Logotyp Jordbruksverket

Fågelinfluensa

Fågelinfluensa finns just nu i Sverige. Det är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar, men kan också sprida sig till tamfåglar.

Skyddsnivå 2 och 3

I Sverige gäller nu skyddsnivå 2, förutom för vissa områden i Skåne där skyddsnivå 3 gäller.

Smittläget för fågelinfluensa

Senast uppdaterad: 2021-04-24

Du kan prenumerera på den här sidan. Du får då information om när vi uppdaterar sidan med exempelvis nya utbrott av fågelinfluensa och när restriktioner upphör.

Här finns länsvis information om konstaterade fall av fågelinfluensa hos tamfågel.

I flera fall finns det restriktionsområden runt den drabbade gården. Det innebär att det finns särskilda regler som du ska följa för att förhindra att fågelinfluensan sprider sig. Om vi har beslutat att det ska finnas ett restriktionsområde hittar du kartorna i informationen för respektive län. På kartorna finns då minst en blå ring och ibland också en röd ring. Skyddsnivå 3 gäller inom båda ringarna vilket innebär att det finns särskilda regler som du måste följa. Inom den röda ringen är det ett skyddsområde. Inom den blå ringen är det ett övervakningsområde.

Du blir kontaktad av länsveterinären om du har registrerat dina fåglar hos länsstyrelsen

Om dina fåglar är registrerade hos länsstyrelsen kommer länsveterinären att kontakta dig om du har dina djur inom ett restriktionsområde. Du får då information om vad du ska göra och du har möjlighet att ställa frågor.

Utbrott av fågelinfluensa 2020–2021

Hallands län (alla restriktionsområden har upphört)

Utbrott av fågelinfluensa 2020–2021

Datum konstaterat fall

Karta med
restriktions-
områden¹

Län

Kommun

Typ av
produktion

2021-03-01

Har upphört
2021-04-03

Halland

Kungsbacka

Fjäderfän

1. Restriktionsområde: ett skyddsområde på 3 kilometer och ett övervakningsområde på 10 kilometer. Här gäller skyddsnivå 3.

Kalmar län (alla restriktionsområden har upphört)

Utbrott av fågelinfluensa 2020–2021

Datum konstaterat fall

Karta med
restriktions-
områden¹

Län

Kommun

Typ av
produktion

2021-02-01

Har upphört
2021-03-28

Kalmar

Mönsterås

Oskarshamn

Värphöns

2021‑01‑18

Har upphört
2021-03-28

Kalmar

Mönsterås

Värphöns

1. Restriktionsområde: ett skyddsområde på 3 kilometer och ett övervakningsområde på 10 kilometer. Här gäller skyddsnivå 3.

Skåne län (finns restriktionsområden)

Utbrott av fågelinfluensa 2020–2021

Datum konstaterat fall

Karta med
restriktions-
områden¹

Län

Kommun

Typ av
produktion

2021-04-20

Karta

Skåne

Eslöv

Värphöns

2021-03-21

Finns inte något restriktionsområde

Skåne

Hässleholm

Hobbyfjäderfän

2021-03-16

Har upphört
2021-04-24

Skåne

Tomelilla

Kalkoner

2021-03-14

Har upphört
2021-04-18

Skåne

Sjöbo

Fjäderfän

2021-03-03

Har upphört
2021-04-06

Skåne

Trelleborg

Värphöns

2021-03-01

Finns inte något restriktionsområde

Skåne

Landskrona

Djurpark

2021-02-26

Finns inte något restriktionsområde

Skåne

Lund

Hobbyhöns

2021-02-25

Har upphört

2021-04-04

Skåne

Skurup

Fasaner

2021-02-16

Har upphört
2021-03-20

Skåne

Simrishamn

Kalkoner

2021‑01‑14

Har upphört 
2021-02-16

Skåne

Skurup

Kalkoner

2021‑01‑03

Har upphört
2021-02-18

Skåne

Sjöbo

Fjäderfän

2020‑12‑22

Har upphört

Skåne

-

Hobbyhöns

2020‑11‑17

Har upphört
2020‑12‑19

Skåne

Ystad

Kalkoner

1. Restriktionsområde: ett skyddsområde på 3 kilometer och ett övervakningsområde på 10 kilometer. Här gäller skyddsnivå 3.

