Tjänster som utsädesenheterna utför

Behöver du beställa analyser, provtagning eller certifiering av ditt utsäde? Hör av dig till oss på utsädesenheterna. Vi är ISTA-ackrediterade och följer internationella standarder i vårt arbete. Vi kan även ge dig råd om utsädesproduktion.

Våra tjänster

Vi kan ge dig råd om er utsädesproduktion. Vi är ISTA-ackrediterade och följer internationella standarder i vårt arbete. Vi kan även ge råd om utsädesproduktion

  • Utsädesenheten hjälper dig med certifiering, provtagning eller fältkontroller av ditt utsäde.
  • Utsädesanalysenheten hjälper dig med att analysera ditt utsäde.

Priser för tjänsterna

Du kan se vad alla våra tjänster kostar i vår prislista.

Vad innebär en ackreditering av ISTA?

Att vi är ackrediterade av ISTA innebär att vi följer deras internationellt erkända och validerade regler för provtagning och analys av utsäde. Det betyder också att vi har teknisk kompetens att utföra sådana tjänster. Detta gäller

  • provtagning av lantbruksutsäde
  • analys av renhet och andra arter, grobarhet, vattenhalt och tusenkornvikt för lantbruks- och köksväxtutsäde
  • analys av vissa utsädesburna sjukdomar
  • analys av konduktivitet hos utsäde av märgärt
  • vitalitetstest (tetrazolium) av utsäde av stråsäd
  • kontroll av art- och sortäkthet genom kontrollodling.

Kontakta oss

Kontakta utsädesenheten när du vill beställa våra tjänster och har frågor om dem:

När du vill beställa en laboratorieanalys av ditt utsäde kan du kontakta oss så här:

Kontakta utsädesanalysenheten när du har ett utsädesparti som ska certifieras:

Senast granskad: 2023-08-21