Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Handel med fjäderfän mellan länder

Hitta på sidan

När du ska handla med fjäderfän och kläckägg mellan länder finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på om du ska handla med EU-länder eller med länder utanför EU. Här kan du läsa övergripande information. För att få reda på alla regler behöver du också läsa författningarna.

Det här räknas som fjäderfän

Som fjäderfän räknas fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för avel, kött- eller äggproduktion eller för utsättning.

Kläckägg är befruktade ägg avsedda för kläckning.

Nya regler för handel med fjäderfän och kläckägg mellan länder

Den 21 april 2021 började nya regler att gälla i alla EU-länder. De nya reglerna innebär bland annat det här:

 • Du som driver en anläggning med fjäderfän, kläckägg eller avelsmaterial (sperma, ägg eller embryon) ska ha registrerat anläggningen senast den 1 oktober. Det är särskilt viktigt att i god tid före den 1 oktober registrera anläggningen om djur eller avelsmaterial ska flyttas från anläggningen till vissa länder. Det är också viktigt att göra det om djur och avelsmaterial ska tas emot på anläggningen från länder utanför EU.
 • När du tar in fjäderfän till Sverige finns det inte längre något obligatoriskt krav på karantän och provtagning i karantän. I stället har fjäderfäbranscherna genom Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä tagit fram ett frivilligt smittskyddsprogram som omfattar isolering och provtagning i samband med införsel.
 • Du ska vara registrerad för införsel minst 30 dagar före beräknat datum för första införseltillfället. Tidigare gällde 7 dagar.
 • Du som transporterar fjäderfän mellan länder ska registrera dig som transportör senast den 1 oktober.
 • Du som har en anläggning med fjäderfän som är avsedda för att sättas ut för att bevara stammen av fjäderfävilt måste ansöka om att få anläggningen godkänd för att få föra ut dina fjäderfän och kläckägg från Sverige till ett annat EU-land.

I oktober 2021 kommer fler nya regler om vilka villkor som olika kategorier av fjäderfän måste uppfylla för att de ska kunna få ett djurhälsointyg. Anledningen är att EU-kommissionen har kommit med besked om övergångsregler för vissa delar av de nya reglerna. Vi kommer att uppdatera informationen på vår webbplats innan dess.

Planera transporten noga

Tänk på att det kan finnas områden med restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar. Då kan det finnas särskilda regler för transporter i ett sådant område. Därför är det viktigt att du tar reda på om det finns begränsningar där dina djur befinner sig eller dit dina djur ska transporteras.

Planera transporten noga så att djuren inte fastnar någonstans på vägen. Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för transporter av djur när du handlar med djur.

Registrera dig som transportör

Du som transporterar fjäderfän mellan länder ska registrera dig som transportör. Du ska registrera dig senast den 1 oktober. Registrering av transportörer är inte detsamma som tillstånd för transporter i ekonomisk verksamhet. Du registrerar dig i vår e-tjänst.

Ta in fjäderfän och kläckägg från andra länder

Fjäderfän och kläckägg från EU-länder, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz

Här kan du läsa övergripande information om vad som gäller när du ska ta in fjäderfän och kläckägg från länder inom EU, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz.

Anläggningen måste vara registrerad

Du som driver en anläggning med fjäderfän eller kläckägg ska ha registrerat anläggningen senast den 1 oktober. Det är särskilt viktigt att i god tid före den 1 oktober registrera anläggningen om fjäderfän eller kläckägg ska flyttas till anläggningen från andra länder inom EU samt Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Du måste även vara registrerad för införsel

För att du ska få ta in fjäderfän och kläckägg till Sverige från andra länder måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig i vår e-tjänst minst 30 dagar före beräknat datum för första införseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 150 kronor.

Det måste finnas ett hälsointyg

När du tar in fjäderfän och kläckägg ska det finnas ett hälsointyg som visar att de är friska. Det ska finnas i EU:s gemensamma databas för handel, TRACES. Djurägaren i avsändarlandet ska i god tid ta kontakt med en officiell veterinär som ska utfärda hälsointyget. På det sättet registreras och kontrolleras förflyttningen. Hälsointyget som undertecknas av veterinären visar att djuren är godkända enligt de hälsokrav som gäller.

Intyget gäller i 10 dagar från och med den dagen då det skrivs.

