Logotyp Jordbruksverket

Karta och Skiften

yyyd

Under fliken Karta och Skiften ser du din blockkarta. Här kan du rita in, ändra och ta bort block och skiften. Du anger också uppgifter om areal, hur du tänker bruka marken, vilka stöd du söker och vilka åtaganden som du vill söka för dina respektive block. På den här sidan kan du även lämna förslag till länsstyrelsen på ändringar som du tycker bör göras i din blockkarta. Om du klickar på en av rubrikerna i listan hamnar du direkt på det avsnittet i texten.

Här följer lite allmän information om fliken Karta och Skiften.

Kartblad

Ett kartblad motsvarar en blockkarta. Du kan titta på kartan över hela Sverige, men du kan bara lägga till block inom de kartblad som du själv kopplar till din ansökan. Är du kund sedan tidigare så har du med dig dina gamla blockkartor från tidigare. Du kan lägga till eller ta bort kartblad vid behov.

De kartblad som är kopplade till din ansökan hittar du i menyn ovanför fönstret för Kartinnehåll. För att se dina egna kartblad när du flyttar runt i kartan kan du sätta en bock i rutan "Visa kartblad" i fönstret för Kartinnehåll. Det kan vara bra att rutan är ibockad när du ska lägga till ett nytt block.

Om det är första gången du söker jordbrukarstöd i SAM Internet har du inga blockkartor sedan tidigare. Då kommer du att få en fråga om du vill lägga till kartblad när du klickar på fliken för Karta och skifte. Om du svarar Ja på frågan får du lägga upp kartblad direkt.

Funktionerna för kartbladen hittar du under Kartblad uppe till höger.

Lägg till kartblad – Välj om kartbladet ska vara liggande eller stående. Placera ut mittpunkten för kartbladet genom att klicka i kartan. Klicka sedan på spara i dialogen så läggs det nya kartbladet till. Innan du sparar kan du ändra mittpunktens position om du inte är nöjd. Klicka då på nytt i kartan där du vill att kartbladets mittpunkt ska vara. Du kan också behöva zooma in i kartan för att se så att det block du vill lägga till hamnar inom det nya kartbladet. I funktionen för lägg till kartblad finns också en sökfunktion som du kan ha till hjälp för att hitta fram till rätt område. Du kan söka på kommun och fastighetsbeteckning. När du skriver in ditt sökord så kommer det fram förslag i en dropdown-lista. Klicka i listan för att välja rätt kommun, fastighetsnamn och fastighetsnummer. Du kan även välja i listan med hjälp av piltangenterna på ditt tangentbord och sedan trycka på enter för att välja. När du har fyllt i din sökning zoomar kartan in på det området.

Ta bort kartblad – Klicka på det kartblad du vill ta bort och klicka sedan på spara. Om du har block i din ansökan inom ett kartblad så går det inte att ta bort det kartbladet. Observera också att alla block i din ansökan måste ligga inom åtminstone ett kartblad.

Välja kartblad

Du kan välja kartblad genom att fälla ned en lista med befintliga kartblad. Det gör du i menyn ovanför fönstret för Kartinnehåll. I listan visas alla dina kartblad. De kallas "Kartblad" med efterföljande länsbokstav och nummer.

Kartans färger

I kartan används följande färger för att visa block och skiften:

 • gult — block som du söker stöd för. På block som du söker stöd för måste du också rita skifte. Även block som ger rätt till gårdsstöd men som du inte söker stöd för ska vara markerade med gul färg. På block som du inte söker stöd för ska du inte rita skifte.
 • grått — block som inte är med i din egen ansökan eller block som kanske brukas av en annan lantbrukare. Om du har slagit på flygfotot visas inte gråa block.
 • grönt — skifte. När du har ritat skifte på ett block betyder det att du söker stöd för marken om du även har fyllt i gröda eller markanvändning och areal i menyn Ange gröda och stöd.
 • vitt — mark som inte ingår i något block. Om du har slagit på flygfotot visas inte vit mark.
 • röda kanter — block som Jordbruksverket eller länsstyrelsen har ändrat. Dessa block syns när du har satt en bock i rutan "Visa ändrade block" som finns i fönstret Kartverktyg.
 • röda streckade kanter - block som Jordbruksverket eller länsstyrelsen har tagit bort efter att SAM Internet har öppnat. Dessa block syns när du har satt en bock i rutan "Visa ändrade block" som finns i fönstret Kartverktyg.

Block- och skifteslista

Till vänster om kartan finns Block- och skifteslistan. I den övre delen av listan kan du se alla block och skiften som finns i din ansökan. I den nedre delen kan du se detaljuppgifterna för det block eller skifte som är markerat. Där kan du bland annat se blockarealen och om du har något åtagande för miljöersättningar eller ersättningarna för ekologisk produktion på blocket. Om du vid något tillfälle vill se mer av kartan så kan du minska block- och skifteslistan. Klicka då på pilen till vänster precis i överkanten av listan. För att göra den större igen klickar du på pilen till höger.

Ändrade block

Du kan se vilka block som har ändrats genom att sätta en bock i rutan "Ändrade block". Rutan hittar du i fönstret "Kartinnehåll". Om blockets gränser har ändrats kan du se det i kartan. Om du vill ta bort markeringen av de ändrade blocken klickar du bara med musen en gång till i rutan "Ändrade block". Om det finns ändrade block i din ansökan får de röda kanter på kartan och markeras med rött och en stjärna (*) i Block- och skifteslistan. Om blocket har röda streckade kanter har Jordbruksverket eller länsstyrelsen tagit bort blocket efter att SAM Internet har öppnat.

Flygfoton

Om du vill kan du få flygfoton som bakgrund i din karta. Du kan välja att slå på och ta bort flygfotot i alla kartor genom att sätta en bock i rutan "Visa flygfoto". Rutan hittar du i fönstret "Kartinnehåll". Tänk på att det kan ta tid innan flygfotona visas om du har långsam Internet-uppkoppling. Tänk också på att höga träd kan dölja skiftesgränser med sina skuggor på flygbilden.

Navigera i kartan

Du kan flytta dig runt i kartan genom att panorera, zooma in och zooma ut i kartan. Du kan också förflytta dig mellan block och skiften.

Panorera

Du kan flytta runt i kartan genom att dra med muspekaren i kartan. Du kan se marker i hela Sverige.

Zooma in

Tryck på knappen med "+" som finns uppe i kartans vänstra hörn om du vill zooma in. När du zoomar in visas kartan i större skala. Det innebär att detaljerna i kartan förstoras.

Zooma ut

Tryck på knappen med "-" som finns uppe i kartans vänstra hörn om du vill zooma ut. När du zoomar ut visas kartan i mindre skala. Det innebär att detaljerna i kartan förminskas.

Förflyttning mellan block och skiften

Du kan förflytta dig mellan dina block och skiften på två sätt:

 • Klicka på det aktuella blocket eller skiftet på kartan.
 • Markera det aktuella blocket eller skiftet i "Block- och skifteslistan" som ligger till vänster om kartan.

Det valda blocket/skiftet markeras och blocket/skiftet får en tydlig linje runt kanten och färgen blir mörkare. Det betyder också att du nu kan använda funktionerna för att förändra informationen om blocket/skiftet. Ett block som ingår i din ansökan är färgat med gult och ett skifte är färgat med grönt.

När du klickar på ett block eller skifte i "Block- och skifteslistan" blir det valda blocket/skiftet synligt om det tidigare låg utanför den del av kartan som visades på skärmen. Om blocket eller skiftet ligger på ett annat kartblad laddas kartan om och det kan ibland ta en stund.

Kartinnehåll

Mina block - Visar vilka block du har i din ansökan med ordningsnummer. Du kan välja hur mycket transparens ditt block ska ha genom att dra i reglaget

Mina skiften – Visar vilka skiften du har i din ansökan med skiftesnummer. Du kan välja hur mycket transparens ditt skifte ska ha genom att dra i reglaget.

Ändrade block – Visar vilka block som är ändrade, ändringarna visas med röda linjer.

Mina tvärvillkorselement – Visar tvärvillkorselement som finns på ditt kartblad.

Mina fältkanter – Visar de obrukade fältkanter som du har ritat in i kartan som ekologisk fokusareal.

Markklasslager – Visar alla markklasser över hela Sverige, även de du inte har i din ansökan. Du kan se vilka olika typer av markklasser, igenväxningsområden, områden med särskilda skötselvillkor och områden med komplement det är. När du klickar i eller ur lagret tänds eller släcks alla undernivåer.

Undernivå till Visa markklasslager
Markklasser – Visar alla markklasser i kartan.

Särskilda skötselområden – Visar alla särskilda skötselområden i kartan. Klickar du bort lagret visas inga särskilda skötselområden.

Undernivå till särskilda skötselområden
Reglering av tillskottsutfodring - Visar alla dessa områden i kartan. Det går att klicka i oavsett om särskilda skötselområden visas eller inte. Detta för att du ska kunna titta på ett enskilt skötselområde.

Skötsel av landskapselement - Visar alla dessa områden i kartan. Det går att klicka i oavsett om särskilda skötselområden visas eller inte. Detta för att du ska kunna titta på ett enskilt skötselområde.

Tidpunkt för bete/slåtter - Visar alla dessa områden i kartan. Det går att klicka i oavsett om särskilda skötselområden visas eller inte. Detta för att du ska kunna titta på ett enskilt skötselområde.

Vegetationens utseende - Visar alla dessa områden i kartan. Det går att klicka i oavsett om särskilda skötselområden visas eller inte. Detta för att du ska kunna titta på ett enskilt skötselområde.

Undernivå till markklasslager, fortsättning
Igenväxning – Visar alla igenväxningsområden. Det går att klicka i oavsett om lagret för åtagandeplan visas eller inte.

Övrigt – Visar alla områden med övrigt. Det går att klicka i oavsett om lagret för åtagandeplan visas eller inte.

Komplement – Visar alla komplementområden. Klickar du bort lagret visas inga komplement.

Undernivå till komplement
Lieslåtter - Visar alla komplement av typen lieslåtter. Det går att klicka i oavsett om lagret för komplement visas eller inte. Detta för att du ska kunna titta på ett enskilt komplement.

Höhantering - Visar alla komplement av den här typen. Det att går klicka i oavsett om lagret för komplement visas eller inte. Detta för att du ska kunna titta på ett enskilt komplement.

Efterbete- Visar alla komplement av typen efterarbete. Det att går klicka i oavsett om lagret för komplement visas eller inte. Detta för att du ska kunna titta på ett enskilt komplement.

