Förteckning över anläggningar och laboratorier

På denna sida har vi samlat alla godkända anläggningar och laboratorier inom veterinärområdet och det avelstekniska området.

Anläggningar på veterinärområdet

Uppsamlingsplatser

Förteckning över godkända uppsamlingsplatser för handel inom gemenskapen med nötkreatur och svin, hästdjur samt får och getter.

Handlare

Förteckning över godkända handlare och registrerade lokaler som används av handlarna i deras verksamhet.

Tjurstationer, seminstationer och spermastationer

Förteckningar över godkända spermastationer för handel inom gemenskapen med sperma från tamdjur.

Embryosamlings- och embryoproduktgrupper

Förteckningar över godkända embryosamlings- och/eller embryoproduktionsgrupper för handel inom gemenskapen med embryon och ägg från tamdjur.

Fjäderfäanläggningar

Förteckning över godkända fjäderfäanläggningar.

Organ, institut och centrum

Förteckning över godkända organ, institut och centrum för handel inom gemenskapen med djur.

Förteckning över godkända eller erkända avelsorganisationer som upprättar och för stamböcker.

Laboratorier

Senast granskad: 2022-08-24