Tjänster som utsädesenheten utför

Behöver du beställa analyser, kontroll eller certifiering av ditt utsäde? Hör av dig till oss på utsädesenheten. Vi är ISTA-ackrediterade och följer internationella standarder i vårt arbete. Vi har också specialister som kan ge dig råd om utsädesregler.

De här tjänsterna kan du beställa av oss

 • Laboratorie­analyser: Vi gör laboratorie­analyser av utsäde inom lantbruksväxter, köksväxter och prydnadsväxter. Till exempel kan vi analysera grobarhet, inblandning av andra arter, renhet, vattenhalt och tusenkornvikt i utsäde av fröburna växter. Vi kan också provrensa och provbeta utsäde.
 • Certifiering: Vi certifierar utsäde, inklusive utsädespotatis. Certifieringen omfattar fältbesiktning, kontrollodling, provtagning och labbanalyser.
 • Fältkontroller: Vi utför fältbesiktning av lantbruksväxter och potatis. Vi gör också kontrollodlingar.
 • DUS-provning: Vi kontrollerar särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet på nya sorter av sockerbetor som ska in på sortlistan.
 • Potatisanalyser: Vi kontrollerar om utsädespotatis har virus, stjälkbakterios eller andra utsädesburna sjukdomar.

Utöver de här tjänsterna ger vi råd och informerar om utsädesregler, provtagning, betningskrav och mycket mer.

Priser för tjänsterna

Du kan se vad alla våra tjänster kostar i vår prislista.

Vår kompetens

Vår personal är specialister på

 • frö- och potatisanalyser
 • certifieringsregler för utsäde inklusive utsädespotatis 
 • utsädesburna sjukdomar
 • fältbesiktning av lantbruksväxter och potatis
 • sortkaraktärer
 • provtagning.

Det är bara Jordbruksverket som

 • certifierar utsädespotatis
 • certifierar utsäde enligt reglerna från OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development)
 • utför kontrollodlingar
 • är ackrediterade för provtagning av utsäde.

Vi är ackrediterade av International Seed Testing Association (ISTA).

Vad innebär en ackreditering av ISTA?

Att vi är ackrediterade av ISTA innebär att vi följer deras internationellt erkända och validerade regler för provtagning och analys av utsäde. Det betyder också att vi har teknisk kompetens att utföra sådana tjänster. Detta gäller

 • provtagning av lantbruks- och köksväxtutsäde
 • analys av renhet och andra arter, grobarhet, vattenhalt och tusenkornvikt för lantbruks- och köksväxtutsäde
 • analys av vissa utsädesburna sjukdomar
 • analys av konduktivitet hos utsäde av märgärt
 • vitalitetstest (tetrazolium) av utsäde av stråsäd
 • kontroll av art- och sortäkthet genom kontrollodling.

Kontakta oss för att beställa en tjänst eller ställa frågor

Vill du beställa en av våra tjänster, eller har du kanske frågor om tjänsterna? Mejla till oss, så hjälper vi dig.

Om du vill beställa en laboratorieanalys av ditt utsäde kan du ringa till oss:

Om du har ett utsädesparti som ska certifieras så kan du i stället använda följande kontakt­uppgifter:

Senast uppdaterad: 2022-02-08