Överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande

Det finns mycket att tänka på inför en överlåtelse, framför allt beroende på när under året överlåtelsen sker. Om du tar över en hel SAM‑ansökan eller bara delar av ett företag påverkar också vad du behöver göra.

Om överlåtelsen sker före SAM‑ansökans­perioden

Om du tar över mark eller djur före SAM‑ansökans­perioden startar, vilket vanligtvis är i början av februari, kan du som tar över själv göra årets SAM‑ansökan. Det minskar risken för att utbetalningen försenas. I SAM Internet finns information om hur du lägger till djur och mark i din ansökan.

Om du tar över ett åtagande

Om du tar över ett åtagande ska du anmäla övertagandet till din länsstyrelse på blankett.

För miljöersättning för hotade husdjursraser och djurvälfärds­ersättningar finns särskilda blanketter som du ska använda vid övertagande.

Det är också bra att skriva under övriga upplysningar i SAM‑ansökan vilka åtaganden som du tar över och söker utbetalning för.

Om överlåtelsen sker under SAM‑ansökans­perioden

För dig som överlåter

 • Du ska ta bort de djur och den mark som du ska överlåta ur SAM‑ansökan. Om du redan har hunnit lämna in SAM‑ansökan måste du senast sista ansökningsdag ändra i SAM‑ansökan och ta bort de djur och den mark som du har överlåtit.

För dig som tar över

 • Du ska ta med alla djur och all den mark som du tar över i SAM‑ansökan.
 • Du ska anmäla till din länsstyrelse om du också tar över åtagande. Du gör anmälan senast den 15 juni på blankett.
 • För miljöersättning för hotade husdjursraser och djurvälfärds­ersättningar finns särskilda blanketter som du ska använda vid övertagande.
 • Det är också bra att skriva under övriga upplysningar i SAM‑ansökan vilka åtaganden som du tar över och söker utbetalning för.
 • Om övertagandet gäller vallodling ska du redovisa i SAM‑ansökan vilka skiften du söker utbetalning för.

Om överlåtelsen sker efter SAM‑ansökans­perioden

Om överlåtelsen gäller hela SAM‑ansökan

För dig som tar över

 • Om du ska ta över överlåtarens hela SAM‑ansökan, det vill säga alla stöd, ersättningar, utbetalningar och åtaganden ska du skicka in en blankett till din länsstyrelse. Du behöver göra det här innan länsstyrelsen börjar fatta beslut om utbetalning. När länsstyrelsen börjat fatta beslut om en ansökan går det inte längre att ta över en SAM‑ansökan.
 • För miljöersättning för hotade husdjursraser och djurvälfärds­ersättningar finns särskilda blanketter som du ska använda vid övertagande.

För dig som överlåter

 • Du ska ta bort de djur och den mark som du har överlåtit ur SAM‑ansökan. Det måste du göra senast sista ändringsdag, det vill säga senast den 15 juni.

För dig som tar över

 • Du ska lägga till de djur och den mark som du tar över i SAM-ansökan. Det måste du göra senast sista ändringsdag, det vill säga senast den 15 juni.
 • Du ska anmäla till din länsstyrelse om du också tar över åtagande. Du gör anmälan senast den 15 juni på blankett.
 • För miljöersättning för hotade husdjursraser och djurvälfärds­ersättningar finns särskilda blanketter som du ska använda vid övertagande.

När överlåtelsen gäller åtaganden

Om du har ett åtagande sedan tidigare och tar över ett åtagande inom samma ersättning från någon annan slås de ihop till ett åtagande. Åtagandet får åtagande­perioden från det åtagandet som gäller längst. Både ny och gammal mark får en och samma åtagande­period.

För ersättningen för restaurering av betesmarker och slåtterängar och ersättningen för skötsel av våtmarker och dammar kommer varje enskild mark i åtagandet att behålla sin period.

När det finns grundvillkors­överträdelser

Huvudregeln är att övertagaren tar över överlåtarens eventuella grundvillkorsavdrag som kommer från överträdelser som har uppstått hos överlåtaren samma år. Undantaget är om överlåtaren fortfarande lämnar in en ansökan samma år. Överlåtaren kan ha behållit en del av sin verksamhet eller införskaffat ny mark eller nya djur. Då ska grundvillkorsavdraget göras på överlåtarens ansökan.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Senast granskad: 2023-01-26