Anmälan till potatisregistret

Potatisodlare, packerier och importörer ska registrera sig hos Jordbruksverket. Det gör ni genom att använda vår e-tjänst Potatisregistret.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Vem ska registrera sig?

När du registrerat dig får du ett officiellt registreringsnummer.

Du ska registrera dig om du tillhör någon av följande kategorier:

  • Du som odlar 0,5 ha potatis eller mer.
  • Du som odlar mindre än 0,5 ha potatis och som säljer potatisen på något annat sätt än egen försäljning direkt till konsument.
  • Du som packar och lagrar potatis.
  • Du som importerar potatis från ett land utanför EU.

Kravet på registrering gäller oavsett vad potatisen ska användas till. Det kan vara till exempel färskpotatis, höst- eller vinterpotatis, utsädespotatis eller potatis för produktion av stärkelse, chips, pommes frites eller annan industriell användning.

När du registrerat dig får du ett officiellt registreringsnummer.

Om du bara lagrar färdigförpackad potatis eller har potatislager i omedelbar anslutning till en potatisindustri behöver du inte vara registrerad.

Senast den 30 april varje år ska du uppdatera föregående års uppgifter om de har ändrats. Du gör det i vår e-tjänst.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Du kan använda e-tjänsten på dator, surfplatta eller i smartphone. Vi rekommenderar att du använder dator eller surfplatta.

Vad kostar det att vara registrerad?

Du betalar en årlig avgift.

Mer om potatis

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2024-06-12

Till toppen