Sammanställningar av utsädesdata

Om du vill ta fram statistik för olika områden inom utsäde kan du använda våra sammanställningar om fältbesiktningar, certifiering av utsäde och virushalt i potatis.

Vi redovisar certifierade och införselanmälda kvantiteter per växtodlingsår, det vill säga den 1 juli till den 30 juni. Höstsådda grödor redovisar vi även per kalenderår.

Fältbesiktning

Information om anmäld areal för fröburna växter och potatis.

Preliminärt anmäld areal fröburna växter

Här publiceras preliminär fältbesiktningsstatistik 2023.

Preliminär anmäld areal potatis

Informationen om fältbesiktningar för fröburna växter finns sorterad på sorter och län. För utsädespotatis är den sorterad på sorter.

Godkänd areal potatis

Certifiering

Det finns information om total certifiering av utsäde i Sverige uppdelat på sorter och utsäde som är anmält för införsel och har certifierats i andra länder.

Virushalt i potatis

Du kan bland annat se analyser av virushalt från certifieringsprov och lantbrukarprov uppdelade på sort och län.

Analyser uppdelade per sort

Det finns för närvarande inga nya analyser att ta del av.

Analyser uppdelade per län

Det finns för närvarande inga nya analyser att ta del av.

Äldre uppgifter

Om du vill ha uppgifter längre tillbaka i tiden är du välkommen att kontakta oss.

Senast granskad: 2023-02-22