Övergångsperiod för hälsointyg för förflyttning inom EU fram till mitten av oktober

Under en övergångsperiod fram till mitten av oktober kommer de nuvarande hälsointygen som krävs vid förflyttning att finnas kvar. Det innebär att man bara måste uppfylla de krav som redan nu ställs i intygen under den perioden.

Anmäl införseln till tullen

Djuren får bara tas in över en tullstation. När djuren passerar gränsen ska du anmäla införseln till den aktuella tullstationen.

Nationellt kontrollprogram för salmonella

När du tar in fjäderfän till Sverige från ett land som inte har ett salmonellakontrollprogram som är godkänt av EU-kommissionen och som är likvärdigt med det svenska salmonellakontrollprogrammet, ska fjäderfäna provtas för salmonella innan du tar in dem till Sverige.

Kravet på provtagning gäller för avelsfjäderfän, daggamla kycklingar, värphöns och fjäderfän avsedda för slakt.

Djurägaren ansvarar för att inte ta in smittsamma sjukdomar i Sverige

Det är du som djurägare som ansvarar för att inte ta in en smittsam sjukdom för fjäderfä till Sverige. Både köparen och säljaren ansvarar för att skaffa relevant information och dokumentation.

Du som djurägare eller annan part i handel ansvarar för att känna till vilka krav och provtagningar som gäller vid handel med djuren.

Tänk på att risken att ta in smittsam sjukdom minskar om du tar kläckägg i stället för levande djur.

Frivilligt smittskyddsprogram

Fjäderfäbranscherna har genom Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä, SSK, tagit fram ett smittskyddsprogram som omfattar isolering och provtagning i samband med införsel.

Smittskyddsprogrammet bygger på frivillighet och är ett komplement till gällande lagstiftning. Syftet med programmet är att förhindra att smittsamma sjukdomar kommer in till Sverige och sprids mellan anläggningar. För mer information kontakta Föreningen för Smittskyddskontroll av fjäderfän.

När du köper färre än 20 fjäderfän från ett EU-land till din hobbyverksamhet

Det finns särskilda regler för när du ska ta in färre än 20 fjäderfän från ett EU-land till din hobbyverksamhet. Reglerna gäller också när du för in från Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz.

Kontakta Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet om du vill veta mer.

Fjäderfän och kläckägg från länder utanför EU

Här kan du läsa övergripande information om vad som gäller för att ta in fjäderfän och kläckägg från länder utanför EU.

Det är bara tillåtet att ta in fjäderfän och kläckägg från vissa länder utanför EU. Mejla vår smittbekämpningsenhet för att få besked om vilka länder som det är tillåtet att ta in fjäderfän och kläckägg ifrån och för att få veta mer om vilka krav som gäller för just din kategori av fjäderfä.

Anläggningen måste vara registrerad

Du som driver en anläggning med fjäderfän eller kläckägg ska ha registrerat anläggningen senast den 1 oktober. Det är särskilt viktigt att i god tid före den 1 oktober registrera anläggningen om fjäderfän eller kläckäggen ska tas emot på anläggningen från länder utanför EU.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Du måste även vara registrerad för införsel

För att du ska få ta in fjäderfän och kläckägg till Sverige från andra länder måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig i vår e-tjänst minst 30 dagar före beräknat datum för första införseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 150 kronor.

Ta in djuren och kläckäggen via en godkänd gränskontrollstation

När du ska ta in djur och kläckägg till Sverige från länder utanför EU, förutom Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz, ska importen ske via en godkänd gränskontrollstation. Du ska senast en arbetsdag i förväg anmäla införseln till gränskontrollveterinären på gränskontrollstationen.

Om importen till Sverige från ett land utanför EU sker via ett annat EU-land ska anmälan om gränskontroll göras till den gränskontrollstation där sändningen kommer in i EU.

När djuren passerar gränsen till Sverige ska du anmäla införseln till tullen.

Hälsointyg

När fjäderfän och kläckägg importeras till Sverige måste det finnas ett hälsointyg som är utfärdat av officiell veterinär i det land de kommer ifrån. Hälsointyget ska visa att djuren och äggen är godkända enligt de hälsokrav som gäller i Sverige.

Nationellt kontrollprogram för salmonella

När du tar in fjäderfän till Sverige från ett land som inte har ett salmonellakontrollprogram som är godkänt av EU-kommissionen och som är likvärdigt med det svenska salmonellakontrollprogrammet, ska fjäderfäna provtas för salmonella innan du tar in dem till Sverige.

Kravet på provtagning gäller för avelsfjäderfän, daggamla kycklingar, värphöns och fjäderfän avsedda för slakt.