Stockholms län (inga restriktionsområden)

Utbrott av fågelinfluensa 2020–2021

Datum konstaterat fall

Karta med
restriktions-
områden¹

Län

Kommun

Typ av
produktion

2021-03-23

Finns inte något restriktionsområde

Stockholm

Ekerö

Hobbyfjäderfän

1. Restriktionsområde: ett skyddsområde på 3 kilometer och ett övervakningsområde på 10 kilometer. Här gäller skyddsnivå 3.

Västra Götalands län (inga restriktionsområden)

Utbrott av fågelinfluensa 2020–2021

Datum konstaterat fall

Karta med
restriktions-
områden¹

Län

Kommun

Typ av
produktion

2021-02-17

Finns inte något restriktionsområde

Västra Götaland

Ale

Hobbyhöns

1. Restriktionsområde: ett skyddsområde på 3 kilometer och ett övervakningsområde på 10 kilometer. Här gäller skyddsnivå 3.

Östergötlands län (alla restriktionsområden har upphört)

Utbrott av fågelinfluensa 2020–2021

Datum konstaterat fall

Karta med
restriktions-
områden¹

Län

Kommun

Typ av
produktion

2021-03-15

Har upphört 2021‑04‑21

Östergötland

Linköping

Fjäderfän

2021-03-13

Har upphört 2021‑04‑21

Östergötland

Linköping

Värphöns

2021-03-09

Har upphört 2021‑04‑21

Östergötland

Mjölby

Värphöns

2021-02-24

Har upphört

2021‑03‑30

Östergötland

Linköping

Slaktkyckling

1. Restriktionsområde: ett skyddsområde på 3 kilometer och ett övervakningsområde på 10 kilometer. Här gäller skyddsnivå 3.

Så här länge gäller restriktionerna och skyddsnivå 3

Det är svårt att i förväg tala om när vi lyfter bort restriktionsområdena inklusive skyddsnivå 3 vid utbrott av fågelinfluensa.

Så här beräknar vi restriktionstiden

Det som styr är när den så kallade preliminära desinfektionen har genomförts i den drabbade besättningen. Efter att denna har genomförts säger reglerna att vi ska vänta 21 dagar med att ta bort skyddsområdet som är närmast anläggningen. Sedan måste vi vänta ytterligare 9 dagar innan vi kan ta bort övervakningsområdet. Det innebär att det tar minst 30 dagar efter att anläggningen har desinficerats, innan vi kan ta bort alla restriktioner och skyddsnivå 3, förutsatt att det inte blir några nya utbrott.

Skyddsnivåer för att minska risken för smitta

För att minska risken för smitta finns i Sverige tre olika skyddsnivåer med åtgärder för att skydda tama fjäderfän och andra fåglar mot fågelinfluensa. Skyddsnivåerna kan omfatta hela landet eller vissa områden och det kan vara olika skyddsnivåer i olika delar av landet.

Vilken nivå som är aktuell styrs av den riskbedömning som vi gör tillsammans med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Om vi bedömer att risken för fågelinfluensa ökar kan vi med kort varsel ändra skyddsnivå.

Det här gäller för skyddsnivå 3

Skyddsnivå 3 används när det är hög risk för smitta. Just nu gäller skyddsnivå 3 i vissa delar av landet. Här kan du läsa om vad som gäller för skyddsnivå 3. 

Skyddsnivå 3 gäller inom en radie på 10 kilometer runt den gård där vi har konstaterat att det finns fågelinfluensa. Det området kallas restriktionsområde. Ett restriktionsområde är indelat i två delar. Det området som ligger inom 3 kilometer från den drabbade gården kallas för skyddsområde. Det området som ligger inom 10 kilometer från den drabbade gården kallas för övervakningsområde.

För alla skyddsnivåer ska du alltid ha goda skötselrutiner och arbeta förebyggande för att minska risken för att få in fågelinfluensa i anläggningen.

De här fåglarna ska alltid hållas åtskilda från varandra:

 • fåglar som du föder upp eller håller för produktion av kött, ägg eller annat
 • andra fåglar i fångenskap som du har som hobbyverksamhet, uppvisning, utställning, tävling, uppfödning eller försäljning
 • vilda fåglar som du håller på en anläggning.