Svårtillgängliga platser - Visar alla komplement av typen svårtillgängliga platser. Det går att klicka i oavsett om lagret för komplement visas eller inte. Detta för att du ska kunna titta på ett enskilt komplement.

Lövtäkt - Visar alla komplement av typen lövtäckt. Det går att klicka i oavsett om lagret för komplement visas eller inte. Detta för att du ska kunna titta på ett enskilt komplement.

Bränning - Visar alla komplement av typen bränning. Det går att klicka i oavsett om lagret för komplement visas eller inte. Detta för att du ska kunna titta på ett enskilt komplement.

Särskild skötsel av fäbodbete - Visar alla komplement av typen särskild skötsel av fäbodbete. Det går att klicka i oavsett om lagret för komplement visas eller inte. Detta för att du ska kunna titta på ett enskilt komplement.

Visa flygfoto – Visar flygfotot. När du visar flygfotot kan du öka eller minska transparensen på block och skiften genom att dra i reglaget.

Visa fastighetsbeteckning – Visar fastighetsbeteckning. Visas bara i fliken Karta och skifte och inte i ritdialogerna.

Visa kartblad – Visar var gränserna på blockkartan går.

Så här tar du reda på om vi har ändrat dina block

Om Jordbruksverket eller Länsstyrelsen har ändrat dina block kan du se det i rapporten Ändrade block. Om Jordbruksverket eller Länsstyrelsen har ändrat något av dina block efter det att SAM Internet har öppnat kan du även se ändringen direkt i kartan. För att se ändringarna direkt i kartan ska du sätta en bock i rutan Ändrade block i Kartinnehåll. De ändrade blocken får då röda kanter. Om vi har tagit bort ett block får det blocket en streckad röd kant. I Block- och skifteslistan är de ändrade blocken markerade med rött samt med en stjärna (*). Blocket är bara rödmarkerat med en stjärna så länge blocket behöver uppdateras.

Så här gör du om vi har ändrat gränserna på ett block

Om du har block i din ansökan som länsstyrelsen eller Jordbruksverket har ändrat gränserna på sedan förra årets ansökan ska du rätta till dina skiften så det stämmer överens med blocken. Så här gör du:

 1. Om vi har ändrat ett block ska du först ta bort det gamla skiftet. Det gör du genom att markera skiftet, gå till menyn Skifte och välja alternativet Ta bort skifte från block.
 2. Sedan väljer du funktionen Auto-rita skifte på block. Då ritas skiftet automatiskt enligt de nya blockgränserna. När du har auto-ritat ett skifte kan du dela eller ändra det om det behövs. Om du väljer att auto-rita skifte på ett ändrat block ritas skiftet enligt de nya blockgränserna.
 3. Tänk på att när du anger skiftets areal med siffror är det viktigt att du anger den exakta arealen. Du anger arealen under Ange gröda och stöd.

Tänk på att om du har valt att hämta skiftesuppgifter från förra årets ansökan till det ändrade blocket, så försvinner uppgifterna om gröda och areal när du tar bort det gamla skiftet och du måste ange dem på nytt under Ange gröda och stöd. Om du har valt att hämta skiftesuppgifter från förra året till ett ändrat block kan du i stället för att ta bort det gamla skiftet ändra skiftets gränser genom att gå till menyn Skifte och välja alternativet Ändra eller dela skifte. Om du har sökt ett nytt åtagande på blocket tas även det bort. Det är mycket viktigt att skiftets och blockets gränser stämmer överens. Därför rekommenderar vi alltid att du byter ut det gamla skiftet och auto-ritar ett nytt skifte på blocket.

Så här gör du om vi har slagit ihop eller delat på ett block

Om du har block som har slagits ihop eller delats har blocket fått en ny blockidentitet. Då måste du ta bort det gamla blocket och lägga till det nya. Du måste även rita nya skiften och ange gröda och areal. I rapporten Ändrade block kan du se både gamla och nya blockidentiteter.

Tänk på att om du i år har sökt ett nytt åtagande för miljöersättning eller ett nytt åtagande för ersättningar för ekologisk produktion på ett block som du tar bort så måste du söka åtagandet igen.

Så här gör du om du tycker att ett block ska ändras

Om någon uppgift om dina block i SAM Internet inte stämmer ska du föreslå att blocket ska ändras. Först ska du ändra skiftets gränser i SAM Internet så att de blir rätt och ange skiftets areal. Använd funktionen Ändra eller dela skifte och därefter anger du arealen i Ange gröda och stöd. Sedan föreslår du att blocket ska ändras. Det gör du genom att klicka på blocket, välja menyn Block och sedan välja Föreslå ändring av block.

Om arealen minskar på ett block där du har ett åtagande för miljöersättning eller ett nytt åtagande för ersättningar för ekologisk produktion behöver du också ändra ditt åtagande. Kontakta först din länsstyrelse för att ta reda på vad som gäller.

Skriva ut karta

Du har möjlighet att skriva ut din karta genom att klicka på Skriv ut i menyn ovanför fönstret för Kartinnehåll. Du skriver ut det du ser på skärmen inom ramen om du väljer Skriv ut kartbild. Du kan välja att skriva ut Enstaka blockkartor eller Skriva ut alla blockkartor.

För att kunna skriva ut kartan behöver du ha programmet Acrobat Reader installerat på din dator. Programmet kan du ladda hem från Acrobat Readers webbplats.

Kartförklaring

I fönstret för Kartinnehåll hittar du kartförklaringen som en flik. Här hittar du en förteckning av alla symboler som kan finnas i kartbilden. Notera att alla tänkbara symboler förklaras. En viss symbol i kartförklaringen behöver alltså inte finnas i just den karta som ligger i bakgrunden.

Flytta fönstret för Kartinnehåll

Du kan flytta på fönstret för "Kartinnehåll" om den ligger i vägen i kartbilden. Om du håller muspekaren i överkant på fönstret får du en symbol med fyra pilar. Håll nere vänster musknapp och dra fönstret till en annan plats i kartan så att du ser de områden som du behöver.

Om du tycker att hela fönstret för Kartinnehåll stör och är i vägen när du tittar på kartbilden kan du enkelt stänga ner det genom att klicka på krysset uppe i högra hörnet av fönstret för Kartinnehåll. För att återigen visa kartinehåll så klickar du på det menyvalet till höger i överkanten av kartan.

Visa blockinformation

Du kan se mer information om blocket genom Visa blockinformation som du hittar i menyn Block eller genom att högerklicka på blocket i kartan.

Sök block

Du kan söka fram var ett visst block finns i kartan. Du måste ange blockets ID. I menyn Block väljer du Sök block.

Mätverktyg och mätpunkter

Det finns ett mätverktyg i alla dialogrutor som har en ritfunktion som anger hur lång sträcka du ritar på kartan. Detta sparas inte i din ansökan.

I fliken Karta och skiften finns även ett annat mätverktyg som kan mäta både avstånd och areal. Klicka på knappen med linjalen uppe i vänstra hörnet av kartan när du vill mäta avstånd och areal. Observera att detta mätverktyg endast finns i fliken Karta och skiften. I ritdialogerna kan du bara mäta längd.

Korsande linjer

När du ritar i kartan får linjerna inte korsa varandra. Korsar linjerna varandra någonstans får du information om detta och en röd markering visar var i kartan linjerna korsar varandra.

Rita i kartan

Allmänt

Ritverktygen blir tillgängliga när du har valt fliken Karta och Skiften och sedan något av alternativen Block eller Skifte. Då öppnas ett nytt fönster med karta och ritverktygen syns som texter ovanför kartan. Ritverktygen använder du för att rita nya block eller förändra redan ritade skiften.

Notera att du först måste se till att det block eller skifte som du vill förändra är markerat innan du kan använda ritverktygen! Block som ska läggas till ansökan markeras först efter det att man har valt "Lägg till block som inte finns i min ansökan". Det finns två sätt att markera ett block eller ett skifte på:

 • Klicka på det aktuella blocket eller skiftet på kartan.
 • Markera det aktuella blocket eller skiftet i "Block- och skifteslistan" som ligger till vänster om kartan.

Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan eller i block- och skifteslistan

Genom att högerklicka med musen på kartan eller i block- och skifteslistan i SAM Internet kan du få fram en meny med flera av de vanligaste kartfunktionerna, till exempel "Auto-rita skifte på block" och "Ange gröda och stöd". I stället för att använda de vanliga menyerna under fliken "Karta och Skiften" kan du alltså högerklicka på kartan eller i block- och skifteslistan och få upp en meny så att du snabbare och enklare kommer åt funktionerna.

Mätverktyg och mätpunkter

Det finns ett mätverktyg i alla dialogrutor som har en ritfunktion som anger hur lång sträcka du ritar i kartan. Du kan också sätta ut mätpunkter i kartan, som kan vara en hjälp när du ritar. Genom att klicka på "Mät" kan du markera ett avstånd på kartan innan du ritar eller delar i kartan. Detta sparas inte i din ansökan. I de flesta ritdialogerna kan du även mäta arealen. I ett fåtal av dialogerna saknas funktionen, men om du vill mäta arealen så kan du alltid göra det direkt under fliken Karta och skiften.

Korsande linjer

När du ritar i kartan får linjerna inte korsa varandra. Korsar linjerna varandra någonstans får du information om detta och en röd fyrkant visar var i kartan linjerna korsar varandra. Informationen och den röda fyrkanten syns först efter att du har klickat på "Spara". Du kan minska risken genom att inte rita ut den sista delen av block- eller skiftesgränsen och istället låta gränsen slutas automatiskt genom att dubbelklicka,

Block

När ett block är valt kan du klicka på menyvalet "Block". Då fälls en meny ut. De funktioner som finns under denna meny är:

 • Lägg till block som inte finns i min ansökan
 • Ändra nyritat block
 • Ändra blocknummer
 • Ta bort block som finns i min ansökan
 • Föreslå ändring av block
 • Ta bort förslag
 • Visa blockinformation
 • Sök block

De block som du brukade eller skötte förra året är markerade med gult, övriga block är gråa. De gråa blocken kan du klicka på först då du har valt att lägga till dem genom att i menyn "Block" välja alternativet "Lägg till block som inte finns i min ansökan". Ändrade block har röda kanter. Vill du ändra på ett gulmarkerat block måste du först markera det. Det finns två sätt att markera block:

 • Klicka på det aktuella blocket på kartan.
 • Markera det aktuella blocket i "Block- och skifteslistan" som ligger till vänster om kartan. Följ sedan instruktionen för "Föreslå ändring av block".

