Använda eget utsäde

Använder du eget utsäde i din odling? Då ska du se till att utsädet håller hög kvalitet. Du kan även behöva betala en särskild avgift till Svenska utsädes­företagens förening, om det finns en växtförädlar­rätt på sorten du vill odla. Kontrollera också om du får använda eget utsäde av en viss art, eller om du i stället måste köpa utsäde.

Beställ en analys av utsädet för att säkra kvaliteten

Om du använder eget utsäde rekommenderar vi att du beställer en analys av utsädet, så att du får den kvalitet på utsädet som du har tänkt dig. Det kan vi på utsädesenheten hjälpa dig med. Vi följer internationella standarder i vårt arbete och kan även ge dig råd om utsäde.

Så skickar du in ett utsädesprov för analys till utsädesenheten

1. Ta prov på flera ställen i lagret, så att provet blir representativt för hela mängden utsäde.

2. Se till att provet är tillräckligt stort.

 • Om du vill analysera stråsäd behöver du skicka in 200 gram. Skicka in 100 gram extra om du även vill analysera flygsot på korn eller havre. Det gäller också för analys av stinksot eller dvärgstinksot på vete.
 • Om du har ärt eller åkerböna ska du skicka in 300 gram.
 • För småfröiga arter som till exempel raps, gräs eller klöver räcker det med 100 gram.

3. Skicka provet till utsädesenheten:

Jordbruksverket, Österleden 165, 261 51 Landskrona​

Bifoga de här uppgifterna:

 • namn
 • adress
 • mejladress
 • telefonnummer (gärna även mobilnummer)
 • de analyser du vill ha gjorda.

Om du har frågor kan du mejla till oss:

Betala avgift för att använda utsäde med växtförädlarrätt

Om du använder eget utsäde kan du behöva betala en särskild avgift för sorten du odlar, en så kallad växtförädlarrättsavgift. Det gäller om sorten är skyddad av växtförädlarrätt.

Med utsäde menar vi både fröer och utsädespotatis.

Det är Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Svenska utsädesföretagens förening (SVUF) som bestämmer hur stor avgiften ska bli varje år.

 • För fröbaserade växter är avgiften baserad på hur många 100 kg utsäde man har använt.
 • För utsädespotatis är det en arealbaserad avgift.

Så betalar du avgiften

Du betalar avgiften genom att logga in på SVUF:s webbplats.

Sorter du ska betala avgift för

SVUF har listor över vilka sorter du ska betala avgift för och hur mycket du ska betala för varje sort.

Undantag från avgiften

Du behöver inte betala växtförädlarrättsavgift om du har mindre än 23,7 hektar åkermark. För potatisodlare är arealgränsen 4,2 hektar åkermark.

Du behöver inte heller betala avgift om växtförädlarrätten har gått ut för sorten som du vill odla.

Arter som får användas som eget utsäde

Du får ta eget utsäde av sorter som inte är skyddade av växtförädlarrätt. Du får inte ta eget utsäde av hybridsorter eller syntetiska hybridsorter. Är den specifika sorten som du vill odla skyddad av växtförädlarrätt, ska du betala en avgift till SVUF.

Du som odlar på åkermark under 23,7 ha får ta eget utsäde av sorter av nedanstående arter, även om de är skyddade av växtförädlarrätt, dock inte av hybridsorter eller syntetiska hybridsorter:

Foderväxter

 • Kikärt (Cicer artietinum L.)
 • Gul lupin (Lupinus luteus L.)
 • Lucern (Medicago sativa L.)
 • Ärt (Pisum sativum L.)
 • Egyptisk klöver (Trifolium alexandrinum L.)
 • Persisk klöver (Trifolium resupinatum L.)
 • Åkerböna (Vicia faba L.)
 • Fodervicker (Vicia sativa L.)

Stråsäd

 • Havre (Avena sativa L.)
 • Korn (Hordeum vulgare L.)
 • Ris (Oryza sativa L.)
 • Kanariegräs (Phalaris canariensis L.)
 • Råg (Secale cereale L.)
 • Rågvete (x Triticosecale Wittm.)
 • Vete (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)
 • Durumvete (Triticum durum Desf.)
 • Speltvete (Triticum spelta L.)

Potatis

 • Potatis (Solanum tuberosum L.)

Olje- och fiberväxter

 • Raps (Brassica napus L., partim)
 • Rybs (Brassica rapa L., partim)
 • Lin, med undantag av spånadslin (Linum usitatissimum L.)

Sorter av övriga arter får inte användas som eget utsäde

Om du vill odla sorter av andra arter måste du köpa utsäde. Det gäller även om du vill odla en hybridsort eller en syntetisk hybridsort.

Senast granskad: 2023-10-11

Till toppen