Om du säljer kött, ägg eller annat gäller också det här för alla skyddsnivåer:

 • Vattnet som du ger till dina fåglar ska vara godkänt som livsmedel.
 • Du ska hålla andfåglar, som ankor, gäss och änder åtskilda från övriga fjäderfän på anläggningen, eftersom smittade andfåglar kan fungera som symptomfria bärare av virus.

Förutom det som gäller för alla skyddsnivåer finns följande krav för skyddsnivå 3.

När du föder upp eller håller fjäderfän för att sälja ägg, kött, kycklingar eller andra produkter – skyddsnivå 3

 • Fjäderfän ska hållas inomhus.
 • Du ska förhindra att vilda fåglar kommer i kontakt med dina fjäderfän.
 • Du ska övervaka hälsoläget för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.
 • Behållare med badvatten måste vara skyddade från vilda fåglar.
 • Du får inte transportera fjäderfän eller andra fåglar, ägg och gödsel utan tillstånd av Jordbruksverket.
 • Omärkta ägg får inte lämna din gård.

När du har andra fåglar i fångenskap eller hobbyhöns och inte säljer ägg, kött eller andra produkter – skyddsnivå 3

 • Hobbyhöns och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
 • Om detta inte går eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan du släppa ut dem i ett uterum eller på en veranda. Uterummet ska i princip ha samma skyddsnivå som utrymmet inomhus. Detta innebär att uterummet måste ha ett tätt tak och nätväggar. För höns bör inhägnadens nätväggar ha en maskstorlek på högst 19 millimeter och ska vara tätt nertill.
 • Du ska förhindra att vilda fåglar kommer i kontakt med fåglar och fodret.
 • Tänk också på att sätta huvar på ventilationstrummor så att inte vilda fåglar kan sitta på kanten och släppa sin avföring in i utrymmen där du har dina fåglar.
 • Du ska övervaka hälsoläget för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.
 • Behållare för badvatten måste vara skyddad från vilda fåglar.
 • Du får inte flytta fåglar.
 • Du får inte transportera fjäderfän eller andra fåglar, ägg och gödsel utan tillstånd av Jordbruksverket.
 • Omärkta ägg får inte lämna din gård.

Hägnat fjädervilt – skyddsnivå 3

 • Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte är möjligt för fjädervilt som hålls i syfte att bevara stammen kan dessa hållas instängda på någon annan plats på samma anläggning.
 • Du ska förhindra att vilda fåglar kommer i kontakt med dina fåglar.
 • Du ska övervaka hälsoläget för att tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.
 • Du får inte sätta ut hägnat fjädervilt i naturen.
 • Om du har annan produktion av andfåglar eller andra fjäderfän på samma anläggning skärps hygienkraven. Detta innebär att du ska tvätta händerna och byta skor innan du går från en fågelart till en annan inom samma anläggning.
 • Du får inte transportera fjäderfän eller andra fåglar, ägg och gödsel utan tillstånd av Jordbruksverket.
 • Omärkta ägg får inte lämna din gård.

Vaccinerade djurparksfåglar – skyddsnivå 3

 • Vaccinerade djurparksfåglar ska vara inhägnade
 • Foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd ute.
 • Om de måste ha tillgång till badvatten ska det vara skyddat från förorening av vilda fåglar.
 • Du får inte transportera fjäderfän eller andra fåglar, ägg och gödsel utan tillstånd av Jordbruksverket.
 • Omärkta ägg får inte lämna din gård.

Nya regler för transporter inom, till och från skydds- eller övervakningsområden – skyddsnivå 3

Från den 26 mars gäller nya regler för transporter inom, till och från skydds- eller övervakningsområden. Reglerna gäller så länge som vårens utbrott av fågelinfluensa pågår. När de ändras kommer vi att informera om det här på vår webbplats.

För dig som har en kommersiell anläggning inom övervaknings- och skyddsområde

De nya reglerna gäller transporter av

 • gödsel
 • dagsgamla kycklingar
 • värpfärdiga unghöns
 • kläckägg
 • konsumtionsägg
 • ägg för destruktion
 • kadaver (enbart transporter för destruktion inom, till och från skyddsområde).