Lägg till block som inte finns i min ansökan

Den här funktionen använder du då det finns block i kartan som du inte tidigare har brukat eller skött och som du nu vill bruka eller sköta under det kommande året. Eller om du vill rita in förslag på ett helt nytt block. Block som du inte brukar eller sköter visas på kartan i ljusgrå färg medan mark som inte utgör ett block på blockkartan visas i vit färg. När du lägger till ett block läggs det till i "Block- och skifteslistan" till vänster om kartan. Blocket visas på kartan i gul färg. Du får också en fråga om du direkt vill auto-rita ett skifte på blocket.

Tänk på att du ska lägga till all jordbruksmark som du söker stöd för. Du ska också lägga till jordbruksmark som ger rätt till gårdsstöd, även om du inte söker gårdsstöd för den. Du ska ange areal och gröda/markanvändning för alla dina block. Om du inte söker stöd för något skifte ska du ange det i fliken Övriga uppgifter, underfliken Övriga upplysningar.

Så här lägger du till block som finns i kartan men inte i din ansökan:

 1. Klicka på menyn Block och välj Lägg till block som inte finns i min ansökan.
 2. Välj alternativet Jag vill lägga till ett block som finns sedan tidigare men som jag inte har med i min ansökan (grå mark i kartan när flygfoto inte visas). Klicka på OK.
 3. Klicka på blocket i kartan.

Du kan också lägga till helt nya block på kartan (på vit mark). När du lägger till block som inte finns i din ansökan ska du inte ha flygfotot som bakgrund i din karta. I flygfotot kan du bara se de block som du har i din ansökan eller block som du har ritat in som helt nya. Efter att du har lagt till alla block kan du slå på flygfotot igen.

Så här lägger du till helt nya block i din ansökan:

 1. Klicka på menyn Block och välj Lägg till block som inte finns i min ansökan.
 2. Välj alternativet Marken där jag vill rita in ett nytt block är vit mark i kartan (när flygfoto inte visas) och den har inte varit jordbruksmark tidigare, Klicka på OK.
 3. Fönstret Rita nytt block öppnas. Funktionen Rita block är förvald.
 4. Rita in det nya blocket genom att klicka med vänster musknapp och dubbelklicka eller klicka i punkten där du började rita när du är klar med blocket. Du kan sedan justera blocket genom att klicka på ändra blockets gränslinje och dra i punkterna eller rita in hål.
 5. Skriv en motivering och klicka på Spara.

Använd rit- och hjälpverktygen

Om du klickar på en av rubrikerna i listan hamnar du direkt på det avsnittet i texten. För att rita in förslag på ett helt nytt block ska du använda dig av rit-och hjälpverktygen.

Rita block

Klicka på "Rita block" och sätt ut punkter där du vill att blockets gräns ska vara. Det gör du genom att vänsterklicka en gång med muspekaren för varje punkt. Efter att du har ritat första punkten följer ett "gummiband" med tills du sätter ned nästa punkt. Då blir bandet fast mellan punkterna. När du har satt ut den sista punkten kan du dubbelklicka eller avsluta genom att klicka i första punkten.

Flytta punkt

Flytta punkter genom att dra (håll vänster musknapp intryckt) i dem åt vilket håll du vill med muspekaren. När du vill fästa punkten släpper du bara punkten.

Ta bort punkt

Håll ner alt-tangenten och klicka sedan på den punkt du vill ta bort.

Rita hål

Hål i block beskriver åkerholmar, stenrösen och annan obrukbar mark. Du bör rita ut dessa för att förenkla vid eventuell kontroll. När du klickar på "Rita hål" blir muspekaren ett tunt kors. Nu kan du sätta ut punkter där du vill att kanten på hålet ska vara. Det gör du genom att vänsterklicka en gång med muspekaren för varje punkt. Efter att du har ritat första punkten följer ett "gummiband" med tills du sätter ned nästa punkt. Dubbelklicka för att avsluta.

Börja om

När du klickar på "Börja om" rensas allt som du har ritat i detta fönster.

Mätverktyg och mätpunkter

Det finns ett mätverktyg i ritfunktionerna som anger hur lång sträcka du ritar i kartan. Klicka på "Mät" och välj om du vill mäta längd eller areal. Mätvärden sparas inte i din ansökan.

Korsande linjer

När du ritar i kartan får linjerna inte korsa varandra. Korsar linjerna varandra någonstans får du information om detta och en röd markering visar var i kartan linjerna korsar varandra. Informationen och den röda fyrkanten syns först efter att du klickat på "Spara".

Motivering

Om du ritar in ett helt nytt block, ska du också motivera varför du vill skapa det nya blocket. Det gör du längst ned i detta fönster efter ledtexten "Motivering". Bekräfta ändringen och stäng fönstret genom att klicka på knappen "Spara". Om du klickar på knappen "Stäng" stängs fönstret utan ändring.

Ändra nyritat block

Så här ändrar du ett nyritat block

Om du är missnöjd med det nyritade blocket så kan åtgärda detta genom att ändra i det nyritade blocket. Tänk på att om du redan har hunnit rita ett skifte på blocket så tas skiftet bort i samband med att du ritar om blocket.

Markera blocket i block- och skifteslistan eller i kartan. Klicka på menyn block eller högerklicka på blocket i kartan eller i block- och skifteslistan. Välj alternativet Ändra nyritat block. Då öppnas fönstret för dialogen Ändra nyritat block. Håll muspekaren över blockets gräns och förflytta blockets gränslinje genom att dra och släppa punkter.

Använd rit- och hjälpverktygen

Rita hål

Hål i block beskriver åkerholmar, stenrösen och annan obrukbar mark. Du bör rita ut dessa för att förenkla vid eventuell kontroll. När du klickar på "Rita hål" blir muspekaren ett tunt kors. Nu kan du sätta ut punkter där du vill att kanten på hålet ska vara. Det gör du genom att vänsterklicka en gång med muspekaren för varje punkt. Efter att du har ritat första punkten följer ett "gummiband" med tills du sätter ned nästa punkt. Dubbelklicka för att avsluta.

Ta bort hål

Om du har ritat in ett hål men har ändrat dig och vill ta bort det: Klicka på ”Ta bort hål” och klicka sedan på hålet i kartbilden.

Börja om

När du klickar på "Börja om" rensas allt som du har ritat i detta fönster.

Mätverktyg och mätpunkter

Det finns ett mätverktyg i ritfunktionerna som anger hur lång sträcka eller areal du ritar i kartan. Klicka på "Mät" och välj om du vill mäta längd eller areal. Mätvärden sparas inte i din ansökan.

Motivering

Om du ritar in ett helt nytt block, ska du också motivera varför du vill skapa det nya blocket. Det gör du längst ned i detta fönster efter ledtexten "Motivering". Bekräfta ändringen och stäng fönstret genom att klicka på knappen "Spara". Om du klickar på knappen "Stäng" stängs fönstret utan ändring.

Ändra blocknummer

Blocknummer är blockens löpnummer i ansökan. Du kan ändra dina blocknummer. Tänk på att blocknummer och block-ID inte är samma sak. Du kan inte ändra blockets ID-nummer.

Så här ändrar du blocknummer

 1. Markera blocket och klicka på menyn Block.
 2. Välj Ändra blocknummer.
 3. Skriv in det nummer du vill ha på blocket och klicka på OK. Om du väljer ett blocknummer som redan finns i ansökan så får du välja om du vill ”byta plats på blocken” eller om du vill ”infoga blocket och ändra följande blocken”. Välj något av alternativen och klicka fortsätt eller välj avbryt om du har ångrat dig.

Det finns två sätt att markera ett block:

 • klicka på det aktuella blocket på kartan eller
 • markera det aktuella blocket i "Block- och skifteslistan" som ligger till vänster om kartan.

Ta bort block som finns i min ansökan 

Den här funktionen använder du då det finns block i kartan som du tidigare har brukat eller skött men som du inte kommer att bruka eller sköta under året. Det kan bero på att blocket har bytt ägare eller att arrendeförhållandena har ändrats.

Så här tar du bort block från din ansökan:

 1. Klicka på menyn Block och välj Ta bort block från min ansökan.
 2. Klicka på blocket i kartan. Blocket tas då bort från "Block- och skifteslistan" och färgas grått i kartan. Notera att alla skiften som finns på blocket kommer att tas bort från din ansökan.

Om blocket inte längre är jordbruksmark ska du ta bort det på ett annat sätt.

Så här tar du bort block som inte längre är jordbruksmark:

 1. Markera blocket och klicka på menyn Block.
 2. Välj Föreslå ändring av block.
 3. Välj Ta bort blocket och skriv en motivering.
 4. Klicka på OK.

Föreslå ändring av block

I det här fönstret kan du föreslå en ändring av ett block som redan finns på kartan. Du måste markera blocket som du vill förändra innan du kan göra ändringen. Det finns två sätt att markera ett block på:

 • klicka på det aktuella blocket på kartan
 • markera det aktuella blocket i "Block- och skifteslistan" som ligger till vänster om kartan

Gå sedan till menyn "Block" och välj "Föreslå ändring av block". Ange på vilket sätt du vill ändra blocket. Du kan välja både alternativet "Ändra ägoslag" och något av de andra alternativen om det är aktuellt. De alternativ som finns är:

 • Ändra ägoslag, det vill säga vilken slags mark som finns på blocket (till exempel från åkermark till betesmark)
 • Ändra blockets gränslinje
 • Dela blocket
 • Slå samman blocket med block ... Här anger du ordningsnumret för det block som det valda blocket ska slås samman med.
 • Ta bort blocket eftersom det inte används som jordbruksmark längre. Läs mer här om det finns en annan anledning
 • Annat

Du ska också motivera varför du vill ändra blocket. Tänk på att alltid skriva tydligt varför blocket ska ändras. Det räcker till exempel inte att skriva "Blocket ska vara betesmark" utan du måste skriva varför blocket ska vara betesmark. Om du har ritat in ett skifte som visar blockets ändrade gränser är det bra om du anger skiftets nummer i motiveringen. Detta gör du i rutan längst ner. Klicka sedan på OK. Om du i stället klickar på Avbryt stängs fönstret utan ändring.

