E-tjänsten Häst – lägg till eller ta bort häst på anläggning

Du som är ansvarig för en plats med hästar ska ha den registrerad hos Jordbruksverket. Vi kallar platsen för anläggning.
Du ska också registrera de hästar som du planerar att ha på anläggningen i 30 dagar eller mer.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du måste först ha en registrerad anläggning

Innan du kan lägga till hästar måste du först ha registrerat platsen där du har hästarna. Det gör du i e-tjänsten Anläggningsregistret - platser med djur.

I de här fallen ska du registrera hästar

Du ska registrera alla hästar som du planerar att ha på anläggningen i 30 dagar eller mer.

Du behöver inte registrera

  • hästar som vistas i Sverige för träning, tävling eller avel under maximalt 90 dagar
  • hingstar som vistas i Sverige för en avelssäsong.

Lägg till häst på anläggning

För att kunna lägga till en häst på din anläggning behöver hästen finnas registrerad i centrala hästdatabasen. Den svenska organisation som utfärdat hästens pass eller tilläggsregistrerat hästen i Sverige ansvarar för att den finns i centrala hästdatabasen.
Om hästen inte finns i databasen behöver den tilläggsregistreras i Sverige innan den kan registreras på din anläggning. Det gör du hos en passutfärdande organisation. Du hittar kontaktuppgifter till dessa organisationer via länken Central hästdatabas.

Hästens UELN-nummer

Du behöver ha hästens UELN-nummer när du ska registrera den. UELN-nummer är hästens identitetsnummer. Du hittar det i hästens pass.

I passet kan UELN-numret ibland stå på ett annat sätt än i centrala hästdatabasen. Det kan anges som till exempel id-nummer, registreringsnummer eller livsnummer.

Om det inte går att registrera hästen kan du söka i den centrala hästdatabasen efter hur UELN-numret är inlagt där. Skriv UELN-numret på samma sätt som i centrala hästdatabasen. I databasen söker du efter hästen med hjälp av chipnummer eller annan märkning.

Om hästen finns i databasen, men du ändå inte kan registrera den på din anläggning kan du kontakta den organisation eller förening som utfärdat hästens pass eller tilläggsregistrerat den.

Du lägger till hästar på din anläggning genom att starta tjänsten via den blå knappen högst upp här på sidan.

Ta bort häst på anläggning

Om en häst flyttas till en annan anläggning och stannar där i 30 dagar eller mer ska den registreras på den nya anläggningen. Då tas den automatiskt bort ur registret på den gamla anläggningen.
Om hästen flyttar från Sverige eller avlider behöver du ta bort hästen från din anläggning.

Du tar bort hästar på din anläggning genom att starta tjänsten via den blå knappen högst upp här på sidan.

Instruktionsfilm

Filmen visar hur du gör för att lägga till och ta bort hästar på en registrerad anläggning. E‑tjänsten har byggts om sedan filmen gjordes, så funktionerna skiljer sig åt en del.

Ibland behövs fullmakt

Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag behöver du dela ut en fullmakt till dig själv för att kunna logga in i e-tjänsten med din personliga e-legitimation. Om någon annan ska företräda dig, ditt företag eller din organisation behöver den personen en fullmakt. Den personen som har fullmakt kommer att kunna se all information om anläggningen och ändra uppgifterna.

Om du sedan tidigare har en fullmakt för att anmäla uppgifter om produktionsplats och djurhållning så gäller den fullmakten även för att registrera anläggning.

Så här delar du ut en fullmakt

Det finns två sätt att dela ut en fullmakt på. Vilket sätt du ska välja styrs av ifall du är en juridisk person och om du har e-legitimation eller ej.

Om den som ska ge fullmakt har e-legitimation och inte är juridisk person

Det enklaste sättet att dela ut fullmakt är via Mina sidor. Den som ska ge en fullmakt via Mina sidor behöver ha e-legitimation och vara registrerad kund hos oss med sitt personnummer sedan tidigare. Det fungerar alltså inte att ge en fullmakt via Mina sidor för den som har ett bolag eller ska företräda en organisation.

Om den som ger fullmakt är juridisk person eller inte har e-legitimation

Om den som ska ge en fullmakt inte har e-legitimation eller är en juridisk person behöver den använda en blankett för att dela ut en fullmakt. Juridisk person är när du har ett aktiebolag, handelsbolag eller liknande.

Du behöver skicka in blanketten i original. Finns det flera firmatecknare måste alla skriva under blanketten.

Du som fått fullmakt

Om du har fått fullmakt loggar du in med din e-legitimation och väljer du vem du ska representera, ditt bolag eller någon annan. Kontrollera att du blivit inloggad som den du ska representera.

Om du fått fullmakt från den som driver anläggningen

Om du som hästägare fått fullmakt från en person som driver en anläggning, för att du ska kunna logga in och registrera dina egna hästar, så kommer du att kunna se all information om anläggningen och de djur som redan har registrerats där. De uppgifterna får du inte ändra eller ta bort.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till anläggningsregistret för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering, analys, smittspårning, djurskydd och djurhälsa. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast granskad: 2023-04-14

Till toppen