Reglerna gäller främst kommersiella anläggningar men hobbybesättningar och andra gårdar inom skydds- och övervakningsområden berörs av de nya reglerna när det gäller transporter och spridning av gödsel.

Hobbybesättningar och andra gårdar berörs av de nya reglerna när det gäller transporter och spridning av gödsel

Hobbybesättningar och andra gårdar berörs bara av de nya reglerna när det gäller transporter och spridning av gödsel och använt strö inom skydds- och övervakningsområden. Som hobbybesättning räknas besättningar som hålls för egen konsumtion och användning eller som sällskapsdjur.

Det här gäller

Om du ska transportera eller sprida gödsel från en anläggning inom ett skydds- eller övervakningsområde till en annan anläggning inom samma skydds- eller övervakningsområde ska du anmäla transporten till Jordbruksverket senast 3 dagar i förväg. Om du ska transportera inom 3 dagar från Jordbruksverkets beslut om upprättande av zoner ska du anmäla så fort som möjligt.

Tidigare var du tvungen att ansöka om tillstånd för att få transportera men med de nya reglerna räcker det att du anmäler det till oss. Nu slipper du vänta på ett beslut vilket gör det enklare för dig.

Du anmäler transporten genom att skicka ett mejl till oss.

 • Du får transportera gödsel och använt strö från din anläggning om den ligger inom ett skyddsområde och sedan sprida gödsel och använt strö så länge du gör det inom samma skyddsområde.
 • Du får transportera och sprida gödsel och använt strö från anläggningar inom ett övervakningsområde så länge du gör det inom samma övervakningsområde.

Om marken där spridning sker ligger på båda sidor om en zongräns så ska du kontakta oss genom att skicka ett mejl till oss.

För transportörer gäller detta:

 • Transporten ska genomföras som en direkttransport med kortast möjliga väg inom skydds- och övervakningsområdet.
 • Allt spill av gödsel under transporter ska undvikas.
 • Du ska rengöra och desinficera fordonet före och efter transporten.
Sök tillstånd för att föra ut fjäderfän och ägg

Du som har hobbybesättningar ska fortfarande söka tillstånd från Jordbruksverket för att föra ut levande fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg samt fjäderfäprodukter som inte är upphettade på sådant sätt att viruset har avdödats. Det gäller även när du ska skicka till slakt.

Du söker tillståndet genom att skicka ett mejl till oss.

Förbud mot utställningar och tävlingar – skyddsnivå 3

Det är förbud mot utställningar och tävlingar inom restriktionsområdet.

Försäljning och konsumtion av ägg – skyddsnivå 3

Du kan fortsätta att äta dina ägg så länge som dina djur är friska och inte visar några symptom.

Du får däremot inte sälja dina ägg på gården i en äggbod eller liknande om de inte passerat ett äggpackeri först och blivit märkta. Du får efter tillstånd från Jordbruksverket skicka äggen till ett äggpackeri eller till en anläggning för värmebehandling. Detta är för att vi vid ett eventuellt sjukdomsutbrott i din besättning ska kunna spåra äggen, så att vi vet var de finns.

Om du inte säljer dina ägg utan har dem för husbehov klassas du som hobbyverksamhet.

Köpa ägg från en gård i ett restriktionsområde – skyddsnivå 3

Du får bara köpa ägg från en gård med friska djur. Äggen måste vara märkta av ett godkänt packeri. Det gäller även ägg som en hönsägare ger bort. Omärkta ägg får inte flyttas utan tillstånd från gårdar som finns inom ett restriktionsområde. Det är inte farligt att äta äggen, men i en utbrottssituation är det viktigt att äggen är spårbara och då måste de först passera ett godkänt äggpackeri och märkas. En gård med konstaterad fågelinfluensa har särskilda restriktioner. Bland annat får inte ägg från den smittade gården flyttas därifrån utan ska destrueras, eftersom det kan finnas virus som kan spridas med äggen, framförallt på skalen.

Det här gäller för skyddsnivå 2

Just nu är det förhöjd risk för smitta, därför gäller skyddsnivå 2 i hela Sverige förutom i de restriktionsområden där det är skyddsnivå 3. Här kan du läsa om vad som gäller för skyddsnivå 2.

