Registrering och godkännande för fjäderfän och andra fåglar i fångenskap

Du måste registrera platsen där du håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. Vissa typer av anläggningar med fjäderfän och kläckerier måste också vara godkända för att kunna handla med andra länder.

Registrera anläggning

Du som är ansvarig för en plats med fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap ska registrera den hos Jordbruksverket innan du tar djur dit. Vi kallar platsen för anläggning. Det gäller oavsett hur många djur du har och oavsett syftet med djurhållningen. Det gäller alla fåglar med undantag för fåglar som du har som sällskapsdjur privat i hushållet utan kommersiellt syfte, till exempel kanariefåglar. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. 

Du ska alltid registrera din anläggning om du har höns, kalkoner, pärlhöns, ankor (inklusive gräsänder), gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar, Ratitaes.

Om du har 350 värphöns eller fler ska du förutom registrera anläggningen även registrera fler uppgifter. Det gör du i samma e-tjänst. I dessa fall väljs värphöns som djurart.

Om du har värphöns som bara används som avelsdjur behöver du inte registrera dessa extra uppgifter.

Registrering av anläggning där du håller fåglar har samma krav som gäller för registrering av anläggningar som håller andra djurarter.

Register över anläggningar är inte ett förflyttningsregister. Du behöver alltså inte rapportera så snart du flyttar dina djur. Men när din anläggning byter inriktning eller väsentligt förändrar antal djur ska du registrera ändringen.

Om du inte har någon anläggning sedan tidigare

Om du inte har haft någon anläggning tidigare ska du registrera en ny anläggning i e-tjänsten. Det måste du göra innan du börjar med din verksamhet.

Om du ska ta över en anläggning

Om du ska ta över en anläggning som redan har ett produktionsplatsnummer ska du anmäla att du tar över anläggningen till Jordbruksverket. Detta gör du i e-tjänsten. Om det finns djur kvar på platsen som du tar över, kan du också ange det i e-tjänsten.

Du tar över det nummer som den tidigare registrerade aktören haft på platsen, du ska alltså inte skaffa ett nytt nummer.

Om du ändrar registrerad aktör från privatperson till ett företag så behöver du även skicka in en fullmakt för att kunna komma åt alla e-tjänster i bolagets namn som privatperson.

Om du har ett produktionsplatsnummer sedan tidigare

Du som redan har ett produktionsplatsnummer ska inte skapa en ny anläggning. Du behåller ditt tidigare produktionsplatsnummer, men det heter numer anläggningens registreringsnummer. Du behöver dock komplettera dina uppgifter om din anläggning och lägga till andra djurarter om du har andra djur, till exempel hästar.

Komplettera med bland annat följande uppgifter:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen och maxkapacitet per art
 • beskrivning av anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • arter.

Årlig kostnad för registrering

Efter att du har registrerat dig kommer du att få betala en årlig avgift. Avgiften är 80 kronor per anläggning. En faktura skickas hem till dig. Det är samma kostnad för alla anläggningar oavsett djurart. Du måste avregistrera dig om du inte längre driver en anläggning som håller djur eller avelsmaterial.

Se och ändra registrerade uppgifter för din anläggning

Om du vill veta vilka uppgifter som finns registrerade för din anläggning kan du se dem i vår e‑tjänst. Där kan du också ändra om någon uppgift är fel.

Du kan också se de flesta uppgifterna om din anläggning på Mina sidor. Du hittar dem under rubriken Anläggningar med djur och avelsmaterial.

Vid frågor kontakta kundtjänst.

Godkännande av kläckerier och anläggningar med fjäderfän vid handel med andra länder

Vissa typer av anläggningar med fjäderfän och kläckerier måste vara godkända av Jordbruksverket för att du ska få föra ut fjäderfän och kläckägg till ett annat EU-land. Om din anläggning behöver godkännas eller inte beror på vilken typ av anläggning du har.

För att få din anläggning godkänd måste den uppfylla krav som bland annat gäller biosäkerhet, lokaler och utrustning.

Anläggningar som måste vara godkända

De här anläggningarna måste vara godkända:

 • kläckerier där kläckägg eller fjäderfän flyttas till ett annat EU-land
 • anläggningar med fjäderfän där kläckägg eller fjäderfän som inte är avsedda för slakt flyttas till ett annat EU-land
 • anläggningar för uppsamling av fjäderfän, från vilka djuren flyttas till eller från ett annat EU-land.

