Odla hampa

Du som vill odla hampa måste odla en godkänd sort och söka gårdsstöd för odlingen för att inte bryta mot narkotikalagstiftningen.

Du måste odla en godkänd sort och söka gårdsstöd

För att få odla hampa i Sverige måste du odla industrihampa. För att odlingen ska klassas som industrihampa måste du odla en godkänd sort och du måste skicka in en ansökan om gårdsstöd för odlingen. All odling av hampa som du inte söker stöd för betraktas som narkotika­­produktion.

Godkända hampasorter

EU bestämmer vilka hampasorter som är godkända för odling. I mars kommer EU att publicera listan över godkända sorter 2023. Du måste odla en godkänd sort för att kunna få gårdsstöd. För alla de godkända sorterna är halten tetrahydrocannabinol (THC) högst 0,30 procent.

Så söker du gårdsstöd

Du söker gårdsstöd genom att skicka in en SAM-ansökan. Det gör du i vår e-tjänst SAM Internet.

Om du inte tidigare har sökt gårdsstöd behöver du kontakta länsstyrelsen för att få ett kundnummer.

I kartorna ska du rita ett skifte där du ska ha din hampaodling och ange grödkod 42 för hampa.

Om du har frågor om hur du ansöker kan du kontakta länsstyrelsen.

Vill du ha gårdsstödet utbetalat finns det fler villkor

Om du har minst 4 hektar jordbruksmark kan du ha rätt till gårdsstöd. För att få fullt gårdsstöd behöver du följa alla villkor för gårdsstödet. Det finns dessutom särskilda villkor för hampaodling som du behöver följa för att få stödet utbetalat:

  • Hampan du odlar ska finnas på listan över godkända sorter och sås i renbestånd.
  • Hampan får skördas tidigast efter avslutad fröbildning eller 10 dagar efter blomningens slut.
  • Du måste styrka att du odlar en godkänd sort. Det gör du genom att skicka in originaletiketterna på utsädesförpackningarna till länsstyrelsen. Du kan också skicka in annan likvärdig dokumentation. Senast den 30 juni ska etiketterna ha kommit in till länsstyrelsen. Om du odlar hampa som fånggröda eller mellangröda efter skörd av årets huvudgröda ska du i stället skicka in originaletiketterna på utsädesförpackningarna senast den 31 juli. Om du skickar in dem för sent så underkänns din hampaareal och du får avdrag på gårdsstödet.
  • I SAM-ansökan ska du redovisa vilka skiften du ska så med respektive sort och uppgifter om hur många kilo utsäde du ska så per hektar på respektive skifte med hampa. Sista ansökningsdag är den 13 april. Om uppgifterna inte finns med i din ansökan senast den 13 april underkänns din hampaareal och du får avdrag på gårdsstödet.
  • Om du odlar hampa som fånggröda eller mellangröda efter skörd av huvudgrödan ska du ange på vilka skiften som du tänker så in hampa. Det gör du under övriga upplysningar i SAM Internet.

På sidan om gårdsstöd hittar du information om vilka villkor du behöver följa för att få gårdsstöd.

Senast granskad: 2023-01-26