För alla skyddsnivåer ska du alltid ha goda skötselrutiner och arbeta förebyggande för att minska risken för att få in fågelinfluensa i anläggningen.

De här fåglarna ska alltid hållas åtskilda från varandra:

 • fåglar som du föder upp eller håller för produktion av kött, ägg eller annat
 • andra fåglar i fångenskap som du har som hobbyverksamhet, uppvisning, utställning, tävling, uppfödning eller försäljning
 • vilda fåglar som du håller på en anläggning.

Om du säljer kött, ägg eller annat gäller också det här för alla skyddsnivåer:

 • Vattnet som du ger till dina fåglar ska vara godkänt som livsmedel.
 • Du ska hålla andfåglar, som ankor, gäss och änder åtskilda från övriga fjäderfän på anläggningen, eftersom smittade andfåglar kan fungera som symptomfria bärare av virus.

Förutom det som gäller för alla skyddsnivåer finns följande krav för skyddsnivå 2.

När du föder upp eller håller fjäderfän för att sälja ägg, kött, kycklingar eller andra produkter – skyddsnivå 2

 • Fjäderfän ska hållas inomhus.
 • Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
 • Du ska övervaka hälsoläget för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.
 • Du får ha behållare för badvatten i inhägnaden, om vattnet skyddas från vilda and- och vadarfåglar.

När du har andra fåglar i fångenskap eller hobbyhöns och inte säljer ägg, kött eller andra produkter – skyddsnivå 2

 • Hobbyhöns och andra fåglar i fångenskap ska vara inhägnade.
 • Inhägnaden ska gärna ha tak eftersom det minskar risken för att vilda fåglar tar sig in.
 • Stängslet på inhägnaden ska vara så högt att hönsen inte tar sig över men minst 90 centimeter beroende på hur man bygger upp inhägnaden. Inhägnadens nätväggar ha en maskstorlek på högst 51 millimeter och ska vara tätt nertill.
 • Foder och dricksvatten ska du ge inomhus eller under ett skydd utomhus.
 • Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet.
 • Det finns inget förbud mot att flytta höns och andra tamfåglar. Men de ska vara friska och det får inte finnas någon misstanke om att de är sjuka innan du flyttar fåglarna.

Hägnat fjädervilt – skyddsnivå 2

 • Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus.
 • Om du inte kan ha fåglarna inomhus eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus.
 • Inhägnader för änder ska vara täckta med nät för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar.
 • Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
 • Om du har annan produktion av andfåglar eller andra fjäderfän på samma anläggning skärps hygienkraven. Detta innebär att du ska tvätta händerna och byta skor innan du går från en fågelart till en annan inom samma anläggning.
 • Du ska föra journal över alla utsättningsplatser.
 • Du får ha behållare för badvatten i inhägnaden, om vattnet skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
 • Vilda änder får inte tas in till anläggningen.

Försäljning och konsumtion av ägg – skyddsnivå 2

Om du vill sälja dina ägg ska dina höns hållas inomhus, de får inte gå ut i någon form av inhägnad. Om du inte säljer dina ägg utan har dem för husbehov klassas du som hobbyverksamhet. Dina fåglar ska ha tillgång till inhägnad, men får inte gå fritt ute under rådande omständigheter.

Förbud mot utställningar och tävlingar – skyddsnivå 2

Det är förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.

Det här gäller för skyddsnivå 1

När det är låg risk för smitta använder vi skyddsnivå 1. Här kan du läsa om vad som gäller för skyddsnivå 1. 

För alla skyddsnivåer ska du alltid ha goda skötselrutiner och arbeta förebyggande för att minska risken för att få in fågelinfluensa i anläggningen.

De här fåglarna ska alltid hållas åtskilda från varandra:

 • fåglar som du föder upp eller håller för produktion av kött, ägg eller annat
 • andra fåglar i fångenskap som du har som hobbyverksamhet, uppvisning, utställning, tävling, uppfödning eller försäljning
 • vilda fåglar som du håller på en anläggning.

