

Om du har frågor om hur du ansöker kan du kontakta länsstyrelsen.

Vill du ha gårdsstödet utbetalat finns det fler villkor

Om du har minst 4 hektar jordbruksmark kan du ha rätt till gårdsstöd. För att få fullt gårdsstöd behöver du följa alla villkor för gårdsstödet. Det finns dessutom särskilda villkor för hampaodling som du behöver följa för att få stödet utbetalat:

  • Hampan du odlar ska finnas på listan över godkända sorter och sås i renbestånd.
  • Hampan får skördas tidigast efter avslutad fröbildning eller 10 dagar efter blomningens slut.
  • Du måste styrka att du odlar en godkänd sort. Det gör du genom att skicka in originaletiketterna på utsädesförpackningarna till länsstyrelsen. Du kan också skicka in annan likvärdig dokumentation. Senast den 30 juni ska etiketterna ha kommit in till länsstyrelsen. Om du odlar hampa som fånggröda eller mellangröda efter skörd av årets huvudgröda ska du i stället skicka in originaletiketterna på utsädesförpackningarna senast den 31 juli. Om du skickar in dem för sent så underkänns din hampaareal och du får avdrag på gårdsstödet.
  • I SAM-ansökan ska du redovisa vilka skiften du ska så med respektive sort och uppgifter om hur många kilo utsäde du ska så per hektar på respektive skifte med hampa. Sista ansökningsdag är den 11 april. Om uppgifterna inte finns med i din ansökan senast den 11 april underkänns din hampaareal och du får avdrag på gårdsstödet.
  • Om du odlar hampa som fånggröda eller mellangröda efter skörd av huvudgrödan ska du ange på vilka skiften som du tänker så in hampa. Det gör du under övriga upplysningar i SAM Internet.

På sidan om gårdsstöd hittar du information om vilka villkor du behöver följa för att få gårdsstöd.

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen