Logotyp Jordbruksverket

E-tjänsten Anläggningsregistret – platser med djur

Du som håller djur på land eller hanterar avels­material ska registrera anläggningen där djuren eller avels­materialen hålls. Om du har hästar ska du också registrera hästarna som finns på anläggningen. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du ska registrera anläggningen innan du tar dit djur. Om du redan håller djur men inte har registrerat anläggningen så ska du registrera den så snart som möjligt.

Innan du loggar in bör du läsa informationen på den här sidan om olika djurarter och när du behöver fullmakt.

Du som driver en anläggning ska registrera den

Du som driver en anläggning med djur eller avelsmaterial (sperma, ägg eller embryon) ska registrera anläggningen. Du ska registrera anläggningen innan djuren kommer till platsen. En anläggning kan till exempel vara ett stall, en fastighet, en lokal eller ett bete. En och samma anläggning ska sitta ihop. Om du håller dina djur på platser som inte sitter ihop kan du ändå registrera de olika delarna som ligger högst 500 meter från varandra, som en och samma anläggning.

Du kan behöva registrera anläggningen även om du redan har andra typer av godkännande, exempelvis godkännande som avgränsad anläggning eller godkännande att bedriva forskning på djur eller avelsmaterial.

Det är den som driver anläggningen som ska registrera den. Det kan vara olika vem som räknas som den som driver anläggningen. Det kan vara den som äger anläggningen eller någon som hanterar djuren eller avelsmaterialet på anläggningen. Det kan vara en privatperson som har djur som hobby eller ett företag som driver anläggningen. Om ni är flera inblandade måste ni alltså gemensamt komma fram till vem av er som ska vara registrerad som aktör på anläggningen. Du som är under 18 år måste ha samtycke från din vårdnadshavare för att registrera dig.

Registreringskravet gäller alla anläggningar med djur som hålls på land. Kravet gäller inte sällskapsdjur i privata hem som hålls utan kommersiellt syfte.

Har du tillstånd enligt djurskyddslagen för att ha sällskapsdjur behöver du oftast också registrera din anläggning. Du behöver också registrera din anläggning om du säljer djur till andra länder.

Ange om djur eller avelsmaterial ska flyttas till eller från andra länder

Om det är sannolikt att det någon gång kommer att förflyttas djur eller avelsmaterial mellan anläggningen och andra länder så måste du svara JA på frågan inne i e-tjänsten. Det ska du göra i mycket god tid innan djur eller avelsmaterial flyttar till eller från anläggningen för första gången. Det räcker att du svarar på frågan en gång. Du behöver alltså inte göra det inför varje förflyttning.

Frågorna finns under rubriken Se/ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten.

Du måste svara på frågan för att du ska kunna flytta djur eller avelsmaterial mellan anläggningen och andra länder.

När du förflyttar eller transporterar djur eller avelsmaterial mellan länder behövs ofta ett hälsointyg och transportören ska vara registrerad

Om djur ska flytta till eller från andra länder måste djuren ofta ha ett hälsointyg. För att djuren ska få ett hälsointyg måste anläggningen vara registrerad.

Om du kommer att föra ut djur eller avelsmaterial till EU-länder är det särskilt viktigt att i god tid registrera anläggningen. Det gäller även till Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino.

Det är också viktigt att göra det om djur och avelsmaterial kommer att tas emot på anläggningen från länder utanför EU.

Registrera dig som transportör

Du som transporterar hovdjur, klövdjur och fjäderfän mellan länder ska registrera dig som transportör. Även du som transporterar katter, hundar och illrar mellan länder ska registrera dig om djuren ska byta ägare, resa mer än 5 dagar före eller efter sin ägare, eller resa i en grupp på fler än 5 djur.

Registrering av transportör är inte detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet. Du registrerar dig som transportör i vår e-tjänst.

Om du redan har ett anläggningsnummer

Om du sedan tidigare har registrerat platsen där du håller djur eller avelsmaterial, ska du inte skapa en ny anläggning om du ska lägga till fler arter eller uppdatera andra uppgifter.

Du behöver komplettera med fler uppgifter om din plats och de arter som du har registrerat. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten. Där kan du också lägga till fler arter.

När du lägger till nya arter eller gör justeringar av en befintlig anläggning, behöver du uppdatera övriga uppgifter om din anläggning med det här:

 • antal byggnader och areal som djuren hålls på
 • om djur ska föras in eller ut ur Sverige
 • vilken kategori av djur du håller och planerar att hålla
 • max antal djur per art som du kan hålla på anläggningen.