Om du väljer att föreslå en blockändring kommer ändringen och motiveringen att visas i detaljerna för block under "Block- och skifteslistan" till vänster om kartan. Den blockändring som du föreslår kommer att behandlas av Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Om vi godkänner ditt förslag kommer ändringen av blocket att synas i kartan några dagar efter att ändringen är behandlad. Som underlag för blockändringen använder vi oss av din motivering och hur du har ritat in skiftet på blocket. Det är därför viktigt att du skriver en tydlig motivering och ritar in skiftet i kartan så som du vill att blockets gränser ska vara. Det är också viktigt att du anger rätt areal som du söker stöd för i menyn "Ange gröda och stöd". Om du har ett åtagande på blocket ska du även ansöka om att ändra åtagandet.

Om inte gröda eller markanvändning finns i listan med grödkoder i Ange gröda och stöd men ägoslaget på blocket är rätt

Om du inte hittar din gröda eller markanvändning i listan med grödkoder i Ange gröda och stöd men ägoslaget på blocket ändå är rätt ska du föreslå att blocket ska ändras och välja alternativet "Annat". Att grödan inte finns i listan kan bero på att blocket är klassificerat på ett sätt som gör att grödan inte är giltig. När du föreslår att blocket ska ändras kommer du att kunna välja bland alla grödor och typer av markanvändning. Glöm inte att motivera varför blocket ska ändras.

Om du vill ta bort ett block eftersom det har bytt ägare

Om du vill ta bort ett block ur din ansökan på grund av att blocket har bytt ägare eller att arrendeförhållandena har ändrats ska du ta bort blocket från Block- och skifteslistan istället. Glöm inte att kontakta din länsstyrelse om du har ett åtagande på ett sådant block och kom ihåg att du kan behöva lämna in en blankett för övertagande av åtagande om du ska överlåta åtagandet till en annan lantbrukare.

Ändra förslag

Vill du ändra ett förslag till blockändring som du redan har gjort ska du först markera blocket med ändringen och sedan öppna ”Föreslå ändring av block” igen. Där anger du vilken ändring du vill göra på blocket.

Ta bort förslag

Detta menyval innebär att du kan ta bort ett blockförslag som du har gjort.

Gå till menyn "Block" och välj "Ta bort förslag". Då visas en lista på de förslag till förändringar som du har gjort. Markera det förslag som ska tas bort i listan och klicka på knappen "Ta bort". Både förslaget till ändring och motiveringen till den föreslagna ändringen tas då bort. Klicka sedan på "OK". Om du i stället klickar på "Avbryt" stängs fönstret utan ändring och förändringsförslaget finns kvar.

Visa blockinformation

För att visa information om blocket klickar du först på Visa blockinformation. När du har klickat OK så klickar du på det block du vill se information om.

Se information om markklasser

Om du har bockat i Visa markklasser kan du se markklasserna på blocket. Klicka på ”Visa markklassrapport” längst ner i fönstret med blockinformation. Då öppnas en rapport med information om markklasser.

Det här kan du se i rutan med blockinformation

Det är bara de fält som är aktuella för dig som kommer att visas. De fält som kan visas i rutan är:

 • block-ID
 • ägoslag
 • kategori
 • blockets areal
 • stödberättigande areal
 • kompensationsområde
 • stödområde till och med 2014
 • nitratkänsligt område
 • Natura 2000-område
 • skogsundantag
 • meddelande till kund
Ägoslag...

Här visas vilket ägoslag det är på blocket. De ägoslag som finns är:

 • åkermark
 • betesmark
 • åkermark med permanent gräsmark
 • åkermark med permanent gröda
 • våtmark
Kategori...

Här visas vilken kategori blocket har. De här kategorierna finns:

 • gårdsstöd och miljöersättning – du kan söka stöd på blocket
 • miljöersättning – du kan bara söka miljöersättning på blocket
 • ej stödberättigande areal – du kan inte söka stöd på blocket, för att kunna söka stöd måste du föreslå att blocket ändras
 • miljöinvestering – du kan rita skifte och söka stöd om du föreslår att blocket ska ändras. Detta ska du göra först när miljöinvesteringen är klar.
Stödberättigande areal

Här kan det stå att arealen har blivit neddragen, om du har fått ett procentuellt avdrag på blockets areal. Det beror på att det finns mer än 10 procent täta träd- eller buskområden, impediment eller värdefulla landskapselement på blocket.

Kompensationsområde...

Här får du information om vilket kompensationsområde blocket ligger i. Kompensationsområdena är numrerade 1–12. Kompensationsområdena är kopplade till kompensationsstödet och nationella stödet.

Om blocket inte ligger i något kompensationsområde står det NEJ.

Nitratkänsligt område...

Här står det Ja eller Nej beroende på om blocket ligger i ett nitratkänsligt område eller inte. Om du vill söka ett åtagande för minskat kväveläckage eller skyddszon måste blocket ligga i ett nitratkänsligt område.

Natura 2000-område...

Här kan det stå Ja eller Nej.

Ja betyder att minst 0,1 hektar eller minst hälften av blocket ligger i ett Natura 2000-område.

Nej betyder att blocket inte ligger i ett Natura 2000-område.

Skogsundantag...

Här kan det stå Ja eller Nej.

Ja betyder att blocket finns i ett område med mycket skog. Det innebär att du inte behöver ha några ekologiska fokusarealer för att få förgröningsstöd.

Nej betyder att blocket ligger i slättbygder. Om du har mer än 15 hektar åkermark måste du därför ha minst 5 procent ekologiska fokusarealer för att få förgröningsstöd.

Meddelande till kund...

Här kan handläggare på länsstyrelsen och Jordbruksverket lämna en kommentar. Det kan till exempel vara aktuellt om en kontrollant vill förklara varför ett block har fått en mindre eller större areal.

Här kan det även finnas information om när ett fältbesök har gjorts eller vilket datum som blocket har granskats efter att vi har tittat på nya flygfoton. Det kan även finnas annan information som kan vara bra att veta, till exempel att en föreslagen ändring av blocket har hanterats eller varför ett specifikt område har tagits bort eller lagts till blocket.

Sök block

Om du skriver in blockets id-nummer och klickar OK kommer blocket att markeras på kartan. Blocket kommer också att zoomas in.

Skifte

I menyn Skifte finns följande alternativ:

 • Auto-rita skiften
 • Rita skifte på block
 • Ändra eller dela skifte
 • Skapa skifte runt hål
 • Skapa skifte vid skifteskant
 • Slå samman två skiften
 • Ändra skiftesbokstav
 • Ange skiftesnamn
 • Ta bort skifte från block
 • Obrukad fältkant

Skiften är markerade med grön färg. När du klickar på ett skifte markeras det med en mörkare grön färg.

Du måste först se till att det skifte som du vill förändra är markerat innan du kan använda ritverktygen. Ska du rita ett skifte på ett block måste blocket vara markerat. Det finns två sätt att markera ett skifte på:

 • Klicka på det aktuella skiftet i kartan.
 • Markera det aktuella skiftet i "Block- och skifteslistan” som ligger till vänster om kartan. Skiftet blir grönmarkerat i listan.

Om det är första gången du söker stöd i SAM Internet måste du rita in alla dina skiften. Följande år kan du återanvända vissa uppgifter. Då får du möjlighet att välja om du vill hämta en karta med block, skiften och alla gamla stöduppgifter eller om du bara vill hämta en karta med dina block. Dessa skiften kan du sedan ändra på. För mer information, se "Ändra eller dela skifte". Det här valet får du första gången som du öppnar SAM Internet.

Du kan också hämta uppgifterna från förra årets ansökan genom att gå in under fliken "Start" och klicka på länken där det står "Gjorde du din ansökan i SAM Internet förra året. Då kan du hämta dina uppgifter som du fyllde i förra året. Klicka på knappen "Hämta uppgifter".

Auto-rita skifte på block

När du ska rita skifte på ett block ska du först markera blocket. Det finns två sätt att markera ett block på:

 • Klicka på det aktuella blocket på kartan.
 • Markera det aktuella blocket i "Block- och skifteslistan" som ligger till vänster om kartan.

Sedan ska du gå till menyn "Skifte" och välja "Auto-rita skifte på block". Om du ritar in ett nytt block eller lägger till ett redan befintligt block i din ansökan så får du alltid frågan om du vill auto-rita skifte på blocket.

Så här ritar du skiften på ändrade block

Om du tycker att ändringen av blocket i SAM Internet stämmer med verkligheten, ska du rätta till skiftet på blocket så att det stämmer överens med blocket. Så här gör du:

 1. Om vi har ändrat ett block ska du först ta bort det gamla skiftet. Det gör du genom att markera skiftet, gå till menyn Skifte och välja alternativet Ta bort skifte från block.
 2. Sedan väljer du funktionen Auto-rita skifte på block. Då ritas skiftet automatiskt enligt de nya blockgränserna. När du har auto-ritat ett skifte kan du dela eller ändra det om det behövs. Om du väljer att auto-rita skifte på ett ändrat block ritas skiftet enligt de nya blockgränserna även om du inte har valt att visa ändrade block.
 3. Tänk på att när du anger skiftets areal med siffror är det viktigt att du anger den exakta arealen. Du anger arealen under Ange gröda och stöd.

Tänk på att om du har valt att hämta skiftesuppgifter från förra årets ansökan till det ändrade blocket, så försvinner uppgifterna om gröda och areal när du tar bort det gamla skiftet och du måste ange dem på nytt under Ange gröda och stöd. Om du har valt att hämta skiftesuppgifter från förra året till ett ändrat block kan du i stället för att ta bort det gamla skiftet ändra skiftets gränser genom att gå till menyn Skifte och välja alternativet Ändra eller dela skifte. Om du har sökt ett nytt åtagande på blocket så tas även det bort.

Auto-rita på en del av ett block

Du kan även auto-rita på en del av ett block. Om du har råkat ta bort ett skifte men inte vill rita om alla skiften så kan du välja att auto-rita ett skifte på bara den delen av blocket som saknar skifte. Högerklicka på området i blocket som inte täcks av skiften och välj auto-rita skifte. Skiften skapas då på de delar av blocket som inte täcks av skiften.

Så här ritar du skiften på block med fastställda markklasser

Om det finns en eller flera fastställda markklasser på ett block kan du bara auto-rita skifte. När du auto-ritar ett skifte på ett block med fastställda markklasser kommer SAM Internet att rita skiften enligt markklasserna. Om det finns flera markklasser kommer de att ritas samtidigt.

Du kan inte använda alternativen Rita skifte på block, Ändra eller dela skifte, Skapa skifte runt hål eller Slå samma två skiften om det finns fastställda markklasser på blocket.

Om du vill ändra på ett block med fastställda markklasser måste du föreslå att blocket ska ändras. Då kommer du att kunna använda funktionerna: Rita skifte på block, Ändra eller dela skifte, Skapa skifte runt hål och Slå samman skiften. Du föreslår ändring av block under menyn Block.

