Logotyp Jordbruksverket

Registrera införsel av djur

I den här e-tjänsten registrerar du dig för att ta in till exempel fjäderfä, kläckägg, nötkreatur, grisar, får, getter och andra klövdjur samt hovdjur till Sverige. Du ska registrera dig 30 dagar före beräknat datum för första införseltillfälle. Registreringen är giltig i 2 år.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Vissa djur behöver inte registreras

Du som driver cirkus, tar emot hästar eller driver anläggning för uppsamling av hov- eller klövdjur behöver inte registrera införseln. Det krävs heller inte registrering för införsel av avelsmaterial från nötkreatur, grisar, får, getter eller hästar.

Om du tar in honungsbin, humlor, sällskapsfåglar, gnagare, reptiler och groddjur, apdjur, hardjur, rovdjur eller vattenlevande djur behöver du inte registrera införseln.

Avgift för registreringen

Avgiften för att registrera dig för införsel är 150 kronor.

Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).

Innan du använder e-tjänsten

Observera att detta endast är en registrering. Du måste följa reglerna för att ta in djuren eller kläckäggen till Sverige. Om du inte gör det finns det en risk att du inte får ta in djuren eller äggen. Alla djur måste till exempel åtföljas av ett djurhälsointyg. Du kan läsa mer om reglerna på sidorna om handel och resor med djur.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Du kan logga in utan e-legitimation. Du kan använda tjänsten men inte alla funktioner. Du kan till exempel inte spara en pågående registrering.

När du har loggat in i e-tjänsten

Gäller din registrering en organisation, en verksamhet eller ett företag? Då fyller du i det som gäller för dig. Sedan kryssar du i att du registrerar dig som representant för en verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i den här blanketten för ändamålen ärendehantering, kontroll, statistik, information samt för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.