Behöver din anläggning även registreras i Traces?

Om du har en anläggning i Sverige och någon ska flytta djur från din anläggning till ett annat land eller till din anläggning från ett annat land, måste din anläggning vara registrerad både hos Jordbruksverket och i Traces. Traces är Europeiska kommissionens onlineplattform för att spåra och övervaka sändningar av djur, foder och produkter från djur från ett land till ett annat.

Registreringen i Traces hanteras av Jordbruksverket. För att din anläggning ska registreras även i Traces ska du

 • Registrera anläggningen hos Jordbruksverket.
 • Svara ja på frågan om att förflytta djur över landsgräns vid registrering.

När en sändning av djur ska anmälas i Traces måste avsändningsorten och destinationsplatsen vara inlagda i Traces och ha status ”giltig”. Avsändningsorten motsvarar anläggningen som djuret utgår ifrån och destinationsplatsen den anläggning som djuret ska åka till. Det är endast genom att Jordbruksverket registrerar djuranläggningar som de får status giltig. Hälsointyget kan inte utfärdas om inte anläggningar finns i Traces med status giltig.

För anläggningar i andra länder måste ni kontakta landets behöriga myndighet. Jordbruksverket kan endast lägga in anläggningar registrerade i Sverige.

Årlig avgift för registrering

Du får i början av varje år en faktura med avgift för de anläggningar som du hade registrerade under föregående år. Avgiften är 80 kronor per anläggning. Du får fakturan hemskickad till dig eller till din digitala brevlåda i Kivra om du är ansluten till dem.

Tänk på att avregistrera anläggningen om du inte längre håller djur eller avelsmaterial på platsen.

Det här gäller för de vanligaste djurarterna

Här finns mer information om vad som gäller registrering för de vanligaste djurarterna.

Hästar

Du som är ansvarig för en plats med hästar ska registrera den hos Jordbruksverket. Vi kallar platsen för anläggning. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten m.m. och det gäller även dig som har hästar i hobbysyfte. Du som hyr stallplats behöver inte registrera något utan det är den som driver anläggningen som ska göra det.

Du gör registreringen i två steg. Först registrerar du uppgifter om anläggningen, sedan vilka hästar som hålls på anläggningen. Båda stegen gör du i samma e-tjänst men registreringen av anläggningen måste vara klar innan du kan registrera hästarna.

Steg 1: Registrera anläggningen

Du börjar med att registrera anläggningen, det vill säga platsen där hästarna finns.

Du ska bland annat registrera

 • var anläggningen finns
 • hur stor yta hästarna hålls på utomhus
 • vilken kategori hästen tillhör, till exempel ridhäst eller travhäst.
 • vilka arter som finns på anläggningen.

När du fyller i vilka hästar du har på anläggningen ska du också fylla i det datum då du började ha hästar på anläggningen. Om du har drivit anläggningen i många år ska du ange ett så korrekt datum som möjligt, men det går inte att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Om du anger ett datum som är framåt i tiden behöver datumet passeras innan du kan göra nästa steg i registreringen, alltså registrera hästarna. Det går att ange datum 60 dagar framåt och 365 dagar bakåt.

Du loggar in i e‑tjänsten genom att klicka på den blå knappen längst upp på sidan.

Steg 2: Registrera hästar på anläggningen

När du har registrerat din anläggning och anmält att du ska ha hästar på den behöver du också registrera de hästar eller andra hästdjur som du planerar att ha på anläggningen i 30 dagar eller mer.

Hur du gör det och vad du ska tänka på läser du om på sidan Häst – lägg till eller ta bort häst på anläggning. Tänk på att du behöver hästens UELN‑nummer när du ska registrera den.

Hobbyhöns, kalkoner, duvor med flera

Du som är ansvarig för en plats med fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap ska registrera den hos Jordbruksverket innan du tar djur dit. Vi kallar platsen för anläggning.

Du ska alltid registrera din anläggning om du har dessa fåglar:

 • höns
 • kalkoner
 • pärlhöns
 • ankor
 • gäss
 • vaktlar
 • duvor
 • strutsfåglar, (Ratitaes)

Det gäller oavsett

 • hur många djur du har
 • syftet med din djurhållning.