Auto-rita skifte på block

När du klickar på "Auto-rita skifte på block" ritas ett skifte på hela blocket. Du kan ändra på det som SAM Internet automatiskt har ritat in genom att välja alternativet "Ändra eller dela skifte" i menyn "Skifte".

Om du inte vill auto-rita ett skifte gör du så här:

 1. Välja "Rita skifte på block".
 2. Enkelklicka där du vill börja rita ditt skifte eller block.
 3. Fortsätt att enkelklicka runt skiftets eller blockets gränser.
 4. För att avsluta enkelklickar du i startpunkten eller dubbelklickar var som helst.

Bekräfta ändringen och stäng fönstret genom att klicka på knappen "Spara". Om du klickar på knappen "Avbryt" stängs fönstret utan ändring.

Flytta punkt

Du kan markera en av skiftets punkter med muspekaren och dra den åt vilket håll du vill. När du vill fästa punkten släpper du bara musknappen.

Ta bort punkt

Håll ner alt-tangenten och klicka sedan på den punkt du vill ta bort.

Rita hål

Hål i block beskriver åkerholmar, stenrösen och annan obrukbar mark. Du bör rita ut dessa för att förenkla vid eventuell kontroll. När du klickar på "Rita hål" kan du sätta ut punkter där du vill att kanten på hålet ska vara. Det gör du genom att vänsterklicka en gång med muspekaren för varje punkt. Efter att du har ritat första punkten följer ett "gummiband" med tills du sätter ned nästa punkt. Då blir bandet fast mellan punkterna. Du kan minska risken för att korsa linjerna genom att inte rita den sista linjen. Avsluta med att dubbelklicka eller klicka i första punkten.

Du kan ändra på hålet genom att använda funktionerna "Flytta punkt", "Ta bort punkt" och "Börja om".

Börja om

När du klickar på "Börja om" rensas allt som du har ritat i detta fönster.

Mätpunkter

Det finns ett mätverktyg i ritfunktionerna som anger hur lång sträcka eller areal du ritar i kartan. Klicka på "Mät" och välj om du vill mäta längd eller areal. Mätvärden sparas inte i din ansökan.

Korsande linjer

När du ritar i kartan får linjerna inte korsa varandra. Korsar linjerna varandra någonstans får du information om detta och en röd markering visar var i kartan linjerna korsar varandra. Informationen och den röda fyrkanten syns först efter att du klickat på "Spara".

Ändra eller dela skifte

Du kan inte ändra eller dela ett skifte som är auto-ritat enligt en fastställd markklass, då måste du först föreslå att blocket ska ändras.

Markera det skifte du vill ändra

När du vill ändra eller dela ett skifte måste du först se till att det skifte som du vill förändra är markerat innan du kan använda ritverktygen. Det finns två sätt att markera ett skifte på:

 • Klicka på det aktuella skiftet i kartan.
 • Markera det aktuella skiftet i "Block- och skifteslistan" som finns till vänster om kartan.

Använd rit- och hjälpverktygen för att göra dina ändringar i skiftet

Flytta punkt

Du kan markera en av skiftets punkter med muspekaren och dra den åt vilket håll du vill. När du vill fästa punkten släpper du bara musknappen.

Ta bort punkt

Håll ner alt-tangenten och klicka sedan på den punkt du vill ta bort.

Rita hål

Hål i block beskriver åkerholmar, stenrösen och annan obrukbar mark. Du bör rita ut dessa för att förenkla vid eventuell kontroll. När du klickar på "Rita hål" kan du sätta ut punkter där du vill att kanten på hålet ska vara. Det gör du genom att vänsterklicka en gång med muspekaren för varje punkt. Efter att du har ritat första punkten följer ett "gummiband" med tills du sätter ned nästa punkt. Då blir bandet fast mellan punkterna. Avsluta med att dubbelklicka eller genom att klicka i första punkten.

Du kan ändra på hålet genom att använda funktionerna "Flytta punkt", "Ta bort punkt" och "Börja om".

Dela

Tänk på att börja och avsluta delningen utanför skiftets gränser. Du kan dela blocket genom att placera ut punkter där du vill att skiftet ska delas. Klicka på "Dela skifte". För sedan muspekaren dit där du vill börja delningen och klicka med vänster musknapp. Efter att du har ritat första punkten följer ett "gummiband" med tills du sätter ned nästa punkt. Då blir bandet fast mellan punkterna. När du vill sluta rita ska du dubbelklicka med vänster musknapp.

Börja om

När du klickar på "Börja om" rensas allt som du har ritat i detta fönster.

Ändra skiftesbokstav

Du kan ange skiftesbokstav längst ned i fönstret efter texten "Skiftesbokstav". Klicka sedan på "Spara". Om du i stället klickar på "Avbryt" stängs fönstret utan ändring.

Mätverktyg och mätpunkter

Det finns ett mätverktyg i ritfunktionerna som anger hur lång sträcka eller areal du ritar i kartan. Klicka på "Mät" och välj om du vill mäta längd eller areal. Mätvärden sparas inte i din ansökan.

Korsande linjer

När du ritar i kartan får linjerna inte korsa varandra. Korsar linjerna varandra någonstans får du information om detta och en röd markering visar var i kartan linjerna korsar varandra. Informationen och den röda markeringen syns först efter att du klickat på "Spara".

Skapa skifte runt hål

Om du vill skapa ett eget skifte runt ett hål innanför gränserna av ett annat skifte kan du använda funktionen "Skapa skifte runt hål" Det kan vara aktuellt om du till exempel har en zon runt hålet med annan gröda än på resterande areal på skiftet. Du kan inte skapa ett skifte runt ett hål om det finns en fastställd markklass på blocket. För att kunna skapa ett skifte runt hål på ett block med fastställd markklass måste du föreslå att blocket ska ändras först.

Du ska först markera skiftet. Det finns två sätt att markera ett skifte på:

 • Klicka på det aktuella skiftet på kartan.
 • Markera det aktuella skiftet i listan "Block- och skifteslistan" som ligger till vänster om kartan.

Sedan följer du dessa steg:

 1. Markera skiftet med hål som du vill skapa ett nytt skifte runt.
 2. Välj "Skapa skifte runt hål" i menyn "Skifte".
 3. Välj vilket hål du vill skapa ett skifte runt genom att klicka på det på kartan.
 4. Skriv in hur brett skiftet ska vara runt hålet och klicka "OK".
 5. Är du nöjd med resultatet klickar du på "Spara" längst ner till höger. Om du inte är nöjd justerar du linjerna genom att flytta ringarna med musen. Du kan även klicka "Börja om" för att göra ett nytt försök.

Du kan sedan markera det nya skiftet och ändra på gränserna om du vill genom att markera det nya skiftet och välja "Ändra eller dela skifte" i menyn "Skifte".

Har du flera hål på skiftet gör du om proceduren från början. Glöm inte att skapa skifte och spara mellan varje hål.

Skapa skifte vid skifteskant

Om du vill skapa ett nytt skifte innanför gränserna av ett annat skifte kan du använda funktionen "Skapa skifte vid skifteskant". Det kan vara aktuellt om du till exempel ska rita in en skyddszon längs ett vattendrag.

Du ska först markera skiftet. Det finns två sätt att markera ett skifte på:

 • Klicka på det aktuella skiftet på kartan.
 • Markera det aktuella skiftet i listan "Block- och skifteslistan" som ligger till vänster om kartan.

Sedan följer du dessa steg:

 1. I menyn Skifte väljer du alternativet Skapa skifte vid skifteskant.
 2. Klicka på skifteskanten där det lilla skiftet ska börja. Observera att du alltid ska dra linjen för skiftet motsols.
 3. Klicka på skifteskanten där det lilla skiftet ska sluta.
 4. Du kan ange ytterligare en start- och slutpunkt om du vill skapa mer än ett skifte.
 5. Om du vill skapa ett skifte runt hela skifteskanten kan du istället för punkt 2-4 klicka på knappen ”Auto-rita längs hela skifteskanten”.
 6. Klicka på knappen "Skapa skifte".
 7. I rutan som kommer upp ska du skriva in hur långt från skifteskanten som det nya skiftet ska ligga. Skriv 0 (noll) om det ska ligga i direkt anslutning till skifteskanten. Du ska även skriva hur brett skiftet ska vara. Klicka "OK".
 8. Kontrollera att skiftet ser bra ut. Du kan dra i linjen om du behöver justera.
 9. Klicka på "Spara" för att skapa skiftet.
 10. Ange markanvändning i Ange gröda och stöd.

Slå samman två skiften

Du kan slå samman två skiften som ligger inom samma block. Du kan dock inte slå samman två skiften som är auto-ritade enligt en fastställd markklass på ett block. Om du ändå vill göra det måste du föreslå att blocket ska ändras först.

Markera ett av skiftena

Först måste du se till att ett av skiftena är markerat. Det finns två sätt att markera ett skifte på:

 • Klicka på det aktuella skiftet på kartan.
 • Markera det aktuella skiftet i "Block- och skifteslistan" som ligger till vänster om kartan.

När du har valt "Slå samman två skiften", som ligger under menyvalet "Skifte", kan du med muspekaren klicka på ett skifte som du vill slå samman med det tidigare valda skiftet. Klicka först på slå samman i menyn och sedan klickar du på det andra skiftet i kartan, så slås skiftena samman.

Om du redan har angett uppgifter under "Ange gröda och stöd" för något av skiftena, kommer dessa uppgifter att försvinna när du slår samman skiftena.

Observera att du bara kan göra en sammanslagning av skiften som ligger inom samma block.

Ändra skiftesbokstav

Markera skiftet som du vill ändra bokstav på.

Det finns två sätt att markera ett skifte på:

 • Klicka på det aktuella skiftet på kartan.
 • Markera det aktuella skiftet i listan "Block- och skifteslistan" som ligger till vänster om kartan.

I menyn skifte väljer du sedan alternativet ”Ändra skiftesbokstav”. Sedan anger du ny skiftesbokstav och klickar på ”OK”. Om du väljer en skiftesbokstav som redan är upptagen inom blocket får du antingen välja att byta plats på skiftena eller att infoga skiftet och ändra de efterföljande. Välj alternativ och klicka på fortsätt. Klicka på avbryt om du har ångrat dig.

Ange skiftesnamn

Markera skiftet som du vill ska ha ett speciellt namn.

Det finns två sätt att markera ett skifte på:

 • Klicka på det aktuella skiftet på kartan.
 • Markera det aktuella skiftet i listan "Block- och skifteslistan" som ligger till vänster om kartan.

