Tillstånd och domar för stora gris- och fjäderfä­anläggningar

Här publicerar vi tillstånd och domar som rör stora gris- och fjäderfä­anläggningar, det vill säga industri­utsläpps­verksamheter (IED-anläggningar) inom jordbruks­sektorn.

Tillstånd och domar

Besluten är insorterade efter vilken Miljöprövnings­delegation som anläggningen tillhör, vilket gör att flera län kan vara i hopslagna i listan.

Dalarnas län och Gävleborgs län

Hallands län

Kalmar län och Kronobergs län

Norrbottens län

Norrbottens län

Kommun

Verksamhet

Djurslag

Fastighetsbeteckning

Ärende

Datum

Luleå

Alviksgården Lantbruks AB

Gris

Alvik 2:49 och 60:1

Tillstånd Pdf, 176.5 kB.

2017‑03‑01

Skåne län och Blekinge län

Stockholms län och Gotlands län

Uppsala län, Västmanlands län och Södermanlands län

Västra Götalands län

Örebro län och Värmlands län

Östergötlands län och Jönköpings län

Västernorrlands län och Jämtlands län

Inga tillstånd eller domar för stora gris- eller fjäderfäanläggningar har publicerats efter den 1 januari 2013.

Västerbottens län

Inga tillstånd eller domar för stora gris- eller fjäderfäanläggningar har publicerats efter den 1 januari 2013.

Personuppgifter i domarna och besluten

Jordbruksverket behandlar personuppgifter i domarna och besluten genom att publicera dem här. Grunden för att behandla personuppgifterna är att vi har en rättslig förpliktelse att publicera domarna och besluten enligt 1 kap. 28 § industri­utsläpps­förordningen (2013:250). Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkiv­hantering.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter finns på vår sida om personuppgifter.

Övriga tillstånd och domar

Beslut fattade efter den 1 januari 2013 finns publicerade på den här sidan. Är du intresserad av äldre tillstånd och domar kan du vända dig till aktuell kommun för att få tillgång till handlingarna.

Jordbruksverket ansvarar för att publicera tillstånd och domar gällande stora gris- och fjäderfä­anläggningar. Övriga beslut som gäller IED-anläggningar hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Senast granskad: 2024-03-22

Till toppen