Det innebär att du alltid ska registrera din anläggning om du har någon av ovanstående fåglar som sällskap, hobby, eller för utställningar och tävlingar.

Registret är inte ett förflyttningsregister. Du behöver alltså inte rapportera så snart dina djur förflyttas. Men när din anläggning byter inriktning eller väsentligt förändrar antal djur ska du registrera ändringen.

När du fyller i vilka arter du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har djuren. Om du har drivit anläggningen i många år ska du ange ett så korrekt datum som möjligt, men det går inte att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Har du redan en produktionsplats?

Om du redan har en produktionsplats ska du inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten. Där kan du också lägga till fler arter.

Om du lägger till nya arter eller uppdaterar en befintlig anläggning, kommer du att behöva uppdatera övriga uppgifter om din anläggning. Det behöver göras för att komma vidare med din uppdatering.

De uppgifter du behöver komplettera är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen
 • maxkapacitet per art
 • information om anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • vilken kategori av djur du håller.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Grisar, nötkreatur, får, getter och fjäderfän

Har du redan en produktionsplats?

Du som håller grisar, nötkreatur, får, getter eller fjäderfän (inklusive värphöns) har sedan tidigare haft krav på att registrera dig och därför finns uppgifterna om din anläggning redan i registret. Du behöver däremot komplettera med ytterligare uppgifter.

De uppgifter du behöver komplettera är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen
 • maxkapacitet per art
 • information om anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • vilken kategori av djur du håller.

Om du även har andra djur än grisar, nötkreatur, får, getter och fjäderfän behöver du registrera uppgifter om de djuren. Du ska då inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten. Där kan du lägga till fler arter.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Har du ingen produktionsplats sedan tidigare?

Om du inte har haft grisar, nötkreatur, får, getter eller fjäderfän (inklusive värphöns) tidigare ska du snarast registrera en ny anläggning i e‑tjänsten.

Salamandrar

Salamandrar hör till en kategori som kallas ”djur av andra arter än de som omfattas av definitionen för landlevande eller vattenlevande djur”.

Du som håller salamandrar på annat sätt än i hushållet för privata ändamål utan kommersiellt syfte ska registrera dem i samma register som landlevande djur.

Du som har salamander som sällskapsdjur kan läsa mer i stycket Sällskapsdjur – registreringskrav endast i vissa fall, för att få veta om du behöver registrera anläggningen där djuren hålls.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur – endast i vissa fall

Hushåll där sällskapsdjur hålls räknas i regel inte som anläggningar och är därför undantagna från de nya kraven på registrering. Det gäller under förutsättning att dessa djur hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte.

Arter som i detta sammanhang kan räknas som sällskapsdjur:

 • hund (Canis lupus familiaris)
 • katt (Felis silvestris catus)
 • iller (Mustela putorius furo)
 • fåglar (utom höns, kalkoner, pärlhöns, ankor (inklusive änder), gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar (Ratitae))
 • däggdjur: gnagare och kaniner (utom de som är avsedda för livsmedelsproduktion)
 • salamandrar.

Om sällskapsdjuren flyttas mellan länder för att byta ägare, eller reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren, ska ursprungs- och destinationsplatsen registreras som anläggning i respektive land. Om köparen hämtar djuret hos dig i Sverige behöver du däremot inte registrera platsen som en anläggning.

Om syftet med att hålla djuren är att tjäna pengar på dem räknas det som kommersiellt syfte. Några exempel på anläggningar som kan ses som kommersiellt syfte är hundkennlar, hunddagis, hund- och katthem och zoobutiker.

Det räknas också som kommersiellt syfte om du:

 • föder upp 3 eller fler kullar hundar eller katter per år
 • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler hundar eller katter per år
 • säljer hundar eller katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
 • säljer 3 eller fler hundar eller katter per år från annans uppfödning
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering och hunddagis) 4 eller fler hundar eller katter
 • mot betalning hyr/lånar ut 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • mot betalning hyr/lånar ut gnagare, fåglar och salamandrar under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar och terrarier eller liknande per år
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) gnagare, fåglar och salamandrar under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar och terrarier eller liknande per år.

När du fyller i vilka arter du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har djuren. Om du har drivit anläggningen i många år ska du ange ett så korrekt datum som möjligt, men det går inte att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Har du redan en produktionsplats?

Om du redan har en produktionsplats ska du inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten. Där kan du också lägga till fler arter.

