Logotyp Jordbruksverket

Köpa utsäde för eget bruk

Den här sidan vänder sig till dig som köper utsäde till din egen odling. Nästan allt utsäde som saluförs i Sverige måste vara certifierat eller kvalitetskontrollerat. Därmed kan du som köper utsäde vara trygg i att det är säkert att använda.

Utsädet ska vara certifierat eller kvalitetskontrollerat

Merparten av allt lantbruksutsäde som går att köpa i Sverige är certifierat – både utsäde av fröburna lantbruksväxter och av potatis. Att utsädet är certifierat betyder att det uppfyller de särskilda krav som gäller för arten. Det visar att utsädet är

  • av rätt sort och hög kvalitet
  • tillräckligt friskt
  • behandlat mot utsädesburna sjukdomar vid behov.

Du ser att utsädet är certifierat eller kontrollerat genom att det är förseglat och märkt.

På vår sida om certifierat utsäde kan du läsa mer om vilka krav som ställs på certifierat utsäde och hur certifieringen går till.

Om du köper utsäde av stråsäd innan certifieringen är klar

Ibland kan du köpa utsäde av stråsäd innan alla certifieringsanalyser är klara. Det måste i så fall finnas föranalyser som visar att det är troligt att utsädet uppfyller kraven för certifiering. Det händer dock att utlämnade partier inte klarar certifieringskraven, trots denna försiktighetsåtgärd.

Kontrollera att utsädet har blivit godkänt

Du kan själv kontrollera om det parti du köpt inte har blivit godkänt genom att titta i vår lista över utsäde som har lämnats ut men som inte uppfyller kraven för certifiering. Vi uppdaterar listan två gånger per år, vanligtvis vår och höst.

Om du ser att det utsäde som du köpt är med på listan kan du kontakta säljaren.

Utsäde som inte måste vara certifierat

Utsäde av vissa arter behöver inte vara certifierade, utan ska i stället gå igenom en kvalitetskontroll. Det gäller främst köksväxt­utsäde och prydnadsväxt­utsäde.

Ett fåtal arter regleras inte alls, och då finns det inga krav för att få saluföra dem. Det gäller till exempel bovete, foderlosta, salix och quinoa.

Köpa utsäde för eget bruk från ett EU‑land

Du kan köpa utsäde för eget bruk från länder som är med i EU, utan att anmäla införseln till Jordbruksverket.

Utsädet ska vara certifierat eller kontrollerat. Det ska också vara fritt från flyghavre. Hör av dig till oss om du behöver hjälp att kontrollera utsädet.

Krav på växtpass för vissa arter

Utsädespartier måste vara försedda med växtpass när det gäller följande arter:

  • blålusern (Medicago sativa L.)
  • raps (Brassica napus L.)
  • rybs (Brassica rapa L.)
  • sojaböna (Glycine max (L.) Merrill)
  • solros (Helianthus annuus L.)
  • lin (Linum usitatissimum L.)
  • vitsenap (Sinapis alba L.).

Om du ska köpa utsäde från länder utanför EU

Om du ska köpa utsäde från länder som inte är med i EU ska du anmäla införseln till oss. Det finns också särskilda regler som du ska följa. Du kan läsa mer om reglerna på våra sidor om handel med utsäde.

Om du ska sälja, uppföröka eller packa om utsäde

Ska du ta in utsäde till Sverige för att sedan sälja, uppföröka eller packa om det? Då behöver du vara registrerad hos oss. I vissa fall ska du även anmäla införseln.

Du kan läsa mer om vad som gäller på våra sidor om handel med utsäde.

Författningar

Söker efter 1995:90

Söker efter 1994:22

Söker efter 1994:23

Söker efter 1994:24

Söker efter 2002:49

Söker efter 2009:66

Söker efter 2010:79

Söker efter 2015:29