Anläggningar som inte behöver vara godkända

I vissa fall behöver du inte ha din anläggning godkänd för att föra ut fjäderfän och kläckägg. Det gäller följande anläggningar:

 • kläckerier med fåglar i fångenskap
 • kläckerier där färre än 20 kläckägg eller färre än 20 fjäderfän flyttas till ett annat EU-land
 • anläggningar med fjäderfän där färre än 20 kläckägg eller färre än 20 fjäderfän som inte är avsedda för slakt flyttas till ett annat EU-land.

Du som redan har en godkänd anläggning

Om du har en anläggning som är godkänd enligt hönshälsokontrollprogrammet, det vill säga att den är godkänd innan djurhälsoförordningen (AHL) trädde i kraft den 21 april 2021, är den fortfarande godkänd. Men det är de nya reglerna i djurhälsoförordningen som gäller för anläggningen. Du som driver en sådan anläggning behöver alltså inte ansöka om ett godkännande.

Alla godkända anläggningar finns i en lista som Jordbruksverket ansvarar för.

Du som inte har en godkänd anläggning

Du som har en anläggning som inte är godkänd ska ansöka om godkännande hos Jordbruksverket. Du ska skicka in din ansökan senast 3 månader innan verksamheten är planerad att starta.

Så här söker du godkännande

Du som driver och ansvarar för anläggningen ska fylla i en blankett. Du ska bland annat

 • fylla i anläggningens registreringsnummer som du fick när du registrerade din anläggning. Det är det nummer som tidigare kallades produktionsplatsnummer (PPN).
 • lämna uppgifter som visar att kraven som finns för din anläggning är uppfyllda. Det gäller för bland annat biosäkerhet, lokaler och utrustning
 • sända med en planskiss över din anläggning.

De här kraven ska du uppfylla

Det är viktigt att du som aktör känner till vilka krav som ställs på din anläggning. Kraven hittar du under rubriken författningar. Se framförallt bilaga I (del 3 och 4) och bilaga II i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg.

Kontakta Jordbruksverkets djurhälsoenhet om du vill veta mer.

Avgift för att ansöka om godkännande

Du som ansöker om godkännande av en anläggning ska betala en engångsavgift på 12 200 kronor. Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att du ska betala en lägre avgift. Du kommer att få information om hur du ska betala när din ansökan har kommit in och vi har gjort en första granskning.

Observera att du som har hönor och andra fjäderfän som hobby inte behöver något godkännande. Det räcker med att du registrerar din anläggning.

När du har betalat din avgift

När du har betalat avgiften går vi vidare med din ansökan. Ibland behöver vi ta kontakt med dig för att ställa kompletterande frågor.

När vi har gjort den första bedömningen av din ansökan kommer du att få ett besök av en distriktsveterinär. Du kommer att få mer information om hur detta går till i ett brev som vi skickar till dig.

Efter besöket gör vi en sista bedömning och du kommer att få besked om din anläggning blivit godkänd. Alla anläggningar som godkänts får ett unikt godkännandenummer som ska skrivas in i hälsointyget vid handel.

När din anläggning är godkänd

Alla anläggningar som är godkända ska kontrolleras minst en gång per år. Det sker genom en offentlig kontroll. Syftet med den offentliga kontrollen är att se till att alla regler följs.

Om din verksamhet ändras eller upphör

Du ska meddela Jordbruksverket om det sker betydande förändring av din anläggning och det påverkar de uppgifter som du har lämnat till oss. Du ska även meddela om din verksamhet upphör. Det gör du genom att kontakta Jordbruksverkets djurhälsoenhet.

Anmälan och tillstånd

Om du har fler än 100 djurenheter

Om du har mer än 100 djurenheter ska du anmäla din djurhållning till kommunen. Om du har mer än 40 000 platser för fjäderfän behöver du dessutom tillstånd från läns­styrelsen. På sidan Skötsel och stallmiljö för fjäderfän kan du läsa mer om tillstånd för stor djurhållning. Där finns också information om djurenheter.

Om du har höns i detaljplanerat område

Om du har höns i detaljplanerat område så behöver du vanligtvis ett tillstånd från kommunen. Det gäller redan om du har en höna. Kontakta kommunen där du bor för mer information om vad som gäller just där.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2003:20

Senast granskad: 2023-07-20

Till toppen