Logotyp Jordbruksverket

Skötsel och stallmiljö för strutsar

Det finns särskilda regler för strutsfåglar, det vill säga strutsar, nanduer och emuer, i hägn. Reglerna gäller skötsel, utfodring, stallmiljö och utevistelse.

Om du visar dina djur för allmänheten minst sju dagar per år behöver du också läsa skötselreglerna för djurparksdjur.

Så sköter du dina djur

Se till dina fåglar minst två gånger varje dag. Mycket unga, sjuka eller skadade fåglar som beter sig onormalt ska du se till oftare.

Strutsfåglar ska hållas på ett sådant sätt att de är tillfredsställande rena.

De ska också hållas på sådant sätt att du kan se till dem utan svårigheter. När det är mörkt ute ska det finnas en ljuskälla som är tillräckligt stark och lämplig för djuren, så att du kan se alla fåglar tydligt.

Du ska driva dina strutsfåglar i ett lugnt tempo och du får inte använda elpådrivare.

Strutsfåglar ska ha tillgång till sandbad.

Du får inte ha dina fåglar ensamma

Strutsfåglar får inte hållas ensamma. Sjuka, skadade, utstötta eller mycket aggressiva djur får du tillfälligt hålla ensamma, men då ska de kunna se och höra andra strutsar.

Utevistelse och stallbyggnader

Det här är ett urval av de regler som finns. Kompletta regler hittar du i föreskriften om hållande av strutsfåglar, som finns längst ner på sidan.

Strutsfåglar som är äldre än tre månader ska ha tillgång till att vara utomhus i hägn på dagarna. Vid dåligt väder får de tillfälligt hållas inomhus. Under den tid på året när det inte är någon tillväxt av bete ska de hållas inomhus på natten.

Fåglar som är ute ska ha tillgång till en ligghall, hydda eller annan byggnad som ger dem skydd mot väder och vind. De ska ha tillgång till torra och rena liggplatser.

För sjuka strutsfåglar som behöver särskild vård ska du ha utrymmen som kan värmas upp och där djuren kan hysas individuellt.

Alla utrymmen och ytor som strutsfåglarna har tillträde till ska vara fria från föremål och ämnen som kan skada fåglarna.

Fönster, belysningsanordningar och elektriska ledningar som strutsfåglarna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd. Du ska ha en plan om hur du ska upprätthålla djurskyddet vid ett elavbrott.

Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade, dimensionerade och placerade så att de inte innebär någon olycksrisk för strutsfåglarna.

Miljön i hägnet

Marken i hägnet ska vara väldränerad. Om den är hal ska du sanda eller göra den halkfri på något annat sätt. Det gäller också på drivvägar och andra platser där du hanterar fåglarna.

Det ska finnas ett stängsel, som är utformat så att djuren inte skadas. Du får inte använda taggtråd eller elstängsel. Höjden på stängslet ska vara minst

  • 1,6 meter för kycklingar av struts och emu
  • 1,5 meter för kycklingar av nandu
  • 2 meter för äldre strutsar
  • 1,8 meter för äldre emu
  • 1,7 meter för äldre nandu.

De nedersta 1,5 meterna eller mer ska vara av nätstruktur.

Angränsande hägn för könsmogna strutsfåglar ska vara avskilda från varandra så att det inte kan förekomma aggressiva attacker mellan fåglarna eller stressande kontakt mellan avelsgrupper.

Du ska ha varningsskyltar på framträdande platser framför hägnet. Av skyltarna ska det framgå

  • att strutsfåglarna inte får störas,
  • att föremål inte får kastas in i hägnet
  • att fåglarna kan bli stressade av att människor går in i hägnet.

Mått i stallbyggnader

Höjden från underlag till tak måste vara minst 3 meter för vuxna strutsar, och 2,5 meter för emu och nandu.

Öppningen i byggnader för strutsfåglar ska vara så stor att fåglarna kan passera in och ut utan att skadas. Öppningen måste vara minst 1,5 meter bred och 2,2 meter hög för struts, 1,8 meter hög för emu och 1,6 meter hög för nandu.

Miljön i stallet

Golvet i stallet ska ha en jämn och halkfri yta som är lätt att göra ren och inte kan skada strutsfåglarna eller hindra dem från att bete sig naturligt.

På golvet ska det finnas ett lämpligt strömedel senast då fåglarna har uppnått åtta veckors ålder. Ströbädden ska hållas torr och ren och vara av god hygienisk kvalitet.

Du ska hålla rent i stallet och gödsla ut minst en gång om dagen, om du inte har ett system för djurhållning med andra rutiner som ger god hygien.

Minst en gång varje år eller innan varje insättning av en ny omgång djur ska du rengöra stallet noggrant.

Foder och vatten

Du ska ge dina strutsfåglar foder av lämplig struktur och storlek varje dag.
Fodergivan ska vara allsidig och välbalanserad och garantera att dina fåglar får tillräckligt mycket mat. Strutsfåglar ska alltid ha tillgång till dricksvatten.

Alla strutsfåglar, förutom kycklingar, ska ha tillgång till bete. Under den del av året som det inte finns bete ska de utfodras med grovfoder. Grovfoder ska erbjudas till fåglar från att de är en vecka gamla.

Utfodra fåglarna på ett sådant sätt att alla strutsfåglarna kan äta samtidigt och på ett lugnt och naturligt sätt. Fåglarna ska från och med sex dagars ålder ges tillgång till sand eller stenar av passande storlek och mängd som de behöver för att underlätta sin matsmältning.

Allmänna regler om fjäderfän

När du har strutsar ska du följa reglerna för fjäderfän när det gäller registrering, hygien, transport, handel, slakt, avlivning och döda djur. När det finns undantag som gäller strutsfåglar hittar du den informationen på nedanstående sidor.

Författningar

Söker efter 2019:5