Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksverkets serviceåtagande

Hitta på sidan

I vårt serviceåtagande berättar vi vad du kan förvänta dig av oss när du kontaktar oss i olika ärenden.

Vi vill vara en öppen och tillgänglig myndighet. Inom den breda sektorsmyndigheten Jordbruksverket arbetar vi tillsammans med att belysa frågor från olika perspektiv för att skapa helhetssyn och göra balanserade avvägningar mellan olika mål. För att uppnå det arbetar vi aktivt med

  • hög tillgänglighet där ett bra bemötande är en grundpelare
  • korta handläggningstider och ett aktivt förenklingsarbete
  • kundanpassade e-tjänster
  • tydlig och lättläst information.

Hög tillgänglighet

Vi svarar gärna på dina frågor. Ibland är frågorna komplexa och det är inte alltid du kan få ett svar direkt. Då ser vi till att du får svar så snart som möjligt.

Korta handläggningstider

Vi förstår behovet av att snabbt få beslut i sitt ärenden. Därför strävar vi efter en effektiv hantering. En faktor som gör det möjligt är ett aktivt förenklingsarbete.

Handläggningstider

I tabellerna här nedanför ser du hur långa handläggningstider är just nu för några av de vanligaste ärendena som Jordbruksverket handlägger.

CITES

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

CITES‑intyg och CITES‑tillstånd

30 dagar*

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

CITES – Musikinstrumentpass

30 dagar*

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

* Just nu får vi in stora mängder ansökningar och då blir handläggningstiden längre än 30 dagar även för ärenden som är kompletta. Handläggningstiden för ett ärende är i vanliga fall 30 dagar från att ärendet är komplett, det vill säga från den dagen då alla nödvändiga dokument finns i ärendet för att vi ska kunna påbörja en handläggning.

Foder och animaliska biprodukter

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Anmälan foderanläggning – anläggningar som kräver ett godkännande

4 månader

Djurhälsoenheten

Anmälan anläggning som hanterar animaliska biprodukter och därav framställda produkter – anläggningar som kräver ett godkännande

4 månader

Djurhälsoenheten

Tillstånd för införsel av animaliska biprodukter

30 dagar

Djurhälsoenheten

Veterinärlegitimation

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Sverige

3 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

Danmark, Norge, Finland, Island

3 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

EU/EES‑land eller Schweiz, förutom Danmark, Norge, Finland eller Island

6 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

Övriga länder

18 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

Djursjukskötarlegitimation

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Sverige

3 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

EU/EES-land eller Schweiz

13 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

Övriga länder

18 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

Godkännande hovslagare

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Sverige

4 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

EU/EES-land eller Schweiz

13 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

Övriga länder

22 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

Godkännande legitimerad tandläkare

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Sverige

6 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

EU/EES-land eller Schweiz

13 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

Övriga länder

22 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

Godkännande legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Sverige

6 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

EU/EES-land eller Schweiz

13 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

Övriga länder

22 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

Särskilt tillstånd veterinär-/djursjukskötarstudenter

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Särskilt tillstånd veterinär-/djursjukskötarstudenter

2 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

Förordnande som officiell veterinär

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger


Förordnande som officiell veterinär

3 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

 

Övriga ärenden inom djurområdet

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Semintillstånd nöt

3 veckor

Djurvälfärdsenheten

Kompetensbevis slakt

3 veckor

Djurvälfärdsenheten

Anmälan djurhållning

2 månader*

Djurregisterenheten

Ansökan om transportörstillstånd

2 månader**

Djurregisterenheten

* Om du använder vår e-tjänst för att anmäla djurhållning blir ditt ärende ofta klart direkt. Det kan dock vara en kortare handläggningstid även då. Handläggningstiden 2 månader är beräknad utifrån att anmälan kommer in på blankett och behöver kompletteras.

** Handläggningstiden 2 månader är beräknad utifrån att ansökan behöver kompletteras.

Ärenden inom växtområdet

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Ansökan om godkännande av spridningsutrustning

14 dagar

Miljöregelenheten

Kundanpassade e-tjänster

Vi vill att våra e-tjänster ska vara relevanta för dig och erbjuda enkla sätt att utföra dina ärenden. Digitaliseringen gör det möjligt att utveckla tjänster som du kan använda dygnet runt, även när vi inte är tillgängliga. Våra e-tjänster ska därför vara trygga och säkra tjänster som underlättar för dig i din kontakt med oss.

Tydlig och lättläst information

Du ska känna dig trygg med att informationen du får är korrekt. Den ska också vara enkel att förstå. Därför arbetar vi med att det som ibland är krångligt, blir så enkelt som möjligt.

Kan vi uppnå detta varje gång?

Om du inte får den hjälp vi vill erbjuda, eller att handläggningstiden är längre än vad vi önskar, kan vi försäkra dig om att vi arbetar för att förbättra de processer som hindrar oss att lyckas.

Framför gärna dina synpunkter till oss. De är en viktig del i vårt arbete med ständiga förbättringar.

Senast uppdaterad: 2021-03-16