Förteckning över anläggningar och laboratorier

På denna sida har vi samlat alla godkända anläggningar och laboratorier inom veterinärområdet och det avelstekniska området.

Anläggningar på veterinärområdet

Uppsamlingsplatser

Förteckning över godkända uppsamlingsplatser för handel inom gemenskapen med nötkreatur och svin, hästdjur samt får och getter.

Tjurstationer, seminstationer och spermastationer

Förteckningar över godkända spermastationer för handel inom gemenskapen med sperma från tamdjur.

Embryosamlings- och embryoproduktgrupper

Förteckningar över godkända embryosamlings- och/eller embryoproduktionsgrupper för handel inom gemenskapen med embryon och ägg från tamdjur.

Fjäderfäanläggningar

Förteckning över godkända fjäderfäanläggningar och kläckerier.

Förteckning över erkända avelsorganisationer som upprättar och för stamböcker

Laboratorier

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-05-03

Till toppen