Kontaktuppgifter till växtskydds­centralerna och eko-rådgivarna

Här hittar du kontaktuppgifter till rådgivarna på växtskyddscentralerna och inom ekologisk produktion. Vi har kunskap om hållbar användning av växtskyddsmedel, ogräs och skadegörare i lantbruksgrödor, frilandsodlingar, frukt, bär och växthus.

Kontaktuppgifter till växtskyddscentralerna

Växtskydd trädgård

Kontaktuppgifter

Inriktning

Namn

E-post och telefonnummer

Växthus

Johanna Jansson

johanna.jansson@jordbruksverket.se
070‑222 04 11

Frukt, bär och plantskola

Susanna Waara

susanna.waara@jordbruksverket.se

073-856 62 25

Frukt, bär och plantskola

Philip Zandelin (föräldraledig)

philip.zandelin@jordbruksverket.se

073-253 60 86

Grönsaker på friland

Anna Lundström

anna.lundstrom@jordbruksverket.se

070-147 12 67

Grönsaker på friland

Ida Backström

ida.backstrom@jordbruksverket.se
073‑851 52 34

Grönsaker på friland

Sara Ragnarsson

sara.ragnarsson@jordbruksverket.se
070‑371 93 10


Ogräs

Kontaktuppgifter

Region

Namn

E-post och telefonnummer

Landskrona

Iris Feuerhahn

Iris.Feuerhahn@jordbruksverket.se
073-709 78 41

Skara/Linköping

Leif Johansson

leif.johansson@jordbruksverket.se
072‑962 75 50

Skara/Linköping

Mattias Andersson

mattias.andersson@jordbruksverket.se

036-15 81 03

0708-118796


Teknik

Kontaktuppgifter

Namn

E-post och telefonnummer

Vakant


Kontaktuppgifter till eko-rådgivarna

Ekologisk produktion

Senast granskad: 2022-04-04