I menyn skifte väljer du sedan alternativet ”Ange skiftesnamn”. Sedan anger du ny skiftesbokstav och klickar på ”OK”. Observera att skiftesnamnet får ha max 30 tecken.

Ta bort skifte från block

Detta menyval innebär att ett skifte tas bort från kartan.

Du ska först markera skiftet. Det finns två sätt att markera ett skifte på:

 • Klicka på det aktuella skiftet på kartan.
 • Markera det aktuella skiftet i listan "Block- och skifteslistan" som ligger till vänster om kartan.

Gå sedan till menyvalet "Skifte" och välj "Ta bort skifte från block". Genom att klicka på "Ja" bekräftar du att skiftet ska tas bort. Om du inte vill att skiftet ska tas bort klickar du på "Nej".

Obrukad fältkant

Om du vill rita in en obrukad fältkant på ditt skifte kan du använda funktionen Obrukad fältkant. En obrukad fältkant är en remsa utmed åkerkanten där du inte har någon produktion. När du söker förgröningsstöd räknas obrukad fältkant som ekologisk fokusareal.

Du ska först markera skiftet. Det finns två sätt att markera ett skifte på:

 • Klicka på det aktuella skiftet på kartan.
 • Markera det aktuella skiftet i listan "Block- och skifteslistan" som ligger till vänster om kartan.

Så här ritar du en obrukad fältkant:

 1. Markera skiftet som du vill skapa en obrukad fältkant på. Du måste ha fyllt i gröda i ”Ange gröda och stöd” för att alternativet ska vara valbart.
 2. Välj funktionen Obrukad fältkant i menyn Skifte eller genom att högerklicka på skiftet och välja funktionen Obrukad fältkant.
 3. Rita den obrukade fältkanten på skiftet manuellt eller genom att auto-rita. Den obrukade fältkanten syns som en lilafärgad markering på skiftet.
 4. Nu kan du välja om du vill lägga till eller dra ifrån på din fältkant. Markera ditt val uppe till vänster i rutan.
 5. Sätt ut en punkt om du vill utgå ifrån när du ska lägga till eller dra ifrån. Det gör du genom att klicka med vänster musknapp.
 6. Sätt ut en slutpunkt för den delen du vill lägga till eller dra ifrån. Om du går medsols med muspekaren kommer hela fältkanten bli markerad med en blåfärgad linje. Observera att det inte går att lägga till på en fältkant som du redan har ritat. Om du går motsols med muspekaren kan du markera med en slutpunkt vilken del du vill lägga till eller dra ifrån på fältkanten. Detta visas med en ljusblåfärgad linje.
 7. Det är den lilafärgade linjen som är den obrukade fältkanten.
 8. Bekräfta ändringen och stäng fönstret genom att klicka på knappen Spara. Om du klickar på knappen Avbryt stängs fönstret utan ändring.
 9. Är du inte nöjd klickar du på Börja om, då rensas allt som du har ritat i detta fönster.

Tänk särskilt på det här när du ritar din obrukade fältkant

En obrukad fältkant får inte ligga på eller intill mark där det finns ett åtagande för skyddszoner eller åtagande för skyddszoner längs vattendrag. En obrukad fältkant får inte heller ligga på eller intill mark som du har anmält träda på.

Det går inte att rita obrukade fältkanter på skiften som ligger på ägoslaget permanent gräsmark.

Förlänga åtagande

Du har i år möjlighet att förlänga vissa åtaganden som har gått ut. Om du har haft åtaganden som gällde till och med 2021 eller ett 1-årigt åtagande under 2021 har du möjlighet att förlänga dessa med ett år. Du kan också förlänga åtaganden som du förlängde 2021 med ett nytt år.

Det gäller åtaganden för:

Klicka på den ersättning där du har ett åtagande som du vill förlänga för att läsa mer.

Om du väljer att förlänga ett åtagande innebär det att du förlänger ditt åtagande med ett år enligt den omfattning det hade när det gick ut 2021. Du får ta bort marker, djurhållning eller komplement ur åtagandet och ändå förlänga det. Du kan också välja att inte förlänga ditt åtagande alls.

Vallodling, minskat kväveläckage och hotade husdjursraser är undantagna från ovanstående. För dessa gäller att du endast kan tacka ja eller nej till att förlänga hela åtagandet. Du kan alltså inte förlänga en del av ett åtagande för vallodling, minskat kväveläckage eller hotade husdjursraser.

Du kan inte söka ett nytt åtagande för en ersättning som du har möjlighet att förlänga 2022.

Så här gör du i SAM Internet

När du loggar in i SAM Internet första gången får du först upp en ruta där du fyller i vilka kartuppgifter du vill föra över från förra årets ansökan. När du har svarat på det, och om du har åtaganden som är möjliga att förlänga kommer det upp en ny ruta. Markera Ja för det åtagande som du vill förlänga och söka utbetalning för. Markera Nej om du inte vill förlänga åtagandet.

Du kan också välja att förlänga åtaganden under fliken ”Karta och Skiften”. Klicka på ”Förlänga åtagande”. Markera Ja för det åtagande som du vill förlänga och söka utbetalning för. Markera Nej om du inte vill förlänga åtagandet.

Ändra åtagandet som du vill förlänga

Om du vill ändra något i ditt åtagande som du förlänger gör du det när du har valt vilka åtaganden du vill förlänga.

Du kan både minska och öka ditt åtagande för betesmarker och slåtterängar, fäbodar och ekologisk produktion.

Skyddszoner kan du förlänga i befintlig omfattning eller minska.

Minskat kväveläckage och hotade husdjursraser kan du förlänga i befintlig omfattning eller öka.

Vallodling kan du bara förlänga i befintlig omfattning.

Betesmarker och slåtterängar, skyddszoner och ekologisk produktion ändrar du genom att:

 1. markera skiftet du vill ändra
 2. klicka på ”Ange gröda och stöd”.
 3. markera "Ansökan om att ändra det pågående åtagandet"
 4. förklara vad och varför du vill ändra.
 5. bekräfta ändringen och stäng fönstret genom att klicka på knappen Spara. Om du klickar på knappen Avbryt stängs fönstret utan ändring.

För miljöersättningarna för fäbodar, minskat kväveläckage och hotade husdjursraser skriver du under Övriga upplysningar vad du vill ändra.

Förlänga åtagande för fäbodar

Om ditt åtagande för fäbodar gick ut 2021 och du vill fortsätta med ditt fäbodbruk, men på en helt annan fäbod, så ska du välja att förlänga åtagandet under fliken ”Karta och Skiften”. Klicka på ”Förlänga åtagande” och markera Ja för det åtagande som du vill förlänga och söka utbetalning för. Du söker sedan nytt åtagande för din nya fäbod.

Gör såhär:

 1. Markera skiftet du vill söka nytt åtagande på.
 2. Klicka på ”Ange gröda och stöd”.
 3. Fyll i markanvändning för fäbodbete på skiftet.
 4. Sedan förklarar du under Övriga upplysningar vilken fäbod du vill ta bort.

Om du lägger till något nytt i ditt åtagande kommer du att få ett nytt åtagande på ett år.

När du ansöker om årets utbetalning i SAM Internet behöver du också fylla i en blankett med det antal djur du har på fäboden. Blanketten skickar din länsstyrelse till dig efter att du har skickat in din SAM-ansökan. Du ska skicka tillbaka blanketten senast den 15 juni.

Frågor och svar om förlängning av åtagande

Jag sökte ett åtagande 2017, eller har ett åtagande som gick ut 2021 som inte är beslutat. Kan jag ansöka om att förlänga det?

Du kommer att få frågan om förlängning om du har haft ett beslutat åtagande som gick ut 2021, eller har ett ansökt åtagande från 2017 som inte är beslutat ännu. Då kan du ansöka om att förlänga det obeslutade åtagandet på samma sätt som om du hade haft ett beslutat åtagande.

Jag sökte förlängning av mitt åtagande 2021 men det är inte beslutat. Kan jag ansöka om att förlänga det?

Du kommer att få frågan om förlängning om du har en ansökan om förlängning 2021 som inte är beslutad ännu. Då kan du ansöka om att förlänga det obeslutade åtagandet på samma sätt som om du hade haft ett beslutat åtagande.

Jag vill förlänga mitt åtagande som gick ut 2021, men jag kan inte ansöka om förlängning i SAM Internet. Hur gör jag för att ansöka om förlängning?

Om du inte får frågan fastän du anser att du skulle ha fått den ska du skriva under övriga upplysningar vilket åtagande du vill förlänga, vilka delar och varför du vill förlänga det. Det kan till exempel vara om du tidigare har tagit över ett åtagande som inte syns i SAM-internet ännu.

Jag vill förlänga mitt åtagande som jag förlängde 2021 en gång till, men jag kan inte ansöka om förlängning i SAM Internet. Hur gör jag för att ansöka om förlängning en gång till?

Om du inte får frågan fastän du anser att du skulle ha fått den ska du skriva under övriga upplysningar vilket åtagande du vill förlänga en gång till, vilka delar och varför du vill förlänga det. Det kan till exempel vara om du tidigare har tagit över ett åtagande som inte syns i SAM-internet ännu.

Mitt åtagande gick inte ut 2021 men i SAM Internet får jag frågan om jag vill förlänga åtagandet. Hur gör jag då?

Om du får frågan fastän du inte har ett åtagande som har gått ut ska du ändå svara ja på frågan och förklara i Övriga upplysningar varför du anser att ditt åtagande inte ska förlängas. Sedan söker utbetalning som vanligt. Du kan till exempel få frågan om du har avslutat ditt åtagande i förtid av något skäl.

Jag ska ta över mark där det fanns ett åtagande som gick ut 2021. Hur gör jag för att ta över åtagandet med förlängning?

Om du ska ta över en hel eller delar av en SAM-ansökan som innehåller en förlängning så ska du och överlåtaren skicka in en blankett till länsstyrelsen.

Om den som överlåter har skickat in sin SAM-ansökan och svarat Ja på frågan om förlängning ska ni använda blanketten för överlåtelser för att ta över ansökan om förlängning av åtagande. Om den som tar över vill ändra svaret till nej, ska ni skriva under D3 i blanketten att svaret ska ändras till Nej och redovisa för vilket åtagande det gäller. Det är också bra om du som tar över skriver under Övriga upplysningar i din egen SAM-ansökan vilka åtaganden du vill förlänga och söker utbetalning för eller om ni har ändrat svaret i blanketten.