Om du lägger till nya arter eller uppdaterar en befintlig anläggning, kommer du att behöva uppdatera övriga uppgifter om din anläggning. Det behöver göras för att komma vidare med din uppdatering.

De uppgifter du behöver komplettera är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen
 • maxkapacitet per art
 • information om anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • vilken kategori av djur du håller.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Avelsmaterial

De anläggningar som måste registreras är anläggningar för insamling, produktion, bearbetning eller lagring. Som avelsmaterial räknas ägg, embryo och sperma. Även kläckägg räknas som avelsmaterial.

När du fyller i vilka arter du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har avelsmaterial på platsen. Om du har drivit anläggningen i många år ska du ange ett så korrekt datum som möjligt, men det går inte att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Har du redan en produktionsplats?

Om du redan har en produktionsplats ska du inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten. Där kan du också lägga till fler arter och avelsmaterial.

Om du lägger till nya arter eller uppdaterar en befintlig anläggning, kommer du att behöva uppdatera övriga uppgifter om din anläggning. Det behöver göras för att komma vidare med din uppdatering.

De uppgifter du behöver komplettera är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen
 • maxkapacitet per art
 • information om anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • vilken kategori av djur du håller.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Vattenlevande djur

Du som har vattenlevande djur ska inte registrera dig i denna e-tjänst, det finns en särskild e-tjänst för dig.

Bin

Du som har bin ska fortsätta att registrera din verksamhet hos länsstyrelsen.

Ta bort en anläggning

Du ska avregistrera en anläggning om du inte längre har djur på platsen. Det gör du genom att

 1. logga in i e-tjänsten
 2. välj avregistrera för den anläggning som det gäller
 3. ange datum för avregistrering
 4. klicka på knappen "Skicka in uppgifter".

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Ibland behövs fullmakt

Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag behöver du dela ut en fullmakt till dig själv för att kunna logga in i e-tjänsten med din personliga e-legitimation. Om någon annan ska företräda dig, ditt företag eller din organisation behöver den personen en fullmakt. Tänk på att den personen kommer att kunna se all information om anläggningen och ändra uppgifterna.

Om du sedan tidigare har en fullmakt för att anmäla uppgifter om produktionsplats och djurhållning så gäller den fullmakten även för att registrera anläggning.

Så här delar du ut en fullmakt

Det finns två sätt att dela ut en fullmakt på. Vilket sätt du ska välja styrs av ifall du är en juridisk person och om du har e-legitimation eller ej.

Om den som ska ge fullmakt har e-legitimation och inte är juridisk person

Det enklaste sättet att dela ut fullmakt är via Mina sidor. Den som ska ge en fullmakt via Mina sidor behöver ha e-legitimation och vara registrerad kund hos oss med sitt personnummer sedan tidigare. Det fungerar alltså inte att ge en fullmakt via Mina sidor för den som har ett bolag eller ska företräda en organisation.

Om den som ger fullmakt är juridisk person eller inte har e-legitimation

Om den som ska ge en fullmakt inte har e-legitimation eller är en juridisk person behöver den använda en blankett för att dela ut en fullmakt. Juridisk person är när du har ett aktiebolag, handelsbolag eller liknande.

Tänk på att du behöver skicka in blanketten i original. Finns det flera firmatecknare måste alla skriva under blanketten.

Du som fått fullmakt

Om du har fått fullmakt loggar du in med din e-legitimation och väljer du vem du ska representera, ditt bolag eller någon annan. Kontrollera att du blivit inloggad som den du ska representera.

Ta över en anläggning

Om du ska ta över en befintlig anläggning som redan har ett registreringsnummer ska du anmäla att du tar över anläggningen till Jordbruksverket. Detta gör du genom att logga in i e‑tjänsten och välja Skapa ny anläggning. När du kommer till sista steget i registreringen så skriver du i rutan för meddelande att du ska ta över befintlig anläggning och vilket SE-nummer det gäller.

Manual för e-tjänsten

I manualen ser du de olika steg du behöver gå igenom för att registrera. Det finns också vanliga frågor och svar om vad du ska fylla i.

Instruktionsfilmer för e-tjänsten

Filmerna visar olika delar i e-tjänsten och hur du gör för att registrera. Du behöver klicka på siffrorna i vänsterkanten för att starta de olika delarna i filmen.