Frivilligt smittskyddsprogram

Fjäderfäbranscherna har genom Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä, SSK, tagit fram ett smittskyddsprogram som omfattar isolering och provtagning i samband med införsel.

Smittskyddsprogrammet bygger på frivillighet och är ett komplement till gällande lagstiftning. Syftet med programmet är att förhindra att smittsamma sjukdomar kommer in till Sverige och sprids mellan anläggningar. För mer information kontakta Föreningen för Smittskyddskontroll av fjäderfän.

Det kan bli förbud mot att ta in fjäderfän och kläckägg till EU

Vid utbrott av allvarlig smitta eller om det finns risk för att förbjudna ämnen följer med från ett land utanför EU kan EU fatta beslut om skyddsbeslut. Det innebär att det i så fall blir förbjudet att ta in fjäderfän och kläckägg till EU.

Föra ut fjäderfän och kläckägg till andra länder

Fjäderfän och kläckägg till EU-länder, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz

Anläggningen måste vara registrerad

Du som driver en anläggning med fjäderfän och kläckägg ska ha registrerat anläggningen senast den 1 oktober. Det är särskilt viktigt att i god tid före den 1 oktober registrera anläggningen om fjäderfän eller kläckägg ska flyttas från anläggningen till andra länder inom EU samt Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Vissa typer av fjäderfäanläggningar och kläckerier måste vara godkända

Vissa typer av fjäderfäanläggningar och kläckerier som flyttar fjäderfän eller kläckägg till ett annat EU-land måste dessutom vara godkända anläggningar.

Det är Jordbruksverket som godkänner din anläggning. För att få din anläggning godkänd måste den uppfylla krav som bland annat gäller biosäkerhet, lokaler och utrustning.

Det måste finnas ett hälsointyg

När du för ut fjäderfän och kläckägg från Sverige ska det finnas ett hälsointyg som visar att de är friska. Det ska finnas i EU:s gemensamma databas för handel, TRACES.

Du ska i god tid ta kontakt med en officiell veterinär som ska utfärda hälsointyget. På det sättet registreras och kontrolleras förflyttningen. Hälsointyget som undertecknas av veterinären visar att djuren är godkända enligt de hälsokrav som gäller.

Intyget gäller i 10 dagar från och med den dagen då det skrivs.

Övergångsperiod för hälsointyg för förflyttning inom EU fram till mitten av oktober

Under en övergångsperiod fram till mitten av oktober kommer de nuvarande hälsointygen som krävs vid förflyttning att finnas kvar. Det innebär att man bara måste uppfylla de krav som redan nu ställs i intygen under den perioden.

Fjäderfän och kläckägg till länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du exporterar fjäderfän och kläckägg till länder utanför EU.

Om djuren eller kläckäggen ska till Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz gäller samma regler som för att exportera till ett annat EU-land. Läs mer under rubriken Fjäderfän och kläckägg till EU-länder, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz.

Ta reda på reglerna i mottagarlandet

För att kunna exportera eller ta med dig djur till ett land utanför EU (andra länder än Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz), måste du ta reda på vilka krav som gäller i mottagarlandet. Ta i god tid kontakt med mottagarlandets ambassad eller veterinär­myndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att resa med djuren eller exportera dem till mottagarlandet?
 • Vilka regler gäller i landet dit djuren ska?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd?
 • Ska djuren vara i karantän eller vaccineras innan transporten?
 • Vilket hälsointyg behövs?
 • Behövs det något särskild godkännande?

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet dit du ska resa eller sälja dina djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska veterinären utfärda det hälsointyget som visar att djuren är friska.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det.

Om det gäller kläckägg och dagsgamla kycklingar kan du fråga om de godkänner Jordbruksverkets generella intyg för export. Om de godkänner det ska en officiell veterinär utfärda det.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera djur ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet. Tänk på att det kan ta lång tid innan förhandlingarna är klara.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns export­restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om du ska ta tillbaka djur som du tidigare har rest med eller exporterat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vad som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Brevduvor och andra duvor

Ta in brevduvor och andra duvor från andra länder

Det finns särskilda regler för när du ska föra in brevduvor och andra typer av duvor till Sverige . Det gäller både duvor från EU och från länder utanför EU.

Det är bara vissa länder utanför EU som du kan föra in duvor från. Kontakta Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet om du vill veta vilka länder som är godkända just nu.

Författningar

Söker efter 2021:13

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online