Om du säljer kött, ägg eller annat gäller också det här för alla skyddsnivåer:

 • Vattnet som du ger till dina fåglar ska vara godkänt som livsmedel.
 • Du ska hålla andfåglar, som ankor, gäss och änder åtskilda från övriga fjäderfän på anläggningen, eftersom smittade andfåglar kan fungera som symptomfria bärare av virus.

Förutom det som gäller för alla skyddsnivåer finns följande krav för skyddsnivå 1:

 • Fjäderfän får gå utomhus i inhägnad.
 • Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.
 • Hägnat fjädervilt får hållas utomhus i inhägnader, men under perioden oktober till maj måste inhägnaden, där andfåglar hålls, vara täckt med nät. Vilda änder får inte tas in.
 • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar får gå ute.
 • Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd som förhindrar kontakt med vilda and- och vadarfåglar.

Viktiga förebyggande åtgärder

Du som djurägare kan göra mycket för att minska risken för att sjukdomar kommer in i och utvecklas i din besättning eller sprids till andra besättningar. Det handlar om biosäkerhet, det vill säga allt från var och hur stallarna är byggda till hur de dagliga skötselrutinerna ser ut.

Om dina fåglar är sjuka, verkar sjuka eller dör

Om dina fåglar är sjuka ska du alltid kontakta en veterinär. Veterinären gör då en bedömning av vad dina fåglar har drabbats av. Om du misstänker att det är fågelinfluensa ska du kontakta veterinär. Du kan misstänka fågelinfluensa om det plötsligt dör många fåglar i din hobbyflock, om de har nedsatt allmäntillstånd och andra symptom på fågelinfluensa.

Du ska också göra allt för att förhindra att smittan sprids. Du ska då stalla in misstänkt smittade djur och alla andra djur i samma flock, om det är möjligt. Inga personer, ägg eller djur som haft kontakt med misstänkt smittade djur får lämna anläggningen förrän en veterinär tagit över fallet och meddelat vad som gäller.

Fågelinfluensa hos vilda fåglar

Det har konstaterats fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar i Sverige. Enstaka döda fåglar är naturligt i naturen. Om du hittar ett mindre antal döda vilda fåglar ska du låta dem ligga kvar utan att röra dem. Ligger fåglarna på en olämpligt plats så flytta dem utan att röra vid dem om det är möjligt, annars använd skyddshandskar och tvätta händerna efteråt. Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens och SVA:s webbplatser.

Rapportera döda fåglar till SVA

Om du hittar en eller flera döda eller sjuka fåglar ute i naturen kan du rapportera det till SVA. SVA undersöker döda vilda djur och övervakar sjukdomsläget i Sverige. Om SVA vill undersöka den eller de fåglar som du har hittat kontaktar de dig inom några dagar.

Döda vilda fåglar på olämplig plats

Om döda vilda fåglar ligger på en olämplig plats på din mark kan du gräva ner dem om du gräver tillräckligt djupt så att andra djur inte kommer åt dem. Om du inte har möjlighet att gräva ner dem kan du lägga enstaka mindre fåglar i en vanlig bärkasse. Fyll kassen till max hälften så att du kan knyta ihop den ordentligt. Lägg bärkassen i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och lägg i soporna tillsammans med annat brännbart material. Använd skyddshandskar och tvätta händerna efteråt.

Om du hittar enstaka döda fåglar som ligger på andra olämpliga platser som till exempel stränder, lekplatser, gångbanor och hundrastgårdar kan du gärna kontakta markägaren.

Restriktioner vid förflyttning och handel

Vid ett utbrott kan det finnas restriktioner både vid förflyttningar inom Sverige och EU och vid handel med länder utanför EU.

Råd och restriktioner vid jakt

Jägare som rör sig mycket i skog och mark är ofta de första som märker av en ökad sjuklighet eller dödlighet hos vilda fåglar. De kan därför vara ovärderliga när det gäller att tidigt upptäcka smittan. Men fågeljägare riskerar dessutom att ofrivilligt sprida smittan vidare, framför allt genom att sprida de fåglar de jagar, men möjligen också genom att bära smittan med sig från skogen och in i en tamfågelbesättning.

Har du som jägare egna tamfåglar eller besöker tamfågelbesättningar är det bra att tänka på att till exempel byta kläder och skor innan du går in till besättningen.