Frågor och svar om att registrera anläggning

Vem är aktör och ska registrera anläggningen?

En aktör är den som driver och ansvarar för en anläggning med djur eller avelsmaterial. Aktören kan driva anläggningen för en kortare eller längre tid. En aktör kan vara en fysisk person eller en juridisk person. Aktören kan alltså vara till exempel en person, ett företag eller en förening. På en anläggning kan det bara vara en registrerad aktör.

Den som är registrerad aktör kan dock ge fullmakt åt andra att utföra de uppgifter som man kommer överens om. Ansvarsfördelningen mellan olika personer som driver en anläggning gemensamt kan regleras genom civilrättsliga avtal. I förhållande till Jordbruksverket är det dock alltid den som är registrerad som aktör som är ansvarig att uppfylla de krav som finns.

Om ingen aktör tar på sig ansvaret att driva och registrera anläggningen så är det inte tillåtet att hålla djur där.

Sällskapsdjurshållare och veterinärer är i det här sammanhanget inte aktörer. De behöver inte registrera en anläggning. Du som veterinär kan däremot behöva registrera din anläggning om du bedriver andra verksamheter som kräver registrering, till exempel seminverksamhet.

Vi är ett bolag som har event, vem är det som är ansvarig att registrera detta?

Det är bolaget som driver anläggningen där eventen hålls som ansvarar för att registrera den.

Jag har ingen dator, kan jag registrera min anläggning via pappersblankett?

Ja, det finns möjlighet att registrera sig via blankett. En manuell registrering tar längre tid innan det är klart eftersom det kräver att alla uppgifter skrivs in systemet av Jordbruksverkets personal.

Kommer mina uppgifter i anläggningsregistret att bli offentliga?

Vi kommer inte att publicera anläggningsregistret. Anläggningsregistret är ett allmänt register och uppgifterna i registret kan lämnas ut först om någon begär ut dessa. Vi gör alltid en sekretessprövning först. Det betyder att uppgifterna blir offentliga om vi bedömer att den enskilde inte kan lida skada om uppgifterna lämnas ut.

Kommer de nya kraven på att registrera anläggningar omfattas av tvärvillkoren?

Nej, de nya kraven på registrering av anläggningar för nya djurarter kommer inte att omfattas av tvärvillkoren. I alla fall inte som regelverket ser ut just nu. Exempelvis omfattar tvärvillkoren inte de nya registreringsreglerna för hästar.

Jag ska skicka/ta emot djur eller djurprodukter och veterinären säger att jag ska ”registrera min anläggning i traces” vad menas med det?

För att en veterinär ska kunna utfärda ett djurhälsointyg måste avsändar- och mottagaranläggning vara registrerade i Europeiska kommissionens online plattform Traces. Det är Jordbruksverket som ansvarar för att registrera anläggningar i Traces, som då motsvarar Jordbruksverkets egen förteckning över registrerade anläggningar. För att finnas med i Traces ska du därför registrera din anläggning hos Jordbruksverket. Du behöver inte själv registrera uppgifter i Traces.

Syftet med de nya reglerna

De nya reglerna ska säkerställa en bättre och snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och bekämpa sjukdomar. Detta innebär i förlängningen att vi håller våra djur friskare och att du kan slippa potentiella restriktioner. De nya reglerna är beslutade av EU och finns i den nya EU-förordningen Animal Health Law (AHL), även kallad djurhälsoförordningen. 

Begrepp

När vi införde de nya reglerna 2021 ändrades också en del begrepp:

 • Djurhållare heter i e-tjänsten aktör. Anledningen är att reglerna nu inte bara omfattar djur utan också avelsmaterial.
 • Produktionsplats heter anläggning. Anledningen är att reglerna nu inte bara innefattar produktionsdjur.
 • Produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer heter anläggningens registreringsnummer.
 • Denna e-tjänst heter nu Anläggningsregistret – platser med djur. Tidigare hette den Anmäl djurhållning.

Tekniska problem

Du loggar in i e-tjänsten genom att klicka på den blå knappen längst upp på sidan.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten eller om du har problem med e-tjänsten kan du använda blanketter i stället. Du kan också ringa till vår kundtjänst för att få hjälp.

Vi rekommenderar Google Chrome eller Firefox för bästa funktion.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till registret över anläggningar för djur och avelsmaterial för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering, analys, smittspårning, djurskydd och djurhälsa. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.