Logotyp Jordbruksverket

Sammanställningar av utsädesdata

Här finns våra sammanställningar om fältbesiktningar och certifiering av utsäde.

Vi redovisar certifierade och införselanmälda kvantiteter per växtodlingsår, det vill säga den 1 juli till den 30 juni. Höstsådda grödor redovisar vi även per kalenderår.

Fältbesiktning

Information om anmäld areal för fröburna växter och potatis.

Preliminär anmäld areal potatis

Här publiceras preliminär fältbesiktningsstatistik 2023.

Informationen om fältbesiktningar för fröburna växter finns sorterad på sorter och län. För utsädespotatis är den sorterad på sorter.

Certifiering

Det finns information om total certifiering av utsäde i Sverige uppdelat på sorter och utsäde som är anmält för införsel och har certifierats i andra länder.

Certifierad mängd fröburna växter

Äldre uppgifter

Om du vill ha uppgifter längre tillbaka i tiden är du välkommen att kontakta oss.