Logotyp Jordbruksverket

Kontakta oss

Behöver du hjälp med något? Hör gärna av dig till oss.

Våra öppettider

Här hittar du våra öppettider.

Öppettider vecka 25–34

  • Måndag–fredag klockan 8–15

Dagar med ändrade öppettider 2024

Ändrade öppettider
DatumDagÖppettider

2024‑06‑21

Midsommarafton

stängt

2024‑11‑01

Alla helgons afton

8–12

2024‑12‑24

Julafton

stängt

2024‑12‑25

Juldagen

stängt

2024‑12‑26

Annandag jul

stängt

2024‑12‑31

Nyårsafton

stängt

2025‑01‑01

Nyårsdagen

stängt

Ring med tjänsten Teletal

Du kan också ringa oss genom telefontjänsten Teletal. Då är en tolk med dig i samtalet och stöttar dig.

Ring anonymt till oss

Om du inte vill visa upp ditt telefonnummer när du ringer oss kan du slå följande nummer på din telefon.

Skicka brev eller gods

  • Postadress: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
  • Godsleverans: Jordbruksverket, Oskarshallsgatan 1, 553 29 Jönköping

Adresser för brev som gäller olika typer av stöd

En del blanketter och andra papper ska du skicka till andra myndigheter som handlägger din ansökan om stöd. Det är oftast din länsstyrelse men kan också vara en annan stödmyndighet.

Vårt organisationsnummer

Jordbruksverkets organisationsnummer är 202100‑4151.

Besök vårt huvudkontor

Besöksadress: Jordbruksverket, Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakta våra regionala kontor

Kalmar

Post- och besöksadress

Jordbruksverket, Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar

Landskrona

Post- besöks- och leveransadress

Jordbruksverket, Österleden 165, 261 51 Landskrona​

Linköping

Post- och besöksadress

Jordbruksverket, Teknikringen 1H, 583 30 Linköping

Skara

Post- och besöksadress

Jordbruksverket, Skaraborgsgatan 30, 532 39 Skara

Uppsala

Post-, besöks- och leveransadress

Jordbruksverket, Kungsängsvägen 19A (3 trappor), 753 23 Uppsala

Göteborg

Post- och besöksadress

Jordbruksverket, Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg

Söderhamn

Postadress

Jordbruksverket, 826 84 Söderhamn

Besöks- och leveransadress

Jordbruksverket, Köpmangatan 3, 826 30 Söderhamn

Distriktsveterinärerna

Administrativ enhet i Jönköping

Besöksadress

Distriktsveterinärerna, Jordbruksverket, Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Postadress

Distriktsveterinärerna, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping

Godsleverans

Distriktsveterinärerna, Jordbruksverket, Oskarshallsgatan 1, 553 29 Jönköping

Mottagningar och filialer

Distriktsveterinärernas mottagningar och filialer finns på omkring 80 platser i Sverige. Du hittar kontaktuppgifter till de olika mottagningarna på Distriktsveterinärernas webbplats.

Ta del av allmänna handlingar

Jordbruksverket för register över de allmänna handlingar som finns hos oss. Vill du begära ut en handling? Mejla till registratorn.

Tjänsteman i beredskap

Jordbruksverket har en tjänsteman i beredskap (TiB) med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid fredstida krissituationer. Vid höjd beredskap ska TiB fortsätta vara verksam och inrikta sin verksamhet på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret.

Fredstida krissituationer

Fredstida krissituationer är situationer som:

  • avviker från det normala
  • drabbar många människor, stora delar av samhället eller hotar grundläggande värden
  • innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner
  • kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från flera aktörer.

Höjd beredskap

Regeringen kan besluta om höjd beredskap för att stärka Sveriges möjligheter att försvara sig. Det kan till exempel ske vid krig och konflikter i vårt närområde, eller om läget i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår säkerhet och självstän­dighet.

TiB är Jordbruksverkets kontakt vid akuta situationer och funktionen finns tillgänglig dygnet runt. TiB är främst avsedd för att myndigheter ska kunna ta kontakt med varandra vid fredstida krissituationer och inför och vid höjd beredskap.

En veterinär som misstänker en allvarlig smittsam djursjukdom som lyder under epizootilagen ska alltid kontakta Jordbruksverkets TiB oavsett tid på dygnet. Observera att detta alltså enbart gäller sjukdomar som lyder under epizootilagen.

Larma Jordbruksverkets tjänsteman i beredskap

Telefonnummer för myndigheter, aktörer och veterinärer som behöver larma Jordbruksverkets tjänsteman i beredskap:

Samtalet går via SOS-alarm.