Om den som överlåter inte har med marken i sin SAM-ansökan, eller redan har svarat nej på frågan om förlängning, ska du som tar över ta med marken i din SAM-ansökan och skriva under Övriga upplysningar vilket åtagande du vill förlänga samt vilken mark som ska ingå i ansökan om utbetalning.

Förnya åtagande

Du har i år möjlighet att förnya ditt åtagande för skötsel av våtmarker och dammar som gick ut 2021. Att du förnyar åtagandet innebär att du får samma skötselvillkor på de block som tidigare ingick i åtagandet, när du söker ett nytt åtagande på de blocken. Det är endast i år som du har möjlighet att förnya ditt åtagande.

Om du väljer att förnya ditt åtagande gör du det genom att söka ett nytt åtagande för skötsel av våtmarker och dammar för 5 år från och med 2022.

Så här gör du

 1. När du loggar in i SAM Internet första gången får du först upp en ruta där du fyller i vilka kartuppgifter du vill föra över från förra årets ansökan. När du har svarat på den, och om du har åtaganden som är möjliga att förnya kommer det upp en ny ruta. Markera Ja om du vill förnya ditt åtagande för skötsel av våtmarker och dammar och söka utbetalning för i år. Markera Nej om du inte vill förnya åtagandet. Du kan också välja att förnya åtaganden under fliken ”Karta och Skiften”. Klicka på ”Förnya åtagande”. Markera Ja om du vill förnya ditt åtagande för skötsel av våtmarker och dammar och söka utbetalning för i år. Markera Nej om du inte vill förnya åtagandet.
 2. Klicka på fliken ”Karta och Skiften”.
 3. Markera skiftet du vill förnya.
 4. Klicka på ”Ange gröda och stöd” och klicka sedan på ”Sök nytt åtagande”.

När du förnyar ditt åtagande så har du möjlighet att välja att inte ta med all mark som tidigare har ingått i åtagandet. Detta under förutsättningen att du fortfarande kan uppfylla syftet med ersättningen. Kontakta din länsstyrelse om du inte vill ta med all mark som tidigare har ingått i åtagandet.

Sedan söker du nytt åtagande för de marker som du vill ha med i ditt åtagande för skötsel av våtmarker och dammar. Om du vill ändra på något i åtagandet för en våtmark eller damm som du förnyar ska du förklara vad och varför du vill ändra i Övriga upplysningar, där du beskriver hur du har anlagt våtmarken. Om du vill ta bort en våtmark eller damm helt ska du förklara varför i Övriga upplysningar.

Frågor och svar om att förnya åtagande

Jag sökte ett åtagande 2017, eller har ett åtagande som gick ut 2021 som inte är beslutat. Kan jag ansöka om att förnya det?

Du kommer att få frågan om du vill förnya om du har haft ett beslutat åtagande för någon våtmark eller damm som gick ut 2021 eller har ett ansökt åtagande från 2017 som inte är beslutat ännu. Om du inte får frågan fastän du anser att du skulle ha fått den ska du skriva under Övriga upplysningar vilket åtagande du vill förnya, vilka delar och varför du vill förnya det.

Mitt åtagande gick inte ut 2021 men i SAM Internet får jag frågan om jag vill förnya åtagandet. Hur gör jag då?

Om du får frågan fastän du inte har ett åtagande som har gått ut för någon våtmark eller damm ska du ändå svara ja på frågan och förklara i Övriga upplysningar varför du anser att ditt åtagande inte ska förnyas. Sedan söker du utbetalning som vanligt.

Jag sökte ett åtagande 2017 men fick ett avslag på den ansökan, men får ändå frågan om att förnya. Behöver jag svara ja på frågan fastän jag inte har något åtagande?

Om du får frågan fastän du inte har ett åtagande som har gått ut för någon våtmark eller damm kan det bero på att ditt avslag inte har kunnat laddas in till SAM-internet på ett korrekt sätt. Då kan du svara nej på frågan. Om du är osäker på varför du har fått frågan bör du kontakta din länsstyrelse för att ta reda på varför du har fått frågan. Med ledning av svaret du får då gör du din ansökan sedan.

Ange gröda och stöd

Genom att fylla i gröda eller markanvändning för skiftet söker du vissa stöd, nytt åtagande för miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion samt utbetalning för åtaganden. I fönstret ser du bara uppgifter om de stöd, miljöersättningar och ersättningar som du kan söka för på skiftet.

Du söker gårdsstöd genom att ange gröda som ger rätt till gårdsstöd och redovisa skiftesareal.

Börja med att rita eller markera skifte i kartan

Innan du kan ange gröda och stöd måste du rita in skiftet i kartan. När du har ritat skiftet markeras det med grön färg i kartan. Du ska ange gröda och stöd för alla skiften som du har ritat in på kartan. Markera sedan det aktuella skiftet i kartan. Det finns två sätt att markera ett skifte på:

 • Klicka på det aktuella skiftet i kartan.
 • Markera det aktuella skiftet i Block- och skifteslistan som ligger till vänster om kartan.

När du sedan klickar på Ange gröda och stöd öppnas ett fönster. Den gröda eller markanvändning som du anger för skiftet styr vilka stöd och åtaganden du kan se i fönstret. Vilka stöd du kan se styrs även av var i landet skiftet finns.

Du kan sortera listan med grödor och markanvändning

Fäll ner listan med grödor i rutan Välj gröda/markanvändning genom att klicka på den lilla pilen till höger i rutan. Då ser du vilka grödor och vilken markanvändning du kan välja för skiftet. Det går även att söka fram en specifik gröda/markanvändning i listan genom att skriva in koden i rutan. Det är ägoslaget och markklassen, alltså vilken slags mark du har på blocket som styr vilken eller vilka grödkoder/markanvändningar du ser i listan. Om du vill kunna välja bland alla grödkoder i listan måste du först föreslå att blocket ska ändras.

Om du inte hittar din gröda eller markanvändning i listan men ägoslaget på blocket ändå är rätt ska du föreslå att blocket ska ändras och välja alternativet "Annat". Att grödan inte finns i listan kan bero på att blocket är klassificerat på ett sätt som gör att grödan inte är giltig. När du föreslår att blocket ska ändras kommer du att kunna välja bland alla grödor och typer av markanvändning. Glöm inte att motivera varför blocket ska ändras.

Ska du bara söka gårdsstöd och fylla i uppgifter för förgröningsstödet ska du göra så här:

För att söka gårdsstöd ska du ange vad du odlar på skiftet eller använder marken till. I listan väljer du vilken gröda eller markanvändning du har på skiftet. Du ska också ange skiftets areal. Arealen ska du ange i hektar med två decimalers noggrannhet. Den beräknade arealen som visas är en uppgift från det du har ritat i kartan. Det är dock den areal som du själv fyller i här som du söker stöd för.

Uppfyll kravet på flera grödor genom att specificera vilka grödor du odlar

Om du behöver uppfylla kravet på minst 2 eller 3 grödor kan du ange mer exakt vilken gröda eller markanvändning du har på ett skifte. Det gäller grödorna:

 • stråsäd till grönfoder/ensilage, 16
 • slåttervall på åker (kontrakt med vallfodertork), 57
 • träda, 60
 • grönsaksodling, 74
 • grönfoder, 80
 • trädgårdsodling, 85
 • övrig odling på åkermark, 88

Om du väljer någon av dessa grödor ska du sedan specificera vilken gröda eller markanvändning du har på skiftet. Om du har valt grönsaksodling (74) ska du sedan ange vilken grönsak i listan som du odlar på skiftet. Om du har små skiften med flera sorters grönsaker ska du ange grödkod 74 och välja Blandade grönsaker i listan.

Ange om skiftet ska räknas som ekologisk fokusareal

Om du vill att skiftet ska räknas som en ekologisk fokusareal för förgröningsstödet ska du välja det i listan vid rubriken Uppgift om ekologisk fokusareal. När du fäller ner listan kan du också välja vilken typ av ekologisk fokusareal du vill att skiftet ska räknas som. Du som har en obrukad fältkant på ditt skifte ska rita in den på skiftet. Det gör du genom att markera det skifte som du vill rita en obrukad fältkant på. Välj sedan funktionen Obrukad fältkant i menyn Skifte eller genom att högerklicka på skiftet och välja funktionen Obrukad fältkant.

Klicka på Spara om alla uppgifter i fönstret stämmer.

Om du vill ange blommande träda som ekologisk fokusareal anger du grödkod 60 (träda) på skiftet. I fältet under anger du Insådd för pollinatörer som undergröda. Sedan anger du uppgift för förgröningsstödet, där du väljer alternativet: Jag använder marken för blommande träda och vill räkna med denna areal som ekologisk fokusareal.

Bocka för att din mark är certifierad och du inte vill att den ska räknas i förgröningsstödet

Här kan du ange om din mark är certifierad för ekologisk produktion och inte ska tas med i beräkningen av förgröningsstödet. Det gäller dig som inte har ett åtagande för ersättningen för ekologisk produktion eller omställning till ekologisk produktion. Kom ihåg att fylla i ditt certifieringsorgan i fliken Övriga uppgifter.

Du som också ska söka nytt åtagande eller utbetalning för åtaganden som du har sedan tidigare, ska göra så här:

Om du inte har ett åtagande och vill söka ett nytt åtagande från 2022 ska du fylla i de uppgifter som du vill ska gälla för åtagandet. Du söker utbetalning för all mark det året du söker nytt åtagande. Du kan inte välja att ta bort krysset i rutan för ansökan om utbetalning.

Om du vill ta bort ett nytt åtagande som du har sökt kan du använda knappen Ta bort. Då försvinner alla uppgifter du har fyllt i.

Du söker utbetalning för de åtaganden du har sedan tidigare

De val du kan fylla i styrs av den gröda eller markanvändning du har fyllt i på skiftet. Valen styrs också av vilket område det aktuella blocket tillhör.