På grund av fågelinfluensa råder ett generellt förbud mot att använda levande and- och måsfåglar och vadare som lockfåglar. Detta gäller i hela landet på obestämd tid.

Om fågelinfluensa

Fågelinfluensa (aviär influensa) är en sjukdom som framför allt sprids mellan fåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. Vissa typer av viruset kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. Ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige.

Den lågpatogena formen av virus orsakar vanligen endast milda symtom. Den högpatogena formen leder till mycket hög dödlighet, orsakar epidemier som kan spridas snabbt, förstöra fjäderfäindustri och resultera i strikta handelsbegränsningar.

Vilda fåglar, särskilt sjöfåglar, anses vara naturliga värdar för alla typer av aviärt influensavirus och har en stor roll i spridning av viruset.

Det här händer vid ett utbrott

Vid konstaterat fall av fågelinfluensa händer bland annat följande:

 • Den drabbade gården blir spärrad och inga djur, produkter eller gödsel får lämna gården.
 • Alla fjäderfän måste avlivas och ägg måste destrueras.
 • Den drabbade gården saneras och nya djur kan sättas in först 21 dagar efter att saneringen är klar.
 • Runt den smittade gården inrättas ett skyddsområde med en radie av minst 3 kilometer och ett övervakningsområde med en radie av minst 10 kilometer.
  Inom dessa områden råder bland annat förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg och fjäderfäkött. Man kan dock ansöka om tillstånd för att få utföra vissa transporter.
 • Utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna.

Tillsammans med andra myndigheter har vi gjort förberedelser för att snabbt kunna bekämpa ett eventuellt utbrott av fågelinfluensa i en svensk fjäderfäbesättning. Beredskapen innefattar direkta åtgärder i drabbade besättningar, smittspårning, olika typer av beslut för att hindra att sjukdomen sprids samt information till djurägare, allmänhet och media.

Vi och andra myndigheter och aktörer agerar efter gällande beredskapsplan för epizootier. Den nationella beredskapsplanen utgör grunden för respektive aktörs egen beredskapsplan. Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen i nära samverkan med andra myndigheter och lantbruksnäringen.

Ersättning till djurägare vid utbrott

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrottet.

Övervakningsprogram

Alla medlemsstater i EU har ett övervakningsprogram för fågelinfluensa för både fjäderfän och vilda fåglar. Syftet med övervakningsprogrammet är att i ett tidigt skede upptäcka förekomst av virus för att kunna skydda fjäderfän och för att kunna bekämpa sjukdomen och stoppa spridningen. Programmet styrs av ett beslut från EU-kommissionen och innebär att alla länder inom EU är skyldiga att rapportera till EU om fynd av fågelinfluensa på både vilda och tama fjäderfä.

Övervakningsprogram för vilda fåglar

Syftet med övervakningsprogrammet är att snabbt upptäcka förekomst av virus hos vilda fåglar för att kunna skydda tamfåglar. Det gäller särskilt högpatogena fågelinfluensa virus – HPAI.

Det är en passiv övervakning som baseras på laboratorieundersökningar av vilda fåglar som påträffats döda. I samband med fynd av HPAI på vilda fåglar kan vissa förebyggande åtgärder tas fram för fjäderfäanläggningar i fyndområdet, i ett län eller i hela Sverige.

På SVA:s webbplats kan du följa resultatet av provtagningarna på vilda fåglar som hittats döda i naturen.

Övervakningsprogram för fjäderfä

Syftet med övervakningsprogrammet avseende fågelinfluensa hos fjäderfän är att i tidigt skede upptäcka virus för att bekämpa sjukdomen och stoppa spridning.

Jordbruksverket beslutar årligen om hur många fjäderfäbesättningar med olika typer av fjäderfän som ska provtas inom övervakningsprogrammet.

På uppdrag av Jordbruksverket sköter Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) administrationen och analyserar proverna som tas inom programmet. Resultaten från övervakningen publiceras årligen i en rapport, Surveillance of infectious disease in animals and humans in Sweden.

Frågor och svar

Författningar och beslut

Författningar

Söker efter 2009:3

Söker efter 2006:8

Söker efter 2007:17

Söker efter 2002:98

Söker efter 1999:102

Beslut