Registrering och märkning av potatis

Du som odlar, packar, lagrar eller importerar potatis ska vara registrerad i potatisregistret. Du får då ett officiellt registreringsnummer som ska finnas på förpackningar av potatis inom EU för att kunna spåra odlingsplatsen vid ett eventuellt utbrott av karantänskadegörare.

Vem ska vara registrerad?

Potatisodlare, packerier och importörer ska registrera sig hos Jordbruksverket. Du anmäler dig via e-tjänsten Anmälan till potatisregistret.

Du ska registrera dig om du:

  • odlar 0,5 hektar potatis eller mer
  • odlar mindre än 0,5 hektar potatis och säljer potatisen på något annat sätt än direkt till konsument på den egna gården
  • packar, lagrar eller importerar potatis. Med import avses här potatis som köpts in från ett land utanför EU.

Detaljhandeln omfattas inte av kravet på registrering men den som säljer potatis har ansvar för att förpackningen är märkt med ett officiellt registreringsnummer.

För den som odlar mindre än 0,5 och säljer potatis via en REKO-ring så finns det inte krav på registrering utan denna försäljning är att jämställa med försäljning till konsument på den egna gården.

Officiella registreringsnummer

Registreringsnumret som ditt företag får när du registrerat det består av en länsbeteckning och 1-5 siffror följt av Sveriges landskod. Exempel SE-F6160 eller SE-F10-1.

I de här fallen ska potatisen vara märkt

All förpackad potatis i lager, under transport eller vid olika försäljningsställen som i butik, på torget eller direkt från en bil ska vara märkt. Om försäljning sker från en låda eller säck i butik ska lådan och säcken vara märkt. Det enda undantaget från kravet på märkning är vid egen gårdsförsäljning direkt till konsument.

Märkning av egyptisk potatis

Vid försäljning av potatis från Egypten ska förpackningen märkas med texten ”Denna potatis får inte användas som utsäde”.

Därför behövs märkning med det officiella registreringsnumret

Förpackningar av potatis inom EU ska vara märkta med ett officiellt registreringsnummer. Registreringsnumret visar vem som packat, lagrat eller importerat potatisen och gör det möjligt att spåra odlingsplatsen. Om en karantänskadegörare skulle påträffas är det viktigt att kunna vidta bekämpningsåtgärder på odlingsplatsen men också att kunna spåra andra potatispartier som kan vara angripna. På så vis hindrar vi fortsatt smittspridning.

Karantänskadegörare är växtskadegörare som inte finns inom EU eller endast finns i begränsad omfattning, och som kan orsaka stor skada om de sprids.

Avgifter för registrerade företag

Vi tar ut en årlig avgift från registrerade företag. Vi använder avgifterna för att finansiera inventeringar av skadegörare på potatis och till kontroller av bestämmelser vid hantering av potatis i Sverige.

Den årliga avgiften baseras på odlingsareal och om företaget har packeriverksamhet. Det företag som har både odling och packeriverksamhet ska betala avgift enligt den registrerade potatisarealen.

Årlig avgift för registrerade företag
PotatisarealÅrsavgift
Upp till och med 2,0 hektar750 kr
Mer än 2,0 hektar upp till och med 10,0 hektar1 500kr
Mer än 10,0 hektar2 300kr
Enbart packeriverksamhet2 300 kr

Märkningen kontrolleras

Kontroll av märkningen sker huvudsakligen i handeln av Jordbruksverkets kontrollanter. Den som säljer omärkt potatis följer inte reglerna och riskerar därmed påföljd.

Försäljning av utsädespotatis

Om du säljer utsädespotatis inom detaljhandeln finns regler kring bland annat att förpackningarna ska vara märkta och förseglade. Läs mer om utsädespotatis på sidan om certifierat utsäde.

Författningar

Söker efter 1995:90

Söker efter 2019:71

Söker efter 2000:16

Söker efter 2009:13

Senast granskad: 2022-04-20