Markera med ett kryss vid den miljöersättning som du söker utbetalning för. Du kan söka utbetalning för de här miljöersättningarna och ersättningarna för ekologisk produktion:

 • minskat kväveläckage - vårbearbetning
 • minskat kväveläckage – fånggröda
 • tilläggsersättning för slåtter och bete inom miljöersättningen för skötsel av våtmarker (åtaganden som börjat under åren 2000-2006)
 • extra stöd för slåtter och bete inom miljöstödet för skötsel våtmarker (åtaganden som börjat under åren 1996-1999)
 • ersättning för ekologisk produktion
 • ersättning för omställning till ekologisk produktion
 • vallodling
 • betesmarker och slåtterängar
 • skötsel av våtmarker och dammar
 • restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • skyddszoner

Om något har ändrats sedan du sökte ett åtagande förra året ska du ansöka om att ändra åtagandet genom att använda funktionen för ändra åtagande i Ange gröda och stöd. De ändringar du ska skriva in är främst ändringar som du själv vill göra eller om det finns felaktigheter som länsstyrelsen eller Jordbruksverket inte känner till. Om du vill göra en förändring av blocket eller markklassen ska du även föreslå att blocket ska ändras. Om det bara är små ändringar på blocket så uppdateras åtagandet automatiskt. Du behöver inte ändra ditt åtagande om vi har ändrat arealen på grund av en kontroll. Om du har fått ett förslag till åtagandeplan ska du söka enligt den.

Om du vill lägga till mer vall i miljöersättning för vallodling på samma block

Om du har ett skifte med vall som du har sökt utbetalning för tidigare och vill söka utbetalning för vallodling på en större del av blocket, så bör den nya vallen ligga på ett eget skifte. Du ska alltså inte rita om det gamla skiftet så att det blir större, eller slå ihop skiften på blocket. Om du har vallen på olika skiften kan du och länsstyrelsen lättare hålla reda på att vallen är huvudgröda under minst 3 odlingssäsonger för respektive vall.

Om du redan har haft vallodling på ett skifte under tre år och bryter den i år och nyanlägger vall någon annanstans på blocket, ska du skriva det under fliken Övriga uppgifter, i underfliken Övriga upplysningar i SAM Internet. Detta för att länsstyrelsen i sin handläggning ska se att du har uppfyllt villkoren att vallen är huvudgröda under minst 3 odlingssäsonger på skiftet.

Om du vill ändra ett åtagande som du redan har och som är knutet till ett block

Om något har ändrats sedan du sökte ett åtagande som är knutet till ett särskilt block 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 eller 2021 ska du ansöka om att ändra åtagandet. Det gäller:

 • miljöersättning för betesmarker och slåtterängar
 • miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • miljöersättning för skyddszoner
 • miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar
 • ersättning för ekologisk produktion
 • ersättning för omställning till ekologisk produktion

Om du vill ändra ett åtagande för någon av de här ersättningarna, så sätter du en bock i rutan Ansökan om att ändra det pågående åtagandet. Då kommer det upp ett fritextfält där du fyller i vad du vill ändra och varför.

Så här söker du utbetalning om åtagandet inte finns i SAM Internet

Åtagandet syns inte för att block-ID har ändrats

Om ett block som du har sökt åtagande för 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 eller 2021 har bytt block-ID visas inte åtagandet på blocket och det saknas en ruta att bocka i för att söka utbetalning. Då söker du automatisk utbetalning enligt det åtagande som kommer att beslutas enligt villkorstexter i SAM Internet. Detta gäller för:

 • miljöersättning för betesmark och slåtterängar
 • miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • miljöersättning för skyddszoner
 • miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar
 • ersättning för ekologisk produktion
 • ersättning för omställning till ekologisk produktion.

I ersättningarna för ekologisk produktion gäller ansökan om utbetalning de block och den areal som finns i åtagandet, men du ska även redovisa vilken gröda det gäller i fliken Karta och skiften, i menyn Ange gröda och stöd.

Om du inte vill söka utbetalning för betesmarker och slåtterängar, skyddszoner eller för ersättningarna för ekologisk produktion, ska du ange de skiften som du inte söker utbetalning för under fliken Övriga uppgifter, underfliken Övriga upplysningar.

Åtagandet syns inte eftersom det inte kunnat läsas in till SAM-internet

Beslutade åtaganden för följande miljöersättningar visas inte i SAM Internet:

 • Fäbodar
 • Skötsel av våtmarker och dammar
 • Restaurering av betesmarker och slåtterängar.

I de flesta fall visar vi istället dina ansökta uppgifter om åtagandet från det år du sökte åtagandet i SAM Internet. Så även om det beslutade åtagandet inte visas i SAM Internet kan du alltså ändå se ditt ansökta åtagande från ett tidigare år och söka utbetalning för det. Om det saknas uppgifter om ansökta åtaganden på block där du vet att åtagande finns ska du skriva under Övriga upplysningar att du söker utbetalning enligt ditt åtagande.

SAM internet kommer också att erbjuda förlängning för miljöersättningen för fäbodar och förnyelse för skötsel av våtmarker och dammar som gick ut 2021, även om de beslutade åtagandena inte kan visas. Då förlänger du åtagandet utifrån de ansökta uppgifterna som visas.

Åtagandet syns inte eftersom du har tagit över det

Vid ett övertagande visas inte åtagandet i SAM Internet och därför går det inte att kryssa i att du söker utbetalning.

Block saknas i åtagande för ekologisk produktion

Om du har ändrat ditt åtagande efter första årets ansökan kan det hända att inte alla block som ingår i ditt åtagande för ekologisk produktion syns i SAM Internet. Det gäller block som du har lagt till efter första årets ansökan. Detta är anledningen till att det för ersättning för ekologisk produktion i SAM Internet skiljer sig från andra stöd och står ”areal i åtagandet” istället för beslutat åtagande på blocken. Du ska söka nytt åtagande på blocket om du tycker att det saknas i åtagandet och om det är ett block som inte har bytt block-ID.

Detta gäller inte omställning till ekologisk produktion.

Så här söker du stödrätter ur nationella reserven för ny betesmark

Om du ritar ett nytt block eller anger att ett befintligt block ska ändras och du samtidigt anger grödkod 52, 53 eller 61 på ett skifte på blocket, så visar sig alternativet att ansöka om stödrätter ur nationella reserven för ny betesmark i Ange gröda och stöd. Du söker nya stödrätter genom att sätta en bock i rutan för: Ansökan om stödrätter för ny betesmark. Klicka sedan på spara.

Om du söker kompensationsstöd ska du göra så här:

Rutan för ansökan om utbetalning för kompensationsstöd är redan markerad med ett kryss. Om du inte vill söka utbetalning måste du ta bort krysset i rutan.

Du kommer inte att få kompensationsstöd för skiften under 0,1 hektar, även om det är möjligt att kryssa för att du söker kompensationsstöd för dem.

Klicka på Spara om alla uppgifter i fönstret stämmer.

Kompensationsstöd och betes- eller slåtterfritt år

Om du ansöker om utbetalning för kompensationsstöd samtidigt som du vill ha ett betes- eller slåtterfritt år för betesmarker och slåtterängar på skiftet måste du ändå sköta marken enligt villkoren för kompensationsstödet.

Om du inte ska använda marken alls ska du ta bort krysset genom att kryssa ur rutan för ansökan om utbetalning för kompensationsstödet. Du ska även skriva det under övriga upplysningar. Marken kommer då inte att ingå i beräkningen av djurtäthet för kompensationsstödet.

Förgröningsstöd

I den här menyn som heter Förgröningsstöd under fliken Karta och Skiften får du hjälp att ta reda på om du uppfyller villkoren för förgröningsstödet utifrån de uppgifter du har angett i ansökan. Men tänk på att det är först när länsstyrelsen har behandlat din ansökan och gjort eventuella kontroller som du kan få ett beslut på att du får förgröningsstöd.

För att du ska få rätt upplysning i rutan måste du först fylla i alla dina uppgifter i menyn Ange gröda och stöd för alla dina skiften som finns i ansökan. Du ska även ange om ett skifte ska vara ekologisk fokusareal. Om du ska ha obrukade fältkanter som ekologisk fokusareal behöver du också rita in dem i kartan. Det gör du under fliken Karta och Skiften, menyn Skifte.

Texten är grön

När du uppfyller alla villkor för förgröningsstödet är texterna i rutan gröna. Du kan se hur beräkningen är gjord genom att klicka på Visa beräkning.

Texten är röd

Om du inte uppfyller villkoren för förgröningsstödet visas en röd text. Om du ändrar uppgifterna i Ange gröda och stöd och öppnar den här funktionen för förgröningsstödet igen kan du se om informationen i rutan ändras. Du kan se hur beräkningen är gjord genom att klicka på Visa beräkning.

Informationen i rutan ger dig en upplysning

Observera att informationen i rutan baseras på de uppgifter du har lämnat i Ange gröda och stöd. Informationen är en preliminär upplysning om du uppfyller villkoren för förgröningsstödet eller inte. Det är inget beslut.

Mer information om förgröningsstödet

Tvärvillkorselement

Tvärvillkorselement är vissa landskapselement i områden med tvärvillkorselement (tidigare kallat stödområde 9) som ligger i slättbygderna i södra Sverige. Du behöver kontrollera att de tvärvillkorselement som ligger på dina kartor i SAM Internet verkligen finns på din mark.

Föreslå nytt tvärvillkorselement

Om du vill lägga till ett förslag om nytt tvärvillkorselement:

 1. Välj "Föreslå nytt tvärvillkorselement" i menyn "Tvärvillkorselement".
 2. Klicka på knappen Placera punkt och klicka på kartan där du vill placera tvärvillkorselementet.
 3. Välj vilken typ av element du vill rita in och skriv en kommentar. Det kommer alltid att bli en punkt på kartan även om det är ett öppet dike eller stenmur. Skriv därför gärna i kommentaren hur långt diket eller stenmuren är.
 4. Klicka på Spara för att spara förslaget om ett nytt tvärvillkorselement.

Ta bort förslag om nytt tvärvillkorselement

Om du vill ta bort ett förslag om nytt tvärvillkorselement som du har ritat själv ska du göra så här:

 1. Markera det tvärvillkorselement som du vill ta bort genom att klicka på det i kartan med musen.
 2. Välja "Ta bort förslag om nytt tvärvillkorselement" i menyn "Tvärvillkorselement".
 3. Bekräfta att du vill ta bort tvärvillkorselementet genom att klicka "Ja".

Du kan inte ta bort ett tvärvillkorselement som Jordbruksverket har ritat in på det här sättet. Då ska du istället kommentera tvärvillkorselementet.

Kommentera tvärvillkorselement

Du kan lämna en kommentar på de tvärvillkorselement som Jordbruksverket har ritat in. Här kan du skriva om tvärvillkorselementet inte finns i verkligheten, är av fel typ, ligger på fel ställe, har fel storlek och så vidare.

 1. Markera det tvärvillkorselement som du vill kommentera genom att klicka på det i kartan med musen.
 2. Välj "Kommentera tvärvillkorselement" i menyn "Tvärvillkorselement" och skriv din kommentar. Klicka på "Spara".